حیات وحش ایلام

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت حیات وحش ایلام به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

کوکوی خالدار بزرگ پرنده زیبایی است که به تعداد اندک دراستان ایلام مشاهده می شود و انگل آشیانه زاغی ها میباشد. در فصل بهار و تابستان این پرنده را در باغات میتوان مشاهده نمود. این پرنده در استان ایلام تولیدمثل می کند. توضیحات بیشتر در مورد این پرنده را در مقاله ذیل مطالعه فرمایید:

این پرنده یک انگل آشیانه ای معروف است. کوکوی خالدار دارای پوشش زیبایی است. قسمتهایی رویی بدن اغلب به رنگ قهوه ای مایل به خا تری مات است. در حالی که نوک پرهای بال و دم سفید درخشان است. وقتی بالها بسته هستند اینها صورت ایی بنظر می رسند و به پرنده نام متعارف ان را می دهند. گلو به رنگ زرد نخودی کم رنگ است و بقیه قسمتهای زیرین بدن سفید روشن است. پرهای خا تری کمرنگ بر روی سر کوکوی خالدار بزرگ ممکن است بصورت یک کاکل درآید.

پرنده نر و ماده بالغ کوکوی خالدار بزرگ از لحاظ ظاهری به هم شبیه اند. در حالی که پرنده جوان دارای سری تیره و قرمز قهوه ای بر روی بالهایش و قسمتهای تحتانی زرد نخودی می باشد.

صدای کوکوی خالدار بزرگ شامل ی ری سیلابهای خشن کوتاه و آوازی با تحریر و قات قات است.

طول بدن: 39-35 سانتیمتر

وزن: 124 گرم

زیست شناسی کوکوی خالدار بزرگ

کوکوی خالدار بزرگ یک ه خوار است. عمدتا از لارو ات تغذیه میکند و قبل از آنکه انها را بخورد بطور قابل ملاحظه ای کرکهای روی بدن آنها را جدا مینماید. این پرنده همچنین سایر ط ها شامل موریانه، بیدها و حتی مارمولکهای کوچک را می خورد.

همانطور که در مورد کوکوها معمول است، کوکوی خالدار بزرگ انگل جوجه های سایر گونه های پرندگان است. پرنده ماده تخمها را در آشیانه های گونه های دیگر که میزبان نامیده می شوند می گذارد و سپس کوکوی جوان توسط والدین میزبان پرورش می یابد.در آفریقا میزبانهای شاخص شامل گونه های مختلف کلاغ و سار می باشد و در اسپانیا زاغی ها میزبان اصلی می باشند. کوکوی ماده تعداد 1 تا 6 عدد تخم را به آشیانه میزبان اضافه میکند. که سپس قبل از وج جوجه های میزبان از تخم، آنها از تخم خارج می شوند و جوجه های کوکو غالب می شوند. جوجه کوکوها سایر تخمها یا جوجه های میزبان را بیرون نمی اندازند بلکه بر سر غذا با آنها رقابت می کنند. صداهای ملتمسانه ای شبیه جوجه های میزبان تولید میکنند. کوکوی متقاضی پس از 22 روز آشیانه را ترک میکند اما او هنوز تا 59 روز پس از ترک آشیانه توسط والدین ناخوانده اش تغذیه می شود. میزبان هیچ سودی از این رابطه نمی برد.

دامنه پراکنش کوکوی خالدار بزرگ

کوکوی خالدار بزرگ در فصل تابستان در جنوب و شرق اروپا، شمال آفریقا، حوالی مدیترانه و بطرف شرق تا عراق و ایران تولیدمثل می کند. بیشتر جمعیت کوکوی خالدار بزرگ در فصل زمستان بسوی جنوب حرکت می کنند و برخی از آنها به آنسوی صحرای بزرگ آفریقا رهسپار می شوند. گرچه برخی جمعیت ها در تمام طول سال در اسپانیا می مانند.

همچنین جمعیتی از کوکوهای خالدار در تابستان نیمکره جنوبی، در آفریقای جنوبی تولیدمثل می کنند. و طی زمستان به شمال مهاجرت می کنند. به دلیل این الگوهای مهاجرتی دیدن کوکوهای زادآور و غیرزادآور در منطقه ی انی امکانپذیر است. همچنین جمعیتی از کوکوهای خالدار بزرگ در تمام طول سال در شرق آفریقا حضور دارد، که در پاسخ به بارندگی متحمل جابجایی های محلی بسیار کوتاه می شوند.

زیستگاه کوکوی خالدار

زیستگاه اصلی کوکوی خالدار بزرگ، بیشه زارهای وسیع می باشد. این پرنده همچنین در خارستانهای نیمه خشک آفریقا و بوته زارهای دارای تعدادی درخت در اروپا مشاهده می شود. این پرنده همچنین در مناطق کشاورزی خشک مدیترانه زیست می کند.

وضعیت کوکوی خالدار بزرگ

در فهرست سرخ iucn کوکوی خالدار بزرگ تحت عنوان "حداقل نگرانی" طبقه بندی می شود.

تهدیدات

هیچ گونه تهدیدات عمده شناخته شده ای کوکوی خالدار بزرگ را تهدید نمی کند.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: کوکوی خالدار بزرگ (clamator glandarius)
 • کلمات کلیدی: کوکوی ,خالدار ,پرنده ,میزبان ,جوجه ,آشیانه ,کوکوی خالدار ,خالدار بزرگ ,پرنده همچنین ,کوکوهای خالدار ,همچنین جمعیتی ,کوکوی خالدار بزرگ 

جستجوی آشیانه کر مصری که از دو سال پیش آغاز شده بود در روزهای پایانی داد 94 به نتیجه رسید.

با مشخص شدن محل آشیانه، تصویربرداری از این گونه در خطر انقراض در دستور کار تیم مستندسازی قرار گرفت و هم اکنون کار تصویربرداری از این گونه کمیاب در حال انجام است. تصویربرداری از این پرنده، بخشی از مستند "داستان پرندگان" به کارگردانی مهدی نورمحمدی مستند ساز توانای استانمان می باشد که بهار امسال از آن رونمایی شد.


اطلاعات

کوکوی خالدار بزرگ پرنده زیبایی است که به تعداد اندک دراستان ایلام مشاهده می شود و انگل آشیانه زاغی ها میباشد. در فصل بهار و تابستان این پرنده را در باغات میتوان مشاهده نمود. این پرنده در استان ایلام تولیدمثل می کند. توضیحات بیشتر در مورد این پرنده را در مقاله ذیل مطالعه فرمایید:

این پرنده یک انگل آشیانه ای معروف است. کوکوی خالدار دارای پوشش زیبایی است. قسمتهایی رویی بدن اغلب به رنگ قهوه ای مایل به خا تری مات است. در حالی که نوک پرهای بال و دم سفید درخشان است. وقتی بالها بسته هستند اینها صورت ایی بنظر می رسند و به پرنده نام متعارف ان را می دهند. گلو به رنگ زرد نخودی کم رنگ است و بقیه قسمتهای زیرین بدن سفید روشن است. پرهای خا تری کمرنگ بر روی سر کوکوی خالدار بزرگ ممکن است بصورت یک کاکل درآید.

پرنده نر و ماده بالغ کوکوی خالدار بزرگ از لحاظ ظاهری به هم شبیه اند. در حالی که پرنده جوان دارای سری تیره و قرمز قهوه ای بر روی بالهایش و قسمتهای تحتانی زرد نخودی می باشد.

صدای کوکوی خالدار بزرگ شامل ی ری سیلابهای خشن کوتاه و آوازی با تحریر و قات قات است.

طول بدن: 39-35 سانتیمتر

وزن: 124 گرم

زیست شناسی کوکوی خالدار بزرگ

کوکوی خالدار بزرگ یک ه خوار است. عمدتا از لارو ات تغذیه میکند و قبل از آنکه انها را بخورد بطور قابل ملاحظه ای کرکهای روی بدن آنها را جدا مینماید. این پرنده همچنین سایر ط ها شامل موریانه، بیدها و حتی مارمولکهای کوچک را می خورد.

همانطور که در مورد کوکوها معمول است، کوکوی خالدار بزرگ انگل جوجه های سایر گونه های پرندگان است. پرنده ماده تخمها را در آشیانه های گونه های دیگر که میزبان نامیده می شوند می گذارد و سپس کوکوی جوان توسط والدین میزبان پرورش می یابد. میزبانهای شاخص شامل گونه های مختلف کلاغ و سار در آفریقا می باشد و در اسپانیا زاغی ها میزبان اصلی می باشند. کوکوی ماده تعداد 1 تا 6 عدد تخم را به آشیانه میزبان اضافه میکند. که سپس قبل از وج جوجه های میزبان از تخم، آنها از تخم خارج می شوند و جوجه های کوکو غالب می شوند. جوجه کوکوها سایر تخمها یا جوجه های میزبان را بیرون نمی اندازند بلکه بر سر غذا با آنها رقابت می کنند. صداهای ملتمسانه ای شبیه جوجه های میزبان تولید میکنند. کوکوی متقاضی پس از 22 روز آشیانه را ترک میکند اما او هنوز تا 59 روز پس از ترک آشیانه توسط والدین ناخوانده اش تغذیه می شود. میزبان هیچ سودی از این رابطه نمی برد.

دامنه پراکنش کوکوی خالدار بزرگ

کوکوی خالدار بزرگ در فصل تابستان در جنوب و شرق اروپا، شمال آفریقا، حوالی مدیترانه و بطرف شرق تا عراق و ایران تولیدمثل می کند. بیشتر جمعیت کوکوی خالدار بزرگ در فصل زمستان بسوی جنوب حرکت می کنند و برخی از آنها به آنسوی صحرای بزرگ آفریقا رهسپار می شوند. گرچه برخی جمعیت ها در تمام طول سال در اسپانیا می مانند.

همچنین جمعیتی از کوکوهای خالدار در تابستان نیمکره جنوبی، در آفریقای جنوبی تولیدمثل می کنند. و طی زمستان به شمال مهاجرت می کنند. به دلیل این الگوهای مهاجرتی دیدن کوکوهای زادآور و غیرزادآور در منطقه ی انی امکانپذیر است. همچنین جمعیتی از کوکوهای خالدار بزرگ در تمام طول سال در شرق آفریقا حضور دارد، که در پاسخ به بارندگی متحمل جابجایی های محلی بسیار کوتاه می شوند.

زیستگاه کوکوی خالدار

زیستگاه اصلی کوکوی خالدار بزرگ، بیشه زارهای وسیع می باشد. این پرنده همچنین در خارستانهای نیمه خشک آفریقا و بوته زارهای دارای تعدادی درخت در اروپا مشاهده می شود. این پرنده همچنین در مناطق کشاورزی خشک مدیترانه زیست می کند.

وضعیت کوکوی خالدار بزرگ

در فهرست سرخ iucn کوکوی خالدار بزرگ تحت عنوان "حداقل نگرانی" طبقه بندی می شود.

تهدیدات

هیچ گونه تهدیدات عمده شناخته شده ای کوکوی خالدار بزرگ را تهدید نمی کند.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: کوکوی خالدار بزرگ (clamator glandarius)
 • کلمات کلیدی: کوکوی ,خالدار ,پرنده ,میزبان ,جوجه ,آشیانه ,کوکوی خالدار ,خالدار بزرگ ,پرنده همچنین ,کوکوهای خالدار ,همچنین جمعیتی ,کوکوی خالدار بزرگ 

down chorus

هم سرایی سپیده دم، نغمه سرایی سپیده دم. اوج نغمه پرندگان در حوالی سپیده دم. این نغمه در بهار و اوایل تابستان مشهودتر است و در بیشه زارها به بهترین وجه شنیده می شود. یک همسرایی «دم غروب» نیز وجود دارد که کمتر تماشایی است.


اطلاعات

down chorus

هم سرایی سپیده دم، نغمه سرایی سپیده دم. اوج نغمه پرندگان در حوالی سپیده دم. این نغمه در بهار و اوایل تابستان مشهودتر است و در بیشه زارها به بهترین وجه شنیده می شود. یک همسرایی «دم غروب» نیز وجود دارد که کمتر تماشایی است.


اطلاعات

هما بزرگترین کر با رنگ و ویژگیهای منحصر بفرد است. در ایران، مقیم ارتفاعات بلند رشته کوههای البرز و زاگرس است و در این مناطق تولیدمثل و زمستانگذرانی می کند. این پرنده به تعداد بسیار اندک در ارتفاعات استان ایلام نیز مشاهده شده است. امید است مقاله ذیل بتواند اطلاعات مفیدی در مورد این پرنده کمیاب در اختیار علاقه مندان به حیات وحش قرار دهد.

بزرگ جثه و باشکوه! هما یک پرنده شکاری بسیار متمایز و یکی ازبزرگترین پرندگان شکاری بر قدیم است. بالهای بسیار بزرگ، این پرنده را قادر می سازد در بالای شیب های کوهستانی به آسانی اوج بگیرد. در حالی که طرح کلی دم لوزی شکل بلند آن در حین پرواز غیرقابل اشتباه است، سر به رنگ زرد کرمی است و دارای رگه های چشمی تیره رنگ به شکل دسته ای ریش مانند تا زیر منقار باریک و کوتاه امتداد دارد، از این رو نام دیگر آن کر ریشو می باشد. گردن و قسمتهای تحتانی بدن به رنگ نارنجی و رنگ و رو رفته است، در حالی که پشت، بالها و دم به رنگ آبی- خا تری تیره تا سیاه می باشد. پرندگان جوان به سختی از پرندگان بالغ متمایز می شوند و دارای پوشش پر به رنگ قهوه ای متغیر رگه دار هستند. تا حدود 13 زیرگونه از هما توصیف گردیده اند که با درجات متغیری از نظر اندازه و ظاهر متفاوتند اما معمولا تنها دو زیر گونه از این پرنده شناسایی شده است:

1-gypaetus barbatus barbatus

2- gypaetus barbatus meridionalis

اندازه بدن: 1/2-1 متر

وزن: 7-4/5 کیلوگرم

زیست شناسی

در میان ماهرترین گلایدرها، هما پروازی عالی دارد. هنگام اوج گرفتن بر فراز گذرگاههای کوهستانی بندرت بالهایش را به هم میزند، هر چند که شبیه سایر کر ها هما یک لاشه خوار تمام عیار است، اما تا حدودی از این لحاظ که متخصص تغذیه از استخوانهاست، پرنده ای منحصر بفرد است. در حالی که استخوانهای کوچک را بطور کامل می خورد، استخوانهای بزرگ را به آسمان حمل می کند و از ارتفاع بطرف ص ه های پایین دست رها می کند. این تکنیک خیره کننده که منجر به د شدن استخوانها بر روی ص ه ها می شود به پرنده این فرصت را می دهد تا به مغز استتخوان مغذی دسترسی پیدا کند. علاوه بر استخوانها و سایر لاشه ها، برخی ط های زنده از قبیل لاکپشت ها، گوش کوهی (هیرا ) و گوش صحرایی را شکار می کند که با آنها رفتاری شبیه استخوانهای بزرگ انجام می دهد.

هما بصورت جفت زادآوری می کند، که هر جفت برقلمرو وسیعی فرمانروایی می کند که در محدوده این قلمرو آشیانه ای بر روی پرتگاهی قابل دسترس، تاقچه ای ص ه ای یا یک غار نسبتاً کوچک ساخته می شود. در طی فصل تولیدمثل که از نظر زمانبندی جغرافیایی متغیر است جفتهای نامزد نمایشهایی دیدنی به اجرا میگذارند، بسرعت پایین آمده و با همدیگر اوج می گیرند و گاهی چنگالهایشان را در هم قفل می کنند و بطور ما یچ تقریبا تا سطح زمین رو به پایین سقوط می کنند.

آشیانه از توده حجیمی از شاخه های آستر شده با پشم، مدفوع، پوست خشک شده و گاهی حتی ساخته شده است. بطور معمول در هر کلاچ یک یا دو تخم گذاشته می شود و قبل از وج جوجه ها از تخم بمدت 53 تا 60 روز تحت انکوباسیون قرار دارند. جوجه ها پس از 100 الی 130 روز آشیانه را ترک می کنند اما تا حدود ی ال به والدینشان وابسته هستند. معلوم شده که پرندگان جوان در منطقه وسیعی سرگردانند، اما پرندگان بالغ بطور طبیعی در گستره خانه بسیار بزرگ خود اقامت دارند.

گستره

گستره هما از اروپای جنوبی آغاز شده و در سراسر خاورمیانه تا شمال شرقی چین ادامه دارد و همچنین در قسمتهایی از شمال، شرق و جنوب آفریقا حضور دارد. g.b.meridionalis در جنوب غربی عربستان و شرق و جنوب آفریقا حضور دارد، در حالی که gypaetus barbatus barbatus مابقی گستره آن را می کند.

زیستگاه

این پرنده شکاری ارتفاعات بلند معمولا در مناطق کوهستانی دورافتاده با رویشگاههایی متفاوت زیست می کند. از علفزارهای آلپ تا شیب های ص ه ای کم پشت حضور دارد. این پرنده غالبا در ارتفاعات بالای 1000 متری سطح دریا یافت می شود، اما برخی افراد بر فراز قله اورست در ارتفاع احساس برانگیز 7500 متری سطح دریا به ثبت رسیده اند.

وضعیت

در فهرست سرخ iucn ها در وضعیت حداقل نگرانی قرار دارد.

تهدیدات

علیرغم گستره وسیع، هما در تراکم های کمی وجود دارد و بنظر می رسد در سطح بخشهای مهمی از گستره اش غیر متداول یا کمیاب باشد. علاوه بر این بنظر می رسد اغلب جمعیت ها بعلت دامنه ای از عوامل منجمله شکار، مسموم سازی، کاهش زیستگاه و مزاحمت در حال کاهش باشد. با این حال خوشبختانه برخی مناطق مانند هیمالایا وجود دارد که هما به فراوانی وجود دارد.

حفاظت

بنظر نمی رسد که نرخ کاهش جمعیت هما در سطح جهانی بطور قابل توجهی سریع باشد یا اندازه جمعیت آنقدر کوچک باشد که ان را در طبقه در معرض تهدید iucn منظور نمود. با این حال بدلیل اینکه در برخی مناطق مانند اروپا و آفریقای جنوبی هما شدیداً آسیب پذیر است چندین پروژه حفاظتی برای این گونه متقبل شده است. این پروژه ها شامل یک برنامه معرفی مجدد بسیار موفق و دارای اه عالی در اروپا است که از اوا دهه 1970 تحت هدایت موسسه حفاظت از کر ریش دار در دست اقدام است.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: هما یا کر ریشو (gypaetus barbatus)
 • کلمات کلیدی: پرنده ,گستره ,barbatus ,پرندگان ,بطور ,مناطق ,gypaetus barbatus ,وجود دارد ,آفریقا حضور ,مناطق مانند ,حضور دارد ,برخی مناطق مانند ,gypaetus barbatus barbatus
هما بزرگترین کر با رنگ و ویژگیهای منحصر بفرد است. در ایران، مقیم ارتفاعات بلند رشته کوههای البرز و زاگرس است و در این مناطق تولیدمثل و زمستانگذرانی می کند. این پرنده به تعداد بسیار اندک در ارتفاعات استان ایلام نیز مشاهده شده است. امید است مقاله ذیل بتواند اطلاعات مفیدی در مورد این پرنده کمیاب در اختیار علاقه مندان به حیات وحش قرار دهد.

بزرگ جثه و باشکوه! هما یک پرنده شکاری بسیار متمایز و یکی ازبزرگترین پرندگان شکاری بر قدیم است. بالهای بسیار بزرگ، این پرنده را قادر می سازد در بالای شیب های کوهستانی به آسانی اوج بگیرد. در حالی که طرح کلی دم لوزی شکل بلند آن در حین پرواز غیرقابل اشتباه است، سر به رنگ زرد کرمی است و دارای رگه های چشمی تیره رنگ به شکل دسته ای ریش مانند تا زیر منقار باریک و کوتاه امتداد دارد، از این رو نام دیگر آن کر ریشو می باشد. گردن و قسمتهای تحتانی بدن به رنگ نارنجی و رنگ و رو رفته است، در حالی که پشت، بالها و دم به رنگ آبی- خا تری تیره تا سیاه می باشد. پرندگان جوان به سختی از پرندگان بالغ متمایز می شوند و دارای پوشش پر به رنگ قهوه ای متغیر رگه دار هستند. تا حدود 13 زیرگونه از هما توصیف گردیده اند که با درجات متغیری از نظر اندازه و ظاهر متفاوتند اما معمولا تنها دو زیر گونه از این پرنده شناسایی شده است:

1-gypaetus barbatus barbatus

2- gypaetus barbatus meridionalis

اندازه بدن: 1/2-1 متر

وزن: 7-4/5 کیلوگرم

زیست شناسی

در میان ماهرترین گلایدرها، هما پروازی عالی دارد. هنگام اوج گرفتن بر فراز گذرگاههای کوهستانی بندرت بالهایش را به هم میزند، هر چند که شبیه سایر کر ها هما یک لاشه خوار تمام عیار است، اما تا حدودی از این لحاظ که متخصص تغذیه از استخوانهاست، پرنده ای منحصر بفرد است. در حالی که استخوانهای کوچک را بطور کامل می خورد، استخوانهای بزرگ را به آسمان حمل می کند و از ارتفاع بطرف ص ه های پایین دست رها می کند. این تکنیک خیره کننده که منجر به د شدن استخوانها بر روی ص ه ها می شود به پرنده این فرصت را می دهد تا به مغز استتخوان مغذی دسترسی پیدا کند. علاوه بر استخوانها و سایر لاشه ها، برخی ط های زنده از قبیل لاکپشت ها، گوش کوهی (هیرا ) و گوش صحرایی را شکار می کند که با آنها رفتاری شبیه استخوانهای بزرگ انجام می دهد.

هما بصورت جفت زادآوری می کند، که هر جفت برقلمرو وسیعی فرمانروایی می کند که در محدوده این قلمرو آشیانه ای بر روی پرتگاهی قابل دسترس، تاقچه ای ص ه ای یا یک غار نسبتاً کوچک ساخته می شود. در طی فصل تولیدمثل که از نظر زمانبندی جغرافیایی متغیر است جفتهای نامزد نمایشهایی دیدنی به اجرا میگذارند، بسرعت پایین آمده و با همدیگر اوج می گیرند و گاهی چنگالهایشان را در هم قفل می کنند و بطور ما یچ تقریبا تا سطح زمین رو به پایین سقوط می کنند.

آشیانه از توده حجیمی از شاخه های آستر شده با پشم، مدفوع، پوست خشک شده و گاهی حتی ساخته شده است. بطور معمول در هر کلاچ یک یا دو تخم گذاشته می شود و قبل از وج جوجه ها از تخم بمدت 53 تا 60 روز تحت انکوباسیون قرار دارند. جوجه ها پس از 100 الی 130 روز آشیانه را ترک می کنند اما تا حدود ی ال به والدینشان وابسته هستند. معلوم شده که پرندگان جوان در منطقه وسیعی سرگردانند، اما پرندگان بالغ بطور طبیعی در گستره خانه بسیار بزرگ خود اقامت دارند.

گستره

گستره هما از اروپای جنوبی آغاز شده و در سراسر خاورمیانه تا شمال شرقی چین ادامه دارد و همچنین در قسمتهایی از شمال، شرق و جنوب آفریقا حضور دارد. g.b.meridionalis در جنوب غربی عربستان و شرق و جنوب آفریقا حضور دارد، در حالی که gypaetus barbatus barbatus مابقی گستره آن را می کند.

زیستگاه

این پرنده شکاری ارتفاعات بلند معمولا در مناطق کوهستانی دورافتاده با رویشگاههایی متفاوت زیست می کند. از علفزارهای آلپ تا شیب های ص ه ای کم پشت حضور دارد. این پرنده غالبا در ارتفاعات بالای 1000 متری سطح دریا یافت می شود، اما برخی افراد بر فراز قله اورست در ارتفاع احساس برانگیز 7500 متری سطح دریا به ثبت رسیده اند.

وضعیت

در فهرست سرخ iucn ها در وضعیت حداقل نگرانی قرار دارد.

تهدیدات

علیرغم گستره وسیع، هما در تراکم های کمی وجود دارد و بنظر می رسد در سطح بخشهای مهمی از گستره اش غیر متداول یا کمیاب باشد. علاوه بر این بنظر می رسد اغلب جمعیت ها بعلت دامنه ای از عوامل منجمله شکار، مسموم سازی، کاهش زیستگاه و مزاحمت در حال کاهش باشد. با این حال خوشبختانه برخی مناطق مانند هیمالایا وجود دارد که هما به فراوانی وجود دارد.

حفاظت

بنظر نمی رسد که نرخ کاهش جمعیت هما در سطح جهانی بطور قابل توجهی سریع باشد یا اندازه جمعیت آنقدر کوچک باشد که ان را در طبقه در معرض تهدید iucn منظور نمود. با این حال بدلیل اینکه در برخی مناطق مانند اروپا و آفریقای جنوبی هما شدیداً آسیب پذیر است چندین پروژه حفاظتی برای این گونه متقبل شده است. این پروژه ها شامل یک برنامه معرفی مجدد بسیار موفق و دارای اه عالی در اروپا است که از اوا دهه 1970 تحت هدایت موسسه حفاظت از کر ریش دار در دست اقدام است.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: هما یا کر ریشو (gypaetus barbatus)
 • کلمات کلیدی: پرنده ,گستره ,barbatus ,پرندگان ,بطور ,مناطق ,gypaetus barbatus ,وجود دارد ,آفریقا حضور ,مناطق مانند ,حضور دارد ,برخی مناطق مانند ,gypaetus barbatus barbatus
هما بزرگترین کر با رنگ و ویژگیهای منحصر بفرد است. در ایران، مقیم ارتفاعات بلند رشته کوههای البرز و زاگرس است و در این مناطق تولیدمثل و زمستانگذرانی می کند. این پرنده به تعداد بسیار اندک در ارتفاعات استان ایلام نیز مشاهده شده است. امید است مقاله ذیل بتواند اطلاعات مفیدی در مورد این پرنده کمیاب در اختیار علاقه مندان به حیات وحش قرار دهد.

بزرگ جثه و باشکوه! هما یک پرنده شکاری بسیار متمایز و یکی ازبزرگترین پرندگان شکاری بر قدیم است. بالهای بسیار بزرگ، این پرنده را قادر می سازد در بالای شیب های کوهستانی به آسانی اوج بگیرد. در حالی که طرح کلی دم لوزی شکل بلند آن در حین پرواز غیرقابل اشتباه است، سر به رنگ زرد کرمی است و دارای رگه های چشمی تیره رنگ به شکل دسته ای ریش مانند تا زیر منقار باریک و کوتاه امتداد دارد، از این رو نام دیگر آن کر ریشو می باشد. گردن و قسمتهای تحتانی بدن به رنگ نارنجی و رنگ و رو رفته است، در حالی که پشت، بالها و دم به رنگ آبی- خا تری تیره تا سیاه می باشد. پرندگان جوان به سختی از پرندگان بالغ متمایز می شوند و دارای پوشش پر به رنگ قهوه ای متغیر رگه دار هستند. تا حدود 13 زیرگونه از هما توصیف گردیده اند که با درجات متغیری از نظر اندازه و ظاهر متفاوتند اما معمولا تنها دو زیر گونه از این پرنده شناسایی شده است:

1-gypaetus barbatus barbatus

2- gypaetus barbatus meridionalis

اندازه بدن: 1/2-1 متر

وزن: 7-4/5 کیلوگرم

زیست شناسی

در میان ماهرترین گلایدرها، هما پروازی عالی دارد. هنگام اوج گرفتن بر فراز گذرگاههای کوهستانی بندرت بالهایش را به هم میزند، هر چند که شبیه سایر کر ها هما یک لاشه خوار تمام عیار است، اما تا حدودی از این لحاظ که متخصص تغذیه از استخوانهاست، پرنده ای منحصر بفرد است. در حالی که استخوانهای کوچک را بطور کامل می خورد، استخوانهای بزرگ را به آسمان حمل می کند و از ارتفاع بطرف ص ه های پایین دست رها می کند. این تکنیک خیره کننده که منجر به د شدن استخوانها بر روی ص ه ها می شود به پرنده این فرصت را می دهد تا به مغز استتخوان مغذی دسترسی پیدا کند. علاوه بر استخوانها و سایر لاشه ها، برخی ط های زنده از قبیل لاکپشت ها، گوش کوهی (هیرا ) و گوش صحرایی را شکار می کند که با آنها رفتاری شبیه استخوانهای بزرگ انجام می دهد.

هما بصورت جفت زادآوری می کند، که هر جفت برقلمرو وسیعی فرمانروایی می کند که در محدوده این قلمرو آشیانه ای بر روی پرتگاهی قابل دسترس، تاقچه ای ص ه ای یا یک غار نسبتاً کوچک ساخته می شود. در طی فصل تولیدمثل که از نظر زمانبندی جغرافیایی متغیر است جفتهای نامزد نمایشهایی دیدنی به اجرا میگذارند، بسرعت پایین آمده و با همدیگر اوج می گیرند و گاهی چنگالهایشان را در هم قفل می کنند و بطور ما یچ تقریبا تا سطح زمین رو به پایین سقوط می کنند.

آشیانه از توده حجیمی از شاخه های آستر شده با پشم، مدفوع، پوست خشک شده و گاهی حتی ساخته شده است. بطور معمول در هر کلاچ یک یا دو تخم گذاشته می شود و قبل از وج جوجه ها از تخم بمدت 53 تا 60 روز تحت انکوباسیون قرار دارند. جوجه ها پس از 100 الی 130 روز آشیانه را ترک می کنند اما تا حدود ی ال به والدینشان وابسته هستند. معلوم شده که پرندگان جوان در منطقه وسیعی سرگردانند، اما پرندگان بالغ بطور طبیعی در گستره خانه بسیار بزرگ خود اقامت دارند.

گستره

گستره هما از اروپای جنوبی آغاز شده و در سراسر خاورمیانه تا شمال شرقی چین ادامه دارد و همچنین در قسمتهایی از شمال، شرق و جنوب آفریقا حضور دارد. g.b.meridionalis در جنوب غربی عربستان و شرق و جنوب آفریقا حضور دارد، در حالی که gypaetus barbatus barbatus مابقی گستره آن را می کند.

زیستگاه

این پرنده شکاری ارتفاعات بلند معمولا در مناطق کوهستانی دورافتاده با رویشگاههایی متفاوت زیست می کند. از علفزارهای آلپ تا شیب های ص ه ای کم پشت حضور دارد. این پرنده غالبا در ارتفاعات بالای 1000 متری سطح دریا یافت می شود، اما برخی افراد بر فراز قله اورست در ارتفاع احساس برانگیز 7500 متری سطح دریا به ثبت رسیده اند.

وضعیت

در فهرست سرخ iucn ها در وضعیت حداقل نگرانی قرار دارد.

تهدیدات

علیرغم گستره وسیع، هما در تراکم های کمی وجود دارد و بنظر می رسد در سطح بخشهای مهمی از گستره اش غیر متداول یا کمیاب باشد. علاوه بر این بنظر می رسد اغلب جمعیت ها بعلت دامنه ای از عوامل منجمله شکار، مسموم سازی، کاهش زیستگاه و مزاحمت در حال کاهش باشد. با این حال خوشبختانه برخی مناطق مانند هیمالایا وجود دارد که هما به فراوانی وجود دارد.

حفاظت

بنظر نمی رسد که نرخ کاهش جمعیت هما در سطح جهانی بطور قابل توجهی سریع باشد یا اندازه جمعیت آنقدر کوچک باشد که ان را در طبقه در معرض تهدید iucn منظور نمود. با این حال بدلیل اینکه در برخی مناطق مانند اروپا و آفریقای جنوبی هما شدیداً آسیب پذیر است چندین پروژه حفاظتی برای این گونه متقبل شده است. این پروژه ها شامل یک برنامه معرفی مجدد بسیار موفق و دارای اه عالی در اروپا است که از اوا دهه 1970 تحت هدایت موسسه حفاظت از کر ریش دار در دست اقدام است.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: هما یا کر ریشو (gypaetus barbatus)
 • کلمات کلیدی: پرنده ,گستره ,barbatus ,پرندگان ,بطور ,مناطق ,gypaetus barbatus ,وجود دارد ,آفریقا حضور ,مناطق مانند ,حضور دارد ,برخی مناطق مانند ,gypaetus barbatus barbatus

advertising display

رفتاری است که به منظور جذب جفت به کار می رود. چنین نمایشی معمولا با نوعی آواز همراه است.

aerial feeder

پرنده ای که بیشتر یا تمام غذای خود را در ح پرواز به دست می آورد. هر چند که برخی از پرندگان شکاری به این روش تغذیه می کنند اما این اصطلاح معمولا اشاره به پرندگانی دارد که اوقاتشان را صرف شکار ات می کنند. یعنی شبگردها، پرستوها، چلچله ها و مگس گیرها.


اطلاعات

گرگ آلفا

معمولا گرگ نر که گرگ آلفا نامیده می شود هدایت گروه را به عهده می گیرد، این گرگ برنامه ریز و راهنمای حرکت است و در شرایط مختلف کنترل گروه را بعهده دارد. گرگ آفا با ژست های مختلف برتری خود را بر دیگران نشان می دهد. بقیه افراد گروه حرکتهای او را کاملاً تقلید می کنند.


اطلاعات

هما بزرگترین کر با رنگ و ویژگیهای منحصر بفرد است. در ایران مقیم ارتفاعات بلند رشته کوههای البرز و زاگرس است و در این مناطق تولیدمثل و زمستانگذرانی می کند. این پرنده به تعداد بسیار اندک در ارتفاعات استان ایلام نیز مشاهده شده است. امید است مقاله ذیل بتواند اطلاعات مفیدی در مورد این پرنده کمیاب در اختیار علاقه مندان به حیات وحش قرار دهد.

بزرگ جثه و باشکوه! هما یک پرنده شکاری بسیار متمایز و یکی ازبزرگترین پرندگان شکاری بر قدیم است. بالهای بسیار بزرگ، این پرنده را قادر می سازد در بالای شیب های کوهستانی به آسانی اوج بگیرد. در حالی که طرح کلی دم لوزی شکل بلند آن در حین پرواز غیرقابل اشتباه است، سر به رنگ زرد کرمی است و دارای رگه های چشمی تیره رنگ به شکل دسته ای ریش مانند تا زیر منقار باریک و کوتاه امتداد دارد، از این رو نام دیگر آن کر ریشو می باشد. گردن و قسمتهای تحتانی بدن به رنگ نارنجی و رنگ و رو رفته است، در حالی که پشت، بالها و دم به رنگ آبی- خا تری تیره تا سیاه می باشد. پرندگان جوان به سختی از پرندگان بالغ متمایز می شوند و دارای پوشش پر به رنگ قهوه ای متغیر رگه دار هستند. تا حدود 13 زیرگونه از هما توصیف گردیده اند که با درجات متغیری از نظر اندازه و ظاهر متفاوتند اما معمولا تنها دو زیر گونه از این پرنده شناسایی شده است:

gypaetus barbatus barbatus-1

2- gypaetus barbatus meridionalis

اندازه بدن: 1/2-1 متر

وزن: 7-4/5 کیلوگرم

زیست شناسی

در میان ماهرترین گلایدرها، هما پروازی عالی دارد. هنگام اوج گرفتن بر فراز گذرگاههای کوهستانی بندرت بالهایش را به هم میزند، هر چند که شبیه سایر کر ها هما یک لاشه خوار تمام عیار است، اما تا حدودی از این لحاظ که متخصص تغذیه از استخوانهاست، پرنده ای منحصر بفرد است. در حالی که استخوانهای کوچک را بطور کامل می خورد، استخوانهای بزرگ را به آسمان حمل می کند و از ارتفاع بطرف ص ه های پایین دست رها می کند. این تکنیک خیره کننده که منجر به د شدن استخوانها بر روی ص ه ها می شود به پرنده این فرصت را می دهد تا به مغز استتخوان مغذی دسترسی پیدا کند. علاوه بر استخوانها و سایر لاشه ها، برخی ط های زنده از قبیل لاکپشت ها، گوش کوهی (هیرا ) و گوش صحرایی را شکار می کند که با آنها رفتاری شبیه استخوانهای بزرگ انجام می دهد.

هما بصورت جفت زادآوری می کند، که هر جفت برقلمرو وسیعی فرمانروایی می کند که در محدوده این قلمرو آشیانه ای بر روی پرتگاهی قابل دسترس، تاقچه ای ص ه ای یا یک غار نسبتاً کوچک ساخته می شود. در طی فصل تولیدمثل که از نظر زمانبندی جغرافیایی متغیر است جفتهای نامزد نمایشهایی دیدنی به اجرا میگذارند، بسرعت پایین آمده و با همدیگر اوج می گیرند و گاهی چنگالهایشان را در هم قفل می کنند و بطور ما یچ تقریبا تا سطح زمین رو به پایین سقوط می کنند.

آشیانه از توده حجیمی از شاخه های آستر شده با پشم، مدفوع، پوست خشک شده و گاهی حتی ساخته شده است. بطور معمول در هر کلاچ یک یا دو تخم گذاشته می شود و قبل از وج جوجه ها از تخم بمدت 53 تا 60 روز تحت انکوباسیون قرار دارند. جوجه ها پس از 100 الی 130 روز آشیانه را ترک می کنند اما تا حدود ی ال به والدینشان وابسته هستند. معلوم شده که پرندگان جوان در منطقه وسیعی سرگردانند، اما پرندگان بالغ بطور طبیعی در گستره خانه بسیار بزرگ خود اقامت دارند.

گستره هما

گستره هما از اروپای جنوبی آغاز شده و در سراسر خاورمیانه تا شمال شرقی چین ادامه دارد و همچنین در قسمتهایی از شمال، شرق و جنوب آفریقا حضور دارد. g.b.meridionalis در جنوب غربی عربستان و شرق و جنوب آفریقا حضور دارد، در حالی که gypaetus barbatus barbatus مابقی گستره آن را می کند.

زیستگاه

این پرنده شکاری ارتفاعات بلند معمولا در مناطق کوهستانی دورافتاده با رویشگاههایی متفاوت زیست می کند. از علفزارهای آلپ تا شیب های ص ه ای کم پشت حضور دارد. این پرنده غالبا در ارتفاعات بالای 1000 متری سطح دریا یافت می شود، اما برخی افراد بر فراز قله اورست در ارتفاع احساس برانگیز 7500 متری سطح دریا به ثبت رسیده اند.

وضعیت

در فهرست سرخ iucn ها در وضعیت حداقل نگرانی قرار دارد.

تهدیدات

علیرغم گستره وسیع، هما در تراکم های کمی وجود دارد و بنظر می رسد در سطح بخشهای مهمی از گستره اش غیر متداول یا کمیاب باشد. علاوه بر این بنظر می رسد اغلب جمعیت ها بعلت دامنه ای از عوامل منجمله شکار، مسموم سازی، کاهش زیستگاه و مزاحمت در حال کاهش باشد. با این حال خوشبختانه برخی مناطق مانند هیمالایا وجود دارد که هما به فراوانی وجود دارد.

حفاظت

بنظر نمی رسد که نرخ کاهش جمعیت هما در سطح جهانی بطور قابل توجهی سریع باشد یا اندازه جمعیت آنقدر کوچک باشد که ان را در طبقه در معرض تهدید iucn منظور نمود. با این حال بدلیل اینکه در برخی مناطق مانند اروپا و آفریقای جنوبی هما شدیداً آسیب پذیر است چندین پروژه حفاظتی برای این گونه متقبل شده است. این پروژه ها شامل یک برنامه معرفی مجدد بسیار موفق و دارای اه عالی در اروپا است که از اوا دهه 1970 تحت هدایت موسسه حفاظت از کر ریش دار در دست اقدام است.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: هما یا کر ریشو (gypaetus barbatus)
 • کلمات کلیدی: پرنده ,گستره ,barbatus ,پرندگان ,بطور ,مناطق ,gypaetus barbatus ,وجود دارد ,آفریقا حضور ,مناطق مانند ,حضور دارد ,برخی مناطق مانند ,gypaetus barbatus barbatus