بنده ی صالح

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت بنده ی صالح به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
***کی دوست داره نفر اول باشه تو تمام امتهانات ( به کمک تق-ب)***دانش آموزی که به شکل بسیار پیشرفته قصد تقلب در امتحان کنکور را داشت، از سوی پلیس چین دستگیر شد.این دانش آموز عینکی داشت که جلوی آن یک دوربین وصل شده بود و با نگاه به سوالات تصویر را به بیرون ارسال می کرد.پس از آن، شخصی بیرون از محل برگزاری امتحان، تصویر سوال را می دید و جواب آن را با گوشی کوچکی که در قسمت دسته عینک تعبیه شده بود، برای دانش آموز می خواند.گیرنده این فرستنده در یک سکه تعبیه شده بود و دانش آموز این سکه را در جیبش گذاشته بود.در واقع این دانش آموز یک عینک هوشمند به همراه لوازم جانبی مورد نیاز را اختراع کرده تا از آن برای تقلب در کنکور استفاده کند !

ان پلیس چین اعلام کرده اند که این یکی از پیشرفت ترین سبک های تقلبی است که تاکنون با آن برخورد کرده اند.نظر شما چیست ؟ اگر چنین عینکی در کشور ما ساخته شود چه اتفاقی رخ خواهد داد ؟


اطلاعات

***کی دوست داره نفر اول باشه تو تمام امتهانات ( به کمک تق-ب)***دانش آموزی که به شکل بسیار پیشرفته قصد تقلب در امتحان کنکور را داشت، از سوی پلیس چین دستگیر شد.این دانش آموز عینکی داشت که جلوی آن یک دوربین وصل شده بود و با نگاه به سوالات تصویر را به بیرون ارسال می کرد.پس از آن، شخصی بیرون از محل برگزاری امتحان، تصویر سوال را می دید و جواب آن را با گوشی کوچکی که در قسمت دسته عینک تعبیه شده بود، برای دانش آموز می خواند.گیرنده این فرستنده در یک سکه تعبیه شده بود و دانش آموز این سکه را در جیبش گذاشته بود.در واقع این دانش آموز یک عینک هوشمند به همراه لوازم جانبی مورد نیاز را اختراع کرده تا از آن برای تقلب در کنکور استفاده کند !

ان پلیس چین اعلام کرده اند که این یکی از پیشرفت ترین سبک های تقلبی است که تاکنون با آن برخورد کرده اند.نظر شما چیست ؟ اگر چنین عینکی در کشور ما ساخته شود چه اتفاقی رخ خواهد داد ؟


اطلاعات

ibm موفق به ساخت تراشه ای شد که می تواند مانند انسان فکر کند !

محققان شرکت ibm نوعی تراشه جدید ساختند که ساختاری مشابه مغز انسان دارد و می تواند یک میلیون واحد محاسباتی یا نورون را درون فضایی به اندازه یک تمبر پستی در خود بگنجاند.این تراشه در واقع می تواند مانند مغز انسان فکر کند!دانشمندان این تراشه جدید را ابر کامپیوتر به اندازه یک تمبر پستی می*نامند. هر نورون روی این تراشه به ۲۵۶ نورون دیگر متصل است، و این واحد*های محاسباتی در کنار یکدیگر می*توانند با صرف کمترین انرژی جزئیات کلیدی تصویری را در زمان حقیقی جداسازی کنند. این طراحی نتیجه همکاری طولانی*مدت بوده* که ibm هدایت آن را به عهده داشته*است. به گفته محققان، برآورد کلی محاسبات این تراشه برابر بیش از ۲۰۰ سال فعالیت یک فرد است، پردازشگری که به گفته محققان ماشینی جدید برای قلمروی جدید است،*اما تجاری*سازی آن به زمان نیاز دارد.

تراشه جدید ibm می تواند میلیون ها سلول عصبی مغز را شبیه سازی کند.

این تراشه که ترونورث نامیده می*شود، هنوز نیازمند برنامه*ای است که بتواند از عملکرد آن پشتیبانی کند زیرا عملکرد آن با تراشه*های سنتی که هنوز در کامپیوترهای مدرن کاربردی هستند، متفاوت است. در پردازشگرهای سنتی، پردازشگر و حافظه از یکدیگر مجزا هستند، اما در مدل به*هم*پیوسته ترونورث، پردازش داده*ها در زمانی مشابه تراشه*های سنتی از کارایی بیشتری برخوردارند. در این تراشه به*جای صفر و یک*های دوتایی،* واحد*های محاسباتی را اسپایک*ها یا جهش*ها با برجستگی*هایی تشکیل می*دهند. زمانی که ورودی این تراشه فعال می*شود، یکی از نورون*های آن جهشی ایجاد کرده و آن را در سرتاسر تراشه و روی دیگر نورون*ها ارسال می*کند. از این رو این سیستم نیازمند نرم*افزاری کاملا جدید خواهد بود.زیربنای ترونورث هسته*های نوروسیناپسی متشکل از ۲۶۵ نورون هستند که ibm در سال ۲۰۱۱ از آنها رونمایی کرد. محققان برای ساخت این تراشه شبکه*ای ۶۴ در ۶۴ تایی از این هسته*ها را ایجاد د. به دلیل اینکه هر نورون در این تراشه به ۲۵۶ نورون دیگر متصل است،* در این تراشه بیش از ۲۵۶ میلیون اتصال یا سیناپس وجود دارد. چنین پیچیدگی برای محصولی که دست*ساز بشر است و ابعاد آن تنها سه سانتیمتر است، اما هنوز در مقایسه با عضو محاسباتی بدن انسان بسیار ناچیز و ناتوان به*شمار می*رود. با این*همه می*توان با اتصال دادن چندین تراشه ترونورث به یکدیگر، می*توان قدرت محاسباتی آن را تا بی*نهایت افزایش داد.محققان برای نمایش توانایی*های این تراشه آن را به گونه*ای برنامه*ریزی د که بتوان از آن برای درک بصری المان*های تصویری ی که از برج استنفورد گرفته شده*بود، در زمان حقیقی استفاده کرد. این تراشه توانست با موفقیت بسته*های پی لی را به عناصر مختلفی مانند عابران پیاده، دوچرخه*سواران، خودروها،*اتوبوس*ها و کامیون*ها نسبت دهد.


اطلاعات

ibm موفق به ساخت تراشه ای شد که می تواند مانند انسان فکر کند !

محققان شرکت ibm نوعی تراشه جدید ساختند که ساختاری مشابه مغز انسان دارد و می تواند یک میلیون واحد محاسباتی یا نورون را درون فضایی به اندازه یک تمبر پستی در خود بگنجاند.این تراشه در واقع می تواند مانند مغز انسان فکر کند!دانشمندان این تراشه جدید را ابر کامپیوتر به اندازه یک تمبر پستی می*نامند. هر نورون روی این تراشه به ۲۵۶ نورون دیگر متصل است، و این واحد*های محاسباتی در کنار یکدیگر می*توانند با صرف کمترین انرژی جزئیات کلیدی تصویری را در زمان حقیقی جداسازی کنند. این طراحی نتیجه همکاری طولانی*مدت بوده* که ibm هدایت آن را به عهده داشته*است. به گفته محققان، برآورد کلی محاسبات این تراشه برابر بیش از ۲۰۰ سال فعالیت یک فرد است، پردازشگری که به گفته محققان ماشینی جدید برای قلمروی جدید است،*اما تجاری*سازی آن به زمان نیاز دارد.

تراشه جدید ibm می تواند میلیون ها سلول عصبی مغز را شبیه سازی کند.

این تراشه که ترونورث نامیده می*شود، هنوز نیازمند برنامه*ای است که بتواند از عملکرد آن پشتیبانی کند زیرا عملکرد آن با تراشه*های سنتی که هنوز در کامپیوترهای مدرن کاربردی هستند، متفاوت است. در پردازشگرهای سنتی، پردازشگر و حافظه از یکدیگر مجزا هستند، اما در مدل به*هم*پیوسته ترونورث، پردازش داده*ها در زمانی مشابه تراشه*های سنتی از کارایی بیشتری برخوردارند. در این تراشه به*جای صفر و یک*های دوتایی،* واحد*های محاسباتی را اسپایک*ها یا جهش*ها با برجستگی*هایی تشکیل می*دهند. زمانی که ورودی این تراشه فعال می*شود، یکی از نورون*های آن جهشی ایجاد کرده و آن را در سرتاسر تراشه و روی دیگر نورون*ها ارسال می*کند. از این رو این سیستم نیازمند نرم*افزاری کاملا جدید خواهد بود.زیربنای ترونورث هسته*های نوروسیناپسی متشکل از ۲۶۵ نورون هستند که ibm در سال ۲۰۱۱ از آنها رونمایی کرد. محققان برای ساخت این تراشه شبکه*ای ۶۴ در ۶۴ تایی از این هسته*ها را ایجاد د. به دلیل اینکه هر نورون در این تراشه به ۲۵۶ نورون دیگر متصل است،* در این تراشه بیش از ۲۵۶ میلیون اتصال یا سیناپس وجود دارد. چنین پیچیدگی برای محصولی که دست*ساز بشر است و ابعاد آن تنها سه سانتیمتر است، اما هنوز در مقایسه با عضو محاسباتی بدن انسان بسیار ناچیز و ناتوان به*شمار می*رود. با این*همه می*توان با اتصال دادن چندین تراشه ترونورث به یکدیگر، می*توان قدرت محاسباتی آن را تا بی*نهایت افزایش داد.محققان برای نمایش توانایی*های این تراشه آن را به گونه*ای برنامه*ریزی د که بتوان از آن برای درک بصری المان*های تصویری ی که از برج استنفورد گرفته شده*بود، در زمان حقیقی استفاده کرد. این تراشه توانست با موفقیت بسته*های پی لی را به عناصر مختلفی مانند عابران پیاده، دوچرخه*سواران، خودروها،*اتوبوس*ها و کامیون*ها نسبت دهد.


اطلاعات

طراحی لامپی که می توان با کلید های معمولی نور آن را تنظیم کرد.

بطور معمول لامپ هایی با قابلیت تنظیم روشنایی از دو قسمت تشکیل شده اند. اول لامپی که قابلیت تنظیم روشنایی را داشته باشد و دوم کلیدی که بتوان با آن روشنایی لامپ را تنظیم کرد. اخیراً یک شرکت کانا طرحی را ارائه کرده است که توسط آن نیاز به کلیدهای تنظیم کننده نور از بین می رود.این شرکت یک لامپ کم مصرف ال ای دی بنام nanoleaf طراحی کرده است که می تواند توسط کلید های معمولی مقدار روشنایی آن را تنظیم کرد.در درون این لامپ ریزپردازنده ای قرار داده شده است که آن را قادر می سازد دستورات تنظیم روشنایی را از طریق کلید روشن و خاموش دریافت کند. برای روشن آن مانند لامپ های معمولی کافی است تنها کلید لامپ را بزنید و لامپ به آرامی شروع به روشن شدن می کند بطوریکه در طی سه ثانیه به حداکثر میزان روشنایی خود می رسد. در طی این سه ثانیه شما می توانید با خاموش و روشن سریع کلید میزان روشنایی لامپ را ثابت کنید.

این لامپ بسیار کم مصرف نیز می باشد بطوریکه در ح حداکثر روشنایی تنها ۱۰ وات انرژی الکتریکی مصرف می کند.برای تجاری سازی، این طرح در kickstartet قرار گرفته است و موفق شده تاکنون ۱۲۰۰۰۰ دلار، بیشتر از ۴ برابر هزینه مورد نیاز، را جمع آوری کند. در صورتی که مشکلی پیش نیاید این محصول تا اواسط آذرماه امسال روانه بازار می شود.

اطلاعات

طراحی لامپی که می توان با کلید های معمولی نور آن را تنظیم کرد.

بطور معمول لامپ هایی با قابلیت تنظیم روشنایی از دو قسمت تشکیل شده اند. اول لامپی که قابلیت تنظیم روشنایی را داشته باشد و دوم کلیدی که بتوان با آن روشنایی لامپ را تنظیم کرد. اخیراً یک شرکت کانا طرحی را ارائه کرده است که توسط آن نیاز به کلیدهای تنظیم کننده نور از بین می رود.این شرکت یک لامپ کم مصرف ال ای دی بنام nanoleaf طراحی کرده است که می تواند توسط کلید های معمولی مقدار روشنایی آن را تنظیم کرد.در درون این لامپ ریزپردازنده ای قرار داده شده است که آن را قادر می سازد دستورات تنظیم روشنایی را از طریق کلید روشن و خاموش دریافت کند. برای روشن آن مانند لامپ های معمولی کافی است تنها کلید لامپ را بزنید و لامپ به آرامی شروع به روشن شدن می کند بطوریکه در طی سه ثانیه به حداکثر میزان روشنایی خود می رسد. در طی این سه ثانیه شما می توانید با خاموش و روشن سریع کلید میزان روشنایی لامپ را ثابت کنید.

این لامپ بسیار کم مصرف نیز می باشد بطوریکه در ح حداکثر روشنایی تنها ۱۰ وات انرژی الکتریکی مصرف می کند.برای تجاری سازی، این طرح در kickstartet قرار گرفته است و موفق شده تاکنون ۱۲۰۰۰۰ دلار، بیشتر از ۴ برابر هزینه مورد نیاز، را جمع آوری کند. در صورتی که مشکلی پیش نیاید این محصول تا اواسط آذرماه امسال روانه بازار می شود.

اطلاعات

تمام ویژگی های ویندوز ۹ لو رفت : کاشی های زنده، نسخه ویژه arm، استارت منوی جدید و بیشتر

به نظر می رسد مایکرسافت برای هر چه گسترده تر شدن نسل بعدی ویندوزهای خود برنامه های بزرگی را تدارک دیده است. در جدیدترین خبری که از سوی یکی از نویسندگان zdnet منتشر شده، مایکروسافت علاوه بر انتشار نسخه پیش نمایش از threshold برای پلتفرم های دسکتاپ یا کامپیوتر، نسخه ای را برای دستگاه های مبتنی بر پردازنده های arm چون تبلت ها و اسمارت فون ها نیز در دسترس عموم قرار خواهد داد.

منابع zdnet زمانی در ماه ژانویه و یا فوریه ۲۰۱۵ را برای انتشار این نسخه اعلام کرده اند که در واقع چندین ماه پس از زمانی خواهد بود که پیش تر برای معرفی نسخه پیش نمایش دسکتاپ (ماه سپتامبر) شایعه شده بود.

در ضمن گفته شده نسخه arm اینترفیس متفاوتی نسبت به اینترفیس نسخه دسکتاپی خواهد داشت که با توجه به کوچک تر شدن صفحه نمایش در دستگاه های arm چندان نیز عجیب به نظر نمی رسد.

microsoft-windows-9-1

اما این تنها گزارشی نبود که در روزهای اخیر در مورد ویندوز آینده مایکروسافت شنیده شده است. وبسایت winbeta نیز به نقل از منابع خود اخباری دست اول را در مورد ویندوز threshold آورده است. طبق گفته های این وبسایت، ظاهرا در این ویندوز کاشی های زنده تعاملی حضوری بسیار فعال خواهند داشت.

البته این نخستین باری نیست که چنین خبری در مورد حضور این کاشی ها در ویندوز آینده شنیده می شود و تاکنون بارها از تلاش های مایکروسافت برای حضور این کاشی ها در ویندوز شنیده بودیم. حالا خبر رسیده که این ویژگی نه در ویندوز ۸ که سر از ویندوز ۹ در خواهد آورد.

این گزارش همچنین ادعا دارد که یک نوتیفیکیشن سنتر نیز در ویندوز ۹ حضور خواهد داشت و هر چند از ارائه آن در نسخه پیش نمایش نمی توان مطمئن بود، اما ویژگی های گفته شده در نسخه نهایی ویندوز ۹ که در ماه مارس سال آینده رونمایی می شود وجود خواهند داشت.

گزارش winbeta همچنین جنبه های بسیار بیشتری از نسخه های ویندوز ۹ را نیز مشخص کرده که می توان به شکل خلاصه این گونه آن ها را لیست کرد:

به طور کلی دو نسخه از threshold تولید خواهد شد:

  • ۱) نسخه desktop برای کامپیوترهای شخصی، لپ تاپ ها، تبدیل شونده ها و بعضی از تبلت های خاص

  • ۲) نسخه اینترفیس modern برای بعضی از تبلت های خاص و اسمارت فون ها (ویندوزفون و rt به یکدیگر می پیوندند)

برای تبلت ها:

  • ۱) نسخه x64 یا قدرتمندتر که از ورژن دسکتاپ بهره خواهد برد مانند آنچه در سرفیس پرو دیده می شود.

  • ۲) نسخه مبتنی بر arm یا ضعیف تر که از ورژن اینترفیس modern بهره می برد مانند آنچه در سرفیس rt دیده می شود.

ورژن modern ui دارای دسکتاپ نخواهد بود (بدین معنی که فایل ا پلورر، تسک منیجر، ویندوز دفندر، cmd در این نسخه غیرفعال هستند) و به جای آن نسخه های با اینترفیس modern از چنین اپلیکیشن هایی را در این ورژن خواهید یافت (البته همگی آن ها خیر و تنها ضروری ترین آن ها؛ به عنوان مثال مایکروسافت آفیس در نسخه ای جدید و modern دیده خواهد شد.)

از طرفی ورژن دسکتاپ همه چیز را به همراه خود خواهد داشت. در این نسخه چارم بار حذف خواهد شد، استارت اسکرین با کاشی های زنده آن ها جلوه دیگری به استارت اسکرین خواهند بخشید (استارت اسکرین حذف نمی شود!)، استارت منو بازخواهد گشت، نوتیفیکیشن سنتری برای آن طراحی شده است، کرتانا دارای یک کاشی زنده اختصاصی خواهد بود، عملکرد لمسی پابرجا باقی می ماند و وجود ویژگی دسکتاپ های مجازی نیز برای آن شایعه شده است.

اما شاید یکی از بهترین قابلیت های این ویندوز را بتوان در سیستم آپدیت آن جستجو کرد. شایعه شده که در ویندوز ۹ دریافت شماره جدیدی از build ویندوز با تنها یک کلیک امکان پذیر خواهد بود.

در ویندوز ۸ به قبل، برای آپدیت بیلد ویندوز باید در بیشتر مواقع ویندوز نصب دوباره شود، اما گفته شده که حداقل در شرکت مایکروسافت هم اکنون کارمندان این شرکت با تنها یک کلیک در control panel می توانند بیلد ویندوز خود را آپگرید کنند. حال اینکه این ویژگی در نسخه پایانی نیز حضور خواهد داشت یا خیر، مشخص نیست.


اطلاعات

تمام ویژگی های ویندوز ۹ لو رفت : کاشی های زنده، نسخه ویژه arm، استارت منوی جدید و بیشتر

به نظر می رسد مایکرسافت برای هر چه گسترده تر شدن نسل بعدی ویندوزهای خود برنامه های بزرگی را تدارک دیده است. در جدیدترین خبری که از سوی یکی از نویسندگان zdnet منتشر شده، مایکروسافت علاوه بر انتشار نسخه پیش نمایش از threshold برای پلتفرم های دسکتاپ یا کامپیوتر، نسخه ای را برای دستگاه های مبتنی بر پردازنده های arm چون تبلت ها و اسمارت فون ها نیز در دسترس عموم قرار خواهد داد.

منابع zdnet زمانی در ماه ژانویه و یا فوریه ۲۰۱۵ را برای انتشار این نسخه اعلام کرده اند که در واقع چندین ماه پس از زمانی خواهد بود که پیش تر برای معرفی نسخه پیش نمایش دسکتاپ (ماه سپتامبر) شایعه شده بود.

در ضمن گفته شده نسخه arm اینترفیس متفاوتی نسبت به اینترفیس نسخه دسکتاپی خواهد داشت که با توجه به کوچک تر شدن صفحه نمایش در دستگاه های arm چندان نیز عجیب به نظر نمی رسد.

microsoft-windows-9-1

اما این تنها گزارشی نبود که در روزهای اخیر در مورد ویندوز آینده مایکروسافت شنیده شده است. وبسایت winbeta نیز به نقل از منابع خود اخباری دست اول را در مورد ویندوز threshold آورده است. طبق گفته های این وبسایت، ظاهرا در این ویندوز کاشی های زنده تعاملی حضوری بسیار فعال خواهند داشت.

البته این نخستین باری نیست که چنین خبری در مورد حضور این کاشی ها در ویندوز آینده شنیده می شود و تاکنون بارها از تلاش های مایکروسافت برای حضور این کاشی ها در ویندوز شنیده بودیم. حالا خبر رسیده که این ویژگی نه در ویندوز ۸ که سر از ویندوز ۹ در خواهد آورد.

این گزارش همچنین ادعا دارد که یک نوتیفیکیشن سنتر نیز در ویندوز ۹ حضور خواهد داشت و هر چند از ارائه آن در نسخه پیش نمایش نمی توان مطمئن بود، اما ویژگی های گفته شده در نسخه نهایی ویندوز ۹ که در ماه مارس سال آینده رونمایی می شود وجود خواهند داشت.

گزارش winbeta همچنین جنبه های بسیار بیشتری از نسخه های ویندوز ۹ را نیز مشخص کرده که می توان به شکل خلاصه این گونه آن ها را لیست کرد:

به طور کلی دو نسخه از threshold تولید خواهد شد:

  • ۱) نسخه desktop برای کامپیوترهای شخصی، لپ تاپ ها، تبدیل شونده ها و بعضی از تبلت های خاص

  • ۲) نسخه اینترفیس modern برای بعضی از تبلت های خاص و اسمارت فون ها (ویندوزفون و rt به یکدیگر می پیوندند)

برای تبلت ها:

  • ۱) نسخه x64 یا قدرتمندتر که از ورژن دسکتاپ بهره خواهد برد مانند آنچه در سرفیس پرو دیده می شود.

  • ۲) نسخه مبتنی بر arm یا ضعیف تر که از ورژن اینترفیس modern بهره می برد مانند آنچه در سرفیس rt دیده می شود.

ورژن modern ui دارای دسکتاپ نخواهد بود (بدین معنی که فایل ا پلورر، تسک منیجر، ویندوز دفندر، cmd در این نسخه غیرفعال هستند) و به جای آن نسخه های با اینترفیس modern از چنین اپلیکیشن هایی را در این ورژن خواهید یافت (البته همگی آن ها خیر و تنها ضروری ترین آن ها؛ به عنوان مثال مایکروسافت آفیس در نسخه ای جدید و modern دیده خواهد شد.)

از طرفی ورژن دسکتاپ همه چیز را به همراه خود خواهد داشت. در این نسخه چارم بار حذف خواهد شد، استارت اسکرین با کاشی های زنده آن ها جلوه دیگری به استارت اسکرین خواهند بخشید (استارت اسکرین حذف نمی شود!)، استارت منو بازخواهد گشت، نوتیفیکیشن سنتری برای آن طراحی شده است، کرتانا دارای یک کاشی زنده اختصاصی خواهد بود، عملکرد لمسی پابرجا باقی می ماند و وجود ویژگی دسکتاپ های مجازی نیز برای آن شایعه شده است.

اما شاید یکی از بهترین قابلیت های این ویندوز را بتوان در سیستم آپدیت آن جستجو کرد. شایعه شده که در ویندوز ۹ دریافت شماره جدیدی از build ویندوز با تنها یک کلیک امکان پذیر خواهد بود.

در ویندوز ۸ به قبل، برای آپدیت بیلد ویندوز باید در بیشتر مواقع ویندوز نصب دوباره شود، اما گفته شده که حداقل در شرکت مایکروسافت هم اکنون کارمندان این شرکت با تنها یک کلیک در control panel می توانند بیلد ویندوز خود را آپگرید کنند. حال اینکه این ویژگی در نسخه پایانی نیز حضور خواهد داشت یا خیر، مشخص نیست.


اطلاعات

ibm موفق به ساخت تراشه ای شد که می تواند مانند انسان فکر کند !

محققان شرکت ibm نوعی تراشه جدید ساختند که ساختاری مشابه مغز انسان دارد و می تواند یک میلیون واحد محاسباتی یا نورون را درون فضایی به اندازه یک تمبر پستی در خود بگنجاند.این تراشه در واقع می تواند مانند مغز انسان فکر کند!دانشمندان این تراشه جدید را ابر کامپیوتر به اندازه یک تمبر پستی می*نامند. هر نورون روی این تراشه به ۲۵۶ نورون دیگر متصل است، و این واحد*های محاسباتی در کنار یکدیگر می*توانند با صرف کمترین انرژی جزئیات کلیدی تصویری را در زمان حقیقی جداسازی کنند. این طراحی نتیجه همکاری طولانی*مدت بوده* که ibm هدایت آن را به عهده داشته*است. به گفته محققان، برآورد کلی محاسبات این تراشه برابر بیش از ۲۰۰ سال فعالیت یک فرد است، پردازشگری که به گفته محققان ماشینی جدید برای قلمروی جدید است،*اما تجاری*سازی آن به زمان نیاز دارد.

تراشه جدید ibm می تواند میلیون ها سلول عصبی مغز را شبیه سازی کند.

این تراشه که ترونورث نامیده می*شود، هنوز نیازمند برنامه*ای است که بتواند از عملکرد آن پشتیبانی کند زیرا عملکرد آن با تراشه*های سنتی که هنوز در کامپیوترهای مدرن کاربردی هستند، متفاوت است. در پردازشگرهای سنتی، پردازشگر و حافظه از یکدیگر مجزا هستند، اما در مدل به*هم*پیوسته ترونورث، پردازش داده*ها در زمانی مشابه تراشه*های سنتی از کارایی بیشتری برخوردارند. در این تراشه به*جای صفر و یک*های دوتایی،* واحد*های محاسباتی را اسپایک*ها یا جهش*ها با برجستگی*هایی تشکیل می*دهند. زمانی که ورودی این تراشه فعال می*شود، یکی از نورون*های آن جهشی ایجاد کرده و آن را در سرتاسر تراشه و روی دیگر نورون*ها ارسال می*کند. از این رو این سیستم نیازمند نرم*افزاری کاملا جدید خواهد بود.زیربنای ترونورث هسته*های نوروسیناپسی متشکل از ۲۶۵ نورون هستند که ibm در سال ۲۰۱۱ از آنها رونمایی کرد. محققان برای ساخت این تراشه شبکه*ای ۶۴ در ۶۴ تایی از این هسته*ها را ایجاد د. به دلیل اینکه هر نورون در این تراشه به ۲۵۶ نورون دیگر متصل است،* در این تراشه بیش از ۲۵۶ میلیون اتصال یا سیناپس وجود دارد. چنین پیچیدگی برای محصولی که دست*ساز بشر است و ابعاد آن تنها سه سانتیمتر است، اما هنوز در مقایسه با عضو محاسباتی بدن انسان بسیار ناچیز و ناتوان به*شمار می*رود. با این*همه می*توان با اتصال دادن چندین تراشه ترونورث به یکدیگر، می*توان قدرت محاسباتی آن را تا بی*نهایت افزایش داد.محققان برای نمایش توانایی*های این تراشه آن را به گونه*ای برنامه*ریزی د که بتوان از آن برای درک بصری المان*های تصویری ی که از برج استنفورد گرفته شده*بود، در زمان حقیقی استفاده کرد. این تراشه توانست با موفقیت بسته*های پی لی را به عناصر مختلفی مانند عابران پیاده، دوچرخه*سواران، خودروها،*اتوبوس*ها و کامیون*ها نسبت دهد.


اطلاعات

طراحی لامپی که می توان با کلید های معمولی نور آن را تنظیم کرد.

بطور معمول لامپ هایی با قابلیت تنظیم روشنایی از دو قسمت تشکیل شده اند. اول لامپی که قابلیت تنظیم روشنایی را داشته باشد و دوم کلیدی که بتوان با آن روشنایی لامپ را تنظیم کرد. اخیراً یک شرکت کانا طرحی را ارائه کرده است که توسط آن نیاز به کلیدهای تنظیم کننده نور از بین می رود.این شرکت یک لامپ کم مصرف ال ای دی بنام nanoleaf طراحی کرده است که می تواند توسط کلید های معمولی مقدار روشنایی آن را تنظیم کرد.در درون این لامپ ریزپردازنده ای قرار داده شده است که آن را قادر می سازد دستورات تنظیم روشنایی را از طریق کلید روشن و خاموش دریافت کند. برای روشن آن مانند لامپ های معمولی کافی است تنها کلید لامپ را بزنید و لامپ به آرامی شروع به روشن شدن می کند بطوریکه در طی سه ثانیه به حداکثر میزان روشنایی خود می رسد. در طی این سه ثانیه شما می توانید با خاموش و روشن سریع کلید میزان روشنایی لامپ را ثابت کنید.

این لامپ بسیار کم مصرف نیز می باشد بطوریکه در ح حداکثر روشنایی تنها ۱۰ وات انرژی الکتریکی مصرف می کند.برای تجاری سازی، این طرح در kickstartet قرار گرفته است و موفق شده تاکنون ۱۲۰۰۰۰ دلار، بیشتر از ۴ برابر هزینه مورد نیاز، را جمع آوری کند. در صورتی که مشکلی پیش نیاید این محصول تا اواسط آذرماه امسال روانه بازار می شود.

اطلاعات

***کی دوست داره نفر اول باشه تو تمام امتهانات ( به کمک تق-ب)***دانش آموزی که به شکل بسیار پیشرفته قصد تقلب در امتحان کنکور را داشت، از سوی پلیس چین دستگیر شد.این دانش آموز عینکی داشت که جلوی آن یک دوربین وصل شده بود و با نگاه به سوالات تصویر را به بیرون ارسال می کرد.پس از آن، شخصی بیرون از محل برگزاری امتحان، تصویر سوال را می دید و جواب آن را با گوشی کوچکی که در قسمت دسته عینک تعبیه شده بود، برای دانش آموز می خواند.گیرنده این فرستنده در یک سکه تعبیه شده بود و دانش آموز این سکه را در جیبش گذاشته بود.در واقع این دانش آموز یک عینک هوشمند به همراه لوازم جانبی مورد نیاز را اختراع کرده تا از آن برای تقلب در کنکور استفاده کند !

ان پلیس چین اعلام کرده اند که این یکی از پیشرفت ترین سبک های تقلبی است که تاکنون با آن برخورد کرده اند.نظر شما چیست ؟ اگر چنین عینکی در کشور ما ساخته شود چه اتفاقی رخ خواهد داد ؟


اطلاعات