منتظران ظهور نزدیک است

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت منتظران ظهور نزدیک است به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

چند حدیث ویژه در خصوص به ظهور

رسول اکرم (ص) و علی(ع) : چون اولاد مرا مقهور کنید، مانند بنی حیران و سرگردان شوید. از ی پیروی کنید که مردم را به گمراهی سوق میدهد. ارتباط خود را با اهل جهاد در راه خدا قطع میکنید و بردشمنان آنان می پیوندید و چون وعده ها وبخششی که برای جلب رضایت شما داده اند آب شود. وقت امتحان و پاک شدن هر نزدیک شود و بالا رود مدت انتظار پایان یابد وعده نزدیک شود. برای شما ستاره ای از جانب مشرق ظاهر شود که مثل ماه شب چهارده بدرخشد چون این علائم را دیدید توبه کنید و گناه را از خو دور کنید و بدانید که اگر از آن ستاره که از مشرق طلوع می کند پیروی کنید او شما را هدایت نماید و از گسستگی و تفرقه و چکنم چکنم نجات خواهید یافت.

منابع:

ترجمه 13 بحار، دوانی ص 335 و 351

ترجمه بحار خامسی ص 133، ارشاد شیخ مفید.

توضیح : خطاب رسول اکرم (ص) و علی (ع) به مردم عرب است و اطاعت پذیری آنان از و است و قطع رابطه با ایران که اصل جهاد حقیقتی است چون قولهایی که از ناحیه به اعراب داده شده پرت شود. مدت انتظار پایان یا به وعده نزدیک شود (منظور ظهور نزدیک شود) ی از جانب مشرق قیام می کند که مثل ماه- ستاره - می درخشد اگر از آن پیروی کنید شما را از تفرقه و از هم گسستگی نجات خواهد داد.

محمد باقر(ع) : جوانی از نسل هاشم که در دست راست او نشانه ای هست از طرف اسان با پرچمهای سیاه خارج شده فرمانده لشکر او شعیب بن صالح است و او با لشکر سفیانی نبرد میکند و آنان را ش ت می دهد.

منابع :

نوائب الدهور و علائم الظهور ج 2 ص 402

مهدی ، سید کاظم قزوینی ص 428

عقد الدور ص 128

ترجمه ملاحم و الفتن ص 36

ملاحم و الفتن ابن طاووس ص 77 و 10

مهدی از تولد تا بعداز ظهور ، سید محمد کاظم قزوینی ص 294 و 296


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: چند حدیث ویژه در خصوص به ظهور
  • کلمات کلیدی: مشرق ,ظهور ,ستاره ,وعده ,آنان ,پیروی ,پیروی کنید ,جانب مشرق ,کاظم قزوینی ,وعده نزدیک ,انتظار پایان

این ایام مصادف با شهادت حضرت مولانا باقر علیه السلام پنجمین سرچشمه هادی بشری است. همنام جد خویش خدا است و در در روز سوم ماه صفر سال 57 هجری در مدینه ولادت یافتند و سال 114 در همان شهر به شهادت رسیدند.

با سرمایه ها و الطاف بیکران الهی به خصوص بر این سرزمین به نظر نه شایسته بلکه بایسته است که می فرمایند: "انقلاب یک امر دائمی است" زیرا چنانکه در قانون اساسی کشور نیز آمده «ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران [و کشورهای دیگر] در سده اخیر مکتبی و ی بودن آن است». مکتبی که مبتنی بر قرآن و سنت است و در آن حضرات معصومین واسطه فیض خالق به مردم می باشند. انقلاب و تحولی که به ی یک فقیه مدبر آغاز و با هدایت و ی فقیهی بصیر در این کشور ادامه دارد. انی که اقتدار و افتخار خویش را شاگردی ایمه و توشه برداری از قال الباقر و الصادق می دانند. منابعی که برای تحول، پیشرفت و حیات طیبه، متقن و برای زندگی ابدی آدمی برنامه دارند.

این ایام مصادف با شهادت حضرت مولانا باقر علیه السلام پنجمین سرچشمه هادی بشری است. همنام جد خویش خدا است و در در روز سوم ماه صفر سال 57 هجری در مدینه ولادت یافتند و سال 114 در همان شهر به شهادت رسیدند.

هر یک از معصومین طبق دوران زندگی خویش دارای ویژگی های خاص خود می باشند و ابعاد متعددی در زندگی آنها وجود دارد و ما معتقدیم در این نظام هدایت و راهبری ائمه، حیات و ممات ایشان تفاوتی ندارد و پیروان ایشان در تمامی شئون آنان از نور بهره مندند. به بیان ی: «از لحاظ تاریخی، این روزها روزهای نشاندار و بزرگی است: شهادت باقر که یک شهادت دارای پیام بود؛ لذا خود باقر وصیت کرد که بعد از او تا ده سال در منا به مناسبت این رحلت، یادبود ب ا شود. در میان ائمه ی ما این بی سابقه است، بی نظیر است. یاد باقر، یعنی یاد سر برآوردن حیات دوباره ی جریان اصیل ی در مقابله ی با تحریفها و مسخهایی که انجام گرفته بود» (بیانات در دیدار جمع کثیری از ان کشور 04/09/1388).

وصف و یاد مقام حضرت نیازمند گستره بلندی است و یادکرد ما از حضرات معصومین در عناوین مختلف، تشبیه عظمت به محسوسات است و در اینجا اگر بتوان به ذره ای از آن اشاره شود. در مقام علمی و شکافندگی دانش که در بین خاص و عام ثابت است و گواه آن بیانات فراوان ایشان در علوم مختلف و شاگردان متعدد است.


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: شهادت محمد باقر (ع) تسلیت باد
  • کلمات کلیدی: شهادت ,امام ,باقر ,خویش ,زندگی ,ایشان ,امام باقر ,مدینه ولادت ,خویش پیامبر ,هادی بشری ,ولادت یافتند ,مدینه ولادت یافتند ,السلام پنجمین سرچشمه ,عل

today terrorism is our common worry

the bitter events brought about by blind terrorism in france have once again, moved me to speak to you young people.

in the name of god, the beneficent, the merciful

to the youth in western countries,

the bitter events brought about by blind terrorism in france have once again, moved me to speak to you young people. for me, it is unfortunate that such incidents would have to create the framework for a conver ion, however the truth is that if painful matters do not create the grounds for finding solutions and mutual consultation, then the damage caused will be multiplied.

the pain of any human being anywhere in the world causes sorrow for a fellow human being. the sight of a child losing his life in the presence of his loved ones, a mother whose joy for her family turns into mourning, a husband who is rushing the lifeless body of his spouse to some place and the spectator who does not know whether he will be seeing the final scene of life- these are scenes that rouse the emotions and feelings of any human being. anyone who has benefited from affection and humanity is affected and disturbed by witnessing these scenes- whether it occurs in france or in palestine or iraq or lebanon or syria.

without a doubt, the one-and-a-half billion muslims also have these feelings and abhor and are revolted by the perpetrators and those responsible for these calamities. the issue, however, is that if today’s pain is not used to build a better and safer future, then it will just turn into bitter and fruitless memories. i genuinely believe that it is only you the youth who by learning the lessons of today’s hardship, have the power to discover new means for building the future and who can be barriers in the misguided path that has brought the west to its current imp e.

anyone who has benefited from affection and humanity is affected and disturbed by witnessing these scenes- whether it occurs in france or in palestine or iraq or lebanon or syria.

it is correct that today terrorism is our common worry. however, it is necessary for you to know that the insecurity and strain that you experienced during the recent events, differs from the pain that the people of iraq, yemen, syria and afghanistan have been experiencing for many years, in two significant ways. first, the islamic world has been the victim of terror and brutality to a larger extent territorially, to greater amount quantitatively and for a longer period in terms of time. second, that unfortunately this violence has been supported by certain great powers through various methods and effective means.

today, there are very few people who are uninformed about the role of the united states of america in creating, nurturing and arming al-qaeda, the taliban and their inauspicious successors. besides this direct support, the overt and well-known supporters of takfiri terrorism- despite having the most backward political systems- are standing arrayed as allies of the west while the most pioneering, brightest and most dynamic democrats in the region are suppressed mercilessly. the prejudiced response of the west to the awakening movement in the islamic world is an illustrative example of the contradictory western policies.

i genuinely believe that it is only you the youth who by learning the lessons of today’s hardship can be barriers in the misguided path that has brought the west to its current imp e.

the other side of these contradictory policies is seen in supporting the state terrorism of israel. the oppressed people of palestine have experienced the worst kind of terrorism for the last sixty years. if the people of europe have now taken refuge in their homes for a few days and refrain from being present in busy places- it is decades that a palestinian family is not secure even in its own home from the zionist regime’s death and destruction machinery. what kind of atrocious violence today is comparable to that of the settlement constructions of the zionist regime?

this regime- without ever being seriously and significantly censured by its influential allies or even by the so-called independent international organizations- everyday demolishes the homes of palestinians and destroys their orchards and farms. this is done without even giving them time to gather their belongings or agricultural products and usually it is done in front of the terrified and tear-filled eyes of women and children who witness the brutal beatings of their family members who in some cases are being dragged away to gruesome torture chambers. in today’s world, do we know of any other violence on this scale and scope and for such an extended period of times

shooting down a woman in the middle of the street for the crime of protesting against a soldier who is armed to the teeth- if this is not terrorism, what is? this barbarism, because it is being done by the armed forces of an occupying government, should not be called extremism? or maybe only because these scenes have been seen repeatedly on television screens for sixty years, they should no longer stir our consciences.

the military invasions of the islamic world in recent years- with countless victims- are another example of the contradictory logic of the west. the aulted countries, in addition to the human damage caused, have lost their economic and industrial infrastructure, their movement towards growth and development has been stopped or delayed and in some cases, has been thrown back decades. despite all this, they are rudely being asked not to see themselves as oppressed. how can a country be turned into ruins, have its cities and towns covered in dust and then be told that it should please not view itself as oppressed? instead of enticements to not understand and to not mention disasters, would not an honest apology be better? the pain that the islamic world has suffered in these years from the hypocrisy and duplicity of the invaders is not less than the pain from the material damage.

dear youth! i have the hope that you- now or in the future- can change this mentality corrupted by duplicity, a mentality whose highest skill is hiding long-term goals and adorning malevolent objectives.

dear youth! i have the hope that you- now or in the future- can change this mentality corrupted by duplicity, a mentality whose highest skill is hiding long-term goals and adorning malevolent objectives. in my opinion, the first step in creating security and peace is reforming this violence-breeding mentality. until double-standards dominate western policies, until terrorism- in the view of its powerful supporters- is divided into “good” and “bad” types, and until governmental interests are given precedence over human values and ethics, the roots of violence should not be searched for in other places.

unfortunately, these roots have taken hold in the depths of western cultural policies over the course of many years and they have caused a soft and silent invasion. many countries of the world take pride in their local and national cultures, cultures which through development and regeneration have soundly nurtured human societies for centuries. the islamic world is not an exception to this. however in the current era, the western world with the use of a nced tools is insisting on the cloning and replication of its culture on a global scale. i consider the imposition of western culture upon other peoples and the trivialization of independent cultures as a form of silent violence and extreme harmfulness.

humiliating rich cultures and insulting the most honored parts of these, is occurring while the alternative culture being offered in no way has any qualification for being a replacement. for example, the two elements of “aggression” and “moral promiscuity” which unfortunately have become the main elements of western culture, have even degraded the position and acceptability of its source region.

so now the question is: are we “sinners” for not wanting an aggressive, vulgar and fatuous culture? are we to be blamed for blocking the flood of impropriety that is directed towards our youth in the shape of various forms of quasi-art? i do not deny the importance and value of cultural interaction. whenever these interactions are conducted in natural circumstances and with respect for the receiving culture, they result in growth, development and richness. on the contrary, inharmonious interactions have been unsuccessful and harmful impositions.

we have to state with full regret that vile groups such as daesh are the spawn of such ill-fated pairings with imported cultures. if the matter was simply theological, we would have had to witness such phenomena before the colonialist era, yet history shows the contrary. authoritative historical records clearly show how colonialist confluence of extremist and rejected thoughts in the heart of a bedouin tribe, planted the seed of extremism in this region. how then is it possible that such garbage as daesh comes out of one of the most ethical and humane religious schools which as part of its inner core, includes the notion that taking the life of one human being is equivalent to killing the whole of humanity?

one has to ask why people who are born in europe and who have been intellectually and mentally nurtured in that environment are attracted to such groups? can we really believe that people with only one or two trips to war zones, suddenly become so extreme that they can riddle the bodies of their compatriots with bullets? on this matter, we certainly cannot forget about the effects of a life nurtured in a pathologic culture in a corrupt environment borne out of violence. on this matter, we need complete analyses, analyses that see the hidden and apparent corruptions. maybe a deep hate- planted in the years of economic and industrial growth and borne out of inequality and possibly legal and structural prejudice- created ideas that every few years appear in a sickening manner.

any rushed and emotional reaction which would isolate, intimidate and create more anxiety for the muslim communities living in europe and america not only will not solve the problem but will increase the chasms and resentments.

in any case, you are the ones that have to uncover the apparent layers of your own society and untie and disentangle the knots and resentments. fissures have to be sealed, not deepened. hasty reactions is a major mistake when fighting terrorism which only widens the chasms. any rushed and emotional reaction which would isolate, intimidate and create more anxiety for the muslim communities living in europe and america- which are comprised of millions of active and responsible human beings- and which would deprive them of their basic rights more than has already happened and which would drive them away from society- not only will not solve the problem but will increase the chasms and resentments.

superficial measures and reactions, especially if they take legal forms, will do nothing but increase the current polarizations, open the way for future crises and will result in nothing else. according to reports received, some countries in europe have issued guidelines encouraging citizens to spy on muslims. this behavior is unjust and we all know that pursuing injustice has the characteristic of unwanted reversibility. besides, the muslims do not deserve such ill-treatment. for centuries, the western world has known muslims well- the day that westerners were guests in islamic lands and were attracted to the riches of their hosts and on another day when they were hosts and benefitted from the efforts and thoughts of muslims- they generally experienced nothing but kindness and forbearance.

therefore i want you the youth to lay the foundations for a correct and honorable interaction with the islamic world based on correct understanding, deep insight and lessons learned from horrible experiences. in such a case and in the not too distant future, you will witness the edifice built on these firm foundations which creates a shade of confidence and trust which cools the crown of its architect, a warmth of security and peace that it bequests on them and a blaze of hope in a bright future which illuminates the canv of the earth.

sayyid ali khamenei

8th of azar, 1394 - 29th of nov, 2015


اطلاعات

جلوه ای از اعجاز حسن عسکری (علیه السلام).

طی الارض (علیه السلام) به گرگان


سوم ربیع الثانی سالروز ورود و سفر حسن عسکری به جرجان استان گلستان فعلی و متبرک شدن این شهر به قدوم نازنین حضرت می باشد
.

استان گلستان فعلی که در گذشته مشهور به جرجان و استرآباد بود , دارای یک شناسنامه روشن و تاریخ پر فراز و نشیبی ست که در آن وقایع مهمی رخ داد، که از جله آن می توان به طی الارض حسن عسکری به این سرزمین اشاره کرد
.

بنا به گفته محدثین حسن عسکری آن زمان 23 سال سن داشتند
.
(روز سوم ربیع الثانی سال 255 هجری)
ظاهرا اولین محدثی که داستان واقعی ورود را به گرگان نقل کرده , قطب الدین راوندی از محدثین قرن 6 بود که در کتاب ( ال ائج و الجرائج) آورده است
. بعدها محدثین دیگر از جمله علامه مجلسی در بحار الانوار, ف الدین اردبیلی در "کشف الغمه فی معرفه الائمه " ,شیخ عباس قمی در منتهی الامال , محمد شریف رازی در کرامات الصالحین و . . .

راوندی به سند خود نقل کرده است که جعفر بن شریف جرجانی می گوید
:
سالی عازم حج شدم و در «سامرّا» نزد عسکری (علیه السلام) رسیدم. شیعیان، مال زیادی را توسط من برای آن حضرت فرستاده بودند. خواستم از حضرت بپرسم که آنها را به چه ی بدهم؟ اما پیش از این که چیزی بگویم، فرمود: آنچه با خود آورده ای به مبارک، خادم من بده
!

من نیز چنان . سپس گفتم: در گرگان شیعیانت به شما سلام می رسانند. فرمود: آیا بعد از اتمام مناسک حجّ به آنجا برمی گردی؟
گفتم: آری. فرمود: تو بعد از صد و هفتاد روز، به گرگان می رسی. و در آغاز روز ، سه روز گذشته از ماه ربیع الآ ، به آنجا وارد می شوی. به آنها بگو که من نیز پایان همان روز، آنجا می آیم. برو که رهیافته ای! خدا تو را و آنچه با خود داری سالم نگه خواهد داشت. بر خانواده ات وارد می شوی و برای پسرت، شریف فرزندی به دنیا خواهد آمد، اسمش را صلت بن شریف بن جعفر بن شریف بگذار. و خداوند او را بزرگ می گرداند و از دوستان ما خواهد شد
.

گفتم: ای فرزند رسول خدا! ابراهیم بن اسماعیل جرجانی از شیعیان شما است و بین دوستانت بسیار کار خیر انجام داده و هر سال بیش از صد هزار درهم از ثروت خود را به آنان می دهد
.

فرمود: خدا به ابراهیم بن اسماعیل، به خاطر رفتارش با شیعیان ما پاداش دهد، گناهان او را بخشیده و فرزند سالمی به او روزی خواهد کرد که حق را می گوید، به او بگو که حسن بن علی گفت: نام پسرت را «احمد» بگذار
.

آنگاه از پیش آن حضرت رفته و مناسک حج را انجام دادم. و خدا مرا سالم نگه داشت تا اینکه روز ، از ماه ربیع الآ ، در ابتدای روز همچنان که (علیه السلام) فرموده بود، به گرگان رسیدم
. دوستان و آشنایان برای تبریک به دیدارم آمدند. به آنها گفتم که حسن عسکری (علیه السلام) وعده داده است که تا پایان امروز اینجا بیاید، پس آماده شوید تا پرسش ها و حاجت های خود را از او بخواهید.

همین که ظهر و عصر را خواندند، در خانه من گرد آمدند. به خدا سوگند! چیزی متوجه نشدیم جز اینکه آمد و وارد خانه شد. ابتدا او بر ما سلام کرد، آنگاه ما به استقبالش رفتیم و دستش را بوسیدیم
.

سپس فرمود: من به جعفر بن شریف وعده داده بودم که آ همین روز به اینجا بیایم. ظهر و عصر را در سامرّا خواندم و به سوی شما آمدم تا تجدید عهد نمایم. و اکنون در میان شما هستم تا پرسش ها و حاجت های خود را مطرح سازید
.

نخستین ی که پرسش نمود، «نضر بن جابر» بود. او گفت: ای فرزند رسول خدا! چند ماه است که چشمان پسرم آسیب دیده است، از خدا بخواه تا بینایی را به او برگرداند
.

حضرت فرمود: او را بیاور، پس دست مبارکش را به چشمان وی کشید، بینایی او به ح اول برگشت، آنگاه مردم یکایک می آمدند و نیازهای خود را مطرح می د و حضرت نیز برای آنها دعا می نمود و نیازهایشان را برآورده می ساخت. سپس حضرت، همان روز به سامرّا برگشت(1)


پی نوشت ها
: 1.موسوعة ال عسکری (علیه السلام) ج 1، ص 335، رقم


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: طی الارض
  • کلمات کلیدی: امام ,عسکری ,حضرت ,فرمود ,شریف ,السلام ,علیه السلام ,عسکری علیه ,ربیع الآخر، ,وعده داده ,گلستان فعلی