به نام خالق مهربانی

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت به نام خالق مهربانی به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

از باغ می برند چراغانی ات کنند
تا کاج جشن های زمستانی ات کنند

پوشانده اند «صبح» تو را با «ابرهای تار»
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

یوسف! به این رها شدن از چاه دل مبند
این بار می برند که زندانی ات کنند

ای گل گمان مکن به شب جشن می روی
شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست
از نقطه ای بترس که ی ات کنند

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
گاهی بهانه ای است که قربانی ات کنند


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: یک نقطه...
  • کلمات کلیدی: نقطه

آخرین مطالب