سکوت شب

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت سکوت شب به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
گـــاهی بــایـد یــه نقــطــ ـه بـــزاری. . .

بــاز شــروع کنــی. . .

بــاز بخــنـ:)ـنــدی. . . بــاز بِـجَـــنگـی. . .

بــاز بـیُفــتی و محکــمتر پــاشـی. . .

گــاهــی بــایــد یــه لبخـ ـندِ خـوشـگل بــه همــه تـَلخـی هــا بــزنــی. . .

و بــــگـی. . .

مـرســــــ ــــــی کــه یــادم دادیــن. . .

جــز خــُ ـودم هیـــچ ـی بــه دادم نمــیــرســه !


اطلاعات

به آرزوی بچگی ام رسیدم

چقدر دلم می خواست تو صف اول جماعت باشم

این بار نه تنها صف اول ، بلکه جلوتر از صف اول جای گرفتم

حتی جلوتر از پیش

همه به من اقتدا می کنند

چقدر مهم شدم

تمام میشود

همه به سمتم می آیند

روی دست بلندم می کنند

چقدر عزیز شدم

چند قدمی حرکتم می دهند

یکی فریاد می زند :


بلند بگو لا اله الا الله...


اطلاعات

بعضی آدما یهو میان _ یهو زندگیتو قشنگ میکنن

یهو میشن همه دل خوشیت

یهو میشن دلیل خنده هات

یهو میشن دلیل نفس کشیدنت

بعد همینجوری

یهو آرزوهاتو اب میکنن

یهو میشن دلیل همه غصه هاتو همه اشکات

یهو میشن سبب بالا نیومدن نفست

نمیدونم چرا یهو دلم گرفت


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: یهو میرن ...
  • کلمات کلیدی: میشن ,دلیل ,میشن دلیل
یِکے اَزَمـ اِجـ ـآزِهـ بِخوآد
،کـِہ بیـ ـآد تو تَنـهـ ـاییمـ...وَ مَـטּ اِجـ ـآزِهـ نَـدَمـ !
وَلے اوטּ بے تَفـ ـآوُتـ بــِہ مُخـ ـآلِفَتَمـ
بیـ ـآدُ آرومـ بَغَلَمـ کُنـِہ بــِگـِہ :مَـگـِہ مـَטּ مُــ ـردَمـ کـِہ تـَنهـ ـآ بــِمونے

اطلاعات

مهم نیست ڪه دیگر بآشـے یآ نه...
مهم نیست ڪه دیگر دوسم دآشته بآشـے یآ نه
مهم نیست ڪه دیگر مرآ به خآطر بیآورے یآ نه
مهم نیست ڪه دیگر تورآ بآ دیگرے میبینم یآ نه
مهم اینست ڪه زمآنے که تنهآ میشوے ...
زمــآنـے ڪه دلت گرفت چگونه و با چه رویـےسر به
آسماטּ بلند میڪنـے و میگویـے :
پس چه شد ...

اطلاعات