سرباز گمنام زمان(عج)

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت سرباز گمنام زمان(عج) به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

در هر عصری عده ­ای به دروغ، ادّعای مهدویت نموده یا دیگران چنین نسبتی به آنان داده ا ند و بدین وسیله فرقه­ هایی ایجاد کرده ­اند.

چه در دوره غیبت صغرا و چه در دوره غیبت کبرا، انی بوده­ اند که نیابت خاصه یا وک را به دروغ، ادعا می­کرده­اند. البته ادعاهای این افراد به صورت­های متفاوتی، ارائه شده است:

1. مهدویت[1].

2. نیابت خاصه، وک ، ب ت یا ... افرادی که مدعی­ اند هر موقع بخواهند را می­توانند ببینند، مشکلات به­ واسطه آنان حل می­شود، آن­ها واسطه و باب میان مردم و هستند، پیامی را از آورده­اند یا پیامی را برای می­برند.[2]

3. نیابت عامه: عده­ ای خود را به جای علمای ربّانی، مراجع عظام تقلید و فقها و... معرفی می­کنند با این که در این دوران، عقل و نقل، وظیفه همه را روشن ساخته است و آن، مراجعه به علما و فقها است. اینان راهی جدای از قران و سنت و عقل برگزیده و سیر و سلوکی معرفی می­کنند و رهْ نرفته، ره می ­آموزند
.[3]

پیامدها

1. گمراهی مردم.

2. دوری از مسیر اهل­بیت.

3. به بازی گرفته شدن دین.

4. اختلافات دینی در اثر متابعت از فرقه های انحرافی.

خاستگاه

1. مشکلات روحی و روانی، عقده خود کم بینی، هیستری و مطرح خود.[4]

2. نفسانیات و مشکلات اخلاقی و ضعف ایمان.

3. توهم و خیال­پردازی.

4. هوی و هوس و خواسته های دنیوی و جاه و مقام.

5. جهل و ناآگاهی.

6. سکوت شمندان و عالمان یا به موقع و مناسب تصمیم نگرفتن.

7. مشکلات ، تأثیر اَیادی اجانب مثل فریفتن محمد علی باب و...[5].

8. عدم معرفت به جایگاه و شأن و جانشینی ایشان.

درمان

1. تقوا و تهذیب نفس.

2. علم و بصیرت دینی و علما، شمندان، ت­مردان و مردم.

3. روشنگری علما و شمندان، تکذیب منحرفان.

4. برخورد ت­مردان جامعه ی (مثل برخورد کبیر با ب ت که ستودنی است).[6]

5. عدم تسامح و اغماض در برخورد با انحرافات و بدعت­ها.[1] . طوسی، الغیبة، فصل 6، باب ذکر المذمومین الذین ادعوا الب ة و السفارة کذبا و افتراء لعنهم الله، ص 397؛ فصلنامة انتظار، ش 8 و 9 و10، مقاله: متمهدیان و مدعیان دروغین مهدویت، محمد رضا نصوری.

[2] . طوسی، الغیبة، فصل 6، باب ذکر المذمومین الذین ادعوا الب ة و السفارة کذبا و افتراء لعنهم الله، ص 397؛ فصلنامة انتظار، ش 8 و 9 و10، مقاله: متمهدیان و مدعیان دروغین مهدویت، محمد رضا نصوری.

[3] . مانند دراویش، صوفیه و... .

[4] . فصلنامه انتظار،ش 5، مقاله: از شیخی­گری تا ب ­گری، عزالدین رضانژاد.

[5] . فصلنامه انتظار، ش 1، مقاله: از ب ­گری تا بهایی­گری، عزالدین رضانژاد.

[6] . فصلنامه انتظار، ش 5، از شیخی­گری تا ب ­گری؛ عزالدین رضانژاد.


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: ادعای نیابت مدعیان
  • کلمات کلیدی: امام ,مقاله ,مشكلات ,انتظار، , فصلنامه ,رضانژاد ,مقاله متمهديان ,و10، مقاله ,397؛ فصلنامة انتظار، ,مدعيان دروغين ,دروغين مهدويت، ,و10، مقاله متمه

خستین گام در تحقق کارآمدی و ثمر بخشی مطالعه و پژوهش در مورد پدیده ها، شناخت علل و عوامل پیدایش آنها است. به عبارت دیگر، شناخت شناسیِ علل و عوامل پیدایش پدیده ها، اساس آشنایی نظام مند با این پدیده ها محسوب می شود.

تصور ما از عوامل و علل پیدایش آسیب «تطبیق گرایی»، نقش مهمی در انتخاب ابزارها، شیوه ها و روش های مبارزه با آن دارد.

آسیب تطبیق گرایی، به یک باره رخ نمی نماید؛ بلکه زمینه های فکری، ، اجتماعی در پیدایش آن، اثر گذارند. ما در عرصه احیای دین، با دو تشخیص فوق العاده مهم روبرو هستیم؛ تشخیص درد و تشخیص درمان. بنابر این برای درمان، ابتدا باید درد را بشناسیم. در بحث مهدویت نیز تا چرایی و چگونگی پیدایش مدعیان، به خوبی تحلیل نشود، نمی توان تصویری روشن و تفسیری جامع از شیوة مبارزه با آن ارائه داد. در کاوش ابت ، مهم ترین عوامل پیدایش آسیب تطبیق گرایی را می توان این گونه نام برد:

1ـ ظهور افراد غیر متخصص در عرصه بیان و بلاغ آموزه مهدویت

تدریس، تألیف و پژوهش در حوزه مطالعات مهدوی از عهده هر فردی بر نمی آید. تنها انی می توانند عهده دار هدایت دیگران شوند که خود، در مسیر هدایت، گام نهاده و به هدایت رسیده باشند؛ چرا که در غیر این صورت، فرجامی جز گمراهی متصور نخواهد بود. زمانی شه مهدویت، زمانی ره به مقصود می رساند که انی عهده دار آن شوند؛ که هدایت الهی را درک کرده و از دین و دانش، بهره کافی داشته و در عمل به آن ملتزم باشند. از این روست که نه عالمان بی عمل و نه جاهلان بی خبر از شیوه صحیح دعوت افراد به آموزة مهدیت، نمی توانند به ترویج این آموزه بپردازند. اگر عوام جای عالمان بنشینند ـ از آن جا که تحریف، تدریجی است، نه دفعی ـ زیادت و نقصان از حیث کمی، و تحلیل و تفسیر به رأی های خطرناک از حیث کیفی، آرام آرام در حوزة مطالعات مهدوی پدید می آید.

2ـ عدم بصیرت مهدوی

عصر غیبت با چالش های «فترت»، «حیرت»، «فتنه» و «یأس» همراه است. از همین رو است که بلوغ اجتماعی به عنوان کانونی ترین و پایه ای ترین مسأله عصر غیبت، بر شمرده می شود. شیعیان در عصر غیبت وظیفة سترگی به عهده دارند. در جهت پالایش فرهنگ مهدوی بکوشند و معارف عرضه شده را باز خوانی و تحلیل کنند تا از یک طرف ناب بودن و خلوص و از طرف دیگر، توانمندی و حماسه سازی هرگز از سیمای فرهنگ مهدوی زدوده نشود.

بصیرت، هوشیاری و بیداری بایستی مبنای کار خواص قرار گیرد تا از یک طرف، شه مهدیت مهجور نگردد و از دیگر سو، به بهانه ترویج آموزه مهدویت، دروغ گفتن، صواب تلقّی نشود.

گرایش به مباحث غیر ضروری و انحرافی، ناشی عدم درک صحیح از آموزة مهدویت است. طبعاً در این ح ، پای فشردن بر شاخص های حیات طیبّه و حق مدار ماندن و به دام بدعت ها گرفتار نیامدن، امر شگرفی است که جز با برخورداری از ارادة پولادین و بصیرت مهدوی امکان نخوهد یافت.

3ـ عدم تبیین نقش، جایگاه و مسئولیت علما و خواص در احیاء و نشر فرهنگ مهدویت

حوزه های علمیه شیعی، جامع علم، معرفت، ایمان عالمانه و اخلاق مؤمنانه هستند. مطالعه ای تاریخی نشان می دهد که نقش آفرینی های این مؤثرترین نهاد شیعی، پس از شکل گیری عصر غیبت، فراتر از نهادی صرفاً آموزشی بوده است. از این رو، به بیراهه نرفته ایم اگر ادعا کنیم که حوزه های شیعی، در یک معنا، مرزهای شیعه در عرصه های مختلف علمی، اعتقادی، و اجتماعی هستند. و به این ترتیب، کارکرد اصلی آنها، نمایندگی هویت شیعی و بسط و توسعه پیوسته و مداوم آن در طول تاریخ است.

دفاع از آموزة مهدویت، بزرگ ترین رس حوزه های علمیّه و خواص دینی جامعه است؛ زیرا گوهر تابناک مهدویت نیز همانند تمامی سنّت های الهی در معرض تهدید، آسیب، تحریف و اسطوره پردازی است. از یک سو ناآگاهان برای جبران کم اطلاعی خود از این واقعه، بر آن پیرایه های افی می بندند و از سوی دیگر، دشمنان، مترصد تکه تکه آنند. بر این اساس، دفاع از مهدویت و تبیین درست آن، نیازمند همّت بزرگان حوزه و خواص جامعه است. طبیعی است که برای پاس داشت مهدویت، باید به شناختی از جنس خود آن دست یافت و تبیین و تفسیر کرد.

4ـ عالِم گریزی و ذوق گرایی

بی توجهی به عالمان دینی، زمینه حضور افراد غیر متخصص را در حوزة مطالعات مهدوی مهیّا می سازد. این امر، زمینه قوت بخشیدن به جنبه های کشفی و ذوقی را مهیا می سازد و به این ترتیب، نه تنها استنباط های درونی و ذوقیات شخصی جای بسیاری از مسلّمات علمی می نشیند، بلکه در مرتبه ای فراتر از آن قرار می گیرد. و بدین ترتیب، عملاً امکان باز شناسی افات و اباطیل، از حقایق و معارف قطعی دین، از بین می رود و زمینه ورود بی پروای افکار ناصحیح در حوزه مطالعات مهدوی مهیا می شود و این، سرآغاز بسیاری از ناروایی ها و دری هاست.

5ـ رویکرد حداقلی، سطحی و عاطفی به آموزه مهدویت

آموزة مهدویت، خود، مقوله ای علمی است که باید به شیوه ای تحقیقی مورد مطالعه قرار گیرد و به عرصه ای برای مباحثه و شه ورزی بدل شود. در روزگار ما، رمز گشایی صحیح و معتبر علمی در نصوص مهدوی، جای خود را به شرح و بسط نکاتی ظاهری داده است که اگرچه گاهی به خاطر جذ ت ظاهری، توجه مخاطب را بر می انگیزد، امّا به جای عرضه درون مایه روایات، تنها برداشت های شخصی و ذوقی را به مخاطب، تحویل می دهد.

از سویی دیگر، رویکرد عاطفی به آموزه مهدویت سبب می شود که انگاره های عقلانی این آموزه در حاشیه قرار گیرد و در نتیجه، مخاطب از کانون شه مهدویت، کم ترین بهره معرفتی و معنویتی را ببرد و این، خود، دستمایه ای می شود که هر ، طبق ظرفیت و استعداد درونی خویش، از این آموزه برداشت، و از ظرفیت های عاطفی مهدی باوران، سوء استفاده کند.

6ـ عوام زدگی

عوام زدگی یعنی به جاهلان پیوستن و از جهل ها، افه ها و بی دی های آنان، تأثیر گرفتن و تعالیم همیشه زنده، تازه و جاودانه را اسیر ذائقه تنگ و سلیقه های منحط آنان ساختن و در نتیجه، از دست دادن نقش الگویی و هدایت گری مردم و در پس قافله حرکت و به انحطاط گراییدن. تطبیق گ در فهم مهدوی خود، تابع خوشایند و برآیند عناصر و جریانات مردمی اند و در ذهن آنان، فهم عمیق از این آموزه، ناخود آگاه جای خود را به رغبت مردم س است!

7ـ عدم دشمن شناسی و احساس امنیت کاذب

دشمن شناسی از جمله محرک های تاریخ است. هر شخص یا مکتب و ملّتی، احساس خطر کند، به انگیزة دفاع از حیات و هستی خود قیام خواهد کرد. آموزة مهدویت نیز مشمول این سنّت است؛ اما واقعیت این است که عده ای هنوز تهدید های نو ظهور علیه آموزه مهدویت را درک نکرده اند.

بحران ها و چالش هایی که آموزه مهدویت با آنها دست و پنجه نرم می کند، چندان کم نیستند. ماهیت آموزة مهدویت به گونه ای است که حقد و کینه دشمنان را بر می انگیزد تا از هر فرصتی برای ضربه زدن به این آموزه، بهره برند. تاریخ مؤید این مطلب است؛ از سوء استفاده بنی امیّه و بنی عباس گرفته تا پیدایش مدعیان دروغین، همه و همه نمونه هایی است از تلاش دشمنان برای ضربه زدن به آموزه مهدویت.

بدیهی است که انتظار فرج، برای دشمنان و انی که و بشر را نشانه گرفته اند، مقوله ای است که باید با آن مقابله کنند و طبیعی است که با افزودن پندارهای نادرست به این آموزه، فرصتی می یابند تا این پدیده متعالی را قطعه قطعه و بشریت را از چنگ زدن به حبل متین آن، محروم کنند.

به راستی آیا با تطبیق غیر عالمانه علایم و نشانه های ظهور به دشمنان مهدویت کمک نکرده ایم؟!

حرف ما این است:

1. بدیهی است که دوری جستن از نگاه سطحی و عاطفی به آموزه مهدویت، در کاستن سوء نظرها و اختلافات کاذب، مؤثر است و از سوی دیگر، افق معرفتی و متعالی آموزة مهدویت را بیش از پیش، رو به روی حقیقت جویان قرار می دهد.

2. امروزه، و موعود بزرگش را خطرهایی جدی تهدید می کند. آیا سرگرم شدن توانگران علمی به مسائل نازل علمی، نوعی غفلت از خطرهای بزرگ، محسوب نمی شود؟

3. امروز، بیش از هر زمان دیگری، به درک و فهم آموزه مهدویت نیازمندیم و این نیاز، با گذشت روزها بیشتر هم می شود. پرهیز از ظاهر گرایی و رفتن به سوی حقیقت، استحکام بخشیدن به تفکّری است که خودآگاهی را برای ما به ارمغان می آورد.

4. کم دقتی در پاس داشت و تکریم آموزة مهدویت، ممکن است این گوهر تابناک را در دیده و دل جامعه ی، کم رنگ و واقعیت های آن را وهم آلود، اساطیری و حتی غیر عقلانی جلوه دهد.

5. هر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف ، ظهور او و تحقّق حکومت جهانی را دوست می دارد، باید بیش از این ها مراقب عملکرد خود باشد.


اطلاعات

ای تیر نگاهت به دل زار کجایی
ای روی گلت شمع شب تار کجایی

آرام و قرار دل بی تاب و شکیبم
آرام وقرار دل بی تاب کجایی


گویم به که مانی که خلایق بشناسند
در مشکل من فاطمه رخسار کجایی


هر جا که تو هستی دل حسرت زده آنجاست
خود گو به من خسته گو ای یار کجایی


محمد سهر


اطلاعات

اگر بیایی، چشمهایم را سنگفرش راهت خواهم کرد
تو می آیی و در هر قدم، شاخه ای از عاطفه خواهی کاشت

و قاصدکی را آزاد خواهی کرد.
تو می آیی و روی هر درخت پر شکوه لانه ای از امید برای
کبوتران غریب خواهی ساخت.
تو می آیی در حالی که دستهایت پر از گلهای نرگس است
تو دل سرد یکایک ما را با نواهای گرمت آفت می کنی
و کعبه عشق را در آنها بنا خواهی کرد.
تو می آیی و دست نوازش بر سر میخک هایی
خواهی کشید که باد کمرشان را خم کرده است.
تو حتی بر قلب کاکتوسها هم رنگ مهربانی خواهی زد


پدیدآونده:علیرضا محر


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: اگر بیایی
  • کلمات کلیدی: خواهي

در این عالم به جهت نظمی که خداوند متعال در آن قرار داده است بین همه اجزاء و افراد، ارتباط و پیوند تنگاتنگی وجود دارد که اساسی ترین پیوند میان ذوات مقدس معصومین ع با تمام هستی از ابتدای خلقت تا پایان تاریخ است و در این میان،

ارتباط ناگسستنی حسین ع و حضرت مهدی عج ارتباطی پرمعناست میان این دو راز و رمزی است که یاد و نام آنان را همیشه در کنار هم نگه داشته است.[1]

و آنچه باعث پیوند و ارتباط بیشتر این دو بزرگوار می گردد، شباهت عجیب بین دشمنان این دو همام است تشابه میان یزید به عنوان چهره شاخص دشمنان حسین ع و سفیانی یکی از دشمنان سرسخت زمان ع

به همین جهت این مقاله سعی شده است به شباهت های میان یزید و سفیانی پرداخته شود و شباهت های شخصی و رفتاری این دو در حد امکان بیان گردد.


اطلاعات

(أَنَاخَاتِمُ الْأَوْصِیَاء وَبِی یَدْفَعُ اللَّهُ الْبَلَاء) شباهت های زمان(عج) به اکرم(ص) بسیار است. و در آیینه روایات و زیارات بارها این ویژگی ها مورد توجه قرار گرفته است. رحمت، خاتمیّت، امنیت بخشی و . . .

در روایات بسیاری به اوصاف مشترک و شباهت های زمان(عج) به اکرم(ص) اشاره شده است. ما در این نوشتار به بعضی از این ویژگی ها اشاره می نماییم:
رحمت:
خداوند متعال وجود نازنین اکرم (ص) را رحمتی برای عالمیان می داند؛ (وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ)؛[1] و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. زمان(عج) نیز به این صفت زیبنده اند: "السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْعَلَمُ الْمَنْصُوبُ وَ الْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ وَ الْغَوْثُ وَ الرَّحْمَةُ الْوَاسِعَة"؛[2] سلام بر تو ای پرچم برافراشته ... و رحمت گستردة الهی.
حجت الهی:
در رابطه با پی چنین خطاب آمده که: "السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِین"سلام برتو ای حجت خدا بر اولین انسان ها تاآ ین آن ها؛[3] زمان (عج) نیز با لقب حجة الله مورد خطاب قرار گرفته اند: "السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللَّه".[4]
نور خ :
(ص) نور خ است: "السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نُورَ اللَّهِ الَّذِی یُسْتَضَاءُ بِه‏"[5] سلام بر تو، ای نور روشنایی بخش خداوند.[6] در زیارت روز نیز خطاب به زمان(عج)این گونه آمده است: "السَّلَامُ عَلَیْکَ یا نُورَاللهِ الّذِی یَهْتَدی بِه المُهْتَدُون"؛ سلام بر تو ای نور خداوند که هدایت جویان به وسیله او هدایت می شوند.
دعوت کننده به سوی خداوند متعال:
خداوند در قرآن خطاب به رسول مکرمش می فرماید: (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذیراً وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنیراً)؛[7] ای ! ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذار کننده، و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی روشنی بخش قرار دادیم.
در مورد عصر(عج) نیز آمده است: "السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا دَاعِیَ اللَّه"؛[8] سلام بر تو ای دعوت کننده خلق به سوی خدا.
خاتمیّت (حُسن ختام):
(ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیِّینَ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیماً)؛[9] محمد(ص) پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی رسول خدا و آ ین ان است و خداوند به همه چیز آگاه است. مهدی(ع) نیز در معرفی خود می فرمایند: "أَنَا خَاتِمُ الْأَوْصِیَاءِ وَ بِی یَدْفَعُ اللَّهُ الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِی وَ شِیعَتِی"؛[10] من آ ین از جانشینان هستم و بواسطة من خداوند بلا را از اهل و شیعیانم برمی دارد.
امنیت بخشی:
با وجود رسول خدا امت او در امنیت بودند: (وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فیهِمْ)؛[11] (ای !) تا تو در میان آن ها هستی، خداوند آن ها را مجازات نخواهد کرد.
زمان(عج)نیز در وصف وجودی خویش می فرمایند: "إِنِّی أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ کَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ"؛[12] به درستی که من امنیت بخش اهل زمین هستم، همانگونه که ستارگان امنیت بخش اهل آسمانند.


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: اوصاف مشترک (ص) و زمان(عج)
  • کلمات کلیدی: امام ,خداوند ,پیامبر ,زمان ,عَلَیْکَ ,السَّلَامُ ,امام زمان ,السَّلَامُ عَلَیْکَ ,دعوت کننده ,پیامبر اکرم ,أَمَانٌ لِأَهْلِ

در سلسله مقالات متعدد، توضیح داده شد که سینمای غرب و سردمدار ظاهری آن، سینمای هالیوود ، با گسترش بحث ظهور و انتظار منجی در عصر حاضر، با تمام قوا وارد میدان شد و تلاش کرد که ابتدا جریان انتظار و منتظران را عاملان نابودی و ت یب تمدن جهانی (که دقیقاً معادل تمدن غربی ـ آن هم از نوع و پوستة ظاهری و امروزین آن ـ تعریف شده و می شود) معرفی کند و سمبل هایی مثل مهاجمان مریخی، حمله کنندگان قضایی ناشناس، و… را معادل و ما به ازای آنان جلوه دهد.

سپس تلاش کرد با قلب واقعیت، کاراکترها و اشخاص مورد نظر خود را به عنوان منجی موعود معرفی کند و در این مسیر، تا بدانجا پیش رفت که در برخی آثار، حتی رییس جمهور را به عنوان ناجی جهانی معرفی کرد!!.

آنگاه در برخی آثار ـ که از جمله متأ ین این تولیدات جهانی هستند ـ اساساً ذات و معنای ظهور و انتظار را تحریف کرد و تعریف کاملاً مع ی از این حقیقت تاریخی و فطری ارائه کرد. درست مانند کاری که مستکبران و مزدوران فکری و رسانه ای آنان، با حقایقی مثل ، مردم سالاری، عزت انسانی، اخلاق و … انجام دادند (و البته در بسیاری موارد، موفق نشدند).


اطلاعات

امید و امیدواری از ضروریات و بدیهیات انسان و جامعه بشری است و ادیان ابراهیمی در سه مقوله امید به آینده­ای و امید به آ ا مان و امید به آمدن منجی، به ایجاد روحیه امید و امیدواری در دل پیروان خود پرداخته­ اند.

در مقوله امید به آینده، ادیان ابراهیمی برای رهایی از وضعیت بد موجود و نجات از تنیدگی ، نگاه پیروان خود را به وضعیتی بهتر در آینده­ای نه چندان دور معطوف کرده و به پیروان خود نوید آینده­ای که از این مشکلات رهایی یابند را می­دهند؛ در مقوله امید به آ ا مان ، ادیان ابراهیمی ضمن بیان مشکلاتی که در آ ا مان بروز پیدا می­کند ، پیروان خود را به آ ا مان امیدوار کرده و آن زمان را زمان رهایی از مشکلات و سختی­ها دانسته­اند؛ و در مقوله امید به منجی ، ادیان ابراهیمی به پیروان خود امید می­دهند که آمدن منجی حتمی و بسیار نزدیک است و خود را هر لحظه در آماده باش آن موعود قرار دهند و چون میزبانی که هر لحظه در انتظار آمدن میهمانش است منتظر باشند و در برابر مشکلات و سختی­ها مبارزه کرده و امید به آمدن منجی را در دل بپرورانند.


اطلاعات