موعود

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت موعود به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست...

برای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست ...

برای تویی که احسا سم از آن وجود نازنین توست ...

برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد...

برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی...

برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است...

برای تویی که قلبت پـا ک است ...

برای تویی که عـشقت معنای بودنم است...

برای تویی که آرزوهایت آرزویم است...

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هااطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: نور93
  • کلمات کلیدی: تویی ,توست ,برای تویی

آخرین مطالب