پیشتازان مدیریت اجرایی

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت پیشتازان مدیریت اجرایی به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

دوستی دارم که خیلی از بدشانسی اش می نالد. انقدر کارهای ناتمام و به مشکل خورده دارد و انقدر در کارها و زندگی اش با مشکل روبرو شده است که دیگران هم قبول کرده اند آدم بدشانسی است.

فرصتی پیدا که با او بنشینم و در مورد مشکلاتش که به اعتقاد او بیشتر ناشی از بدشانسی اش بود، کمی صحبت کنم.

 • اب شدن ماشین در وقتی که نه کیف پول همراه داشته است و نه تلفن همراه.
 • رفتن شریک تازه ی کاری اش و به وجود آوردن مشکلات جدی برای ب وکارش
 • خورده شدن پولی که به تازگی در کاری سرمایه گذاری کرده بود، با اعلام ورش تگی صاحب کار

یاد دوست دیگری هم افتادم که مشکلاتی کمی مشابه داشت. پول خوردن ها و موفق نشدن ها و ... گویا این داستان ها کمی تکراری است.

بیشتر که فکر ، دیدم این مشکلات و بدشانسی ها را در پروژه های کاری نیز می بینیم.

 • قرار است پروژه ای یک ماهه انجام شود ولی مجری پروژه بدقول از آب درمی آید و بعد از گذشت شش ماه، هرروز به دلیلی پروژه را عقب می اندازد.
 • طبق پیش بینی ها، پروژه می بایستی در ماه سوم به سوددهی می رسیده ولی در ماه دهم، هنوز از سود خبری نیست.
 • پیش بینی می کردیم با امکاناتی که داریم می توانیم پروژه را اجرا کنیم ولی در نیمه های راه، منابع تخصیص داده شده با پیش آمدن یک حادثه پیش بینی نشده، به اتمام می رسد.
 • همه چیز خوب پیش می رفته که یک دفعه دستگاه از کار می افتد و جایگزین یا تعمیرکاری هم نیست.
 • قرار است سخنرانی کنیم ولی باطری های میکروفون یک دفعه تمام می شود و برنامه را اب می کنند.

بیشتر که بررسی و تأمل می کنیم، به نکته مهمی می رسیم: بیشتر اتفاقات ناگواری که رخ داده و ما آن ها را به حساب بدشانسی و یا بد کار دیگران گذاشته بودیم، ناشی از بی فکری، عدم برنامه ریزی، عدم تحقیق و به طور خلاصه و علمی تر، عدم مدیریت ریسک است.

اتفاقات ناگوار همیشه رخ می دهند و نمی توان جلوی آن ها را گرفت؛ ولی می توان تا حدی آن ها را پیش بینی کرد و برای مقابله با آن ها آماده شد.

 • من اگر می خواهم با ماشینم بروم بیرون، باید به این هم فکر کنم که اگر مشکلاتی مانند تصادف یا ماشین برای من به وجود آمد، چگونه می توان از مشکل به وجود آمده عبور کنم.
 • من اگر می خواهم با ی شریک شوم، شاید بهتر باشد زمان بیشتری را تحقیق کنم و از شریک جدیدم مطمئن شوم؛ و یا در زمان سرمایه گذاری، از اوضاع شرکت و حساب شرکا اطلاعات بیشتری ب کنم.
 • در پروژه ها همیشه باید توانایی ها و نمونه کارهای انجام شده را بررسی کنم و فقط به شنیده ها و رزومه اکتفا نکنم.
 • اگر قرار است ب وکار یا پروژه ای را اجرا کنم، باید حتماً به مشکلاتی هم که در این راه ممکن است با آن ها مواجه شوم فکر کنم.

در یک کلام، باید ریسک ها را پیش بینی و مدیریت کنم.

ما بدشانس نیستیم؛ ولی ممکن است بی تدبیر، بی فکر و بی برنامه باشیم.

شاهین شاکری – مدیران ایران


اطلاعات