روستای زیبای جلیان

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت روستای زیبای جلیان به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

مادر بهشت من همه آغوش گرم تست
گوئی سرم هنوز به بالین نرم تست
مادرحیات با تو بهشت است و ّم است
ور بی تو بود هر دو جهانش جهنّم است
ما را عواطف، این همه از شیر مادر است
این رقّتی که دردل و شوری که درسر است
اغلب ان که حــــرمت دریده اند
در کودکی محبّت مــــادر ندیده اند
امروز هستیم به امید دعـــــای تست
فردا کلید باغ بهشتم رضای تست

*مادر عزیزم روزت مبارک*


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: مادرم...
  • کلمات کلیدی:

آخرین مطالب