مردمی نژاد

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت مردمی نژاد به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

همینطوری نوشتم مقایسه ای بین دیدگاه ها م !

لینک ع

:
کشور مدیر می خواند نه نوکر. 2-7-1391


محمود :
خدا توفیق نوکری ملت ایران را از من که کوچکترین نوکران هستم، نگیرد. 22-3-1393


ی :
این مردم همان طور که مکرر فرمودند ـ ولی نعمت های ما هستند؛ این شوخی نیست. من یکی از مسؤولان را در محضری دیدم که برخوردش با مردم قدری متکبرانه بود، پیغام دادم و گفتم به ایشان بگویید که اگر می خواهد جبران آن برخورد را د، باید در همان طور محضری ظاهر بشود و بگوید:ای مردم! من نوکر شمایم. خلاف که نگفته ... یک مسؤول کشور چکاره است؟ فلسفه وجودی ما، غیر از خدمت به مردم چیست؟ ...


اطلاعات

( لطفا برای باز شدن ع صبر کنید )

فارغ از دروغگویی و موج سواری این رو مه ها درباره بورسیه غیر قانونی 3000 نفر ! در ت قبلی ، خیلی راحت میشه دو تا چیز رو فهمید :

- امپراتوری رسانه ای به این میگن !

تقریبا غیر کیهان که مدت هاست خود درگیری داره بقیه همه هماهنگ !

- همیشه رو سیاهی به ذغال خواهد ماند..

واقعا ثبت برخی لحظات خیلی کیف میده (!)


پی نوشت :

رییس کمیسیون اصل ۹۰ با انتشار نامه ای خطاب به علوم اعلام کرد بر اساس بررسی های این کمیسیون، اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان بورسیه به طور کاملا قانونی مشغول به تحصیل شده اند و وزارت علوم موظف به ادامه تحصیل آنهاست.

این در حالی است که پیش از این نیز در گزارشی که وزارت علوم قبل از آمدن محمد فرهادی منتشر کرده بوده به صراحت تاکید شده بود که از میان چند هزار دانشجوی بورسیه ت قبل، تنها ۳۶ نفر از آنها به علت اعلام اطلاعات نادرست به مسئولان وقت، بورسیه شان غیر قانونی است و باید ابطال شود.

با این حال در همان گزارش آمده بود که بیش از ۸۰۰ نفر از دانشجویان دیگر به علت مشکلاتی مانند ری معدل، کبر سن و... بورسیه شان لغو شده است، اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است که تمامی این موراد منطبق با قانون بوده است و وزارت علوم با بررسی جناجی و ناعادلانه، این پرونده ها را منطبق با قانون بررسی نکرده و با ارائه ناقص قانون به افکار عمومی، مدعی غیر قانونی بودن این بورسیه ها شده است، زیرا بر اساس نص صریح قانون بورس، هیچ کدام از این موراد غیر قانونی محسوب نمی شوند.

به عنوان مثال اگر دانشجویی معدل دوره کارشناسی اش ۱۲ ولی معدل دوره کارشناسی ارشد اش ۲۰ باشد بر اساس قانون می تواند از بورسیه تحصیلی استفاده کند، زیرا اگر معدل دوره کارشناسی ضرب در عدد ۳ و معدل کارشناسی ارشد ضرب در عدد ۲ و مجموع این دو عدد بالای ۷۵ باشد، مشکل معدل ملغی بوده و بورسیه تحصیلی کاملا قانونی است.

این در حالی است که مسئولان فعلی وزارت علوم با علم به این قانون، این مساله را به افکار عمومی اعلام نکرده و مثلا دانشجویی که معدل کارشناسی وی مثلا زیر ۱۴ بوده را بورسیه غیر قانونی اعلام کرده اند در حالی که بر اساس این قانون، اگر همان دانشجو معدل دوره کارشناسی ارشدش به مقداری بالا باشد که طبق فرمول یاد شده، بالای ۷۵ باشد بورسیه اش قانونی است.

( به نقل ار رجا )


اطلاعات

فارغ از دروغگویی و موج سواری این رو مه ها درباره بورسیه غیر قانونی 3000 نفر ! در ت قبلی ، خیلی راحت میشه دو تا چیز رو فهمید :

- امپراتوری رسانه ای به این میگن !

تقریبا غیر کیهان که مدت هاست خود درگیری داره بقیه همه هماهنگ !

- همیشه رو سیاهی به ذغال خواهد ماند..

واقعا ثبت برخی لحظات خیلی کیف میده (!)


پی نوشت :

رییس کمیسیون اصل ۹۰ با انتشار نامه ای خطاب به علوم اعلام کرد بر اساس بررسی های این کمیسیون، اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان بورسیه به طور کاملا قانونی مشغول به تحصیل شده اند و وزارت علوم موظف به ادامه تحصیل آنهاست.

این در حالی است که پیش از این نیز در گزارشی که وزارت علوم قبل از آمدن محمد فرهادی منتشر کرده بوده به صراحت تاکید شده بود که از میان چند هزار دانشجوی بورسیه ت قبل، تنها ۳۶ نفر از آنها به علت اعلام اطلاعات نادرست به مسئولان وقت، بورسیه شان غیر قانونی است و باید ابطال شود.

با این حال در همان گزارش آمده بود که بیش از ۸۰۰ نفر از دانشجویان دیگر به علت مشکلاتی مانند ری معدل، کبر سن و... بورسیه شان لغو شده است، اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است که تمامی این موراد منطبق با قانون بوده است و وزارت علوم با بررسی جناجی و ناعادلانه، این پرونده ها را منطبق با قانون بررسی نکرده و با ارائه ناقص قانون به افکار عمومی، مدعی غیر قانونی بودن این بورسیه ها شده است، زیرا بر اساس نص صریح قانون بورس، هیچ کدام از این موراد غیر قانونی محسوب نمی شوند.

به عنوان مثال اگر دانشجویی معدل دوره کارشناسی اش ۱۲ ولی معدل دوره کارشناسی ارشد اش ۲۰ باشد بر اساس قانون می تواند از بورسیه تحصیلی استفاده کند، زیرا اگر معدل دوره کارشناسی ضرب در عدد ۳ و معدل کارشناسی ارشد ضرب در عدد ۲ و مجموع این دو عدد بالای ۷۵ باشد، مشکل معدل ملغی بوده و بورسیه تحصیلی کاملا قانونی است.

این در حالی است که مسئولان فعلی وزارت علوم با علم به این قانون، این مساله را به افکار عمومی اعلام نکرده و مثلا دانشجویی که معدل کارشناسی وی مثلا زیر ۱۴ بوده را بورسیه غیر قانونی اعلام کرده اند در حالی که بر اساس این قانون، اگر همان دانشجو معدل دوره کارشناسی ارشدش به مقداری بالا باشد که طبق فرمول یاد شده، بالای ۷۵ باشد بورسیه اش قانونی است.

( به نقل ار رجا )


اطلاعات

رو مه واشنگتن پست طی مقاله ای در مورد سفر به نیویورک نوشت :


اعتماد به نفس ، مهمترین خصیصه وی در این سفر بود. او مانند ماتادوری بود که با شجاعت نیزه ها را به بدن وارد می کرد. ... او به گونه ای رفتار می کرد که گویی نیویورک متعلق به او است. من همان قاطعیت آیت الله را در او دیدم ... آرام ترین انقل است که من تا به حال دیده ام ... در میان سخنان او می توان این پیام را شنید هیچ غلطی نمی تواند د ....

1385-2006


اطلاعات

به مناسبت گزارش صد روزه ت محترم یازدهم ؛

و سیاه نمایی هایی که به نهم - ت دهم وارد شده;


آقای درباره ت یب ها و فشار های وارده بر ت در آ ین دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با انقلاب که رییس جمهور محترم یازدهم آقای حضور داشتند ، در ابتدای صحبت های خود اعلام میکند :

«در این دوره ۸ ساله و در مقابل حجم انبوه خدمات و سرعت بالای پیشرفت همه جانبه کشور و به موازات فشارهای بی سابقه خارجی ، یک جریان سازمان یافته تبلیغاتی اصرار داشته است که وضع کشور را سیاه و بحرانی بنماید و اصولاً خدمات را نادیده انگارد. حتی آمارهای رسمی کشور را زیر سوال ببرد. این حجم از تبلیغات منفی در تاریخ کشور بی سابقه است.»

(سخنان در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با انقلاب 31 تیر 1392 )


این صحبت ها همگی 3 ماه قبل از ارائه گزارش صد روزه ت یازدهم و آمار های ارایه شده بود .

گویا این جریان یاد شده هنوز وجود دارد ، آیا این جریان سازمان یافته ادامه خواهد داشد؟


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: در کنار آقای چه گفت؟
  • کلمات کلیدی: کشور ,دولت ,جریان ,یازدهم ,جریان سازمان ,سازمان یافته ,رهبر انقلاب ,کارگزاران نظام ,محترم یازدهم ,جریان سازمان یافته

توجه:
منظور از تشبیه این پوستر به اتفاقات مصر ، مبنی بر این نیست که تمام آن اتفاقات در ایران خواهد افتاد ، چرا که اساس انقلاب ی ایران با مصر تفاوت دارد . بلکه فقط گریزی به اتفاقات "انتقالی قدرت" در مصر و شبیه سازی اون در ایران است .
ماجرایی همچون پرونده سازی بر علیه محمد مرسی ، افراطی خوانده وی توسط مخالفان و دسیسه گران خارجی و پوشاندن اتهامات عوامل داخلی خود زیر سایه این ادعا ها و ... . در نهایت ضربه اصلی آن انتقام از انقلاب و خدشه به اخوان المسلمین خواهد بود !


اطلاعات

مثلا جدیدا مد شده بعد 7-8 بار تهدید نظامی در کمتر از 5 ماه و این همه تحقیر مردم و دادن های پیاپی و بی سابقه مقامات کاخ سفید مثل وندی شرمن به ما ، همه مسئولان تی سکوت پیشه میکنند و صدا و سیما و برخی عوامل با کلی دست و پا زدن برای خالی نبودن عریضه مجبورا دست به دامن مردم بشن و همش مردم رو بندازن جلو که : «ملت پاسخگو این توهین ها خواهند بود !» و «مردم پاسخگوی توهین ها و گزینه های روی میز هستند» و از این دست .

این دست و پا زدن های رسانه ملی با وجود نبودن فردی پاسخگو در بدنه ت محترم در این رابطه خیلی جالبه !

حتی با تصویب تحریم های جدید علیه بازرگانان ایرانی که روسیه هم آن را محکوم کرده اما بازم سکوت میکنند !


البته همیشه مردم ما جواب این کشورها رو دادن اما چرا ت جو نمیده جای سواله !
درسته نظام ما مردم سالاره اما این همه مایه گذاشتن از مردم دیگه خیلی جدیده !


اطلاعات

چندیست دوستان ای ت شدند ، سوالی ، طرحی ، حرفی حدیثی از مجلسیان شنیده نمیشود و اینبار دیگر مَه و خورشید و کواکب و متوکلان و مطهران همه در کار نیستند ! خب شاید هوا سرد است و تاثیر گذار.

پرز های دماغ بو کش های قوی انحراف یاب از سراب این کولاک زمستانی گرفته و دیگر آژیر نمیکشد .

نکند پدران بصیرت چشمانشان از آچمزی این بازی ظریف کور رنگی هم پیدا کرده اند و سبز را بنفش میبینند؟
داد و قال و تحلیل های مریخی و کیهانی همه و همه ناگهان باعث بارش شهاب سنگ های استوانه ای شده!

انگار این جماعت سر به سجود آیه خوان به ظاهر متدین آتش و خم های خود را در جایی در د که دودمان خودشان را بر باد داده و دست به یک خودزنی بزرگی برده اند .

در این زمستان سرد تنها شهاب سنگ های استوانه ای در مدار این شریعت کیهانی جان سالم به در برده اند .

جدیدا فردی با صدای رسا گفته سکوت پیشه میکنم و ستارگان و کواکب هم پیشتر اعلام سکوت کرده بودند . تی در کار است یا ؟ !


نه واقعا هوا خیلی سرد است. چه ی میداند چه خبر است؟


فقط میدانم بهار از پشت این زمستان سرد بیرون خواهد آورد .

« او بهار را به جان آدمیت و جهان بشریت هدیه خواهد کرد، او خود بهار است و با آمدنش به زمستانِ وجودِ بشرِ در زنجیر جهل، فقر و جنگ پایان می بخشد و فصل شکفتن و شکوه انسان را فریاد می زند.
اکنون میتوان رایحه خوش و نسیم روح انگیز بهار انسانها را حس کرد. بهاری که در آغاز آن هستیم اختصاص به نژاد، قوم، ملت و منطقه خاصی ندارد و به زودی همه سرزمین ها را در آسیا، اروپا، افریقا و امریکا فرا خواهد گرفت.


او بهار همه عد طلبان، خواهان و پیروان انبیاء الهی است. او بهار انسان است و می دوران. بیائیم همه با هم در مسیر آمدنش با همدلی و همکاری و ایجاد سازوکارهای وحدت آفرین و آرامش بخش راه بگشائیم و از فیض وجودش جانهایِ تشنه بشریت را سیراب کنیم. زنده باد بهار، زنده باد بهار و باز هم زنده باد بهار » آن مَرد ،سازمان ملل - 1392

شاید هم آن مَرد خواهد آمد ...


<< عید نوروز 1393 ، این بها دل انگیر بر همه ایرانیان مبارک >>پی نوشت:

تحلیل شبه کیهانی!


گفت: آن یارو که باعث شد این آقا رای بیاورد رفته است .
گفتم : نه عزیز آدرسو غلط بهتون دادن ! آن یاروهایی که باعث شدند آن مَرد برود و آن مَرد نمایان بیایند هنوز در راس هستند !
گفت: از چه بابت؟ از شر انحراف خلاص شدیم که.
گفتم: جدیدا حس نمیکنید کلمه "فتنه 88 " رو زیاد میشنوید؟؟

اطلاعات

صرفا جهت یاد آوری ;

در اجتماع باشکوه مردم آذربایجان غربی ۱۳۹۲/۲/۱۵ :


وی با اشاره به بداخلاقی های صورت گرفته علیه هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: « زمانی که این طرح را به اجرا درآوردیم چپ و راست، علیه این طرح بسیج شدند، به نحوی که در ابتدای اجرای آن از تورم 500 درصدی سخن می گفتند، در حالی که پس از اجرا 4-3 درصد تورم بیشتر ایجاد نشد؛ براساس این طرح از انی که زیاد مصرف می کنند، گرفته و به طور مساوی بین همه مردم تقسیم می شود.
اگر تحریم و بازی با بازار ارز کنار گذاشته شود و هدفمندی اجرا شود، هیچ فقیری در کشور باقی نخواهد ماند. »

با اشاره به ادعای انی که از کاهش مبلغ یارانه ها سخن گفته اند، اظهار داشت:
« یارانه ها متعلق به مردم است و هیچ نمی تواند یک ریال از آن را کم کند. »اطلاعات

اخیرا آقای «مهدی کوچک زاده» محترم مجلس در وبلاگ شخصی مطلبی نوشتند با عنوان "چرا به آن مرد که رفته است می دهند؟"

در آن توضیح دادند که چگونه محمود با یک حرکت صد ها هزار میلیارد به نفع کشور رقم زد . و به همین دلیل است که اربابان قدرت هنوز هم خشم و کینه در بغض و گلو دارند ...

کاربری هم در این وبلاگ نوشتند : که در دوره آقای کلی فساد مالی رخ داد و نزدیکان مثل در آن دست داشتند!

پاسخ آقای کوچک زاده خواندنی بود :


مهدی کوچک زاده:

«نه برادر شما بده و سرگرم بازی های باش که برامون درست د، 3000 میلیارد رو قرار بود خورده باشه ولی دادگاه تمام شد و از سوال و جواب هم نشد، با رمال عباس قرار بود مرتبط باشه ولی بازجویش در حضور 5 شاهد گفت که عباس از مریدش به نام ب. ل 20 میلیون تومان گرفته ، برای تسخیر مجلس نهم توسط 150 نفر برای هر نفر 900 میلیون ج کرده ولی . . . . خد ا خیرت بده ی نمی خواهد تو را طرفدار ی و یا مخالف دیگر کند، چرا اجازه می دهی کلاه سرت بگذارند؟؟؟»

حال دیدن مطالب زیر نیز قطعا! خالی از لذت نیست : (1)

حالا این موضوعات را بگزارید جلوی این شا ار انحراف ی و در افشانی های دوستان بسیار محترم کیهانی : (2)

« تازه ترین اطلاعات دریافتی کیهان حکایت از آن دارد که در جریان فتنه و انحرافی درباره پرونده فساد 3000 میلیاردی به راهبردی واحد رسیده اند.»

«بنابرگزارش های موجود در اختیار کیهان جریان انحرافی که هم اکنون به شدت از حجم و عمق اسناد کشف شده در پرونده فساد 3000 میلیاردی بهت زده و نسبت به سرنوشت خود نگران است، در تازه ترین طراحی انجام شده تصمیم گرفته از دو سفر رئیس جمهور یکی از اردبیل- که انجام شد- و دیگری به نیویورک برای لاپوشانی افتضاح به بارآمده استفاده کند. همانطور که اکنون کاملاً آشکار شده این جریان در استفاده از سفر اردبیل برای به حاشیه بردن این خبر هولناک - یا به تعبیر یکی از یدرهای این جریان تبدیل تهدید به فرصت- کاملاً ش ت خورده است چرا که اظهارات شتابزده و عصبی رئیس جمهور در این سفر جز بوجود آوردن این سؤال که چرا وی خود در برخورد با این فساد پیش قدم نشده حاصلی نداشته است. درباره سفر نیویورک نیز اطلاعات موجود نشان می دهد این جریان درصدد آن است که با ایجاد بمب های خبری و حرکات پر سر و صدا وضعیتی بوجود بیاورد که در آن خبر فساد 3000 میلیاردی از ذهن افکار عمومی پاک شود. در عین حال سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که اگر این جریان از رسیدگی علنی و شفاف به این پرونده نگران نیست چرا به پروژه سازی پی د ی برای به حاشیه راندن آن روی آورده است.»

«در همین حال از محافل مرتبط با جریان فتنه خبر می رسد که این جریان 2 راهبرد اصلی را در قبال این جریان در پیش گرفته است. راهبرد نخست فراتر بردن اتهام از ت و متهم همه ارکان نظام که سخنان روز چهارشنبه آقای در اردبیل کمک مهمی به آن بود.

« راهبرد دوم این است که به هر شکل ممکن اسناد و اخبار ارتباط متهم اول پرونده با ت اصلاحات و چهره های اصلاح طلب (در کنار جریان انحرافی) را لاپوشانی کنند. برخی از یافته های اخیر در پرونده فساد 3000 میلیاردی حکایت از آن دارد که متهم اول پرونده دارای ارتباطی گسترده با جریان دوم داد بوده و در سال های اخیر توانسته به بخش آلوده ت نیز نزدیک شود. این یافته ها اثبات کننده یک فرضیه بسیار مهم و البته دیرین است که تأکید می کند عقبه اقتصادی و دو جریان انحرافی و فتنه ی ان است.»صادق علیه‏ السلام : (3)

قاضیان چهار گروهند : سه گروه در آتشند و یک گروه در بهشت . مردى که دانسته حکم ناحقّ صادر کند ، این قاضى در آتش است . مردى که ندانسته (و بى‏اطلاع از احکام و قوانین) حکم ناحقّ دهد ، این نیز در آتش است . مردى که ندانسته حکم درست و حقّ صادر کند ، این هم در آتش است و مردى که دانسته حکم حقّ و درست را صادر کند ، این قاضى در بهشت است .

منابع:

1 - http://kayhanarch.kayhan.ir/900626/2.htm
2 - http://www.asriran.com
3-
الکافی : ۷ / ۴۰۷ / ۱ منتخب میزان الحکمة : ۴۷۲


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: پاسخ جالب یک مجلس درباره آقای !
  • کلمات کلیدی: جريان ,پرونده ,فساد ,ميلياردي ,مردى ,آقای ,فساد 3000 ,3000 ميلياردي ,جريان انحرافي ,پرونده فساد ,رئيس جمهور
مدتیست سایت hashemirafsanjani به شدت در حال نوازش محمود است !

از یک سمت میگویند : نباید گذاشت از روی زمین بلند شود ! از سوی دیگر در صفحه سایت خود ده ها مطلب به توهین و ت یب این رییس جمهور انقل میپردازند ! و از طرف دیگر اعلام میکنند : فرصت است و نه تهدید !

این تناقض ها را از جریانی میتوان دید که دچار هراس و کینه شدید شده ، ویژگی جریانی که در حال صحبت از موضع انفعال و ضعف قرار دارد !

دیروز بنی صدر و امروز هم مقایسه وی با صدام !اطلاعات

کاملا بی ربط ;

محمود :

« یارانه ای که ت به مردم می دهد حق عمومی آنهاست و سهم هر از این یارانه ها باید در جیب خودش باشد تا هر طور که می خواهد آن را مدیریت کند، اما متاسفانه برخی ها این رویه را نمی پسندند و مخالفت هایی با این طرح می کنند که بازی گرانی ارز و طلا از جمله آنها بود که به قانون هدفمندی یارانه ها ربط دادند که در واقع هیچ ربطی هم نداشت. »

در جمع مردم شهرستان پارسیان - 23 فروردین 1391

« هدفمندی یارانه ها گام بزرگی در جهت عد بود و ما هرچه که جلوتر برویم، توزیع یکنواخت به تحقق عد کمک می کند. »

چهارشنبه 12 تیر 1392


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: عد و برابری
  • کلمات کلیدی: عدالت ,یارانه