ذاکر حسین خیری

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت ذاکر حسین خیری به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

یزید ایندی که کاموه دَمسازیدی ایّام زمان

هر نه بلسون ایله ای کافر ناپاک روان

بیزی تقدیس ائده جک صفحة تاریخ جهان

هر چه تیز ائتسه مخالف لریمز تیشه لرین

قیرا بیلمز شجر طیّبه نون ریشه لرین


اطلاعات

آخرین مطالب