یاد یاران

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت یاد یاران به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

بسمه تعالی

، دلاور ، قهرمان

تو که اسلحه برکف و علم بر دوش گرفنه ای میدانی این اسلحه از کجا و این علم چگونه به دستت س شده،

میدانی در راه رسیدن این اسلحه به دست تو چه خون های پاکی ریخته شده ، میدانی در راه سپردن این علم به دست تو چه انی شهید شده اند ، این اسلحه ای که برکف داری و آن علمی که بر دوش گرفتی و یاری دهنده دین خدا در این زمان شده ای آیا میدانی از کجا و از چه انی به دست تو رسیده برای اینکه این اسلحه بر زمین نماند هر زمان شجاعتها و رشادتها اتفاق افتاد ، این علم را تا آنجا که فقط جانی در بدن بود و دستی در قامت نبود برافراشته نگهداشته اند .

این اسلحه ها همان سلاح اکرم (ص) است که در جنگ بدر و احد بدست حمزه سپرد.

این علم همان است که علمدار آن علی (ع)بوده است .

این اسلحه همان سلاح است که علی(ع) سر عمر عبدورا با آن جدا کرد .

این اسلحه همان سلاحی است که سپرش درب قلعه خیبر بدست علی (ع) بود این سلاح همان سلاحی است که بدس حسن(ع) افتاد، این سلاح ، سلاح حسین(ع) و اصحاب ادست در روز عاشورا و آن علم همان علم افتاده از دست عباس بن علی که در کنار نهر فرات پس از جدا شدن دودست و جان از بدن بر زمین افتاد . این سلاح سلاح علی اکبر است ، سلاح قاسم است ، سلاح حبیب بن مظاهر است و سلاح عباس است وبعد علمدار زینب(س) شد . آری علم را زینب بدست گرفت و در بارگاه یزید خوب پیغام بری کرد. آنگاه علم را بردست علی ابن الحسین(ع) سپرد.


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: پیام عشق قسمت اول
  • کلمات کلیدی: سلاح ,بدست ,میدانی ,همان سلاحی ,اسلحه همان ,همان سلاح

این سلاح و این علم پس از آن دست به دست ائمه اطهار و فرزندان و نوادگان حسین (ع) گشت و هر زمان شیر مردانی را به خون خواهی آن بزرگوار و خون های به ناحق ریخته تاریخ شوراند.

برای بر پا نگه داشتن این علم چه فتنه ها و چه مصیبتهایی برای بزرگان دین به وجود نیاوردند.

تا اینکه علم و سلاح بدست منجی عالم بشریت زمان (ع) افتاد.و ایشان به اش حضرت است.

اکنون سلاح اکرم (ص) ، و سلاح حمزه(ص) ، سلاح علی(ع) ، سلاح حسین (ع) و اصحابش ، پس از متبرک شدن بدست آن ان و سروران دین بدست تو افتاده .

بدست توی .

و چه خوب تا به حال با آن ها مدارا نموده ای

آن علم را چه خوب بر افراشته نگه داشته ای

و آن سلاح را ، چه خوب حقش را ادا نموده ای

اما علمدار ، عزیز، بت شکن عصر ندای هل من ناصر بلند کرده است .

آری نمی خواهد همه سهم داشته باشند .

میخواهد حجت تمام کند. آ مگر نمیدانی این علم و این سلاح بدست هرکه خورد شفاعت محمد(ص) و آل محمد(ص) را بدنبال دارد .

و مگر نمیدانی قرار است ان شاءالله به همین زودی آنرا به علمدار واقعی آن وصی و خونخواه اهل بیت سپاریم. پس یان محمد (ص) زود تر بیایید که وقتی نمانده

ان قهرمان زود تر خودتان را به آقا برسانید و علم پر خون عباس و سلاح خونرنگ حسین (ع) را بدست ایشان برسانید.

زمان (ع) در کربلا کنار قبر شش گوشه جدش به انتظار نشسته و فریاد میزند بیایید لشکرم بیایید اصحابم بیایید ان.

پس یان محمد برای فتح کربلا و زیارت قبر سرور شهیدان و دیدن روی مبارک عصر مهدی موعود(عج) بشت د.

تازه شهیدانمان ، دوستانمان ، یارانمان ، یادتان که هست آن ها هم در همان جا منتظراند.

پس چرا معطلید، چرا در حال تفکرید فکر ندارد.

به پیش به سوی کربلا به پیش

دوشنبه 10/9/65 ساعت10 صبح.


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: پیام عشق قسمت دوم
  • کلمات کلیدی: سلاح ,بدست ,امام ,محمد ,بیایید ,حسین ,سپاهیان محمد ,امام زمان ,سلاح بدست