▂▃▄▇▓▒░تقدیم به نگار(نفس)░▒▓▇▅▃▂

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت ▂▃▄▇▓▒░تقدیم به نگار(نفس)░▒▓▇▅▃▂ به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

امسال هم رسید...

اما تودیــگرنیستــی...هرجا می روم...به هر می نگرم...

لبخندبر لب و در جستجوی بهترین وشیکترین هدیه برای معشوق خوداست...


ناگهان...دلم فرو می ریزد!!

و متوجه خود می شوم...

به دستان خالی ام می نگرم...

به چهره ماتم زده و چشمان اشک آلودم...

اما همه ی این ها به کنار..بیچاره دلم...متوجه دلم شدم...

که آرام باخود می کند...و تنهااین جمله را تکرار می کند:


کــاش بـودی تا امسال برای من هم جشن بود...

نه روز جشن تنهایی و بی ی خود


اطلاعات

___________$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$___$$$$$,
_________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ چه حسی بدی..او تنها عشق من ومن یک از هزاران لذت او
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__$_$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$______