انتظار فرج

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت انتظار فرج به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

ابرها به آسمان تکیه می کنند
درختان به زمین
و انسان ها به مهربانی هم

مرد باش
زمین به مرد بودنت نیاز داره …
مرد باش . مردونه حرف بزن . مردونه بخند . مردونه عشق بورز …
مردونه گریه کن ، مردونه ببخش ….
مرد باش ، نه فقط باجسمت ، بانگاهت ، با احساست ، با آغوشت …
مردباش و هیچوقت نامردی نکن
مخصوصا برای ی که به مردونگیت تکیه کرده و باورت کرده مرد باشاطلاعات

آخرین مطالب