دلتنگی های ما

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت دلتنگی های ما به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
بدلم عشق خ رولبم اسم ج گریه داره حال من وای گریه داره حال من

به سرم هوای موندن ظاهرا قصد رهایی گریه داره حال من وای گریه داره حال من

گریه داره حال من وای از این اقبال من...قاصدغم دربه درمیگرده دنبال من

نمی خوام حرف زبونم می خوامش اندازه جونم

جوابش میکنم امابره زنده نمی مونم

یابایدمرگ غرورم روببینم یاکنارگورعشق خودبشینم

غمهای من یکی ازیکی بزرگتر بدبیارترین مخلوق زمینم!!!

گریه داره من وای از این اقبال من...قاصدغم دربه درمیگرده دنبال من

((امیدوارم بخونی یاسی جون تاروزی که بمیرم بی تو حالو احوالم اینه))


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: قاصدغم..
  • کلمات کلیدی: قاصدغم ,گریه داره ,درمیگرده دنبال ,قاصدغم دربه ,دربه درمیگرده ,دربه درمیگرده دنبال

آخرین مطالب