خانه بازی هنر زندگی

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت خانه بازی هنر زندگی به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

آموزش خانواده به خصوص مادران، در مورد رفتار با فرزند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا که پایه ی شخصیت کودک توسط مادر بنا می شود.

منظور ما از آموزش والدین، ایجاد معرفت والدینی و به عبارت دیگر بالابردن شناخت والدین از مراحل رشد کودک و چگونگی رفتار با او است. معرفت یا شناخت شامل آگاهی و دانایی است. آگاهی به چرایی ها می پردازد و بینش است؛ دانایی به چگونگی می پردازد و روش است.


اطلاعات