مجتمع فنی و حرفه ای ایران

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت مجتمع فنی و حرفه ای ایران به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

21- فرمت استاندارد فتوشاپ جهت ذخیره سازی تصاویر کدام است؟

الف) jpg ب)bmp ج)psd د)tif

22-کاملترین مد رنگی در فتوشاپ که می توان محدوده رنگی بسیار بزرگی را تعریف کرد چیست؟

الف) lab ب) hsb ج)cm yk د) rgb

23- اگر بخواهیم یک مکان را به صورت بیضی انتخاب کنیم از کدام ابزار استفاده می شود ؟

الف) l o ب) magic wand ج) feather د) marques

24-چنانچه بخواهیم به غیر از مکان انتخاب شده بقیه مکانهای یک تصویررا انتخاب کنیم آنگاه از گزینه ............. استفاده می شود .

الف) select ب)inverse ج) reselect د) deselect

25- کلید میانبر دستور save as کدام است؟

الف- ctrl+s ب)shift+ctrl+s ج) alt+s د)ctrl+alt+s

26- چگونه می توان یک لایه را مخفی کرد ؟

الف) روی لایه کلیک کرده و انرا به طرف سطل زباله می کشیم

ب) لایه را از ح فعال خارج می کنیم

ج) روی نمای چشم لایه کلیک می کنیم

د) روی لایه کلیک کرده و کلید h را فشار می دهیم

27- کدامیک از جملات زیر رد مورد دقت یا resolution تصویر صحیح می باشد.؟

الف)هر چه دقت بیشتر باشد کیفیت تصویر بیشتر ولی حجم فایل تغییر نمی کند.

ب)هر چه دقت بیشتر باشد کیفیت تصویر بیشتر و حجم فایل نیز افزایش می یابد.

ج)هر چه دقت بیشتر باشد کیفیت کاهش یافته و حجم فایل نیز کاهش می یابد.

د)هر چه دقت بیشتر باشد کیفیت افزایش یافته ولی حجم فایل تغییر نمی کند.

28- در مد cmyk وقتی k=0 y=0 0 m=0 c=باشد چه رنگی ایجاد می شود؟

الف) قرمز ب) سیاه ج) زرد د) سفید

29- با استفاده از کدام دستور زیر می توان عمل گرد گوشه های تیز محدوده انتخاب شده را انجام داد؟

الف) smooth ب) expand ج) contract د)feather

30- در پنجره image size اگر بخواهیم تصویر را برای چاپ آماده کنیم در کدام قسمت تنظیمات صورت می گیرید؟

الف) pixel dimensions ب) ducoment ج) resolution د) canvas size

31- گزینه flat image در ادغام لایه ها باعث می شود :

الف) لایه با لایه زیرین ادغام می شود ب) لایه هایی را که با هم پیوند خورده اند را ادغام می کند

ج) تمام لایه ها را با هم ادغام می کند به طوری که لایه های خاموش از بین می روند

د) این دستور فقط لایه های خاموش را ادغام می کند

32- با استفاده از کدام ابزار زیر می توان میزان اشباع رنگ یا ناحیه از تصویر را کم و زیاد کرد؟

الف-smudge ب- dodge ج- blur د-sponge

33-کدام یک از دستورهای زیر برای ایجاد ماسک سریع کاربرد دارد ؟

الف- quick mask ب- new mask ج- layer mask د- split mask

34-کدام ابزار زیر باعث تیره شدن بخشی از تصویر می شود؟

الف- dodge ب-blur ج-sharpen د-burn

35- پ .................. برای ضبط حرکات و دستورهای مورد نظر شما و نگهداری و اجرای مجدد آنها در نوبت بعدی در نظر گرفته شده است.

الف- chanel ب-info ج-layer د-action

36- از کدام پ برای مدیریت مسیرها استفاده می شود؟

الف) history ب) layer ج)path د)channel

37- با کدامیک از های زیر می توان تصویر را به صورت نقاشی آبرنگی شبیه سازی کرد؟

الف- zig zag ب-water color ج-mosaic tiles د-wind

38- اگر بخواهیم به یک شکل ح وزیدن باد داده شود از کدام استفاده می کنیم ؟

الف) title ب) gl ج) wind د) mosaic

39- با کدام ابزار می توان تصویر مورد نظر را برای وب برش زد؟

الف- slice ب-crop ج-pen د-marquee

40- چه فرمت هایی در وب کاربرد دارند؟

الف) bmp , jpg ب) bmp, gif , psd ج) png , jpg , gif د) psd, png ,tif

موفق و پیروز باشید

لطفا برای جواب به ادامه نوشته بروید


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوالات فتوشاپ همراع با جواب
 • کلمات کلیدی: لایه ,تصویر ,کدام ,استفاده ,کنیم ,توان ,بیشتر باشد ,باشد کیفیت ,کدام ابزار ,فایل تغییر ,توان تصویر ,کیفیت تصویر بیشتر ,باشد کیفیت تصویر
سلام نمونه سوال س رست دبیر خانه عملی

نامه های اداری زیر را با توجه به اطلاعات داده شده در دفتر کاتور وارسال مراسلات واند دبیر خانه ثبت کنید؟

الف- شماره دفتر کاتور در تاریخ 17/5/90 روز شنبه با شماره 1340 شروع می شود.

ب شمکاره پرونده برای واحدهای سازمانی به قرار زیر است.

امور اداری 5-الف امور مالی 10-الف م آموزش 15-آ انتشارات 20-ن

تعاونی مصرف 25-ت تعاونی مسکن 30-ت م تبلیغات 35-ل گمرک 40-ی

1-وصول نامه ای به شماره 9352-ب مورخ 20/4/90 از کتابخانه ملی تهران مبنی بر ارسال فرم های کارکنان جهت کتابخانه.

2- صدور نامه ای ازسوی واحد حسابداری سازمان به کلیه واحدهای تابعه مبنی بربن کارگری و اضافه کاری شش ماه اول سال.

3-پاسخ نامه کتابخانه ملی ایران وارسال لیست و مدارک کارکنانی که می خواهند عضو شوند.

4-وصول یک نامه تحت عنوان خصوصی برای آذردشتی واحد خدمات

5-وصول نامه ای به شماره 94710/ 12مورخ 22/4/90 ازبانک ملت مبنی بر آماده بودن وام کارکنان سازمان .

6-وصول نامه ای به شماره 3350-ب مورخ 23/4/90 ازفروشگاه رفاه مبنی بر آماده بودن سهمیه تعاونی گوشت مصرف که لیست قیمت ضمیمه آن شده است.

7-صدور یک نامه از سوی واحد آموزش به سازمان مدیریت صنعتی مبنی بر درخواست تشکیل کلاس وی زه مدیران کارخانه

8-وصول 5 برگ قبض آب

اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوال س رست دبیرخانه
 • کلمات کلیدی: نامه ,مبني ,وصول ,شماره ,سازمان ,واحد ,وصول نامه ,آماده بودن ,دفتر انديكاتور ,دبير خانه ,سوال سرپرست
با سلام و خسته نباشید

نمونه سوالات کاربر رایانه

ویندوز مقدماتی

1- در درایو (d:) پوشه karbar را ایجاد نمائید ، سپس 1 فایل تصویری و1 فایل متنی در آن بسازید . (5نمره)

2-نوار آدرس را به نوار کار اضافه کنید. 5 نمره
3-کاری کنید تا با ورود به محیط ویندوز برنامه media player به صورت خ ر اجرا گردد . (7نمره)
4- تنظیم کنید فایل و پوشه های پنهان نمایش داده شوند. (5نمره)
5- در برنامه word pad دو سطر لاتین تایپ نمائید ، که شامل عبارت five باشد سپس با استفاده از قابلیت جستجو عبارت five را در متن بی د . (5نمره)
6- یک job پشتیبان از برنامه disk cleanup تعریف نمائید (10نمره)
7- در برنامه media player ،یک فهرست پخش با نام album ایجاد نمایید ، سپس یک فایل صوتی از my انتخاب نموده و به این فهرست پخش اضافه کنید. 5 نمره
8- کلیه فایلهای صوتی که با قالب wav ذخیره شده وحجم آنها بیشتر از یک مگابایت می باشدرا جستجو نمایید.(7نمره)

ویندوز پیشرفته

1-یک پوشه بر روی میز کار ایجاد کرده یک فایل تصویری درون آن قرار داده و آن را فشرده کنید(5نمره)

2-زمان انتظار در فایل boot.ini را به 25 ثانیه تغییر دهید(8نمره)

3-آدرس ipسیستم خود را نمایش دهید(5نمره)

4-نام یکی از پارتیشن های سیستم خود را تغییر دهید(فقط برای آزمونگر توضیح دهید)(5نمره)

5-در صفحه انتخاب سیستم عامل،زمان انتظار را به 15 ثانیه تغییر دهید(7نمره)

اینترنت

1-یک کانکشن با نام خود بر روی دسک تاپ ایجاد کنید7نمره

2-سایت iirna.ir را به لیست favorites اضافه نمایید . 3 نمره
3-در سایت google ، مطالبی در مورد پرینتر hp جستجو کنید. 4 نمره
4-یک نامه با مشخصا ت زیر ارسا ل نما ئید. 7 نمره
گیرنده : irib @ yahoo.com موضوع : تبریک سال نو الویت : بالا
گیرند ه رونوشت مخفی :[email protected] ضمیمه: یک فایل متنی د لخواه


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوال کاربر رایانه
 • کلمات کلیدی: فایل ,5نمره ,دهید ,نمره ,برنامه ,ایجاد ,تغییر دهید ,عبارت five ,ثانیه تغییر ,media player ,دهید 5نمره ,برنامه media player
با سلام و احترام نمونه سوالات icdl

در پنجره - my computer ابتدا ابزار علاقه مندی ها ) favorites ( را به نوار ابزار اضافه نموده سپس با استفاده از آن،
ناحیه favorites را در سمت چپ پنجره نمایش دهید.)پنجره را نبندید(
2 برچسب دیسک ) - volume lable ( درایو c را به drive تغییر دهید.
3 یک فایل متنی ایجاد کرده و متنی را در آن تایپ کرده و آنرا در درایو - e: به اسم icdl ذخیره و آنرا چاپ کنید .
4 تمام فایلهایی را که اسم آنها 2 حرفی و پسوند آنها 3حرفی است را از درایو - e: کامپیوتر جستجو کرده و آنها را به پوشه ای با
نام خودتان درون درایو d: کپی کنید .
اینترنت
5 نوار ابزارهای - standard و web را ظاهر نمائید.
2 سایت - google را به عنوان صفحه اصلی قرار دهید.
3 اندازه فونت نوشته ها را در - internet explorer به بزرگترین اندازه تغییر دهید.
outlook
5 پیامی با موضوع - welcome به 2 نفر به صورت آشکار و به 5 نفر دیگر به صورت مخفی همراه با یک فایل ضمیمه ارسال کنید .
2 یک امضا به صورت اتوماتیک شامل نام خانوادگی خودتان به انتهای نامه اضافه کنید. -
3 نامه های موجود در پوشه - sent items را به ح خوانده شده درآورید .


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوال icdl
 • کلمات کلیدی: كنيد ,درايو ,دهيد ,صورت ,كرده ,پنجره ,تغيير دهيد
نمونه سوال عملی powerpoint

3 اسلاید به شرح ذیل ایجاد کنید:
1 در اسلاید اول نام و نام خانوادگی و میزان تحصیلات خود را درج کنید که به صورت کلمه به کلمه از بالا وارد اسلاید شود. -
4 در اسلاید دوم یک نمودار از - excel درج کنید و دکمه ای قرار دهید که با کلیک بر روی آن فایلی از excel باز شود.
3 در اسلاید سوم دو تصویر قرار دهید که همزمان بچرخند. -
4 اسلایدها هر 3 ثانیه به صورت اتوماتیک با جلوه ای دلخواه ورق زده شوند.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوال icdl
 • کلمات کلیدی: اسلاید ,كنيد ,قرار دهيد ,نمونه سوال
با سلام به عزیزان

نمونه سوالات وی ژوال اینتردو

ردیفسئوالات

ردیف; سئوالات

1; همه ی گزینه های زیر در مورد visual interdev درست است بجز گزینه.....؟

الف –ایجاد و نگهداری وب سایت ب- طراحی و ساخت مرورگر ج – افزودن اسکریپت نویسی د – بکارگیری پایگاه داده ها

2; ویندوز xp و win98 از کدام سرویس دهنده های جهت نمایش صفحات وب استفاده می کند؟

الف iis و pws ب- pwsوiis ج- ftp و pws د -pwsوftp

3; اولین مرحله برای ایجاد پروژه وب کدام است؟

الف تعیین سرویس دهنده وب فعال و ح کاری ب –انتخاب طرح(layout) ج– انتخاب زمینهthemes) د- تعیین برنامه کاربردی

4; پسوند فایل پروژه در visual interdev چیست؟

الف- .asp ب- .html ج –.vip د –.vic

5; در پنجره properties کدام دکمه موجب نمایش ویژگی ها بر اساس حروف الفبا می شود؟

الف- property pageب- categorize ج- refresh project view د - alphabetic

6; در کدام ح نمایشی هیچ کنترلی قابل رویت نیست بلکه فقط معادل html آن قابل نمایش و ویرایش است؟

الف- designبsource ج- preview د –quick view

7; گزینه delete cell از منوی table برای ...........به کار می رود؟

الف- حذف سلول ب- حذف سطر ج- حذف ج د- حذف ستون

8; با کدام خاصیت قلم می توان سبک قلم را تعیین کرد ؟

الف- font-family ب- font-size ج- font-style د- font-height

9; فرم کلی دستور شیوه نامه (css) کدام است؟

الف- دستورات تعیین صفات شیوه نامه

ب- دستورات تعیین صفات شیوه نامه

ج- دستورات تعیین صفات شیوه نامه

د- دستورات تعیین صفات شیوه نامه

10; کدام گزینه زیر نشان دهنده کلید میانبر برای property pages می باشد؟

الف-shift+f4 ج- ctrl+f4

ب- f4 د- alt+f4

11; مقدار capitalize به کدام ویژگی زیر تعلق دارد؟

الف- text-transform ب- text-align

ج- text-indentد- text-decoration

12; نتیجه اجرای کد زیر چیست؟

this is a test

الف- عبارت this is a test را چپ چین می کند ب- نمایش this is a test دروسط صفحه

ج- عبارت this is a test را راست چین می کند د- عبارت this is a test را بالای پاراگراف چاپ میکند

13; زبان اسکریپت نویسی پیش فرض در visual interdev کدام است؟

الف- javascript ب- vbscript ج- asp د –php

14; در زبان اسکریپت نویسی برای نوشتن عبارات توضیحی از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف-<-- عبارات توضیحی--!> ب- <= عبارات توضیحی=>

ج- <&عبارات توضیحی--> د-

15; کدام رویداد زیر بعد از فراخوانی فعال می شود؟

الف- onclic ب- onclose ج- onload د- onactivate

16; هسته اصلی dhtml چیست؟

الف –data ب- html ج- windowد- dom

17; دسترسی به پنجره script outline در ح نمایشی.....امکان پذیر است؟

الف- master mode ب- source view ج- window mode د – quick view

18; برای تعیین نوع حاشیه در شیوه نامه ها(css) از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف- border-colorب- border-style ج- border-type د- border-width

19; در زمان استفاده از کد هگزادسیمال رنگها قرار دادن کدام علامت قبل از کد رنگ اجباری است؟

الف- $ ب- ! ج- # د- @

20; کدام رویداد برای window قابل استفاده می باشد؟

الف- onload ب- onclick ج- onmouseover د- ondblclick

21; کلید ترکیبی link کدام است ؟

الف- shift+l ب- alt+l ج- ctrl+l د- ctrl+alt+l

22; جهت متحرک سازی متن انتخ از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف- منوی insert گزینه marquee ب- منوی htmlگزینه move text ج- منوی html گزینه marquee د- منوی insert گزینه move text

23; با فعال بودن کدام گزینه امکان جابجایی عناصر صفحه فراهم می شود؟

الف- absolute position ب- show detail ج- visible border د- absolute mode

24; پس از ایجاد یک پروژه کدام پوشه بطور پیش فرض در ریشه پروژه ایجاد می شود؟

الف- _private ب- scriptlibrary ج- image د- هر سه پوشه

25; کدام یک از سرویس دهنده های وب به windows xp اختصاص دارد؟

الف- iis ب- pws ج- apache د- jsp

26; اگر بخواهیم چند خاصیت را به یک selector نسبت دهیم ما بین خواص از چه علامتی استفاده می شود؟

الف- , ب- : ج ;- د- .

27; کدام یک از انواع استایلها در تگ تعریف می شود؟

الف- داخلی ب- محلی ج- خارجی د- وارد ی

28; برای دریافت متن چند خطی،از کدام کنترل زیر استفاده می شود ؟

الف- list box ب- text box ج- text area د- cheak box

29; کدام مرورگر تمامی دستورات css را شناسایی می کند؟

الف – opera ب- ie ج- firefox د- netscape

30; کدام یک از ویزگی های زیرمقدار منفی را می پذیرد .

الف- margin ب- padding ج- font-size د- border-weight


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوالات وی ژوال اینتردو
 • کلمات کلیدی: کدام ,گزینه ,استفاده ,تعیین ,است؟ ,نامه ,شیوه نامه ,کدام گزینه ,دستورات تعیین ,تعیین صفات ,گزینه استفاده ,کدام گزینه استفاده ,منوی insert گزینه ,زبا
با سلام دوستان سوالات حسابداری مالی با رایانه
1- «اجناسی که در جریان فعالیتهای واحد اقتصادی یداری و به تدریج به مصرف می رسند» تعریف کدام گزینه است؟

1( اثاثه 2 (م ومات 3( آپارتمان 4( زمین

2- در ازای ید نسیه دارایی یا دریافت خدمات از دیگران کدام حساب بستانکار می شود؟

1) اسناد پرداختنی 2) وام پرداخت 3) حسابهای پرداختنی 4) حقوق پرداختنی

3- در حسابداری «ابزار اصلی ثبت وخلاصه اطلاعات مالی » چه نام دارد؟

1) حساب 2) رویداد مالی 3) موازنه 4) تراز

4- کدام یک از موارد زیر از قسمتهای دفتر کل t شکل نمی باشند ؟

۱) عنوان حساب 2) تاریخ حساب 3) سمت راست حساب یا بد ار 4) سمت چپ حساب یا بستانکار

5- در صورتی که جمع هزینه ها بیشتر از جمع در آمدها باشد تفاوت را ............... یا ............. می گویند.

1) زیان خالص - زیان ویژه 2) زیان خالص - سود خالص

3) زیان خالص - سود خالص 4) سود خالص - زیان خالص

6- دریافت خدمات از محل پیش پرداخت ها باعث کدام رویداد زیر می شود؟

1) کاهش بدهیها و افزایش داراییها 2) افزایش سرمایه و کاهش بدهی ها

3) کاهش داراییها و کاهش سرمایه 4) افزایش دارایی و افزایش سرمایه

7- تخفیفی که در زمان ید کالا ایجاد می گردد تخفیف ......می نامند.

1) تخفیف نقدی 2) تخفیف توافقی 3) تخفیف تجاری 4) 3و4

8- هر واحدی که هدف ازایجاد آن ب سود ومنفعت مادی باشد، یک واحد ......... می باشد.

1) انتفاعی 2) غیر انتفاعی 3) انفرادی 4) گزینه 1و3

9- نرخ میانگین موزون هر واحد چگونه محاسبه می شود؟

1) بهای تمام شده کالای فروش رفته 2) بهای تمام شده کالای آماده برای فروش مقدار کالای آماده برای فروش مقدار کالای آماده برای فروش

3) بهای تمام شده کالای فروش رفته 4) بهای تمام شده کالای آماده برای فروش تعداد کالای فروش رفته تعداد کالای فروش رفته

10- اگرموجودی ابتدای دوره 8واحد به نرخ2.000 و یداول9 واحد به نرخ3.000 ریال باشد ومقدارفروش 10 واحد

باشد، بااستفاده ازروش lifo , ارزش موجودی کالای پایان دوره چقدر است؟

1)22000 2) 14000 3) 22700 4)23000

11-کدام یک از موارد زیر جزء چرخه ی حسابداری نیست؟

1)صورتهای مالی 2)اصلاحات 3)بستن حساب موقت 4)تراز افتتاحی

12-دفتر .......را دفتر ثبت نهایی نیز می گویند.

1) رو مه 2) کل 3) معین 4) دارایی

13ـ صورتحس که « نتیجه فعالیتهای مالی یک واحد تجاری را در یک دوره زمانی معین نشان می دهد» چیست ؟

1) صورتحساب سود و زیان 2) صورت سود ناویژه 3) کاربرگ 4) تراز نامه

14- صورتحسابهای مالی رامی توان به طورمستقیم ازروی..............تهیه کرد.

1) دفتررو مه 2)دفترمعین 3)ترا مه 4)ترازآزمایشی اصلاح شده

15-سرمایه ی شرکت آسیا 000/000/20 ریال ، سود ویژه شرکت 000/000/5 ریال و صاحب شرکت مبلغ

000/500 ریال بابت بهای آب و برق منزل خود از صندوق شرکت پرداخت نمود. سرمایه ی پایان دوره کدام است؟

1) 000/500/25 ریال 2) 000/500/24 ریال 3) 000/500/15 ریال 4) 000/500/5 ریال

16-منظور نمودن هزینه ها ی هردوره به درآمدهای همان دوره را اصل ........... می نامند.

1)تطابق 2) واقعیت 3) ثبات 4) افشاء

17-در تاریخ 28/12/75 حقوق کارکنان شرکت پرداخت شد ولی در دفاتر ثبت نگردیده است هنگام اصلاح و تعدیل

کدام یک از حساب های زیر بد ار می شود؟

1) حقوق پرداختنی 2)خلاصه سود وزیان 3)هزینه های معوق 4)هزینه حقوق

18-شباهت هزینه و برداشت در چیست؟

1)استفاده کنند گان 2)انعکاس در صورتحسابها 3)ارتباط باایجاد درآمد 4)تاثیربرحسابها

19-بکار گیری « کدام گزینه» مغایرباسایر گزینه ها است؟

1) اصل تطا بق 2) روش تعهدی 3) روش نقدی 4) اصل تحقق درآمد

20-در تاریخ1/9 مبلغ 180.000 ریال پیش در یافت درآمد اجاره 6 ماهه در یافت شد. در تاریخ29/12 مبلغ درآمداجاره

چند ریال است ؟وچه حس بد ار می شود؟

1)120.000- درآمد اجاره 2)120.000- پیش دریافت درآمد

3)60.000-پیش دریافت درآمد 4)60.000 –درآمد اجاره

21- کدام یک از موارد زیر تعریف بدهی است؟

1) حق یا ادعای مالی مالک یا مالکین نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی.

2) رویدادهایی هستند که وضعیت مالی واحد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند.

3) حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به دارایی های واحد اقتصادی.

4) منابع اقتصادی متعاق به یک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آینده منفعتی برای واحد اقتصادی ایجاد نماید.

22- مانده « حساب برداشت» در پایان دوره با چه حس بسته می شود؟

1)هزینه 2) برداشت 3) سرمایه 4) درآمد

23-کدام یک از حسابهای زیر معمولا مانده بد ار دارد؟

1) اجاره پرداختنی 2) پیش پرداخت بیمه 3) پیش دریافت فروش 4) درآمد حق المشاوره

24-واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به چه صورت تقسیم می شوند؟

1) تعاونی- خدماتی- با زرگانی 2) خدماتی- بازرگانی- تولیدی

3) عمومی- تعاونی- خصوصی 4) انتفاعی – غیر انتفاعی

25-......... باید به محض ارائه خدمت به مشتری شناسایی و ثبت شود اعم از اینکه بهای آن نقداً دریافت شده یا

نشده باشد؟

1) هزینه 2) درآمد 3) بدهی 4) دارایی

26- ............. عبارت است از فهرست مانده حسابهای دفتر کل پس از انجام ثبتهای اصلاحی.

1) تراز آزمایشی اصلاح نشده 2 ) تراز آزمایشی اصلاح شده

3) تراز آزمایشی 4) تراز اختتامی

27-جهت مطالبات شرکت براتی صادر شد که از تأیید متعهد اطلاعی نداریم ، کدام حساب در دفاتر صادر کننده ب

د ار می شود .

1) اسناد دریافتنی 2)حسابهای دریافتنی 3) اسناد پرداختنی 4) ثبتی ندارد

28-در زمان اطلاع از نکول سفته واگذار شده به بانک ،کدام حساب بد ارمی شود .

1) حسابهای دریافتنی 2) اسناد دریافتنی در جریان وصول 3) اسناددریافتنی 4) حسابهای پرداختنی

29- حساب «هزینه مطالبات سوخت شده» در پایان دوره تحت چه عنوانی و به کدام صورتحساب منتقل می شود؟

1 ) هزینه عملیاتی – سود و زیان 2 ) دارایی کاه – سود و زیان

3 ) هزینه غیرعملیاتی – سود و زیان 4) هزینه غیرعملیاتی – ترا مه

30- اگر چکی بابت ضمانت از مسوول تنخواه دریافت شود کدام حساب زیر بد ار می شود؟

1) چکهای دریافتنی 2) طرف حسابهای انتظامی 3) حسابهای انتظامی 4) تنخواه گردان

31- کدام گزینه، دارایی ثابت نقصان پذیر(تهی شونده )است؟

1)زمین 2) م ومات 3) اثاثه 4) معادن

32-کدام مورد وجه نقد نیست؟

1) سکه و اسکناس 2) چک بانکی موسسسه مالی بنیاد

3) وجوه بلوکه شده نزد صندوق دادگستری 4) حواله بانک ملی

33 )در کدام روش محاسبه استهلاک، هزینه استهلاک کلیه سنوات ی ان می باشد؟

1)درصدی از ارزش دفتری 2) درصدی از بهای تمام شده 3) مجموع سنوات 4)ساعات کارکرد

34) سفته ای سه ماهه در تاریخ 20/3 صادر ودر تاریخ 19/5 تنزیل شد. مدت تنزیل سفته کدام است.

1)29روز 2) 30روز 3)31روز 4)32روز

35) اگر مانده حساب صندوق بیشتر از موجودی واقعی باشد به چه معنی است؟

1) ری صندوق 2) اضافی صندوق 3) فزونی صندوق 4) 2 و 3

36 ) در نرم افزار رافع داراییها در چند گروه طبقه بندی می شوند؟

1 ) 2 2 ) 3 3 )4 4) 5

37 ) نسخه پشتیبان برنامه رافع با چه پسوندی شناسایی می شود؟

1) bep 2 ) bck 3 ) qrp 4)xls

38 )کارد حسابداری کالا در برنامه رافع بر مبنای کدام روش ارزی موجودیها تهیه می گردد؟

1) fifo 2 ) lifo

۳) میانگین 4) موردی

39 ) کلیشه اسناد استاندارد در نرم افزار رافع در کدام یک از اسناد زیر مورد استفاده قرار می گیرد؟

1 ) موقت 2 ) دائم 3 ) مرکب 4) ساده

40 ) با تعیین کدام یک از گزینه های مربوط به چک های دریافتنی، سند اتوماتیک مربوط به آن در حسابها اعمال نمی شود؟

1 ) ج چک 2 ) خواباندن به حساب 3 ) اعلام وصول 4) پرداخت به صندوق

41) کدام یک از منوهای اصلی برنامه رافع شامل زیر منو یا منوی فرعی نمی باشد؟

1 ) ابزار 2 ) پشتیبانی سیستم 3 ) نمودار 4) راهنما

42)برای ورود به کدام منو کلید ترکیبی(ح +alt) مورد استفاده قرار می گیرد؟

1 ) حقوق و دستمزد 2 ) حسابداری 3 ) گزارشات حسابداری 4) وج

43 ) در مرحله ثبت نام کاربر جدید، تغییر سطح دسترسی برای کدام منو امکان پذیر نیست؟

1 ) ابزار-راهنما 2 ) ابزار-پشتیبانی 3 ) راهنما- پشتیبانی 4)ابزار- راهنما- پشتیبانی

44 ) کدام سند بعد از ثبت، در اسناد دایم و موقت همزمان قابل رویت است؟

1 ) ساده 2 ) مرکب 3 ) افتتاحیه 4) اختتامیه

45 ) ایجاد چکهای صادره اول دوره در کدام یک از منوهای زیر انجام پذیر است؟

1 ) چک و بانک 2 ) حسابداری 3 ) ویرایش سند افتتاحیه 4) مدیریت اطلاعات

46 ) اولین گام پس از نصب و اجرای برنامه رافع به منظور ورود به برنامه چیست؟

1 ) ایجاد سال مالی 2 ) ایجاد دفاتر مالی 3 ) ثبت موجودی های اول دوره 4) ایجاد و ویرایش سند افتتاحیه

47 ) برای صدور فاکتور خدمات از کدام منو اصلی برنامه استفاده می شود ؟

1 ) فاکتور فروش 2 ) حسابداری 3 ) فروش و انبار 4) فهرست خدمات شرکتی

48 ) کدام یک از حسابهای دفتر معین ممکن است شامل حساب تفصیلی نباشد؟

1 ) بد اران 2) موجودی کالا 3 ) بانک 4) م ومات

49 ) کدام عبارت در مورد عملکرد برنامه رافع 6 صحیح نیست؟

1 ) برای هر حساب کل حداقل یک حساب معین نیاز است.

2 ) بدون ایجاد گروه کالا درج کالا در انبار امکان پذیر نیست.

3 ) بدون ایجاد گروه کالا معرفی کالا به سیستم امکان پذیر نیست.

4) برای معرفی کالا ها می توان از نام لاتین آنه


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوال حسابداری مالی با رایانه
 • کلمات کلیدی: كدام ,حساب ,واحد ,ريال ,شود؟ ,کالای ,واحد اقتصادی ,برنامه رافع ,کالای فروش ,آماده برای ,بهای تمام ,تراز آزمایشی اصلاح ,مقدار کالای آماده
با سلام عزیزان

1- کدام یک از گزینه های زیر حداقل تجهیزات جانبی مورد نیاز برای ویندوز میباشد؟

الف)حافظه سیستم ram با ظرفیت 1gb ب)کارت گرافیک با 128 mb

ج) حداقل سرعت پردازش 1gh ج)هر سه مورد

2-بهتر است برای نصب سیستم عامل کدام درایو را انتخاب کنیم؟

الف) c ب) d ج) e ج) f

3- برای پاک یک پارتیشن در حین نصب از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) انتخاب گزینه ی format ب) کلید ctrl +delete

ج) کلید enter +delete د)انتخاب گزینه ی deleteدر پنجره ی optionsdrive

4- برای پر نمودن نقاط ضعف و حفره های امنیتی شرکت مایکروسافت ............ ارائه کرد؟

5-کدام یک از نسخه های زیر نسخه نهایی و بسیار قدرتمند ویندوز 7 محسوب می شود؟

الف) professional ب) uitimate ج) enterprise د)home premium

6- کدام گزینه جزو اجزای پوشه ی system 32 نمی باشد؟

الف) drive ب) restore ج) config د) ini

7- برای تبدیل سیستم فایل یک درایو از fat به ntfs از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) command prompt ب) convert ntfs/v ج) convert volume

د)volumecommand

8- برای فشرده سازی و رمز گذاری پرونده و پوشه از کدام مورد استفاده می شود؟

الف ) file fat 16 ب)32file fat ج) file ntfs د) ب و ج

9-با تبدیل fat به ntfs اطلاعات موجود بر روی درایو ..............

الف) محفوظ می ماند ب) محفوظ نمی ماند ج) تبدیل می شود د) تغییر می کند

10- کدام یک از فایل های زیر به وسیله ی برنامه ی not pad قابل ویرایش می باشد؟

الف) txt ب) ini ج) ene د) الف و ب


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سولات ویندوز 7
 • کلمات کلیدی: کدام ,گزینه ,شود؟ ,ntfs ,استفاده ,سیستم ,کدام گزینه ,انتخاب گزینه ,گزینه استفاده ,کدام گزینه استفاده

1

کدام گزینه زیر صحیح نیست؟

الف) پنجره properties برای نمایش و تنظیم خصوصیات شی به کار می رود

ب) پنجره explorer project اجزای تشکیل دهنده ی یک پروژه را به صورت ساختاردرختی نمایش می دهد

ج) پنجره layout form موقعیت کنترل های موجود درform را نمایش می دهد

د) پنجرهtool box حاوی مجموعه های از کنترل ها

2

کدام سر برگ پنجره properties خواص کنترل ها را به صورت موضوعی نمایش میدهد؟

الف) alphabetic ب) categorized ج) layout د)recent

3

کدام دکمه در پنجره explorer project اجرای پروژه را به صورت دسته بندی شده نمایش می دهد؟

الف) toggle folders ب) view object ج)e view cod د) categorized

4

به کمک پنجره................می توان موقعیت فرم های برنامه را روی دسک تاب در زمان اجرا تعیین کرد؟

الف) form layout ب) properties ج) toolbox د)project explorer

5

کدام بخش از نوار ابزار ویژوال بیسیک وظیفه اجرا،توقف موقت و توقف اجرای برنامه را دارد؟

الف) edit ب)run ج) project د) file

6

کدام خصوصیت فرم،عبارتی را که در title bar پنجره نمایش داده می شود تعیین می کند؟

الف formname ب) name ج) caption د) title

7

کدام نام زیر برای نام گذاری فرم ها مجاز نیست؟الف) frmform ب) frm ج) 1_frm د)frm_1

8

اگر بخواهیم غیر از آیکن های موس موجود در لیست موس آیکن از آیکن دیگری استفاده کنیم.......؟

الف) آیکن مورد نظر را در خاصیت mouse icon قرار می دهیم

ب) آیکن مورد نظر را در خاصیت pointer mouse قرار می دهیم

ج) خاصیت mousepointer=99 قرار می دهیم

د)الف و ج

9

توسط خاصیت آیکن فرم می توان.................؟

الف) آیکنی را برای اشاره گر موس انتخاب نموده تا هنگام حرکت موس بر روی فرم نمایش داده شود

ب) آیکن سمت چپ نوار عنوان را تعیین کرد

ج) آیکن سمت راست نوار عنوان را تعیین کرد

د) تصویری را بر روی فرم نمایش داد


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوال ویژوال بیسیک
 • کلمات کلیدی: آيكن ,نمايش ,تعيين ,خاصيت ,كدام ,پنجره ,نوار عنوان ,آيكن مورد ,نمايش داده

نمونه سوال فتوشاپ

1.کار پ navigator چیست؟

الف)ح های مختلف ابزارهای گوناگون را بررسی می نماید.

ب)درصد رنگ های پایه ای را نمایش می دهد.

ج)امکان حرکت روی تصاویر با درصدهای گوناگون بزرگ نمایی را فراهم می نماید.

د)تغییرات انجام شده روی تصاویر را نگه داری می نماید.

2.حداقل ram کارت گرافیک برای اجرای نرم افزار p oshop cs4 چقدر باید باشد؟

الف 256 مگابایت ب)128 مگابایت ج)512 مگابایت د)64مگابایت

3.کدامیک از فرمت ها در فتوشاپ تمام لایه های تصویر را به صورت مجزا ذخیره می نماید؟

الف)gif ب)psd ج)jpeg د)png

4.کلید میانبر دستور assaveکدام است؟

الف)ctrl+s ب)shift+ctrl+s ج)alt+s د)ctrl+alt+p

5.کدامیک از گزینه های زیر یک شکل را از ح انتخاب خارج می کند؟

الف)similar ب)inverse ج)deselect د)reselect

6.چنانچه بخواهیم قسمت هایی از شکل را که یک رنگ است انتخاب نماییم از کدام ابزار استفاده می کنیم؟

الف)marquee ب)inverse ج)l o د)magic wand

7.چنانچه بخواهیم قسمت انتخاب شده را تغییر دهیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف)grow ب)similar ج)crop د)transform selection

8.با کدام ابزار می توان قسمتهای ناخواسته یک تصویر را حذف کرد؟

الف)grow ب)deselect ج)transform selection د)crop

9.چنانچه در یک محدوده انتخاب شده از تصویر بخواهیم بخشی از محدوده را از ح انتخاب خارج کنیم بدون اینکه سایر قسمت ها از ح انتخاب خارج شود از چه روشی استفاده می کنیم؟

الف)با پایین نگه داشتن کلید alt ابزار انتخاب را بر روی محدوده مورد نظر حرکت می دهیم.

ب)با پایین نگه داشتن کلید shift ابزار انتخاب را برروی محدوده مورد نظر حرکت می دهیم.

ج)ابزار انتخاب را به روی محدوده مورد نظر مجددا حرکت می دهیم. د)بر روی محدوده مورد نظر کلید delete را می زنیم.

10.چنانچه بخواهیم ابعاد صفحه کار تصویر را تغییر دهیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف)image size ب)convas size ج)duplicate د)apply image

11.گزینه edit>transform>flip horizontalچه عملی روی تصویر انجام می دهد؟

الف)تصویر را به یک طرف می کشاند ب)تصویر را به صورت افقی قرینه می سازدج)تصویر را 90 درجه می چرخاند د)تصویر را به صورت آزاد به هر طرف می چرخاند

12.کدامیک از جملات زیر رد مورد دقت یا resolution تصویر صحیح می باشد.

الف)هر چه دقت بیشتر باشد کیفیت تصویر بیشتر ولی حجم فایل تغییر نمی کند. ب)هر چه دقت بیشتر باشد کیفیت تصویر بیشتر و حجم فایل نیز افزایش می یابد.

ج)هر چه دقت بیشتر باشد کیفیت کاهش یافته و حجم فایل نیز کاهش می یابد. د)هر چه دقت بیشتر باشد کیفیت افزایش یافته ولی حجم فایل تغییر نمی کند.

13.با کدامیک از دستورهای زیر می توان به جسم یا تصویر مورد نظر در تصویر عمق داد؟

الف)skew ب)prespective ج)distort د)flip

14.کدامیک از کلیدهای میانبر زیر می تواند هر سه دستور skew,distort,rotate را بر روی عنصر انتخاب شده به طور همزمان قابل انجام سازد؟

الف)ctrl+m ب)ctrl+t ج)ctrl+d د)ctrl+s

15.در مدل rgb رنگ سفید خالص درنتیجه کدامیک از ترکیبات زیر بوجود می آید؟

الف)g=0b=0b=0 ب)g=255b=225b=0 ج)g=255b=255b=255 د)g=0b=225b=225

16.کدامیک از مدل های رنگ زیر از سایر مدل ها کامل تر است و می توان تعداد رنگ بیشتری در آن تعریف کرد؟

الف)cmyk ب)rgb ج)hsb د)cie lab

17.در این مد رنگی علاوه بر سیاه و سفید،254 سایه روشن خا تری می باشد نام این مد چیست؟

الف)bitmap ب)duotone ج)grayscale د)lab color

18.با استفاده از کدام ابزار زیر مد توان یک رنگ را برداشته و آن را به رنگ فعال در رو زمینه تبدیل کرد؟

الف)paint bucket ب)paint brush ج)eyedropper د)airbrush

19.برای فعال خطوط شبکه از کدام فرمان زیر استفاده می کنیم؟

الف)show grid ب)lock grid ج)snap to object د)clear grid

20.برای این که در اطراف صفحه کار خط کش داشته باشیم از چه طریقی باید اقدام کرد؟

الف)روی جعبه ابزار آیکن مربوطه کلیک کنیم.

ب)در منو view گزینه های rulers را انتخاب کنیم.

ج)در منوی window گزینه show rulers را انتخاب کنیم.

د)در منوی view گزینه های show/grid را انتخاب کنیم.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوال فتوشاپ
 • کلمات کلیدی: تصویر ,ctrl ,گزینه ,کدامیک ,ابزار ,استفاده ,باشد کیفیت ,محدوده مورد ,بیشتر باشد ,ابزار انتخاب ,کدام ابزار ,کیفیت تصویر بیشتر ,باشد کیفیت تصویر ,کدا

1

کدام گزینه زیر صحیح نیست؟

الف) پنجره properties برای نمایش و تنظیم خصوصیات شی به کار می رود

ب) پنجره explorer project اجزای تشکیل دهنده ی یک پروژه را به صورت ساختاردرختی نمایش می دهد

ج) پنجره layout form موقعیت کنترل های موجود درform را نمایش می دهد

د) پنجرهtool box حاوی مجموعه های از کنترل ها

2

کدام سر برگ پنجره properties خواص کنترل ها را به صورت موضوعی نمایش میدهد؟

الف) alphabetic ب) categorized ج) layout د)recent

3

کدام دکمه در پنجره explorer project اجرای پروژه را به صورت دسته بندی شده نمایش می دهد؟

الف) toggle folders ب) view object ج)e view cod د) categorized

4

به کمک پنجره................می توان موقعیت فرم های برنامه را روی دسک تاب در زمان اجرا تعیین کرد؟

الف) form layout ب) properties ج) toolbox د)project explorer

5

کدام بخش از نوار ابزار ویژوال بیسیک وظیفه اجرا،توقف موقت و توقف اجرای برنامه را دارد؟

الف) edit ب)run ج) project د) file

6

کدام خصوصیت فرم،عبارتی را که در title bar پنجره نمایش داده می شود تعیین می کند؟

الف formname ب) name ج) caption د) title

7

کدام نام زیر برای نام گذاری فرم ها مجاز نیست؟الف) frmform ب) frm ج) 1_frm د)frm_1

8

اگر بخواهیم غیر از آیکن های موس موجود در لیست موس آیکن از آیکن دیگری استفاده کنیم.......؟

الف) آیکن مورد نظر را در خاصیت mouse icon قرار می دهیم

ب) آیکن مورد نظر را در خاصیت pointer mouse قرار می دهیم

ج) خاصیت mousepointer=99 قرار می دهیم

د)الف و ج

9

توسط خاصیت آیکن فرم می توان.................؟

الف) آیکنی را برای اشاره گر موس انتخاب نموده تا هنگام حرکت موس بر روی فرم نمایش داده شود

ب) آیکن سمت چپ نوار عنوان را تعیین کرد

ج) آیکن سمت راست نوار عنوان را تعیین کرد

د) تصویری را بر روی فرم نمایش داد

span dir=ltr>new ب) recent ج) existing د) brows


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوال ویژوال بیسیک
 • کلمات کلیدی: آيكن ,نمايش ,تعيين ,خاصيت ,كدام ,پنجره ,نوار عنوان ,آيكن مورد ,نمايش داده

با سلام به عزیزان

نمونه سوال فتوشاپ

هنگام استفاده از ابزار marquee به چه صورت گزینه fixed size را انتخاب می کنیم .

الف)در صورتی که بخواهیم محدوده دقیقا مربع یا دایره انتخاب شود.

ب)در صورتی که بخواهیم کناره های ناحیه انتخ محو شود.

ج) در صورتی که طول و عرض ناحیه انتخ را بدانیم .

د) این ابزار چنین تنظیمی ندارد.

برای گسترش یافتن ناحیه انتخاب شده نسبت به نواحی قبلی کدام گزینه به کار می رود؟

الف)expand selection ب)subtract from selection

ج)intersect whit selection د)الف و ج

برای اضافه انتخاب به انتخاب های قبلی از کدام کلید کمک میگیریم؟

الف) alt ب) ctrl ج)shift د)ctrl+ alt

برای جابه جایی لایه ها به یک لایه بالاتر از کدام کلید میانبر استفاده می شود؟

الف) alt+] ب)ctrl+] ج)alt+[ د)ctrl+[

برای ایجاد بوم جدید چه کلیدی استفاده می شود ؟

الف) ctrl+ m ب) alt+ m ج)ctrl+ n د)alt+ n

برای خارج یک محدوده از ح انتخاب از چه کلیدی استفاده می شود؟

الف) ctrl+ a ب) ctrl+ d ج) ctrl+ shift+ d د)ctrl+ shift+ i

برای ایجاد بزرگنمایی یا zoom in از کلید ctrl بهمراه چه کلیدی استفاده می کنیم ؟

الف) + ب) - ج) * د) /

برای جابه جا رنگهای پیش زمینه و پس زمینه در نوار ابزار از چه کلیدی استفاده می شود ؟

الف) x ب) y ج) z د) w

کلید میانبر گزینه layer via copy چیست؟

الف) j ب) ctrl+ j ج) alt+ j د) shift+ j

اگر بخواهیم تصویری به سمت راست و پایین تغییر مکان دهد مقابل عناوین x و y مقادیر:

الف) x وy مثبت برحسب درصد وارد می کنیم ب) xوyمثبت برحسب پی ل وارد می کنیم

ج) xمثبت و yمنفی بر حسب درصد وارد میکنیم د)xمثبت و yمنفی بر حسب پی ل وارد میکنیم

با دستور .................. می توانید محتویات سالم را از کانال های دیگر بیاورید و با کانال اب ترکیب کنید تا آن کانال تعمیر شود.

الف) multi channel ب) color mixer ج) subtract channel د) channel mixer

کامل ترین مد رنگی در فتوشاپ که می توان محدوده رنگی بسیار بزرگی را تعریف کرد چیست؟

الف) hsb ب) cm yk ج)rgb د)lab

برای اینکه ماسک کاملا شفاف شود باید.........................

الف( مقدار opacity را صفر قرار دهیم ب) مقدار opacity را صد قرار دهیم

ج) منطقه selected area را انتخاب نمود د) منطقه mask area را انتخاب نمود


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوال فتوشاپ
 • کلمات کلیدی: ctrl ,استفاده ,     ,کلیدی ,کدام ,کانال ,کلیدی استفاده ,برای ایجاد ,ctrl shift ,درصد وارد ,پیکسل وارد

1- یک نقاشی دلخواه در برنامهpaint رسم کنیدویک تصویرآینه ای ازآن ایجادکنید

2- نقاشی فوق را به صورت تمام صفحه به عنوان پشت زمینه desktop تعیین کنید.

3- محل قرارگیری نواروظیفه راتغییردهید.

4- محافظ صفحه نمایش رابرای 5دقیقه تنظیم وجهت برگشت صفحه یک رمزقراردهید.

5- دوفایل متنیali.txtوreza.txt راایجادکرده وسپس متن این دوفایل راادغام کنید.

6- بااجرای یک دستورمناسب سرعت cpu کامپیوترتان رایادداشت کنید.

word

7- صفحه راباابعاد90*30 تنظیم کنید.

8- سرصفحه ای به این مضمون "به نام یگانه ایزد دانا" ایجاد کنید.

1

word

7

2

excell

6

3

powerpoint

5

4

access

8

9- ج زیررا بافرمتهای مشخص شده ایجاد کنید. (4نمره)

10- شکل فلشی رابرای معرفی ج ومهری باعبارت"office "به شکل روبرودرزیرج تنظیم کنید.

فایل دارای 4 صفحه باشد و شماره گذاری به نحوی انجام شود که اولین صفحه بدون شماره باشد.

11- کاری با نام sanjesh وبا دواسلاید ایجاد کنید.

دراسلاید اول یک تصویرودراسلاید دوم یک نمودار با عنوان "درصد قبولی کنکور" ایجادکنید.

به تصویروعنوان جلوه های حرکتی مناسب بدهید.(عنوان کلمه به کلمه وبا صدا ظاهرشود).

اسلاید دوم راطوری تنظیم کنید که هنگام نمایش بصورت خ روازبالابه پایین ظاهرشود.

د ایین اسلاید دوم یادداشتی وارد کنید.(یادداشت نویسنده)

internet

22- ایمیلی برای یکی ازدوستان خود نوشته وبرای ارسال ذخیره نمایید.

12- پوشه ایمیل های آماده را بازکنید.

13- اطلاعاتی درباره رشته کامپیوتربه غیراز رشته طراحی صفحات وب جستجو کنید.

15- سایت google را صفحه آغازین مرورگرکنید.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوالات ورد
 • کلمات کلیدی: صفحه ,تنظیم ,ایجاد ,ایجاد کنید ,تنظیم کنید

با سلام دوستان نمونه سوالات ویژوال بیسیک

1-کدام کنترل جهت تهیه لیستی از گزینه های دلخواه با تصاویر همراه مناسب است؟

الف) image list ب ) combo list ج) list box د ) image combo

2- به وسیله خاصیت........می توان نحوه انتخواب اعضای موجود درکنترلlist box را تعیین نمود .

الف ) select ب) multi select ج ) list د ) sorted

3- کدام متد می تواند اعضای مورد نظر را به کنترل list box اضافه کند .

الف ) add item ب ) remove item ج ) clear د ) هر سه مورد

4- در صورت true بودن کدام یک از خاصیت های زیرکاربر قا در به ورود یا ویرایش داده نخواهد بود .

الف ) sorted ب ) lockted ج ) list inden د ) list count

5- کدام یک از متد های زیر مربوت به کنترل common dialog نیست .

الف ) show help ب ) show open ج ) show color د ) show save as

6 ثابت رشته ای cdlpdhide print to file چه کاری انجام می دهد .

الف ) به جای کادر محاوره چاپ ء کادر محاوره print setup نمایش داده می شود .

ب ) کادر علامت collate را در زبانه general فعال می کند .

ج ) کادر علامت print to file را در کادر محاوره چاپ در زبانه general مخفی می کند .

د ) کادر علامت print to file را در کادر محاوره چاپ در زبانه general غیر فعال می کند .

7- به وسیله چه کنترلی می توان لیستی از پوشه های موجود در یک مسیر مثل هارد و فلاپی را مشاهده کرد .

الف ) driver list box ب ) driv list box ج ) list count د ) list index

8- کدام خاصیت تعداد ماه هایی را که کاربر می تواند به وسیله دکمه های پیمایش موجود در تقویم بطور همزمان به جلو یا عقب حرکت کند را معین کنید ؟

الف ) show tody ب ) month rows ج ) scroll rate د ) month color

9- به وسیله چه خاصیتی می توان امکان اکتخاب چند روز را به طور همزمان در تقویم ایجاد کرد .

الف ) max sel count ب ) month back color ج ) month د ) month columns

10- دستور mkdir چه کاری انجام می دهد ؟

الف ) یک پوشه جدید ایجاد کنید . ب ) یک پوشه را حذف کنید .

ج ) مسیر جاری را تغییر می دهد . د ) مسیر را به صورت عبارتی رشته ای باز می گرداند .

11- کدام خاصیت از list box را نمی توان در پنجره خاص مشاهده کرد .

الف ) list index ب ) style ج ) text د ) sorted

12- مهم ترین متد drive list box چه نام دارد .

الف ) list index ب ) drive ج ) last focus د ) set focus

13-مهمترین خاصیت کنترل ................ خاصیت style است .

الف ) کنترل combo box ب ) drive list box ج ) کنترل common dialog د ) کنترل list box

14- کدام کنترل امکان ایجاد کا در های محاوره ای را دارد ؟

الف ) list box ب ) common dialog ج ) dir list box د ) هیچکدام

15- chdrive " e" چه کارهایی انجام می دهد ؟

الف ) درایو جاری را از نظر سیستم عامل به درایو e تغییر می دهد .

ب ) درایو جاری را از نظر سیستم عامل به درایو بعد از e تغییر می دهد .

ج ) درایو جاری را از نظر سیستم عامل به درایو قبل از e تغییر می دهد .

د ) هر سه مورد صحیح است .

16- عبارت روبرو سبب می شود که month view 1 . month rows = 3

month columns = 2month view 1 .

الف ) تقویم در سه سطر و در هر سطر سه ماه از سال را نمایش می دهد .

ب ) تقویم در دو سطر و در هر سطر سه ماه از سال را نمایش می دهد .

ج ) تقویم در سه سطر و در هر سطر دو ماه از سال را نمایش می دهد .

د ) تقویم در دو سطر و در هر سطر دو ماه از سال را نمایش مد دهد .

17- خاصیت month buck color چه کاری انجام مد دهد ؟

الف ) رنگ زمینه را در تقویم تنظیم می کند . ب ) رنگ متن را در تقویم تنظیم می کند .

ج ) رنگ پس زمینه ها را در تقویم تنظیم می کند . د ) رنگ متن و زمینه را در تقویم .

18-در vb6 به چه روش هایی می توان تصاویر گرافیکی خلق نمود ؟

الف ) باز گذاراری تصاویر آماده ب) استفاده از عناصر shapeو line

ج) بکارگیری متدهای ترسیم د) همه موارد صحیح است

19- کدام یک از گزینه های زیر می توانند یک عنصر گرافیکی باشند ؟

الف ) form ب) picture bon ج) frame د) الف و ب

20-واحد پیش فرض اندازه گیری در vb ................. است ؟

الف ) pinel ب) twips ج) centimeters د) churacters

21-از ویژگی ...................... برای تعیین واحدهای اندازه گیری آماده مانند سا نتیمتر و اینچ برای عناصر گرافیکی استفاده می شود .

الف ) scale ب) sculemode ج) drawmode د) drawstyie

22-کدا یک از توابع زیر برای تععین رنگ در vb بکار نمی رود ؟

الف ) coior ب) نام رنگ vb ج) rgb د) qbcoior


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوال ویژوال بیسیک
 • کلمات کلیدی: list ,تقويم ,كدام ,month ,كنترل ,كادر ,كادر محاوره ,كادر علامت ,درايو جاري ,سيستم عامل ,كاري انجام ,كادر علامت print

سوال های پریمیر برای شما عزیزان

1.تفاوت سیگنالهای ویدویی آنالوگ و دیجیتال را بنویسید؟

2.نرخ کادرراتعریف کنید؟همراه با مثال

3.انواع استاندارهای رنگ در پخش ویدویی وتلویزیونی را نام ببرید؟

4.کابلcomponent را تعریف کنید؟

5.سه نوع از قالبهای ویدویی را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه شرح دهید؟

6.تنظیمات پنجرهscratch disks چند مورد است؟نام ببرید

7.گزینهscratch disks از منوی………….دستور………………اجرا میگردد.

8.بهتراست پرونده های پروژه را در پارتیشنی ………………… ذخیره کنیم.

9.برای ذخیره و ارسال ویدوهای آنالوگ به رایانه چه کاری انجام می دهید؟

10.در داخل پنجرهdevice control چه موردی را انتخاب می کنید؟

11.انواع پرونده های رسانه ای را نام ببرید

12.کدام یک ازمواردزیر عمل هم پوشانی را انجام می دهد؟

الف) insert ب) overlay ج) project د)هرسه مورد 13.برای حذف فضای خالی د نجره ی خط زمانی چه کاری انجام می دهید.

14.باکدام ابراز زیر یک کلیپ را برش می زنیم و به قطعات مجزا تقسیم می شود

الف) razor ب) rate stretch ج) selection د) frame

15.برای قرارگیری گذاردرشروع دومین کلیپ کدام گزینه مورداستفاده قرارمی گیرد؟

الف) end at cut icon ب) start at cut icon

ج) center at cut icon د) start and center icon

16.ازکدام گزینه برای تعیین رنگ حاشیه دورگذار استفاده می شود؟

الف) border width ب) reverse color

ج)border color د) edge color

17.کاربردholly wood fx چیست؟

18.برای حذف جلوه ویژه ی ویدویی چه مراحلی راانجام می دهید؟

19.برای اعمال تغییرات در بخش خاصی از یک کلیپ از روشی به نام...................... استفاده می شود.

20.کدام یک از گزینه های زیررا برای ساخت نوارهای رنگی انتخاب می کنید؟

الف) bars and tone ب) black and viedo

ج)color matte د) universul leader

21.جلوه anchor point چه کاربردی دارد؟

22.انواع جداسازی کلیپی درایجادتصاویر ترکیبی را نام ببرید؟

23.کدام گزینه جای کانال آلفا و تصویر را مع می کند؟

الف) ignor alpha ب)invert alpha

ج) mask alpha د) mask only

24 .دربخش title type گزینهroll چه عملی را انجام می دهد؟


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمونه سوالات پریمیر
 • کلمات کلیدی: كدام ,گزينه ,انجام ,كليپ ,دهيد؟ ,ويدويي ,كدام گزينه ,كاري انجام

با سلام سوالات عملی س رست دبیرخانه

1-عوامل ارسال نامه های ا داری را نام برده و هر کدام را مختصر توضیح دهید .(8نمره)

2- در مورد روش متمرکز انجام امور دفتری در سازمان ها توضیح دهید و نمونه تشکیلات ان را بکشید.(12نمره)

3- وضایف دبیر خانه را نام ببرید.(4مورد کافی است)(8نمره)

4-(( مهرورود نامه)) جزء کدام دسته از مهرها می باشد؟ توضیح دهید- شکل ان را بکشید اقلام داخلی آن را مشخص کنید. محل استفاده ان را بنویسید .(12نمره)

5- کاهش نیروی انسان چرا در سازمان اتفاق می افتد؟ توضیح دهید وبا یک رابطه نیروی انسانی مورد نیازآ ینده را مشخص کنید .(12نمره)

6- اگر سازمانی با 500 پرسنل، طی یک سال 50 نفر از خدمت آن خارج شده باشند مطلوب است محاسبه گردش نیروی انسانی این سازمان؟ ( ذکر فرمول ا امی است)(8نمره)

7-انواع استخدام را نام برده و هر کدام را توضیح دهید.(10نمره)

8- اگر زمان تقربی لازم جهت انجام امور دفتری یک نامه وارده و صادره ((6 دقیقه)) ،ساعت کار مفید کارکنان سازمان ((300دقیقه)) باشند چنانچه سازمانی روزانه تعداد 200 نامه وارده و صادره داشته باشد تعداد کار کنان مورد نیاز دبیر خانه چند نفر مباشد؟(10نمره)

9- ارشیو را تعریف کنید و انواع ان را نام ببرید .(8نمره)

10- فرم گزارش حادثه را برای اقای علی شمسایی که در کار گاه ترشکاری شهاب دچار حادثه شده از طرف کار فرما اقای پیمان کریمی پر نمایید . (12 نمره)

-لازم به ذکر است که حادثه در تاریخ 10/2/93اتفاق افتاده که منجر به قطعی انگشتان دست راست اقای علی شمسایی شده است .


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: س رست دبیرخانه
 • کلمات کلیدی: توضیح ,دهید ,نامه ,8نمره ,حادثه ,نیروی ,توضیح دهید ,نیروی انسانی ,نامه وارده ,مشخص کنید ,امور دفتری