روستای ریمله

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت روستای ریمله به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

بسیاری از شکارچیان ماهر و حرفه ای با دیدن اینکه طبیعت و حیات وحش در معرض خطر قرار گرفته بود تفنگهاشان را بوسیدند و کنار گذاشتند.

اما در این بین هستند افرادی که هنوز هم به شکار میروند. اینکه شکار لذت خاصی دارد را شکارچیان میدانند ولی آیا در این شرایط شکار

جانورانی که نسلشان بشدت در معرض خطر قرار گرفته کار درستی است؟؟ آیا زمان آن نرسیده است که همه با هم به این موضوع

بی شیم که تنها وارثان این طبیعت نسل ما نبوده و فرزندان آینده ی این سرزمین نیز در این میراث سهیم هستند؟؟ شکار لذت خاصی دارد ولی

چگونه میتوان از قتل عام این پرندگان خوش سیما و خوش صدا یا این آهو و نهای زیبا لذت برد؟؟؟ [تفنگت را زمین بگذار برادر...]


اطلاعات

آخرین مطالب