عشق اتشین|عاشقانه ترین سایت ایرانی

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت عشق اتشین|عاشقانه ترین سایت ایرانی به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
✽•· به آغــوشِ تو مُحتاجَــم بَرای حِس آرامــش ·•✽

✽•· بَرای زندِگــی با تــو پر اَز شوقــم پـــر اَز خواهِــــش ·•✽

✽•· به دَستــــــای تـــــــــو مُحتاجـَــم برای لَمسِ خوشبختــــی ·•✽

✽•· واســـــه تَسکیـــــنِ قَلبـــی که بــَـراش عادَتـــــــــ شُــده سَختــی ·•✽

✽•· به چشمـــــای تو مُحتاجَــم واســه تَعبیرِ ایـن رویـا که بازَم میشه عاشـق شـد ·•✽

✽•· تو ایــن بی رَحمیه دنیــــــا ·•✽

✽•· بــــه لَبخنــــدِ تو مُحتاجــَـم که تنهـــــا دِلخوشیـــم باشه ·•✽

✽•· بــِــزار دُنیـــایِ بی روحـَــــم به لَبخندِ تو زیبــا شه ·•✽

✽•· به تــو مُحتاجمــو باید پَناه هِق هِقَم باشـی ·•✽

✽•· هَمیشه آرِزومـ بوده که روزی عاشِقَم باشی ·•✽


اطلاعات


בلتـــــ بگیرهـ ولـــــے בلـگـیرے نکنـــــے...

شاکـــے بشــے ولـــے شکایتـــــ نکنـــے...

گریـﮧ کنے اما نـבֿارے اشکاتـــــ پیـבا شـטּ...

خیـــ ـ ـــلے چـیـزارو بـبـیـنے ولــے نـבیــבش بـگیـرے...

خیلــے حـرفـارو بـشـنـوے ولی نشنیـבهـ بـگـیـرے!

خیلے ـها בلتـــــو بشکنـטּ ...

و تــــــو فقــــط سکوتـــــ کنــے✘.....

همیـــטּ

♥♥♥♥♥♥♥

هیچ ی حق ندارد
درباره من قضاوت کند

چون هیچ دقیقا نمیداند
چه بر من گذشته است.

شاید مقداری از سرگذشتم را شنیده باشید
اما,
هرگز آنچه که در قلب خود احساس کرده ام را
حس نکرده اید.

♥♥♥♥♥♥♥


اولین تو بودی

آ ین هم تو خواهی بود

نمی خواهم طعم چشم دیگری را بنوشم

انتظار بارانت سخت هم باشد

فقط به خیال آمدنت


نهایی تاوان تمام نه هایی ایست که نگفتم تا دل ی نشکند

همه ی محبت هایی که زیادی هدر دادم تا دلی را بدست بیاورم

همه ی دوستت دارم های ابکی که جدی گرفتم

همه ی سادگی که در این دنیای هزار چهره ج

تنهایی تاوان همه ی خوشبینی هاییست که به دنیا و ادم های این روزها داشتم . . .