گفتاردرمانی

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت گفتاردرمانی به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
آیا کودک من تا کنون نباید شروع به حرف زدن می کرد؟ آیا او از بچه های دیگر عقب تر است؟ او تا این سن باید چند کلمه را بلد باشد؟ چگونه بفهمم رشد کلامی در کودکم روند طبیعی دارد یا خیر؟؟
ک ن در چه سنی باید بابا و مامان بگویند، کی باید اسم اشیا را یاد بگیرند و کی می توانند جمله بسازند؟ پرسش هایی از این دست ذهن اغلب پدر و مادرها را به خود مشغول کرده به خصوص پدر و مادرهایی که کوچولوی شان در آستانه 2 سالگی است اما هنوز خیال حرف زدن ندارد.

این ها سوالاتی است که معمولا هر مادر که کودک بالای یک سال دارد از خود می پرسد


اطلاعات

ارزی روند رشد کودک موضوعی است که همواره موردتوجه متصصان و درمانگران حیطه وسیع اختلالات رشدی بوده است .هدف از ارزی رشد نوزادان و ک ن شناسایی هرگونه تاخیر ویا اختلال رشدی است تا از طریق امکان مداخله و درمان به هنگام و مناسب فراهم گردد.


اطلاعات


ارزی روند رشد کودک موضوعی است که همواره موردتوجه متصصان و درمانگران حیطه وسیع اختلالات رشدی بوده است .هدف از ارزی رشد نوزادان و ک ن شناسایی هرگونه تاخیر ویا اختلال رشدی است تا از طریق امکان مداخله و درمان به هنگام و مناسب فراهم گردد.


اطلاعات

ارزی روند رشد کودک موضوعی است که همواره موردتوجه متصصان و درمانگران حیطه وسیع اختلالات رشدی بوده است .هدف از ارزی رشد نوزادان و ک ن شناسایی هرگونه تاخیر ویا اختلال رشدی است تا از طریق امکان مداخله و درمان به هنگام و مناسب فراهم گردد.


اطلاعات