آموزش های فنی و حرفه ای

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت آموزش های فنی و حرفه ای به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

چکیده:

جایگاه آموزش و مهارت ها بخصوص با رویکرد پودمانی، در سیر تحول برنامه ریزی درسی به سال های پس از جنگ اول جهانی باز می گردد، این رویکرد از آن جهت که نیاز مبرم به آموزش مهارت ها در کوتاه ترین زمان و با مطلوب ترین بازدهی احساس می شد، در ایران نیز مورد توجه قرار گرفت.

در نظام آموزش پودمانی، نگرش سیستمی، کاربرد قابل ملاحظه ای دارد. براساس این نگرش، قبل از هر چیز برای آموزش مهارت ها، نیازهای آموزشی تعیین شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند؛ سپس مطابق نتایج تجزیه و تحلیل، هدف ها، محتواها، روش ها، منابع آموزشی، طرح درس و شیوه های ارزشی معین و یا تدوین می شوند.

این مقاله شیوه های برنامه ریزی پودمان های آموزشی و دوره های پودمانی در جامع را مورد بحث قرار داده و در پایان ضمن بیان معایب و مزایای روش کنونی به تبیین را ارهای مناسب در این زمینه می پردازد.

نظام پودمانی از جمله رویکردهای پیشنهادی جهت بهبود برنامه های علمی - کاربردی می باشد. این مقاله درصدد توصیف رویکرد پودمانی و تعیین آن در آموزش های علمی - کاربردی است.

در حال حاضر در ایران تنها یک راه برای تربیت تکنسین و کارشناسان ماهر وجود دارد و آن گذراندن برنامه آموزشی تمام وقت است و هیچ برنامه شناخته شده آموزشی جهت ارزش قائل شدن برای مهارت های حرفه ای وجود ندارد.

مدیران و صاحبان صنعت همواره در جستجوی روش هایی جهت تسریع در آماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز خود و سرعت بخشیدن به تولید محصولات می باشند. از آنجایی که داشتن شرایط ویژه برای انتخاب ورودی ها در شیوه پودمانی ا امی نمی باشد و ورودی های با سطوح سواد متفاوت و سنین مختلف پس از گذراندن یک دوره نسبتاً کوتاه مدت در یک یا چند مهارت مورد نیاز از توانمندی لازم برخوردار می شوند لذا آماده سازی نیروی انسانی از طریق شیوه پودمانی برای صاحبان صنایع از محدودیت کمتری برخوردار بوده و به عنوان یک مزیت تلقی می گردد.

در این شیوه استقلال مطالب آموزشی، این امکان را فراهم می سازد که برای یادگیری هر مهارت خاص، مسیری کوتاه و جدا از مسیر مهارت های دیگر در اختیار فراگیر قرار گیرد. لذا فرد می تواند دقیقا به یادگیری آنچه برای او کاربرد مستقیم دارد بپردازد.

این نظام، رهیافت آموزش معتبری را به دست می دهد و فرصت هایی را برای بازآموزی و روز آمد دانش و مهارت های فنی فراهم می کند. این ویژگی نظام آموزش های علمی - کاربردی را قادر می سازد تا به سرعت و به خوبی، نیازهای صنعتی و تجاری را رفع نماید.

گرد آورنده: خانم آیلر قزل


اطلاعات

به عقیده صاحبنظران بازار کار، برای دستی و رسیدن به مراحل و مراتب بالای شغلی، اهمیت مهارت های غیرفنی بسیار پررنگ تر از مهارت های فنی می باشد. مطابق بررسی در آموزش های فنی و حرفه ای بالغ بر 96 درصد موفقیت در مشاغل به مهارت های غیرفنی در کنار مهارت فنی اختصاص دارد.

افزایش تاثیرگذاری مهارت های غیرفنی نسبت به مهارت های فنی می تواند ناشی از تغییرات سریع فناوری، پیچیدگی محیط کار، افزایش رقابت در دنیای کار، تنوع محصولات، فنائری های جدید، جهانی سازی، نیاز به توسعه پایدار و عوامل دیگر باشد.

پس در دنیای امروز برای شکار و ارتقاء شغل و نگه داشتن آن، دیگر نمی توان به مهارت های گذشته بسنده کرد. بلکه باید شایستگی های (دانش، مهارت و نگرش) گوناگون و وسیعی را به کار بست تا بتوان با این شرایط کنار آمد.

برای مطالعه بیشتر به مقاله آقای مهدی اسماعیلی با عنوان ب"رای شغلم چیزهای بیش تری باید بیاموزم". مراجعه کنید.


اطلاعات

به گزارش مهر، بازار کار ایران بیش از ۲۱ میلیون شاغل دارد و این جمعیت میلیونی از این بازار بزرگ ارتزاق می کنند. هرچند کارشناسان می گویند این بازار در حد و اندازه توان و ظرفیت اقتصاد ایران نیست و باید دستکم ۱۰ میلیون نفر دیگر بتوانند از آن ب روزی کنند اما در حال حاضر این بازار حتی توان اداره و نگهداری همین ۲۱ میلیون شاغل را هم ندارد.

برخی فشار می آورند و می خواهند به این بازار وارد شوند و از سوی دیگر، عده ای نیز از بازار کار خارج شده و بیکار می شوند. برخی درآمدهای کلان و بی دردسری دارند و بعضی هم هرچه تلاش می کنند در جا می زنند و از عهده مخارج خود هم بر نمی آیند. کارشناسان می گویند ذات بازار کار و اقتصاد بی رحم است و هر ی نتواند گلیمش را آب بکشد، قطعا زیر دست و پا خواهد ماند.

روایت این روزهای بازار کار و اقتصاد ایران اینگونه است که باید در یک مسابقه دو استقامت با حضور میلیون ها نفر حضور یافت و هرچه در چنته دارید، رو کنید تا دستکم بتوانید روزی خود را از بازار بگیرید. نمونه کوچک بازار کار ایران در همین بازار تهران قابل مشاهده است که از اول روز تا شب افراد زیادی در جنب و جوش هستند تا بار خود را به مقصد برسانند و از این خوان نعمت بهره مند شوند.


اطلاعات

به گزارش مهر براساس آمارهای موجود، جمعیت شاغل در بازار کار ایران در سال ۹۲ دقیقا ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۱۷۹ نفر بوده که این تعداد در سال گذشته به ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۳ نفر کاهش یافت. با این حال، همه این شاغلان از یک شرایط کاری برخوردار نیستند و برخی با روزانه ۲ تا ۲.۵ ساعت کار پول در می آورند و برخی نیز بیشتر از ۸ ساعت در هر روز کار می کنند و بدون اضافه کاری به خانه نمی روند.

دقیقا مشخص نیست چگونه برخی می توانند با روزی ۲ ساعت کار تامین باشند و برخی هم با ۳ برابر کار بیشتر از آنها در تامین مخارج خود بمانند؟ البته برخی گروه ها که برای همه نیز شناخته شده است، قطعا به دلیل توانمندی، تخصص، مهارت و جایگاه خود روزانه ساعات کاری کمتری دارند و اتفاقا درآمد خوبی نیز ب می کنند که از این گروه می توان به وکلا و پزشکان جراح و متخصص اشاره کرد که البته ممکن است بسیاری از آنها حتی هفته ای یک ساعت کار هم نداشته باشند.

اتفاقا این دو گروه همواره در سال های اخیر مورد مثال مرکز آمار ایران نیز بوده و هرگاه درباره چگونگی امکان تامین زندگی فردی با یک ساعت کار در روز مورد پرسش قرار گرفته اند، وکلا و پزشکان را مثال زده اند. با این وجود کارشناسان بازار کار می گویند نمی توان جامعه کوچکی از وکلا و پزشکان و امکان درآمد آنها را به کل جامعه تعمیم داد و گفت همه می توانند در هر رده شغلی با یک ساعت کار در هفته تامین باشند.

بنابراین این گروه ها و نظایر آن هدف این گزارش نیست، چرا که آنها نسبت به تخصص و توانمندی ب شده خود پول در می آورند و از نگاه جامعه کار روزی ۲ ساعت و یا هفته ای گروه هایی از این دست اساسا موضوع عجیب و بدی هم نیست. تاکید این است که برخی گروه ها از روش هایی دیگر و ناپیدا امکان ب درآمد و بهره مندی از بازار کار را پیدا کرده اند که احتمالا از شیوه های ناعادلانه پیش رفته است.


اطلاعات

به گزارش مهر به میزان ۴۱.۸ درصد کل جمعیت بازار کار معادل ۸.۹ میلیون نفر در سال ۹۲ در یک هفته بیشتر از ۴۹ ساعت یعنی بیش از ۳ برابر گروه یادشده فعالیت داشته اند. این گروه دارای اضافه کاری بوده و تلاش کرده اند بیشتر از ۸ ساعت را در هر روز کار کنند. قطعا مسائل معیشتی و ناتوانی در تنظیم بین مخارج و درآمدها در این گروه از شاغلان کشور وجود دارد.

به صورت کلی ۶ گروه در بازار کار ایران فعالیت دارند که ساعات کاری مشخصی را برای حضور خود در این بازار تعیین کرده اند. علاوه بر گروه های با ساعات کاری ۱۴ تا ۱۶ ساعت در هفته، برخی هفته ای ۱۷ تا ۲۴ ساعت، برخی ۲۵ تا ۳۲ ساعت، برخی ۳۳ تا ۴۰ ساعت و برخی هم ۴۱ تا ۴۸ ساعت در هفته کار می کنند. همانگونه که عنوان شد، گروهی نیز بالاتر از بقیه به میزان ۴۹ ساعت و بیشتر در طول یک هفته کار می کنند.

به بیان دیگر، برخی در بازار کار ایران روزی ۲ تا ۲.۵ ساعت کار می کنند، برخی ۲.۸ تا ۴ ساعت، بعضی گروه ها روزی ۴.۱ ساعت تا ۵.۳ ساعت، گروه هایی ۵.۵ تا ۶.۶ ساعت، گروهی نیز روزانه ۶.۸ ساعت تا ۸ ساعت فعالیت دارند که کمتر از قانون کار تا مرز قانون است و در این بین گروهی هم بیشتر از ۸ ساعت در روز در محل کار خود باقی مانده و یا از محیطی به محیطی دیگر می روند.

حدود ۳۰ درصد کل بازار کار ایران ترجیح می دهند روزانه تنها به میزان نهایتا ۸ ساعت قانون کار فعالیت داشته باشند که براساس آ ین آمارها تعداد آنها دستکم ۶ میلیون و ۳۴۸ هزار نفر است. مابقی دارای ساعات کاری کمتری در روز هستند.


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: اشتغال نرمال ۶.۳ میلیون نفر
  • کلمات کلیدی: ساعت ,گروه ,بازار ,ساعت، ,کاری ,فعالیت ,ساعات کاری ,ساعت، برخی ,فعالیت دارند ,فعالیت داشته
سال تحصیلی آینده ورودی به پایه دهم در شاخه ها و رشته های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش خواهد بود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه هنرستان ها از سال آینده سه ساله می شوند، گفت: با افزایش ساعات مهارتی کیفیت هنرستان ها افزایش می یابد.

علی زرافشان در گفت وگو با مهر، درباره سه ساله شدن هنرستان ها گفت: سال تحصیلی آینده ورودی به پایه دهم در شاخه ها و رشته های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که انتقاداتی درباره افت کیفیت با سه ساله شدن هنرستان و عمومی دروس وجود دارد، تصریح کرد: سه ساله شدن هنرستان ها موجب ارتقای کیفیت می شود چرا که سال اول هم عمومی و هم مهارتی است.

معاون آموزش و پرورش ادامه داد: اکنون دانش آموزان در هنرستان ها ۴۳ واحد عمومی و ۵۳ واحد تخصصی را دارند، سال آینده نیز این تناسب برقراراست اما ساعات مهارتی افزایش می یابد به همین جهت ارتقای کیفیت انجام می گیرد.

وی افزود: با سه ساله شدن هنرستان ها یک پایه اضافه خواهد شد، اکنون در هر پایه ۴۰۰ هزار دانش آموز تحصیل می کنند اگر یک پایه اضافه شود تعداد دانش آموزان تا سه ساله آینده با تکمیل سه پایه، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می شوند.

زرافشان خاطر نشان کرد: این در حالی است که در شاخه نظری با حذف پیش ی و حذف پایه اول در دوره دوم متوسطه با یک میلیون کاهش دانش آموز روبرو می شویم.

وی با بیان اینکه باید ظرفیت سازی برای فضا، تجهیزات و نیروی انسانی در شاخه فنی و حرفه ای مورد توجه قرار گیرد بیان کرد: ساخت هنرستان های جدید، تکمیل هنرستان های نیمه تمام هم در سال های پیش رو در اولویت است.


اطلاعات

مشاغل مرتبط با مقوله امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد مزیت های رقابتی در ب و کارهای نوین، در صدر فهرست شغل های پرطرفدار سال های آینده قراردارند.

به گزارش جام جم، اطلاع از مشاغلی که در آینده بازار کار بهتر و بیشتری دارند به همه ما خصوصا آن دسته افرادی که در آستانه انتخاب رشته تحصیلی هستند، کم می کند تا با اولویت بندی علائق، توانایی ها و البته ظرفیت های بازار کار دست به گزینش رشته تحصیلی بزنیم یا برای افزایش دانش و توانمندی های خود در حوزه های مورد نیاز بازار کار سرمایه گذاری کنیم؛ دوره های آموزشی ببینی یا مطالعتمان را افزایش دهیم.
با گسترش زندگی دیجیتالی، خطر و احتمال سرقت اطلاعات و ش ته شدن حریم شخصی افراد نیز افزایش پیدا کرده است. به همین خاطر افرادی که دارای توانایی و دانش لازم در زمینه ارتقای امنیت در حوزه آی تی و حفظ حریم امن شرکت ها، ب و کارها و حتی افراد باشند، از شانس بیشتری برای یافتن شغل مناسب و پردرآمد برخوردار خواهند بود.
متخصصان گردآوری اطلاعات شخصی به صورت دیجیتال
این افراد می توانند مجموعه ای از اپلیکیشن ها، نرم افزارها، سخت افزارها و منابع اطلاعاتی مرتبط با مسائل شخصی یا کاری را بکارگیرند و در مدیریت و استفاده از آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی سرویس دهند.
مشاوران حفظ حریم خصوصی
این مشاوران نقاط آسیب پذیر یا در واقع حفره های امنیت شخصی را حوزه های دیجیتالی و اینترنتی شناسایی و راه های پر آن ها را آموزش می دهند.
روانشناسان متخصص حوزه زندگی در عصر ارتباطات
تا به حال خیلی شنیده ایم که زندگی در دوران دیجیتال و استفاده از ابزارهای ارتباطاتی مانند گوشی های تلفن همراه هوشمند و تبلت ها و... در کنار فوائد و لذته ایی که دارد، عوارض روحی و روانی زیادی هم به دنبال می آورد. همین عوارض و بیماری های ناشی از آنها، گروهی از مشاوران و روانشناس ها را بوجود آورده که مشخصا بر روی مدیریت این آسیب ها و رفع آن ها کار می کنند. در واقع قرار است این مشاوران به ما کمک کنند بدون این عوارض روحی زندگی در عصر ارتباطات و اطلاعات را دنبال کنیم.
مشاوران نوآوری و خلاقیت
فشرده تر شدن رقابت در بازارهای مختلف و دشواری ب سود، بسیاری از کمپانی ها و سرمایه گذاران بزرگ دنیا را بر آن داشته است تا هزینه های فراوانی صرف نوآوری در تولید محصولات و خدمات کنند. این سرمایه گذاری ها در واقع به معنی رونق ب و کارهای جدیدی است که در آن ها افراد نان نوآوری ها و فکر هایشان را می خورند. به همین خاطر در آینده نه چندان دور حضور یک مشاور نوآوری در هر مجموعه ای ا امی خواهد بود.
معماران استارتاپ ها
نوآوری ها و خلاقیت ها تنها به تولید محصولات جدید و خدمات جذاب خلاصه نمی شود، ساماندهی خلاقانه ساختار سازمانی و بازتعریف روند کار در کمپانی ها نیز از جمله مواردی است که صاحبان ب و کار در آنیهد بیشتر به آن توجه خواهند کرد.
به همین خاطر در آینده به نسل جدیدی از متخصصان نیاز خواهد بود که سازمان ها را برای نوآوری آماده کنند. این کارشناسان در واقع سلسله مراتب و روندهای کاری را در شرکت ها و سازمان ها به گونه ای تعریف می کنند که زمینه برای نوآوری و ابداعات فراهم شود.

اطلاعات