دخمل نازم (مهان)

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت دخمل نازم (مهان) به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
مهان قشنگم بالا ه سایت بلاگ فا باز شد

خیلی وقت بود نتونستم اینجا چیزی بگم الان تو تو بغلم خو دی و تو خواب داری مم میخوری

هر روز که میگذره تو بزرگتر و عاقل تر میشی منم کلی

کیف می کنم واسه من و بابا و بقیه کلی دلبری میکنی که من دلم میخواد بخورممممممت قربونت برمممممم من

عزیزم امروز روز دختر روزت مبارکککک نفسمم


اطلاعات

آخرین مطالب