eshgh1993

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت eshgh1993 به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
بغض گلدان لب پنجره را چلچله ها می فهمند

حال بی حوصله ها را خود بی حوصله ها می فهمند

کفنِ مشهدی و ترمه ی یزدی و گلاب کاشان...

بیش از این ها غمِ بم را گسل ز له ها می فهمند

دور یعنی : نرسی ! هی بروی... هی بروی... هی بروی...

معنی فاصله را جاده و پای آبله ها می فهمند

طرح قلیان دلم را صفوی یا قجری نقش کنید

آه جانسوز مرا شاه همین سلسله ها می فهمند

خواستم تا گره ای باز کنم با غزلم ... باز نشد !

کوری بغض مرا گنگ ترین مسأله ها می فهمند ..

{ رضا احسان پور }


اطلاعات

بهار آمد ...
چه خبری خوش تر از این ..
چه حسی بالاتر از این که سوز و سرمای زمستان دل انگیز؛ با آن غروب های زود هنگامش، رفت...
پاییز عاشق کش و زمستان بی بدیل رفت و جایش را به بهار داد.
چه لذتی بالاتر از این شکفتن های بسیار.
خدا را نگاه کن...
کمی سرت را رو به آسمان بگیر، تا ببینی خدا تمام رحمتش را روی سر تو می ریزد...
گاهی خدا و مهربانی هایش باران می شود... گاهی شکوفه... گاهی می شود رعد و برق های بهاری.
همه این ها نشانه است... که تو رد پای مهربانی خدا را بگیری و به منزل دوست برسی.
کاری هم نداریم که هر کدام از ما با این نو شدن ها، یک قدم به دنیای ابدی مان نزدیک تر شده ایم.
اما خوب است، لحظه ی تحویل سال به یاد آن روزی باشیم که دوست داریم، خداوند تمام گناهان ما را ببخشد.
ببخشد و در رحمتش را به روی ما باز کند.
پس ببخشید تمام دل گیری های زمانه را.
هم دنیا را ببخشید، و هم مردمانش را.
دل های شما جایگاه مهربانی خداست.
با لجاجت های ک نه مان جای عشق و محبت را... جای دوستی ها را، آنقدر تنگ نکنیم که عشق، مجبور شود از خانه ی دل ما کوچ کند.
بیاید به جای سبزه های گره زده ی عید، نفرت های گذشته را به رودخانه بسپاریم.
بیاید یک بار هم که شده گره گشای دل خودمان باشیم.
آن ی که روزگاری دوست داشته ایم را، هنوز دوست بداریم... حتی اگر امروز دلش در خانه ی دیگری می تپد.
بیایم چشم هایمان را باز کنیم. ما با عشق پا به این دنیا گذاشته ایم. نق که روزگار روی چهره هامان گذاشته را برداریم.
مطمئن باشید یک روزی... یک جایی... آن ی که انتظارش را داشتید؛ عاشق همین چهره ی ساده و بی نقاب شما می شود...
با همین یک دوست و همسفر عاشق، می شود به جنگ تمام جاده های بی انتهای دنیا رفت.
نفرت ها را دور بریزید.
بگذارید دل هایتان کمی نفس بکشد.
بیاید یک بار با این بهار، جوانه بزنیم.
شاید این جوانه، روزی تا آسمان خدا رفت.
باشد که رستگار شویم ....


{ علیرضا اسفندیاری }


اطلاعات

http://www.axgig.com/images/31653686389091772917.jpg

http://www.axgig.com/images/11538364864308518253.jpg

سلام
سلام علاقه یِ خوبم
علاقه جانِ من
خوبی !

حال می کنی در این بهارِ بی هم
در این اوضایِ بلبشویِ دوزار
در این دلتنگی هایِ مُدام
هِی گفتن هایِ همیشه
حال می کنی در این روزهایِ بی همِ بیهوده !

شوخی
نرنج علاقه یِ عزیزم
ما که بی همی نداریم
ما که لحظه هایِ بی خیال نداریم
ما پُریم از خواب هایِ ناز بر شانه هایِ دلخوری هایِ هم
ما که پریم از گفتگوهایِ همه چی
از عصر هایِ چای وُ
داد وُ فریاد

نگران ِ گوش هایِ همسایه نباش!
بگذار آن ها هم دلخورهاشان را هوار کشند
شاید روزی به خیالِ شادی برسند

راستی؛
سالِ تازه مبارک
سلام
می دانی هنوز دوستت دارم!

بخند!
منم خنده ام گرفت
بیا باهم بخندیدم
این روزها خنده سخت است
که سخت نباشد علامت تمس است!
بیا علاقه یِ خوب
بیا به هم بخندیم
من به تو،
تو به من
بگذار دنیا به تمس ماهم شده بخندند
آن قدر که پوزخندِ شان خنده شود وُ قهقه هاشان
گریه هایِ بغض هایِ چندساله شان

بیا علاقه یِ خوب
بهار شده است
بیا در آغوشِ هم
کمی گریه کنیم
تا بخندیدم.

راستی
سالِ تازه مبارک
سلام.
می بوسمت ...

{ افشین صالحی }


اطلاعات