دفتر خاطرات

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت دفتر خاطرات به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
تو چه جوری ناراحت میشی؟
فروردینی ها:زیاد ناراحت نمیشن چون زیاد واسشون مهم نیست تو چی میگی.
*
اردیبهشتی ها:کنارشون وانستا فرار کن وگرنه میزنن تو گوشت
*
دادی ها:اگه ناراحتشون کردی بدون خیلی پستی
*
تیری ها: یه جوری توی چشات نگاه می کنن که حساب کار دستت میاد.
*
مردادی ها:مردادی هارو هیچ وقت ناراحت نکن خیلی گریه میکنه اونم نه جلوی ی وتا وقتی جلوته لبخند های معنی دار می زنه
*
شهریوری ها:اگه می خوای بدونی یه شهریوری رو ناراحت کردی یا نه فقط سکوتشون رو ببین آخه یه شهریوری هیچ وقت ت نمیشه...
*
مهری ها:یه مهری همیشه ناراحتی هاشو جمع می کنه یه جا تحویلت می ده وقتی هم گریه میکنه نامردی اگه گریت نگیره.
*
آبانی ها:حواست باشه انتقام میگیرن…
*
آذری ها:معمولا"وقتی ناراحتشون می کنی طرفشون نرو چون دوست دارن مچ کنن
*
دی ماهیا:معمولا"ناراحت نمیشن چون دلشون خیلی بزرگه و اگه ناراحت شدن به هیچ نمی گن.
*
بهمنی ها: خودتو تیکه تیکه هم کنی ناراحت نمی شن چون واسه هر برخوردت جواب دارن.
*
اسفندی ها:حواستون باشه ها خیلی زود رنجن هر وقتم که ناراحت بشن محل رو ترک می کنن...


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: ماه ها
  • کلمات کلیدی: ناراحت ,خیلی ,گریه میکنه ,ناراحت نمیشن

از 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها ، مهری ها ، اسفندی ها
چـون بهتـرین ها هستند...

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها ، تیری ها ، دی ماهی ها
چـون صادق هستند...

سه نفر رو هیچوقتـــ نذار از زندگیتـــ بیرون برن :
شهریوری ها ، آذری ها ، آبانی ها
...
چـون به درد دلتـــ گوش میدهند...

سه نفر رو هرگز از دستـــ نده :
مردادی ها ، دادی ها ، بهمنی ها
چـون دوستـــ واقعی هستند...

"تو مال کدوم ماه هستی"....؟


اطلاعات

آدمک آ دنیاست بخند

آدمک مرگ همینجاست، بخند

آن خ که بزرگش خو

به خدا مثل تو تنهاست، بخند
دستخطی که تو را عاشق کرد

شوخی کاغذی ماست، بخند
فکر کن درد تو ارزشمند است

فکر کن گریه چه زیباست، بخند
صبحِ فردا به شبت نیست که نیست

تازه انگار که فرداست، بخند
راستی آنچه به یادت دادیم

پر زدن نیست که درجاست، بخند
آدمک نغمۀ آغاز مخوان

به خدا آ دنیاست، بخند


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: آدمک
  • کلمات کلیدی: