مطالب علمی و درسی

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت مطالب علمی و درسی به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
هوانوردی - خلبانی
هوانوردی - مراقبت پرواز
هوانوردی-ناوبری هوایی
ی نساجی
ی نفت
ی هوا فضا
ی مواد
ی معماری
ی مکانیک
ی مکانیک نیروگاه
ی کشاورزی
ی ماشینهای ریلی
ی معدن
ی فر ماندهی وکنترل هوایی
ی فناوری اطلاعات (it)
ی کامپیوتر
ی علمی کاربردی عمران دانشکده ی صنعت آب وبرق شهید عباس پور
ی عمران
ی صنایع
ی شیمی
ی سیستم
ی شهرسازی
ی دریا
ی رباتیک
ی پلیمر
ی خط و سازه های ریلی
ی حمل و نقل ریلی
ی برق
ی بازرسی فنی
ی پزشکی
مدیریت هتلداری
مدیریت مالی
مدیریت و بازرگانی دریایی
مدیریت و کمیسر دریایی
کتابداری
مخابرات هواپیمایی
مدیریت
کاردانی معماری سنتی
کارشناسی علوم انتظامی
کانه آرایی
کاردانی دریانوردی
کاردانی فنی الکترویک صدا وسیما
کاردان فنی عملیات پتروشیمی
کاردای فنی مواد -ریخته گری
کاردان فنی معدن
کاردان فنی کشتی
کاردان فنی مکانیک
فیزیک
کاردان فنی عمران
علوم کامپیوتر
علوم وفنون هوانوردی-خلبانی هلی کوپتری
علوم اقتصادی
علوم حدیث
علوم
ریاضی
شیمی
رشته های علوم دریایی نوشهر
روانشناسی
حسابداری
حقوق
تکنولوژی ماشینهای کشاورزی
تعمیر و نگهداری هواپیما
تکنولوژی آبیاری
امور گمرکی
اویونیک هواپیما
الکترونیک هواپیمایی
آمار
آبادانی وتوسعه روستاها

اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: شاخه های ی رشته ریاضی
  • کلمات کلیدی:  مهندسی , مدیریت , علوم ,دریایی , کاردان ,مهندسی ,ریلی  مهندسی , مهندسی مکانیک ,هوایی  مهندسی


تصویر

مقدمه

یاخته های واجد هسته مشخص اشکال متنوعی دارند. در جانوران که دیواره یاخته ای وجود ندارد، شکل یاخته دائما تغییر می کند. اگر به یاخته های در زیر میکروسکوپ بنگرید آن را زنده و متحرک خواهید یافت. سیتوپلاسم به هر طرف جاری است میتوکندریها در جریان سیتوپلاسمی غوطه ورند. بخشهایی از غشای پلاسمایی به بیرون یا داخل فرورفتگی دارد یا متورم شده است و این حفره ها به سمت بیرون یا داخل جدا می شوند و لبه های منظم تشکیل داده و تغییر شکل می دهند. در تمام این تظاهرات گوناگون یاخته های جانوری متحرک و زنده اند. امروزه مشخص شده است که اشکال متنوع سلولهای یوکاریوتی و نیز حرکات هماهنگ و منظم آنها به دلیل وجود اسکلت سلولی است. به اسکلت سلولی ماهیچه سلولی نیز گفته می شوند.

انواع رشته های اسکلت سلولی

دانشمندان توانسته اند با جداسازی اسکلت سلولی از سایر محتویات سیتوزول نشان دهند که این ساختار از سه نوع رشته های پروتئینی تشکیل شده است. ریز لوله ها ، ریز رشته ها و رشته های حد واسط. هر نوع رشته پروتئینی از زیر واحدهای متفاوتی تشکیل شده است و دارای پروتئینهای ضمیمه می باشند. پروتئینهای ضمیمه سرنوشت رشته ها را تعیین می کنند.

عملکرد پروتئینهای ضمیمه

پروتئینهای ضمیمه بعضی از این رشته های مختلف را به یکدیگر متصل می کنند. بعضی رشته ها را به سایر ساختارهای سلولی مثل غشای پلاسمایی وصل می کنند. دیگر تعیین کننده رشته ها در نقاط خاصی از سلول هستند و بعضی باعث حرکت مژه ها می شوند.


تصویر

ریز لوله ها

ساختارهایی هستند که در سیتوزول تمام سلولهای یوکاریوتی از آمیب گرفته تا سلول گیاهان و جانوران عالی وجود دارند. گلبولهای قرمز ممکن است استثنا باشند. جزئیات ساختاری ریز لوله ها در سلولهای موجودات مختلف بطور شگفت آوری ی ان است. ریز لوله ها رشته های بلند و توخالی هستند که درازای آنها به حداکثر 200 میکرومتر می رسد. قطر خارجی آنها 25 نانومتر و قطر داخلی شان 15 نانومتر می باشد. هر ریزلوله از 13 رشته به نام پیش رشته تشکیل شده است که به موازات محور طولی ریز لوله قرار گرفته اند.

پیش رشته ها از دو نوع پروتئین کروی مشابه به نام توبولین آلفا (α) و توبولین بتا (β) تشکیل شده اند. تشابه ردیف اسیدهای آمینه این دو توبولین حدود 50 درصد است. در واقع واحد تشکیل دهنده پیش رشته ها دایمر βα است و این دایمر نیز اصطلاحا توبولین خوانده می شود. در هر پیش رشته توبولین به صورت پشت سر هم یعنی αβ←αβ قرار گرفته اند. تنوع ریز لوله ها عمدتا به دلیل وجود پروتئینهای ضمیمه متفاوت در آنهاست و این پروتئینهای ضمیمه هستند که خصوصیات ویژه یک ریز لوله ها را تعیین می کنند.

خاصیت قطبی بودن ریز لوله ها

یک خصوصیت کلیدی ریز لوله ها قطبیت آنهاست. در شرایط درون شیشه ، دراز یا کوتاه شدن ریز لوله ها با اضافه یا حذف شدن توبولینها در دو انتهای ریز لوله صورت می گیرد.

نقش ریز لوله ها

ریز لوله های اسکلت سلولی در ترابری مواد نقش دارند. دوک میتوز ، تاژک و مژه مثالهایی از این گونه ساختارها هستند.


تصویر

ریز رشته ها

ریز رشته ها که رشته های اکتین نیز خوانده می شوند زنجیره هایی به قطر هفت نانومتر هستند که در تمام سلولهای یوکاریوتی به وفور یافت می شوند. رشته های اکتین از واحدهای پروتئینی کروی به نام اکتین تشکیل شده اند که به صورت منظم به دنبال یکدیگر قرار گرفته اند. رشته های اکتین مانند ریز لوله قطبی هستند و سرعت اضافه و حذف شدن زیرواحدها در انتهای مثبت بیش از انتهای منفی است.

رشته های اکتین دستجات و شبکه های اکتینی را ایجاد می کنند. این رشته ها مانند ریز لوله ها در سلولهای مختلف ساختاری مشابه دارند و تنوع آنها به دلیل وجود پروتئینهای ضمیمه آنهاست. یکی از مهمترین پروتئینهای ضمیمه میوزین است که در انقباض ماهیچه ای نقش دارد. سیتوکالازین ب باعث کاهش حرکت درون یاخته ای بوسیله تاثیر بر اکتین می باشد.

اهمیت اکتین

نقش اکتین در ریز پرزهای سلولهای پوششی روده ، حرکت آمیبی و فعال سازی پلاکتها و تقسیم سیتوپلاسم و در نهایت عملکرد ماهیچه نقش دارد.

رشته های حد واسط

رشته های حد واسط دسته سوم از رشته های پروتئینی اسکلت سلولی هستند قطر آنها 10 نانومتر ، ضخیمتر از رشته های اکتین و باریکتر از ریز لوله هاست. امروزه معتقدند که این رشته ها یکی از اجزای مهم ساختاری اکثر سلولها و بافتهای جانوری می باشند. این رشته های پروتئینی به مقدار زیاد در بافتهایی یافت می شوند که در معرض فشارهای مکانیکی قرار می گیرند. بنابراین یکی از نقشهای عمده آنها استحکام بخشیدن به بافتهاست.

رشته های حد واسط از نظر ساختاری

رشته های حد واسط از چند نظر بار ریز لوله ها و ریز رشته ها تفاوت دارند. از نظر ساختاری این رشته ها پلیمرهایی از پروتئینهای رشته ای هستند. در حالی که دو نوع رشته دیگر از زیر واحدهای کروی تشکیل شده اند. انواع رشته های حد واسط بسته به نوع سلول زیر واحدهای ساختاری متفاوت دارند. در حالی که زیر واحدهای ریز لوله ها و اکتینها در انواع سلولها مشابهند. در مقایسه با ریز لوله ها و اکتینها که دایما در حال تشکیل و ت یب هستند رشته های حد واسط پایدارترند و معمولا به صورت پلیمر باقی می مانند. تفاوت دیگر این است که رشته های حد واسط قطبیت ندارند.


تصویر

انواع رشته های حد واسط

کراتینها یکی از مهمترین انواع رشته های حد واسط هستند که تا به حال 30 نوع از آنها ساخته شده است. کراتینها عمدتا در ساختارهایی مانند مو ، پشم و ناخن ساخته می شوند و جایگاه آنها در سیتوپلاسم است. وجود رشته های کراتین در سلول باعث استحکام آنها می شود. و یکی دیگر از رشته های حد واسط لامینها می باشند که ساختار صفحه ای بوجود می آورند. جایگاه آنها در زیر غشای داخلی هسته است و برخلاف کراتینها ناپایدارند. زیرا در آغاز تقسیم میتوز ت یب و در پایان آن مجددا تشکیل می شوند. لامینها ، اسکلت هسته را بوجود می آورد

منبع : سایت رشد


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: اسکلت سلولی
  • کلمات کلیدی: رشته‌های ,لوله‌ها ,رشته‌ها ,واسط ,تشکیل ,اکتین ,پروتئینهای ضمیمه ,اسکلت سلولی ,رشته‌های اکتین ,انواع رشته‌های ,قرار گرفته‌اند ,وجود پروتئی
بیولوژی : کمپبل . سولومون . میدر . لایف

بیوشیمی : لنیجر . استرایر . ووت(voet)

سلولی مولکولی : ی . آلبرتس . لو

ژنتیک مولکولی : ژن و ژنوم . مبانی زیست مولکولی . ی ژنتیک (گیتی امتیازی) . اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک(گریفیث)

ژنتیک کلاسیک : ژنتیک از دیدگاه حل مسآله (ساسان امینی) . استنسفیلد

گیاهی : زیست شناسی گیاهی (رست و باربور ) . کتاب (الهه علوی) . الفبای گیاه شناسی

فیزیولوژی : تون . تایز و زایگر

رفتار شناسی : مقدمه ای بر اکولوژی رفتار (کربس و دیویس) . رفتار شناسی محمد کرام الدینی

اکولوژِی : مقدمه ای بر اکولوژی رفتار (کوشا پایداری)

تذکرات : خواندن یک کتاب در هر سر فصل توصیه میشود

خواندن همه ی این کتاب ها به معنای مدال آوری نیست

در خواندن باید دقت وجود داشته باشد

مفهومی خواندن کتاب ها


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: منابع المپیاد زیست شناسی
  • کلمات کلیدی: ژنتیک ,شناسی ,خواندن ,رفتار ,کتاب ,مولکولی ,اکولوژی رفتار ,رفتار شناسی ,زیست شناسی