سایت تخصصی ی شیلات

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت سایت تخصصی ی شیلات به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

ماهی دودی :
عبارتنداز نگهداری ماهی بوسیله مواد شیمیایی باکتری کش موجود در دود . ضمنا در این روش خشکی حاصل از دود نیز اثرات بسیار مثبت بر روی محصول دارد.
ماهی به این دلیل دود داده می شود که طعم و مزه ای خوشایند به گوشت ماهی بدهد . در گذشته فرآیند دود دادن ، تنها برای افزایش طول مدت استفاده از گوشت ماهی و به منظور استفاده در فصول قحطی و خش الی به کار میرفت . امروزه ماهی دود داده شده به عنوان یک خوراک لذید شناخته می شود. ولی به این فرآورده ها تنها به مقدار اندکی نمک و دود داده می شوند این محصولات در دمای اتاق تنها 5 تا 6 روز قابل استفاده هستند ( بعدش اب می شوند ) و معمولا در محفظه های خنک در اتاق هایی با دمای پایین ( حدود4 درجه سانتیگراد ) نگهداری می شوند.


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: محصولات دودی آبزیان
  • کلمات کلیدی: ماهي ,شوند ,استفاده ,داده ,دود  ,گوشت ماهي ,دود  داده

آخرین مطالب