میثاق با مهدی موعود (عج)

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت میثاق با مهدی موعود (عج) به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

مسأله انتظار فرج و منجی عالم، اختصاص به تشیّع ندارد و معتقدین به ادیان مختلف هر کدام به نحوی منتظر منجی موعودی بوده و نگاه خاصی به این مسأله دارند. ولی آنچه اکنون درصدد بیان آن هستیم، بررسی دیدگاه های مختلف شیعیان نسبت به مسأله انتظار فرج موفور السرور قطب دایره امکان حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله فرجه الشریف می باشد ...


اطلاعات

عصر (علیه السلام) به خواست خداوند متعال ولی نعمت همه ی مخلوقات هستند و بیشترین حق را بر همه دارند ایشان فراگیرترین ، پایه ای ترین ، فراوان ترین و باکیفیت ترین وعظیم ترین نعمتی هستند که خداوند نصیب ما فرموده است . لذا باید طبیعتاً ذکری که از ایشان به میان می آید نیز فراوان تر ، شدید و غلیظ تر و با انواع بیشتری تحقق یابد وگرنه ایشان غریب می مانند ...


اطلاعات

اگر چه کلمه -که یک اصطلاح فقهى است در قرآن به کار نرفته است؛ ولى مفهوم و معناى آن، از مجموعه آیات قرآن کریم، به روشنى به دست مى‏آید. مرورى بر آیات کلام الله مجید نشان مى‏دهد که لااقل حدود 200 آیه شریفه از قرآن کریم -مستقیم و غیرمستقیم خطوط کلى حکومت و ولایت در جامعه را نشان مى‏دهد. نتیجه‏اى که از بررسى و دقت در این آیات به دست مى‏آید، این است که: مسلمانان، تنها باید از انسان‏هاى دانشمند و عالم به احکام دین -که علاوه بر همه توانایى‏ها و شرایط عقلى و عرفى حکومت، داراى حد نصاب تقوا و عد هم باشند پیروى و اطاعت کنند. بنابراین از نظر فاقد چنین شرایط و ویژگى‏هایى حق حاکمیت و صلاحیت قرار گرفتن در منصب حکومت را ندارد و این همان روح و محتواى اساسى « » است ...


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: در قرآن و روایات
  • کلمات کلیدی: قرآن ,آيات ,ولايت ,نشان مى‏دهد ,ولايت فقيه

رابطه رضاخان پهلوی و هیئات مذهبی و عزاداری سیدال (علیه السلام)، بیگانه از سیاست مذهبی او، و بیگانه از شخصیت و منش او نیست. فرمانده قشون قزاق، در بینوایی و مستمندی بالید و خیلی زود وارد زندگی نظامی شد. رضا و مادرش همیشه تحت تکفل دیگران بودند و به دشواری زندگی می د. وی مناصب گوناگون نظامی را پشت سر گذاشت تا فرمانده قشون قزاق و سپس، سپه شد. جریان تحولاتی که به قدرت ی رضا و تبدیل«خان» مازندرانی به «شاه» پهلوی، اطلاعات جالبی از نوع نگاه مذهبی او، و به ویژه رفتار و دیدگاه او نسبت به حضرت سیدال (علیه السلام)، هیئات مذهبی و محرم به دست می دهد ...


اطلاعات

حضرت رقیه در واقعه عاشورا حدود سه یا چهار سال سن داشت که بعد از شهادت حسین(ع) و یارانش در عصر عاشورا به همراه دیگر ن بنی هاشم توسط یزید به اسیری رفت. یزید دستور داد سر حسین (ع) را به دختر کوچک نشان دهند و او را ت کنند، اما وقتی حضرت رقیه (ع) و حسین(ع) باز هم به هم رسیدند، اتفاق جانسوزی افتاد ...


اطلاعات

پژوهش حاضر درصدد بررسی این پرسش مهم است که آیا در ماجرای سقیفه که دوباره یا کمی بیشتر پس از واقعه غدیر رخ داد و گروه های رقیب درباره جانشینی رسول خدا(صلی الله علیه وآله) گفت و گو د، به حدیث غدیر استناد شد یا خیر؟ پس از تبیین اجمالی این دو حادثه تأثیرگذار در تاریخ و بیان مشابهت ها و تفاوت های آن دو، به منظور نزدیک شدن به هدف پژوهش، گزینه های متصوّر درباره رخداد یا عدم رخداد واقعه غدیر و نیز فرض های عدم استناد به غدیر در سقیفه، مطرح و تجزیه و تحلیل خواهد شد. هم چنین در این مقاله، در مورد استنادات شیعه مبنی بر رخداد واقعه غدیر و نیز تبیین شیعی جانشینی (صلی الله علیه وآله) بحث شده است ...


اطلاعات

عالم بزرگوار ملازین العابدین سلماسى که شاهد کارهاى علاّمه بحر العلوم در روزهاى حضور ایشان در مکّه بوده است مى گوید: علاّمه بحر العلوم با اینکه در شهر غریب ودور از خانواده وفامیل بود دل قرص ومحکمى در بخشندگى داشت واعتنایى به مصرف زیاد وزیاد شدن مخارج نداشت ...


اطلاعات

حضرت رقیه در واقعه عاشورا حدود سه یا چهار سال سن داشت که بعد از شهادت حسین(ع) و یارانش در عصر عاشورا به همراه دیگر ن بنی هاشم توسط یزید به اسیری رفت. یزید دستور داد سر حسین (ع) را به دختر کوچک نشان دهند و او را ت کنند، اما وقتی حضرت رقیه (ع) و حسین(ع) باز هم به هم رسیدند، اتفاق جانسوزی افتاد ...


اطلاعات

رابطه رضاخان پهلوی و هیئات مذهبی و عزاداری سیدال (علیه السلام)، بیگانه از سیاست مذهبی او، و بیگانه از شخصیت و منش او نیست. فرمانده قشون قزاق، در بینوایی و مستمندی بالید و خیلی زود وارد زندگی نظامی شد. رضا و مادرش همیشه تحت تکفل دیگران بودند و به دشواری زندگی می د. وی مناصب گوناگون نظامی را پشت سر گذاشت تا فرمانده قشون قزاق و سپس، سپه شد. جریان تحولاتی که به قدرت ی رضا و تبدیل«خان» مازندرانی به «شاه» پهلوی، اطلاعات جالبی از نوع نگاه مذهبی او، و به ویژه رفتار و دیدگاه او نسبت به حضرت سیدال (علیه السلام)، هیئات مذهبی و محرم به دست می دهد ...


اطلاعات

اگر چه کلمه -که یک اصطلاح فقهى است در قرآن به کار نرفته است؛ ولى مفهوم و معناى آن، از مجموعه آیات قرآن کریم، به روشنى به دست مى‏آید. مرورى بر آیات کلام الله مجید نشان مى‏دهد که لااقل حدود 200 آیه شریفه از قرآن کریم -مستقیم و غیرمستقیم خطوط کلى حکومت و ولایت در جامعه را نشان مى‏دهد. نتیجه‏اى که از بررسى و دقت در این آیات به دست مى‏آید، این است که: مسلمانان، تنها باید از انسان‏هاى دانشمند و عالم به احکام دین -که علاوه بر همه توانایى‏ها و شرایط عقلى و عرفى حکومت، داراى حد نصاب تقوا و عد هم باشند پیروى و اطاعت کنند. بنابراین از نظر فاقد چنین شرایط و ویژگى‏هایى حق حاکمیت و صلاحیت قرار گرفتن در منصب حکومت را ندارد و این همان روح و محتواى اساسى « » است ...


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: در قرآن و روایات
  • کلمات کلیدی: قرآن ,آيات ,ولايت ,نشان مى‏دهد ,ولايت فقيه

عصر (علیه السلام) به خواست خداوند متعال ولی نعمت همه ی مخلوقات هستند و بیشترین حق را بر همه دارند ایشان فراگیرترین ، پایه ای ترین ، فراوان ترین و باکیفیت ترین وعظیم ترین نعمتی هستند که خداوند نصیب ما فرموده است . لذا باید طبیعتاً ذکری که از ایشان به میان می آید نیز فراوان تر ، شدید و غلیظ تر و با انواع بیشتری تحقق یابد وگرنه ایشان غریب می مانند ...


اطلاعات

مسأله انتظار فرج و منجی عالم، اختصاص به تشیّع ندارد و معتقدین به ادیان مختلف هر کدام به نحوی منتظر منجی موعودی بوده و نگاه خاصی به این مسأله دارند. ولی آنچه اکنون درصدد بیان آن هستیم، بررسی دیدگاه های مختلف شیعیان نسبت به مسأله انتظار فرج موفور السرور قطب دایره امکان حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله فرجه الشریف می باشد ...


اطلاعات