چند پارگراف از داستان من

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت چند پارگراف از داستان من به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
خب کفتن ندارد دنیا همانطور که برای تفریح هنگام درس خواندن بهتر شده چنان حالی ازت می گیرد که تا ابد یادت بماند که در عرض هجده ساعت در حال پیچ خوردن و زاری در جاده سریع به درمانگاه رسیده و آنفولانزا به شما خوش آمد گوید.... بعد دو سال طعم آمپول راستی ب کمپل اصلن درد ندارد.

بماند که تمام امتحانات در همین وضع سپری شد....


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: غیرخوکی
  • کلمات کلیدی:

آخرین مطالب