برای ی که دوسش دارم sh

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت برای ی که دوسش دارم sh به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
کاش می دونستی چقدر دلم بهونه تو رو می گیره هر روز

کاش می دونستی چقدر دلم هوای با تو بودن کرده

کاش می دونستی چقدر دلم از این روزهای سرد بی تو بودن گرفته

کاش می دونستی چقدر دلم برای ضرب آهنگ قدمهایت ، داغی بوسه هایت

گرمی نفسهایت ، مهربانی صدایت تنگ شده

کاش می دونستی چقدر دلواپس تو ام

کاش می دونستی چقدر تنهام ، چقدر خسته ام

و چقدر به حضور سبزت محتاجم

وهمیشه از خود می پرسم این همه که من به تو فکر می کنم

تو هم به من فکر می کنی؟؟

دلتنگ شده ای؟؟؟


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: ذلتنگ
 • کلمات کلیدی: چقدر ,دونستی ,دونستی چقدر
چمدونش را بسته بودیم،با خانه سالمندان هم هماهنگ شده بود
کلا یک داشت ،کمی نون روغنی، آبنات، کشمش ،چیزهایی شیرین، برای شروع آشنایی …
گفت: "مادر جون، من که چیز زیادی نمیخورم یک گوشه هم که نشستم نمیشه بمونم، دلم واسه نوه هام تنگ میشه!”
گفتم: "مادر من دیر میشه، چادرتون هم آماده ست، منتظرن.”
گفت: "کیا منتظرن؟ اونا که اصلا منو نمیشناسن! آخه اون جامادرجون، آدم دق میکنه ها، من که اینجا به ی کار ندارم اصلا، اوم، دیگه حرف نمی زنم. خوبه؟ حالا میشه بمونم؟”
گفتم: "آخه مادر من، شما داری آ ایمر می گیری همه چیزو فراموش می کنی!”
گفت: "مادر جون، این چیزی که اسمش سخته رو من گرفتم، قبول! اما تو چی؟ تو چرا همه چیزو فراموش کردی پسرم؟!”
خج کشیدم …!
حقیقت داشت، همه کودکی و جوونیم و تمام عشق و مهری را که نثارم کرده بود، فراموش کرده بودم.اون بخشی از هویت و ریشه و هستیم بود،راست می گفت، من همه رو فراموش کرده بودم!
زنگ زدم خانه سالمندان و گفتم که نمی ریم
توان نگاه به خنده نشسته برلب های چروکیده اش رو نداشتم، ش رو باز
نون روغنی و … همه چیزهای شیرین دوباره تو خونه بودند!
آبنبات رو برداشت
گفت: "بخور مادر جون، خسته شدی هی بستی و باز کردی.”
دست های چروکیدشو بوسیدم و گفتم:
"مادر جون ببخش، فراموش کن.”
اشکش را با گوشه رو سری اش پاک کرد و گفت:
"چی رو ببخشم مادر، من که چیزی یادم نمی یاد، شاید فراموش میکنم! گفتی چی گرفتم؟ آلمیزر؟!”
در حالی که با دستای لرزونش، موهای دخترم را شونه میکرد زیر لب می گفت: "گاهی چه نعمتیه این آلمیزر…!


اطلاعات

بعضیا هفت سینشون " سنجد " و " سیر " و " سماق " و " سرکه " و " سیب " و " سبزه " و " ه " ... بعضیا هفت سینشون " سکه " و " سانتافه " و " سفر خارج " و " سونا " و " سگ جیبی " و " ساختمون آنچنانی " و " سرمایه ها " شونه ...

بعضی ها هفت سینشون " ساختمون نصفه کاره " و " سقفایی که چکه می کنه " و " سکه های پول خورد واسه ید نون " و " سبد های خالی " و " سیاهی دود هیزم " و " سرمای تنشون " و " سیلی سرخ صورتشونه " ...

بعضی ها فقط یه سین تو زندگی شون دارن نمی خوان ازش دل ن " سکـون " ....

بعضی ها نگاهشون رو دوختن به دور دست ها و سین " ســراب " که هر چی جلو میرن بهش نمیرسن ... بعضیا درگیر سین " سرکوب " شدن تا دو روز بیشتر " سلطنت " کنن ...

اما در مقابلشون بعضیا " سکوت " می کنن و بعضی ها " ستیــز " ...

بعضی ها " سیاهـن " بعضی ها " سفیـد " ... بعضیا " سـبز " ن و بعضیا " سـرخ " ...

بعضی ها یه سین پرو پیمون " سلامتی " دارن و نمی بیننش …

بعضیا در به در " سکه " هاشون رو " سر به نیست " می کنن تا سین " سلامتی " رو " سر " شون باشه ....
بعضیا ، از سین های دنیا فقط یه " سر پناه " می خوان ...

بعضیا فقط یه " سر پرست " ... بعضی ها همه عمرشون تو سین " سجود " ن ... بعضیا تو سین " سلوک " و بعضیا " سگ دو " میزنن واسه یه لقمه نون .... بعضیا مثل " سرو " می مونن و بعضیا مثل " سایه " ...

بعضیا " سرمست " دنیان و بعضی ها " سرسام " می گیرن از اینهمه " سردرگمی " هاش ...

بعضی ها رو میشناسم که هفت " سین " زندگیشون رو با " صاد " می چینن : صفا و صداقت و صمیمیت و صبر و صلح و صلابت و صواب ....

هفت ( صاد ) شما ماندگار ....


اطلاعات

دلتنگی میکنم...
ولــی حق نـــــدارم بهانہ بگیرم...

به یادت می افتم...
ولی حـق نـدارم اشک بریزم...

تو را میخـواهم...
ولــی حـق نــدارم سراغــت را بگـیرم...

خــواب تورا میبینم...
ولــی حق ندارم تعبـیر آمدنـت را کـنم...

بـی قرار میشـوم...
ولــی حـق گلایه ندارم...

دلـم می گــیرد...
ولــی حتـــــی حــق صدا ت را ندارم...

"قول داده ام"


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: قول داده ام
 • کلمات کلیدی: ولــی ,ندارم
خدایا ، جذبه عشق تو می خواهم که می دانم به هر عشقی جز از عشق تو رو ، مجازی بود ،چو طفلان در پی اش در رفتم و اکنون پشیمانم ، که هر دلبستگی غیراز تو در من بود بازی بود .

کوله بارت بربند ، شاید این چند سحر، فرصت آ باشد، که به مقصد برسیم، بشناسیم خدا را وبفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم، می شود آسان رفت،می شود کاری کرد که رضا باشد او .

خدایا به قدری که توانایی داشتم ، در شناخت تو کوشیدم، برمن ببخشای که این مایه شناسایی تو تنها وسیله ای است که مرا به سویت ی می کند.

خدا دوستدار آشناست عاشق عارف می خواهد ، نه مشتری بهشت .

(زنده یاد علی شریعتی )❤️


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: عاشق عارف
 • کلمات کلیدی: عاشق عارف

متصدی بانک بودم ...


ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﯾﻪ ﻗﺒﺾ ﺍﻭﺭﺩ ﺁﺧﺮﺍﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻦ.
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ ﻭﻗﺘﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺎﺭ تا واریز کنم !
ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﮐﯿﻢ !
ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﮕﯽ؟ !
ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﯽ! ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺘﻮ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ !
ﭘﻨﺞ دقیقه ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺭﻧﺠﻮﺩﻩ
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺑﺎﺑﺎﺷﻪ ...
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ سلام و ﻗﺒﺾ ﻭ ﭘﻮﻟﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :
ﭼﺸﻢ و ﺗﻪ ﻗﺒﻀﻮ ﻣﻬﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻬﺶ.
ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﻪ ﮐﺸﻮ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﻢ ...
ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﺩﯾﺪﯼ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺑﮕﯽ ﺑﻬﺶ !
ﺑﻌﺪﺵ ﺧﻨﺪﯾﺪ ...
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻡ
ﺍﻭﻣﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺍﺯﺕ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺑﭽﻢ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﮐﺮﺩﯼ !
ﮔﻔﺘﻢ :
بیشتر به خاطر پسرتون بود.
ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺑﭽﻪ، ﭘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺩﯾﻪ ﮐﻪ ﺣﻼﻝ ﻣﺸﮑﻼﺗﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮ
ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩ !

⭐️ پدران حال و آینده ای که این متنو خوندن ...شما بزرگترین فرد تو دنیا از دیدگاه فرزنداتونید ⭐️


اطلاعات

در امتحان پایان ترم دانشکده پرستاری، ما سوال عجیبی مطرح کرده بود. من دانشجوی زرنگی بودم و داشتم به سوالات به راحتی جواب می دادم تا به آ ین سوال رسیدم،
نام کوچک خانم نظافتچی دانشکده چیست؟
سوال به نظرم خنده دار می آمد. در طول چهار سال گذشته، من چندین بار این خانم را دیده بودم. ولی نام او چه بود؟!
من کاغذ را تحویل دادم، در حالی که آ ین سوال امتحان بی جواب مانده بود.
پیش از پایان آ ین جلسه، یکی از دانشجویان از پرسید: ، منظور شما از طرح آن سوال عجیب چه بود؟
جواب داد: در این حرفه شما افراد زیادی را خواهید دید. همه آنها شایسته توجه و مراقبت شما هستند، بـاید آنها را بشناسید و به آنهـا محبت کنید حتـی اگر این محبت فقط یک لبخنـد یا یک سلام دادن ساده باشد.
من هرگز آن درس را فراموش نخواهم کرد!


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: خانم نظافتچی
 • کلمات کلیدی: سوال ,خانم ,جواب ,آخرین ,خانم نظافتچی ,آخرین سوال

پروردگارا...
بابت زیباترین تکرار این دنیا که
بیداری است از تو سپاسگزاریم...

ای مهربانترین....
به ما بیاموز که دل آدمی عصاره
وجود توست
حرمت دلها را از یاد نبریم.....

به ما بیاموز که دوست داشتن را
فراموش نکنیم و آنانکه که
دوستمان دارند را از خاطر نبریم....

به ما بیاموز که به ناحق حق
دیگری عادت نکنیم.....

به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم
"" انسان ""


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: خدایا
 • کلمات کلیدی: بیاموز
گر شما فکر می کنید که جزو افراد باهوش هسیتید بگویید اشبتاه در کجاست؟
۱۲۳۴۵۶۷۸
۱۲۳۴۵۶۷۸

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
یعنی الان شما روی این موضوع تمرکز کردید !؟

من نگفتم که اشبتاه در اعداد است !!!

کلمه هستید ''هسیتید'' و کلمه اشتباه ''اشبتاه'' نوشته شده بود!!

پس بهتر نیست برگردیم از اول راهمنایی بخونیم؟؟؟؟!!!

حتی کمله راهنمایی رو هم اشتباه خوندی !!

پس بهتره برگردیم اول دبستان چون کلمه ''کمله'' رو هم اشتباه خوندی !!

پس برگردیم از مهد کودک بخونیم !!
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
حتی کلمه مهد کودک هم اشتباه بود !!

چرابرگشتی بالارو نگاه کردی؟؟!

بزار زنگ بزنم یبمارستان روانی ها

کلمه بیمارستان هم اشتباهی بود؟؟!!!

الوووووو اروژانس یکی بیاد این دیوونه هارو ببرهههههههه !!
.
.
.
.
.
.
.

هههههههههه حتی نمتیونی کلمه اورژانس رو بخونی !!
.
دیدی "نمیتونی" رو هم درست نخوندی !!

من دیگه حرفی ندارم ،
خودتون قضاوت کنید...


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: آیا شما باهوشید؟
 • کلمات کلیدی: کلمه ,اشتباه ,برگردیم ,اشبتاه ,اشتباه خوندی
می گویند در قدیم سر گردنه هم معرفت داشت
روزی ی در مجلسی پر ازدحام با زیرکی کیسه ی سکه ی مردی غافل را می د
هنگامی که به خانه رسید کیسه را باز کرد دید در بالای سکه ها کاغذیست که بر آن نوشته است:
خدایا به برکت این دعا سکه های مرا حفاظت بفرما
اندکی شه کرد
سپس کیسه را به صاحبش باز گرداند
دوستانش او را سرزنش د که چرا این همه پول را از دست داد.
کیسه در پاسخ گفت:
صاحب کیسه باور داشت که دعا دارایی او را نگهبان است. او بر این دعا به خدا اعتقاد نموده است
من دارایی او بودم نه دین او
اگر کیسه او را پس نمیدادم، باورش بر دعا و خدا سست می شد.ان گاه من باورهای او هم بودم.
واین دور از انصاف است...!
و این روزها عده ای هم خزانه مردمند و هم باورهای شان
چونکه بنام دین ی میکنند؟
برای همین است که عده ای ازدین زده شده اند وفکر میکنند که این کاری که اینها میکنند تعالیم دین است
اگر می بری
سکه ها را ببر
نه باورها را..


اطلاعات

می توانی خوشحال باشی، چون من دختر کم توقعی هستم در کل دختر نازی ام!اگر می گویم باید تحصیلکرده باشی،فقط به خاطر این است که بتوانی خیال کنی بیشتر از من می فهمی …!اگر می گویم باید خوش قیافه باشی، فقط به خاطر این است که همه با دیدن ما بگویند”داماد سر است!” و تو اعتماد به نفست هی بالاتر برود !

اگر می گویم باید ماشین بزرگ و با تجهیزات کامل داشته باشی، فقط به این خاطر است که وقتی هر سال به مسافرت دور ایران می رویم توی ماشین خودمان بخو م و بی خود پول هتل ندهیم !اگر از تو خانه می خواهم، به خاطر این است که خود را در خانه ای به تو بسپارم که تا آ عمر در و دیوارآن، خاطره اش را برایم حفظ کنند و هرگوشه اش یادآور تو و آن شب باشد !

اگر عروسیآن چنانی می خواهم، فقط به خاطر این است که فرصتی به تو داده باشم تا بتوانی به من نشان بدهی چقدر مرا دوست داری و چقدر منتظر شب عروسیمان بوده ای !اگر دوست دارم ویلای اختصاصی کنار دریا داشته باشی، فقط به خاطر این است که از عشق بازی کنار دریا خوشم می آید… جلوی چشم همه هم که نمی شود !

اگر می گویم هرسال برویم یک کشور را ببینیم، فقط به خاطر این است که سالها دلم می خواست جواب این سوال را بدانم که آیا واقعا “به هرکجا که روی آسمان همین رنگ است”؟! اگر تو به من کمک نکنی تا جواب سوالاتم را پیدا کنم، پس چه ی کمکم کند؟

اگر از تو توقع دیگری ندارم، به خاطر این است که به تو ثابت کنم چقدر برایم عزیزی !و بالا ه….اگر ج ه چندانی با خودم نمی آورم، فقط به خاطر این است که به من ثابت شود تو مرا بدون ج ه سنگین هم دوست داری وعشقمان فارغ ازرنگ و ریای مادیات است !


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: عروس کم توقع
 • کلمات کلیدی: خاطر ,گویم ,باشی، ,دوست , اگر ,چقدر ,گویم باید ,کنار دریا ,داشته باشی، ,دوست داری
تقصیر ساعت کاری ام است که صبح وس خوان می روم و صلاة ظهر می آیم و شانس دیده شدن را از دست می دهم!

تقصیر خواهرم است که از شوهرش طلاق گرفت و باعث شد نظر همه نسبت به ما عوض شود!

تقصیر بابا است که آن قدر پول ندارد که چشم ملت در بیاید!

تقصیر مامان است… مگر نمی گویند مادر را ببین دختر را بگیر؟!

تقصیر پسر عموست که نفهمید عقد دختر عمو و پسرعمو را در آسمان ها بسته اند!

تقصیر مان است که جلوی همه به من ابراز علاقه کرد و باعث شد دیگر ی جرات نکند از من خواستگاری کند!

تقصیر مادر شوهر است، می دانم که بختم را او بسته!

تقصیر پسر همسایه دست راستی است که به خودش اجازه داد از من خواستگاری کند!

تقصیر پسر همسایه دست چپی است که به خودش اجازه نداد از من خواستگاری کند!

تقصیر تلویزیون است که توی همه سریال هایش همه جوان ها ازدواج می کنند و اصلا به مشکلات ما جوان های ازدواج نکرده نمی پردازد!

تقصیر مطبوعات است که توی مطالبشان همه جوان ها از هم طلاق می گیرند و مردم را نسبت به ازدواج بدبین می کنند!

تقصیر ت است که فکری برای حل بحران ازدواج جوان ها نمی کند!

تقصیر مجلس است که به جای سربازی اجباری، پسرها را مجبور به ازدواج اجباری نمی کند!


تقصیر
عراق است که کلی از پسرهای آماده ازدواج ما را به کشتن داد!

تقصیر انگلیس است، این که اصلا گفتن ندارد. همه می دانند که همیشه و همه جا کار، کار انگلیس است!

تقصیر سازمان ملل است که روی سردرش نوشته شده “بنی آدم اعضای یکدیگرند” اما مشخص نکرده که مثلا من بنی عضو کی هستم؟!

تقصیر کره زمین است که جوری نچرخید که من و نیمه گمشده ام به هم برسیم!

تقصیر قمر است که روز به دنیا آمدن من در عقرب بوده!!!


اطلاعات

سلام

اول از همه ماهِ محرم رو به همه یِ عزادارنِ این ماه تسلیت عرض می کنم و

بعد هم می خوام بگم تویِ این یک ماه می خواستم نیام وبلاگ

اما خوب دیگه کاری ندارم اگه اینجا هم نیام کلا دیونه میشم

از این پس به مدتِ یک ماه تمامِ مطالب مذهبی میشن

ازتون ممنون میشم اگه دعاتون پشتم باشه، بهش خیلی نیاز دارم

پست خیلی ویژه

عشق داری?

کپی کن تا ظهر عاشورا توپستات باشه

یا اگه کلاست میاد پایین، بیخیال
.
.

.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██▒▒|
▒▒██████████▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒█▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒█▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒ █████▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒|
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒|به عشق آقا حسین این پست تا ظهر عاشورا پاک نخواهد شد.
اجازه کپی دست آقاس
(یقین دارم که حاجتمو میدی ....... آمین ....)


اطلاعات

علامه محدث نوری در کتاب شریف«لؤلؤ و مرجان»»چنین نقل می نماید:شخصی خدمت عالم کامل و جامع حضرت آیت اله محمد علی «صاحب مقامع»(رض)رسیده و عرض کرد:

«در خواب دیدم با دندان خود گوشت بدن مبارک از حضرت سید ال ء(ع) را می کنم».

بسیار ناراحت و وحشت رده از خواب بیدار شدم تا اینکه خدمت شما رسیدم ببینم تعبیر این خواب چیست؟

آقا او را نمی شناخت،سرش را پایین انداخت و مقداری در مورد این خواب فکر کرد.سپس به او فرمود:شما روضه خوانی می کنی؟

عرض بله.

آقا فرمود:یا ترک کن و دیگر روضه نخوان یا از کتب معتبره روضه نقل کن.

یعنی اینکه تو در خواب دیدی با دندان گوشت بدن حسین(ع) را می کنی نتیجه روضه های دروغ و غیر معتبری است که میخوانی و لین روضه های دروغ علاوه بر اینکه ثواب ندارد بلکه باعث رنجش و ناراحتی حسین(ع) می شود و گناه هم دارد. این لطف خدا بوده که در این رویا این را به تو نشان داده است


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روضه دروغین
 • کلمات کلیدی: روضه ,خواب ,اينكه ,امام حسين
جوانى خدمت حسین علیه السلام رسید و گفت: «من مردى گناه کارم و نمى توانم خود را از انجام گناهان بازدارم، مرا نصیحتى فرما» حسین علیه السلام فرمود:
پنج کار را انجام بده و آن گاه هرچه مى خواهى، گناه کن. اول، روزى خدا را مخور و هرچه مى خواهى گناه کن. دوم، از حکومت خدا بیرون برو و هرچه مى خواهى گناه کن. سوم، جایى را انتخاب کن تا خداوند تو را نبیند و هرچه مى خواهى گناه کن. چهارم، وقتى عزراییل براى گرفتن جان تو آمد، او را از خود بران و هرچه مى خواهى گناه کن. پنجم، زمانى که مالک دوزخ، تو را به سوى آتش مى برد، در آتش وارد مشو و هرچه مى خواهى گناه کن.
جوان اندکى فکر کرد و شرمنده شد و در برابر واقعیت هاى طرح شده، چاره اى جز توبه نیافت.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: پند حسین علیه السلام
 • کلمات کلیدی: گناه ,هرچه ,خواهى ,السلام ,حسین ,علیه ,خواهى گناه ,علیه السلام ,حسین علیه ,امام حسین
از پسر یکی از دوستام پرسیدم که وقتی بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی؟
گفت که میخواد رئیس جمهور بشه.
دوباره پرسیدم که اگه رئیس جمهور بشی اولین کاری که دوست داری انجام بدی چیه؟

جواب داد: به مردم گرسنه و بی خانمان کمک میکنم.

بهش گفتم: نمیتونی منتظر بمونی که وقتی رئیس جمهور شدی این کار رو انجام بدی، میتونی از فردا بیای خونهء من و چمن ها رو بزنی، درخت ها رو وجین کنی و پارکینگ رو جارو کنی. اونوقت من به تو 50 دلار میدم و تو رو میبرم جاهایی که بچه های فقیر هستن و تو میتونی این پول رو بدی بهشون تا برای غذا و خونهء جدید ج کنن.

توی چشمام نگاه کرد و گفت:چرا همون بچه های فقیر رو نمیبری خونه ات تا این کارها رو انجام بدن و همون پول رو به خودشون بدی؟!

نگاهی بهش و گفتم:
به دنیای سیاست، خوش اومدی!


اطلاعات

سمیناری دعوت شدم که در ورودی، به هریک ازمدعوین بادکنکی میدادند!
سخنران بعد خوشامدگویی ازحاضرین که ۵۰ نفری بودند تقاضاکرد با ماژیک اسم خودرا روی بادکنک نوشته و آنرا دراطاقی که سمت راست سالن بود بگذارند وخود درسمت دیگر سالن جمع شوند!

سپس ازآنها خواست ظرف ۵دقیقه به اطاق بادکنکها بروند وهریک بادکنکی که نامش روی آن بودرا بیابد.
من بهمراه سایرین دیوانه وار به جستجو پرداختیم ، یکدیگر را هُل میدادیم و زمین میخوردیم و هرج و مرجی راه افتاده بود تماشایی…

مهلت ۵دقیقه با ۵دقیقه اضافه بپایان رسید اما هیچ نتوانست بادکنک خودرا بیابد.
این بار سخنران ، همگان را به آرامش دعوت و پیشنهاد داد، هر بادکنکی را اتفاقی بردارد و آنرا به ی بدهد که نامش روی آن نوشته شده! و بدین ترتیب کمتراز ۵دقیقه همه به بادکنک خود دست یافتند.

سخنران ادامه داد… این اتّفاقی است که هرروز در زندگی ما می افتد. دیوانه وار درجستجوی سعادت خویش به اینسو و آنسو چنگ می اندازیم و نمیدانیم "سعادت ما در سعادت و مسرّت دیگران است" به یکدست سعادت آنهارا بدهید و سعادت خودرا ازدست دیگر بگیرید.
و آیا... هدف از خلقت انسان، چیزی جز این بوده است.


اطلاعات

خدایا ازت ممنونم.. به خاطر همه چیز ...

به خاطـــرآرامشی که تو اوج سختیـــها بهم دادی ...

صبری که تو نهــایـت دلتنگیـــهام بهم دادی ...

به خاطــر مشکلایِِِـی که سـر راهم گـذاشتــی

و خواستــی که خــودم با خــودم کنـار بیـام ...

به خاطر لحظه هایی که صدام زدی ...

ممنون که کمــکم کردی تا پیــدا شم ...

به خاطــر همـه چیـز ازت ممنـونــم بهتــریــن دوستـم .....!


اطلاعات

سوگند به روز وقتی نور می گیرد و به شب وقتی آرام می گیرد که من نه تو را رها کرد ه ام و نه با تو دشمنی کرده ام( ضحی 1-2)

افسوس که هر را به تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش پایت بگذارم او را به س ه گرفتی (یس 30) و هیچ پیامی از پیام هایم به تو مرسید مگر از آن روی گردانیدی (انعام 4) و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام(انبیا 87) و مرا به مبارزه طلبیدی و چنان متوهم شدی که گمان بردی خودت بر همه چیز قدرت داری. (یونس 24) و این در حالی بود که حتی مگسی را نمی توانستی و نمی توانی بیافرینی و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد نمی توانی از او پس بگیری (حج 73)

پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فرورفتند و تمام وجودت لرزید چه لرزشی، گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی اما به من گمان بردی چه گمان هایی( احزاب 10) تا زمین با آن فراخی بر تو تنگ آمد پس حتی از خودت هم به تنگ آمدی و یقین کردی که هیچ پناهی جز من نداری، پس من به سوی تو بازگشتم تا تو نیز به سوی من بازگردی ، که من مهربانترینم در بازگشتن ( توبه 118)

وقتی در تاریکی ها مرا به زاری خو که اگر تو را برهانم با من می مانی، تو را از اندوه رهانیدم اما باز مرا با دیگری در عشقت شریک کردی ( انعام 63-64) این عادت دیرینه ات بوده است، هرگاه که خوشح از من روی گردانیدی و رویت را آن طرفی کردی و هروقت سختی به تو رسید از من ناامید شده ای(اسرا 83) آیا من برنداشتم از دوشت باری که می ش ت پشتت؟ (سوره شرح 2-3) غیر از من که برایت خ کرده است ؟ (اعراف(59 پس کجا می روی؟ ( تکویر 28)

پس از این سخن دیگر به کدام سخن می خواهی ایمان بیاوری؟ (مرسلات 50) چه چیز جز بخشندگی ام باعث شد تا مرا که می بینی خودت را بگیری؟(انفطار 6) مرا به یاد می آوری ؟ من همانم که بادها را می فرستم تا ابرها را در آسمان پهن کنندو ابرها را به هم فشرده می کنم تا قطره ای باران از خلال آن ها بیرون آید و به خواست من به تو اصابت کند تا تو فقط لبخند بزنی، و این در حالی بود که پیش از فرو افتادن آن قطره باران، ناامیدی تو را پوشانده بود (روم 48)

من همانم که می دانم در روز روحت چه جراحت هاییبرمی دارد ، و در شب روحت را در خواب به تمامی بازمی ستانم تا به آن آرامش دهم و روز بعد دوباره آن را به زندگی برمی انگیزانم و تا مرگت که به سویم بازگردی به این کار ادامه می دهم. (انعام 60) من همانم که وقتی می ترسی به تو امنیت می دهم (قریش 3) برگرد، مطمئن برگرد، تا یک بار دیگر با هم باشیم ( فجر 28- 29) تا یک بار دیگه دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم ...( مائده 54)


اطلاعات

توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم
طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به ج رسیدم
همین که توی دلم خواندم سه عمودی

یکی گفت بلند بگو

گفتم یک کلمه سه حرفیه

ازهمه چیز برتر است

حاجی گفت: پول

تازه عروس مجلس گفت: عشق

شوهرش گفت: یار

کودک دبستانی گفت: علم
حاجی پشت سرهم گفت : پول، اگه نمیشه طلا، سکه

گفتم: حاجی اینها نمیشه

گفت: پس بنویس مال
گفتم: بازم نمیشه
گفت: جاه

خسته شدم با تلخی گفتم: نه نمیشه

دیدم همه ت شدند

مادر بزرگ گفت: مادرجان، "عمر" است.

سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت: کار

دیگری خندید و گفت: وام

و یکی از آن وسط بلندگفت: وقت

یکی گفت: آدم

خنده تلخی و گفتم: نه

اما فهمیدم
تا شرح ج زندگی ی را نداشته باشی
حتی یک کلمه سه حرفی آن هم درست در نمی آید !!!

باید ج کامل زندگیشان را داشته باشی.
بدون آن همه چیز بی معناست!!!

هر ج زندگی خود را دارد.

هنوز به آن کلمه سه حرفی ج خودم فکر میکنم

شاید کودک پا بگوید: کفش
کشاورزبگوید: برف
لال بگوید: حرف
ناشنوا بگوید: صدا
ن نا بگوید: نور

و من هنوز در فکرم
که چرا ی نگفت:
" خدا


صادق هدایت


اطلاعات

می گویند رانده شده ، زمانی نزد فرعون ستمکار و ظالم آمد در حالی که فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و می خورد

ابلیس به او گفت : هیچ می تواندکه این خوشهء انگور را به مروارید خوش آب و رنگ مبدل سازد؟

فرعون گفت: نه.

ابلیس با جادوگری و سحر ، آن خوشهء انگور را به دانه های مروارید خوشاب تبدیل کرد.

فرعون تعجب کرد و گفت : آفرین بر تو که و ماهری.

ابلیس سیلی ای بر گردن او زد و گفت : مرا با این ی به بندگی قبول ن د ، تو با این حماقت چگونه ادعای خ می کنی


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: ابلیس و فرعون
 • کلمات کلیدی: فرعون ,ابلیس ,انگور ,خوشهء انگور

ﯾﮑـــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ !!
ﯾﮑـــــﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ ،
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ .. .
ﯾﻪ ﺟــــــﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﻪ ؛
ﯾﻪ ﺟـــــﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﺒــﺎﺷﻪ …
ﯾﮑــــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ !


اطلاعات

تو اسمون زیبای دلت ماه یواش یواش خودنماییش بیشتر میشه تا اونجایی که به اوج روشنایی و جذ تش میرسه خیلی لذت بخشه براش که اون بالاست و تو نگاهش میکنی، باهاش حرف میزنی ،دوسش داری خوشحاله که تونسته بهت ارامش بده ، بعد کم کم و یواش یواش جوری که هیچکدوم نمیفهمید کی و چطور گذشت ،کم کم از روشنایی مهتاب خانم کم شده و جاش رو به روشنایی خورشید خانم خوشگل میده و رفته رفته نور و درخشندگی خورشید خانم دیگه اجازه نمیده مهتابت رو ببینی این اتفاق انقدر اروم و بی صدا رخ میده و انقد جذب زیبایی و درخشش خورشید خانوم میشی که دیگه مهتابو یادت میره ولی این مهتاب خانوم همونجا توی اسمونت هست و پشت روشنایی زیبای خورشیدت پنهون شده و داره نگات میکنه ،به صورت پرازشور و هیجانت و اینکه چقدر لذت میبری از داشتتن خورشید ،از عشقبازی باهم و همونجا آرومکی اشک میریزه و دعا میکنه که حتی اگه هیچوقت دیگه تو اسمونت طلوع نکنه حتی اگه دیگه بهش نگاه نکنی یا اگه دیدی بهش اهمت ندی اگه دیگه باهاش حرف نزنی اگه دیگه نتونه باهات حرف بزنه ولی دلش میخواد از صمیم قلبش میخواد که اسمون زندگیت همیشه روشن باشه و خورشید خانم خوشگلت اون بالا تو اوج اسمون دلت همیشه بدرخشه و هیچ وقت و هیچ وقت غروب که هیچ حتی ذره ای از درخشندگیش کم نشه

مهتاب خانوم اما همیشه بیاد لحظه های با تو بودن خوشه و هیچوقت فراموش نمیکنه هیچ خاطره ای از تورو چون توی دلش حفره ای هست که فقط و فقط با خاطره های تو پر میشه


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: قصه من و ...
 • کلمات کلیدی: خورشید ,خانم ,یواش ,روشنایی ,خانوم ,مهتاب ,خورشید خانم ,مهتاب خانوم ,یواش یواش

می گویند رانده شده ، زمانی نزد فرعون ستمکار و ظالم آمد در حالی که فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و می خورد

ابلیس به او گفت : هیچ می تواندکه این خوشهء انگور را به مروارید خوش آب و رنگ مبدل سازد؟

فرعون گفت: نه.

ابلیس با جادوگری و سحر ، آن خوشهء انگور را به دانه های مروارید خوشاب تبدیل کرد.

فرعون تعجب کرد و گفت : آفرین بر تو که و ماهری.

ابلیس سیلی ای بر گردن او زد و گفت : مرا با این ی به بندگی قبول ن د ، تو با این حماقت چگونه ادعای خ می کنی؟


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: ابلیس و فرعون
 • کلمات کلیدی: فرعون ,ابلیس ,انگور ,خوشهء انگور

ﯾﮑـــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ !!
ﯾﮑـــــﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ ،
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ .. .
ﯾﻪ ﺟــــــﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﻪ ؛
ﯾﻪ ﺟـــــﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﺒــﺎﺷﻪ …
ﯾﮑــــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ !


اطلاعات

یکم پیش رفتم تو واتس اپ ،داداشم انلاین بود حتما فردا سر کارنمیره که تا این وقت شب بیداره یا که حتما داره با عشقش حرف میزنه که دیگه از ساعت خبر نداره ایشالله شب خوشی باهم داشته باشن

من هراز گاه که بتونم شبا وارد واتس اپ میشم مثل امشب ، نمیدونم متوجه میشه یا نه ؟! اگه انلاین باشه منم صبر میکنم تا وقتی انلاینه منم انلاین میمونم حتی اگه خیلی خسته باشم اونجا میمونم و به ع پروفایلش نگاه میکنم و ارشیو حرفامون رو میخونم

چون حس خیلی خوبی بهم میده وقتی منم جایی باشم که اون هست ! وقتی میبینم انلایه بودنش رو حس میکنم این خیلی قشنگه خیلی

مگه نه ؟


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: انلاین
 • کلمات کلیدی: انلاین ,خیلی ,میکنم

تو اسمون زیبای دلت ماه یواش یواش خودنماییش بیشتر میشه تا اونجایی که به اوج روشنایی و جذ تش میرسه خیلی لذت بخشه براش که اون بالاست و تو نگاهش میکنی، باهاش حرف میزنی ،دوسش داری خوشحاله که تونسته بهت ارامش بده ، بعد کم کم و یواش یواش جوری که هیچکدوم نمیفهمید کی و چطور گذشت ،کم کم از روشنایی مهتاب خانم کم شده و جاش رو به روشنایی خورشید خانم خوشگل میده و رفته رفته نور و درخشندگی خورشید خانم دیگه اجازه نمیده مهتابت رو ببینی این اتفاق انقدر اروم و بی صدا رخ میده و انقد جذب زیبایی و درخشش خورشید خانوم میشی که دیگه مهتابو یادت میره ولی این مهتاب خانوم همونجا توی اسمونت هست و پشت روشنایی زیبای خورشیدت پنهون شده و داره نگات میکنه ،به صورت پرازشور و هیجانت و اینکه چقدر لذت میبری از داشتتن خورشید ،از عشقبازی باهم و همونجا آرومکی اشک میریزه و دعا میکنه که حتی اگه هیچوقت دیگه تو اسمونت طلوع نکنه حتی اگه دیگه بهش نگاه نکنی یا اگه دیدی بهش اهمت ندی اگه دیگه باهاش حرف نزنی اگه دیگه نتونه باهات حرف بزنه ولی دلش میخواد از صمیم قلبش میخواد که اسمون زندگیت همیشه روشن باشه و خورشید خانم خوشگلت اون بالا تو اوج اسمون دلت همیشه بدرخشه و هیچ وقت و هیچ وقت غروب که هیچ حتی ذره ای از درخشندگیش کم نشه

مهتاب خانوم اما همیشه بیاد لحظه های با تو بودن خوشه و هیچوقت فراموش نمیکنه هیچ خاطره ای از تورو چون توی دلش حفره ای هست که فقط و فقط با خاطره های تو پر میشه


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: قصه من و ...
 • کلمات کلیدی: خورشید ,خانم ,یواش ,روشنایی ,خانوم ,مهتاب ,خورشید خانم ,مهتاب خانوم ,یواش یواش

سلام

اول از همه با یکم تاخیر سال نو همه مبارک سال پر از شادی و موفقیت و رضایت خدا رو برای همه ارزو میکنم مخصوصا برای خونواده عزیزم و داداش گلم که امروز روز شروع خوشبختیشه

امشب جشن عقدکنون داداشی منه

ولی من دعوت نیستم بنظرتون باید ناراحت باشم یا خوشحال ارزوم بود داداشم تو لباس دومادی ببینم ولی

دوس داشتم الان کنار داداشم بودم قوت قلبی براش بودم بهرحال میخواد بار مسولیت سنگینی رو قبول کنه

اخ ای داداش گوچولوی من باورم نمیشه انقد زود بزرگ بشه

داداشی ان شالله که خوشبخت بشی عزیزترینم


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: عقد
 • کلمات کلیدی:
وای خدای من باورم نمیشه

یه لحظه حس جا خوردم نمیدونستم خوشحال باشم یا نگران شم اصلا باور ی نبود اخه اصلا انتظار نداشتم برای چند لحظه مات مونده بودم

انتظار نداشتم اسم داداشمو رو صفحه گوشیم ببینم اونم وقتی که قرار بود تو مراسم عقدش باشه سر سفره عقد پیش عروسش که مثل قرص ماه شده بشینه

وای خدای من حسی پر از استرس بود که نکنه اتفاقی افتاده ولی یه حس خوبی هم ته دلم داشتم

دکمه سبز گوشیم زدم صدای ناز داداشم شنیدم که مثل همیشه گفت سلام خوبی ولی فقط همین از حرفاش فهمیدم چون سرو صدا خیلی زیاد بود نمیتونستم بفهمم چی میگه تلفن قطع شد و اس ام اس داد

نوشته بود طبق قولی که بهم داده بود زنگ زده تا تو مراسم عقدش باشم وقتی عاقد خطبه عقدمیخونه

از خوشحالی داشتم پر درمیاوردم میخواستم داد بزنم ولی نمیشد اخه ما مهمون داشتیم خونمون واسه خواهرکوچیکم خواستگار اومده بود باید ت میموندم زشت بود

واقعا باور ن ی بود برام که داداشم یادش بود،یادش بود که بهم قول داده که بذاره صدای بله گفتن خودش و عروسش رو بشنوم ، اینکه بذاره من حس کنم واقعا منو ابجی بزرگه خودش میدونه ،

تا قبل اون حتی فکرشم نمی که بخواد سر حرفش بمونه حتی یه درصد هم احتمال نمیدادم وای خدا چقد ذوق کرده بودم یکی از بهترین لحظات زندگیم بود

رفتم تو اتاق در بستم و زنگ زدم داداشم اونم گوشی باز کرد نمیدونم کجا گذاشته بود که همه چی رو خوب میشنیدم مخصوصا صدای داداشی خودمو صدای اقا دوماد خوشگل و خوشتیپ رو

عاقد اولش یکم دعا کرد و صلوات فرستادیم ،داداش کوچولوی منم که دل تو دلش نبود تو دلش میگفت ای بابا ول کن اینارو برو سر اصل مطلب بعدش اقای عاقد سه بار از عروس خانوم وک خواست که عروس خانوم ماه بعد از چیدن گل و اوردن گلاب بعله رو گفتن و رسما شدن زنداداش ما بعد هم نوبت مهدی جون خودم شد که با اجازه مامانش و بزرگتر ها و البته اجی بزرگه بعله گفت و دوتایشون بسلامتی قاطی مرغا شدن ولی خبر ندارن که این تازه اولشه که خوشن و پر هیجان و ذوق زده فک میکنن بعد ازدواج چه خبره که هنوز دهنشون بو شیر میده رفتن نشستن سر سفره عقد

شوخی ا داداشی نترس

ایشالله که همه جوونا به عشقشون برسن و تا ا عمر به پای هم با خوبی و خوشی جوراب ببافن و خوشبخت بشن

داداش کوچولو ،زنداداش کوچولو هردوتونو دوس دارم خیلی زیاد


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: سویپرایز داداشم
 • کلمات کلیدی: داداشم ,صدای ,عاقد ,خوبی ,عروس خانوم ,خیلی زیاد ,مراسم عقدش ,انتظار نداشتم

~❤ biseda2 عزیز،تولدت مبارک ❤~

امروز خورشید شادمانه ترین طلوع خود را خواهد کرد

سلام امروز یه روز خاصه روزی که خدا یه فرشته به دنیا هدیه داد

تولدت مبارک داداش کوچولو

~❤ biseda2 عزیز،تولدت مبارک ❤~

روز تولدت شد و نیستم اما کنار تو

کاشکی می شد که جونمو هدیه بدم برای تو

درسته ما نمیتونیم این روزُ پیش هم باشیم

بیا بهش تو رویامون رنگ حقیقت بپاشیم

میخوام برات تو رویاهام جشن تولد بگیرم

از لحظه لحظه های جشن تو خیالم ع بگیرم

من باشم و تو باشی و فرشته های آسمون

چراغونیِ جشنمون، ستاره های ک شون

به جای شمع میخوام برات غمهات و آتیش بزنم

هر چی غم و غصه داری یک شبه آتیش بزنم

تو غمهات و فوت ی منم ستاره بیارم

اشک چشاتو پاک کنم نور ستاره بکارم

تمام دارایی من قلبی است که در دارم و برای تو می تپد ، آن را به تو تقدیم میکنم


اطلاعات

سلام به دوستای گلم دلم تنگ شده بود واسه اینجا

تولدت مبارک آجی شیرینم

این پست رو بجای داداشم میذارم آخه امروز تولدمه هرسال اولین نفری بود که تولدم رو بهم تبریک میگفت ولی امسال هر چقد منتظر شدم پیام تبریکی واسم نذاشت

هیییییییی!!! حتی سیم کارتمم به اسم خودم نیست که همراه اول اس بده و بهم تبریک بگه

بیخیال تولد خودم مبارک باشه ایشالله صد و بیست ساله شم و به همه آرزوهام برسم

همینطور شما دوستای خوبم خب خودم تنهایی جشن میگیرم

راستی ایام محرم رو تسلیت میگم و عزاداریاتون قبول

و شدیدا ماس دعا


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: تولد
 • کلمات کلیدی:

سلام به دوستای گلم دلم تنگ شده بود واسه اینجا

تولدت مبارک آجی شیرینم

این پست رو بجای داداشم میذارم آخه امروز تولدمه هرسال اولین نفری بود که تولدم رو بهم تبریک میگفت ولی امسال هر چقد منتظر شدم پیام تبریکی واسم نذاشت

هیییییییی!!! حتی سیم کارتمم به اسم خودم نیست که همراه اول اس بده و بهم تبریک بگه

بیخیال تولد خودم مبارک باشه ایشالله صد و بیست ساله شم و به همه آرزوهام برسم

همینطور شما دوستای خوبم خب خودم تنهایی جشن میگیرم

راستی ایام محرم رو تسلیت میگم و عزاداریاتون قبول

و شدیدا ماس دعا


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: تولد
 • کلمات کلیدی:
سلام عشقم سلامتی خودت و عشقمون سلامتی روزایی که گذشت و روزایی که در اینده داریم سلامتی تو رز من سلامتی خاطراتی که میخوام یاد اوریشون کنم عزیزم یادته سه ماه اول چقد خوب گذشت؟ عشقم یادته کم کم سرد شدی؟ خانومم یادته فکر عشقم یه طرفه ست؟ ناز من یادته غرورم ش ت؟ فرشته کوچولوی من یادته ازت دوری و پشیمون شدم؟ خانوم کوچولوی من یادته با دوستت طرح دوستی ریختم که بیشتر پیشت باشم؟؟؟ سلامتی همه اون روزا که تنها هدفم تو بودی و بخاطرت همه رو بازی دادم اخه خودخواه شده بودم برام هیچ غیر از تو مهم نبود سلامتی همه نقشه هام که داشت میگرفت سلامتی عشقی که میخواستم به خودم اثباتش کنم خانوم جان یادته با دوستت دوست شده بودمو تو حسودی میکردی و هی قهر میکردی؟ سلامتی همه منّت ها و نازایی که کشیدم عزیزکم یادته ناراحت بودی بهت گفتم واسه کارام دلیل دارم؟ عسلم یادته وقنی نگام تو نگات قفل میشد عالم و ادم نمیتونستن منو از اون حال عجیب در بیارن؟ سلامتی همه اون روزایی که مثل گمشده ها تو خیابونا راه میرفتم و من بودم و سیگارم نفسم یادته اون موقع هایی رو که نفسات حالمو اب میکرد و مجبور بودم با یه خ طی ساده برم؟؟؟ گل من جالبه که دوستت هم اسمت بود نه؟؟؟ سلامتی قسم هایی که سر اسمت میخوردم ولی همه فکر می منظورم دوستته حتی خودت هم اینو باور داشتی سلامتی تمام اون روزای سخت خانوم من یادته مامانم بین همه دوستام فقط تورو قبول داشت؟ سلامتی همه اون کارایی که بخاطر جلب توجهت انجام دادم همه ارزوم یادته روزایی که دوستت نبود و تو پیش من مینشستی چقد بوی زنده بودن و زندگی میداد؟؟؟ عشق کوچولوی من این تاریخو دیگه حتما یادته 08/01/1392 ؟؟؟ تمام دنیای من بعد از اون روز عشقمون محکم شد یادته؟؟؟ اخ همه زندگیم دیگه تموم شد دوسال عذابمون دیگه تموم شد سلامتی گریه های این مرد خسته سلامتی سیگارای اتیش به اتیشم سلامتی بطری های خالی الکل و شبایی که با یادت تا صبح کنار پنجره سر سلامتی دوسال حسرت گرفتن دستات سلامتی دوسال انتظار واسه بوسیدنت سلامتی دوسال تو اتیش عشقت سوختن و ذره ذره اب شدنم سلامتی تب خواستنت سلامتی روزایی که دیگه گذشت سلامتی تو عشقم دیگه تموم شد خانومم دیگه تموم شد دارم میام پیشت قراره مال من بشی فقط مال من الهی من قربون خنده هات برم خانومم فدای یه تارموت بشم همه زندگیم دلیل زنده بودنمی میدونستی؟؟؟ خانومم دوست دارم نه نه دوستت ندارم . . عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشقتم

اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: یاداوری خاطراتمون . . .
 • کلمات کلیدی: سلامتی ,یادته ,روزایی ,دوستت ,تموم ,دوسال ,دیگه تموم ,سلامتی دوسال ,سلامتی روزایی
روزها و شب ها در گذرند...اما منو تو...چه اندوختیم و چه باختیم...

گاهی حسرت نداشته هارا خوردیم و گاهی قدر داشته هارا ندانستیم...

هر لحظه عمر به چیزی فکر کردیم...شاید خیلی از فکر و آرزوها قسمت ما شد .. وخیلی هارو هم از دست دادیم..

لحظه لحظه عمر در گذره.... اما عمرمان را چگونه گذر م.... گاهی فکر کنیم که چه کردیم بد نیست...درست استفاده کردیم از این لحظات... یا اینکه لحظاتمان را باد برد.....

گاهی از سر تنهایی بی آنکه بخواهیم ؛ آزوردیم...باحرفاها..با جملات... بی آنکه ببینیم که هست.... گاهی لبخندی زدیم ....

اما در نهایت عشق و عاشقی زیباست...آری اگر معشوقی داشته باشی و او نیز تورا معشوقه خود داند... نه اینکه فقط دوست بداری و عاجز باشی از ابراز عشق... و یا آنقدر صبر کنی..... که از دست بدهی .... آری عشق چه زیباست...زیبا همانند عشق به خدا ...عشقی که پایانی ندارد..


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: لحظات عمر
 • کلمات کلیدی: گاهی ,کردیم ,لحظه

آموخته ام که خدا عشق است * و عشق تنها خداست

آموخته ام که وقتی ناامید می شوم*خدا با تمام عظمتش عاشقانه انتظار میکشد تا دوباره به رحمتش امیدوار شوم

آموخته ام اگر تا کنون به آنچه خواستم نرسیده ام *خدابرایم بهترش را درنظر گرفته

آموخته ام که زندگی دشوار است* ولی من از ان سخت ترم


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: فقط خدا
 • کلمات کلیدی: آموخته

سخـــــــــتــی تــنهــایی را وقتـــــی فــــهمیـــدم

کــ ــه دیــدم مترسکـــــ

بـه کــلاغ میــ ــگویــد:
هرچــقدر دوستـــ ــ داری نوکــ بزن
فقـــط تنهــام نــذار!!

تنهایی وقتی سخته که بدونی :

اونی که تنهات گذاشت , تنها نیست

اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: تنهایی
 • کلمات کلیدی:
یک دوست داشتن هایی هست
که از دوره و در سکوت
که دلت براش تنگ میشه
و تو در دل دعاش می کنی ...
و یک بوسه به سویش روانه می کنی
یک دوست داشتن هایی هست ...
که به یک باره بی مقدمه
پا در کفش دلت می کنه و جا خوش می کنه
و از دست تو کاری بر نمی آید ...
جز از دور دوستش داشتن
یک دوست داشتن هایی هست ...
ته !
آرومه !
خوبه !
خاصه !
یواشکیه


اطلاعات

آنقدر دوستت دارم که هر چه بخواهی همان را بخواهم

اگر بروی شادم اگر بمانی شادتر

تو را شادتر میخواهم با من یا بی من

بی من اما اگر باشی کمی ... فقط کمی ... ناشادم

و این همان عشق است عشق همین تفاوت است

همین تفاوت که به مویی بسته است

و چه بهتر که به موی تو بسته باشد

خواستن تو تنها یک مرز دارد

وآن نخواستن توست

و یک مرز دیگر و آن توست

تو را آزاد میخواهم

در زندگی گفتن دو چیز بسیار سخت است
اولین سلام
و آ ین خدا حافظی


اطلاعات

سلام به همه دوستای گلم

من دیگه تو وبلاگ پستی نمیذارم تحولیش دادم به خود مهدی دیگه خود من هم فقط بیننده وبلاگم

دلم میخواد بازم بیاین و سر بزنید به وبمون دوست دارم مهدی با پست های خوبش شما رو راضی و شما با حضور گرمتون و نظرات قشنگتون ما رو شاد کنید

همه تون رو دوست دارم


اطلاعات

گنجیشک کوچــــــــولــو از پشتـــــــــ شیــــــشه گفتــــــــــ:
منــــــــ همیشـــــه باهاتـــــــ میمونــــــــم . . .
و گنجیشکــــــــ تووی اتاقـــــ فقـــــط نگاشـــــــ کـــــــرد!
گنجیشکـــــــ کوچـــــــولو گفتـــــــ منـــــــ واقـــــعا عاشقــــــــتم . . .
امـــا گنجیشکــــــ تووی اتاقـــــــ بـــــاز هـــــم نگاشـــــ کــــــرد!
امـــــروز دیــدم گنجیشکــــــــ کوچـــــــــولو پشتـــــــ شیــــــشه ی اتاقـــــــم یخـــــــــ زده!
اونـــ
ــــ هیچـــــــ وقتـــــــــ نفــــــهمید . . .
گنجیشکـــــــ تووی اتاقـــــــــم . . .
چــــــــــوبیــــــ بـــــــود!
حکایتــــــــ بعضی از ماهاستـــــــــ . . .
خودمونــــــــــو نابـــــــــود می کنیم . . .
واســـــــــه آدمایِ چوبیــــــــــ!

ایی که نــه میـــبیننمون . . .
نـه صدامونو میـــــــشنون!

اطلاعات