این روزهایِ من

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت این روزهایِ من به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

داشت دستور داروها رو میگفت ،به چشمانش زل زده بودم و ظاهرا دقیق گوش می و به سختی آب دهانم را قورت میدادم و باطنا خدا می داند کجا بودم. آ سر خیلی آروم گفتم : " برام شربت دیفن هیدرامین هم بنویس "، خندید. و من خج کشیدم که بگویم لطفا دیفن هیدرامین کامپاند باشد و لطفا اون صورتی بد مزه نباشد، خنده اش که تمام شد گفت : "همونا که نوشتم کافیه " . چیزی نگفتم ، به روی خودم هم نیاوردم ، به سختی لبخند زدم و گفتم : " چشم ." در حالی که میدانستم مطمعنا اولین چیزی که ب م شربت دیفن هیدرامین کامپاند زرد رنگ هست و توی ذهنم به خودم دستور میدادم یک قاشق غذاخوری صبح یکی ظهر یکی شب. فکر می که او چه میداند که خوردنش چه لذتی دارد ، چه میدانست خشکی دهان بعد از خوردنش چقدر عذاب آورِ شیرین است ، چه میدانست که شربت دیفن هیدرامین کامپاند زرد رنگ بر هر درد من درمان است حتی درد بی درمان چه برسد به سرفه و گلو درد و دندان درد . درست که پزشک ها این چیزها را نمی فهمند ، ما که نباید گول این جمله را بخوریم " فروش بدون نسخه ی پزشک ممنوع " .


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: " فروش بدون نسخه ی پزشک ممنوع "
 • کلمات کلیدی: دیفن ,هیدرامین ,پزشک ,کامپاند ,شربت ,دیفن هیدرامین ,شربت دیفن ,هیدرامین کامپاند ,پزشک ممنوع ,بدون نسخه ,دیفن هیدرامین کامپاند

اینکه مردی با اعتماد به نفس سوار بر الاغ اش پشت چراغ قرمز باشد در حالی که دست در دماغ اش دارد و از لبخند و حرف مردم هم هیچ اباهی ندارد چندان جذ تی ندارد، لااقلش شاید برای من . این هم که مردی دیگر با سیبیل هایی کلفت و شلواری سیاه رنگ سوار بر موتور سیکلت اش با ژستی نابودکننده ، پشت چراغ قرمز دست در دماغ اش داشته باشد هم چندان جذاب نیست، لااقلش شاید برای من . و این هم که مردی با لباس های اتو شده ، صورتی اصلاح شده و عینکی که مارکش از پشت شیشه داد می زند که صاحب من چه ی است سوار بر لندکروز اش پشت چراغ قرمز بیخیال از تمام چشم هایی که خیره اش شده اند دست در دماغ اش داشته باشد هم جذ تی ندارد ، لااقلش شاید برای من. اما رابطه ی این سه تصویر چرا ، جذ ت دارد . همه ی این ها را گفتم که بگویم همه ی ما آدمیم ، آدم های خیلی معمولی با نیاز های طبیعی مشترک ، فقط در قالب های متفاوتی قرار گرفته ایم. اگر چشم هایمان را باز کنیم آدم های خاص و افسانه یی مان هم با همین نیاز های طبیعی مشترک تبدیل به آدمی واقعی و معمولی می شوند. اگر این ها را باور داشته باشیم از آدم ها بت نخواهیم ساخت و ما خود معمولی مان خواهیم بود البته اگر بخواهیم که باشیم.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: "همه ، آدم های معمولی یی هستیم "
 • کلمات کلیدی: شاید ,داشته ,معمولی ,لااقلش ,دماغ ,چراغ ,چراغ قرمز ,شاید برای ,لااقلش شاید ,طبیعی مشترک ,داشته باشد

"خ" میگفت : " آدم های بی سوادی هستیم، می گفت اگر دست او می بود توی مدرک هایمان می نوشت مهارتمان در حد آجر چیدن هست ، شاید همان هم نه. میگفت مقصر شماها نیستید ها، نسل تان اینجوری هست.همه ی این ها را می گفت ، بعدش میگفت البته شماها خوشبخت تر هستید و البته آدم هایی که با شماها در ارتباطند. میگفت بی سوادی شماها فوقش به سوزاندن دو سه تا سرور می رسد و ضرر چند میلیون پول زبان بسته، بیچاره آن هایی که جانشان با یک مشت آدم بی سواد مثل شماها به اسم پزشک به خطر بیفتد. می گفت آنها با جان مردم بازی می کنند. " همه ی این حرف ها توی همین هفته بارها و بارها توی ذهنم آمده. مخصوصا بازی با جان مردم . نمی خواهم بی انصافی کنم. در مورد همه پزشک ها حرفم این نیست . ولی بعضی هایشان جوری زُل می زنند به چشم های آدم انگار که دارند این جمله را با خود می گویند : " بگذار ببینم چی به قیافت میاد، آها ، آنتی بیوتیک !!! "


اطلاعات

داشتم پله ها را پایین می رفتم .داشت پله ها را بالا می آمد . سرم پایین بود .کفش هایش را شناختم. نمی دیدمش . از پاگرد که بالا رفت ایستاد . برگشت آمد توی پاگرد . گفت بایستم . صدایم نزد فقط گفت بایستم . پله ی هفتم را ایستادم ولی بر نگشتم. محکم تر از قبل گفت که برگردم. برگشتم ولی نگاهش ن . این بار محکم تر گفت که نگاهش کنم. سرم را بلند . پیراهنِ چارخونه ی مردانه ی آستین کوتاهِ سفید و سبز کاهویی پوشیده بود ، شانه هایش مثل همیشه افتاده بود ، دکمه ی بالایی اش را بسته بود برای اولین بار شاید ، انگار که می خواست خودش را خفه کند ، یقه اش مرتب روی هم افتاده بود ، پیراهنش اتو داشت مثل همیشه. محکم گفت که نگاهش کنم ولی سرِ من بالا تر از یقه اش نرفت . دست خودم نبود ، نمی توانستم نگاهش کنم. چیزی نگفت. می دانست که نگاهش نمی کنم . ت شد . با صدای نسبتا آرامی گفت فُلان چیز را تازه شروع کرده به گفتن . گفت که کلاس اش شلوغ تر شده. داشت می گفت آقای فُلانی سراغ ام را گرفته که چرا ، سرم را بالا تر بردم ، نگاهش ، فقط نگاهش ، باقی حرفش را نزد ، پوزخند اش را که دیدم عقب عقب راه افتادم ، آرام آرام پله ها را پایین آمدم . توی پاگرد ایستاده بود . دیگر صدایم نزد. احتمالا فقط با پوزخند نگاه می کرد . داشت توضیح می داد در مورد چیزهایی که من نمی خواستم. نگفت که برگردم . نگفت که پشیمان است . و من مصمم تر از بیداری هایم لب هایم را دوخته بودم که مبادا حرفی بزنم. ناخن هایم را کف دستم فشار میدادم که مبادا بغض کنم. توی خواب هم می دانستم همه ی این ها به ضرر من هست. با صدای گفتن مامان بیدار شدم . زیر لب می گفتم. چشم هایم را که باز تازه یادم آمد مامان این روزها بابا را صدا میزند .

+ " از دیگران " سمت راست تازه اضافه شده ، از این بعد بخوانید شان .


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: " اضغاث احلام "
 • کلمات کلیدی: نگاهش ,امیر ,هایم ,تازه ,پاگرد ,محکم ,امیر امیر ,نگاهش کردم

نیلو می گوید بروم غرق بشوم توی دنیای خودم، البته شاید با یک لحن کمی تند تر از این که من نوشته ام. نازی می گوید خاک بر سرم :) . همه ی این ها بخاطر این است که نیلوفر و نازنین برای کنسرت ناظری ها از یک هفته ی قبل بلیط گرفته اند و برای رفتن سر از پا نمی شناسند. نازی اصرار دارد که من هم بروم. اما من نخواستم که بروم . نه اینکه کنسرت دوست نداشته باشم ها ، آن هم کنسرت ناظری ها، نه اینکه پولش را هم نداشته باشم ها ، نه . ترجیح دادم با پولش بروم چهار تا کتاب درست و درمان و یک آلبوم ناگفته هایشان را به صورت غیر زنده ب م ، حتی اگر کتاب ها را نخوانم و یا به قطعه ها گوش ندهم ، برای اینکه نخواهم بروم بنشینم جفت یک عده آدم این ها را ترجیج دادم ، یک عده آدم که دنیای شان غریبه است . یک عده آدم که یک سری هاشان از روی علاقه آمده اند و یک سری دیگر قیافه شان دارد داد می زنند آمده اند که بگویند ما از آن دسته آدم هایی هستیم که مثلا کنسرت می رویم یا اصلا اینکه موسیقی سنتی دوست می داریم. این که در دنیایی خودم گم و گور شوم تا اینکه بخواهم بروم بنشینم جفت یک عده آدم این ها را ترجیح می دهم. آدم ها ترسناک اند. آدم هایی که خودشان نیستند.از آدم هامی ترسم .


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: " مردم گریزی "
 • کلمات کلیدی: بروم ,اینکه ,کنسرت ,نداشته باشم ,کنسرت ناظری

از اتوبوس که پیاده شدم آفتاب که خورد به سرم، کوله ام را درست دستم را بالا بردم و تا ی دربست ، به مغزم فرصت ندادم که بخواهد پشیمان بشود. راننده تا ی پیرمردی بود که تا دید گوشه مقنعه ام را تکان میدهم و زیرلب غرغر میکنم ، شیشه هایش را بالا داد و کولر ماشین اش را روشن کرد ، ذکرش را قطع کرد و گفت : "الآن خنک میشه " کمی مکث کرد و اضافه کرد که جوان هستم، باید تحمل کنم و ننالم حتی از گرمای هوا ، گفت خدا بدش می آید. گفت ناشکر نباشم. و بعد ت شد. و من داشتم به خودم میگفتم خدا که اینجوری نیست ، نباید از خدا دیو بسازد. سر دل استراحتی می راند و یاالله یا الله می کرد و من داشتم به همین نیم ساعت پیش فکر می . به اینکه دقیقا از کی تا حالا فوبیای اتوبوس گرفته ام و هربار روی خودم نمی آورم ، پیرمرد که زد روی ترمز چشمهایم را که باز دو پسرک جوان توی ماشین جلویی را دیدم ، با صدای بلند پیرمرد صاف تر نشستم ، داشت به خانم کنار خیابان میگفت که سوار شود. خانم انگار داشت استخاره می کرد که با فریاد پیرمرد با تعلل جلو سوار شد و من عینکم را بالا دادم و تکیه زدم . تازه متوجه دختربچه روی پاهای زن شدم. هنوز داشتم نگاهش می که یکی زد توی گردن دخترک و گفت : " توله سگ درست بشین." و دخترک را تقریبا جلو پرت کرد تا خودش بتواند پای اش را بیاندازد روی اون یکی پایش. دخترک نگاهی به من کرد و سرش را پایین انداخت و سعی کرد با کمترین تماس با مادرش بنشیند. پیرمرد گفت دخترم و ادامه حرفش را نزد . چند لحظه طول کشید که گفت : " شیدا، مامان من که گفتم نیای ، اذیت می شی ". شیدا جواب نداد. ت بودیم همه، فقط گاهی صدای تق تق اس ام اس گوشی زن می آمد .سرکوچه که رسیدیم پول تا ی دربستی ام را دادم و پیاده شدم ، ماشین پشت سر تا ی همان دو جوان سر چهارراه بودند . عینکم را گذاشتم روی چشم هایم و پباده راه افتادم. انگار که ترسیده باشم زیر لب می گفتم یا ستار و چقدر بدم می آمد از ترحم. و چقدر بدم می آمد از دربستی و چقدر بدم می آمد از آدم های خودخواه، حتی اگر مادر باشند. نه گرما اذیتم می کرد و نه آفتاب ، سرم اندازه یک سنگ سنگین بود ، ته دلم می گفتم خدا کند شیدا مثل مادرش نشود، و چقدر بدم می آمد از قضاوت بی جا. به خودم که آمدم دیدم ایستاده ام جلوی در و به شدت سرم را تکان می دهم انگار که می خواهم تمام افکارم را دوور بریزم. مچ پای زن و بغض شیدا جلوی چشمم بود. من جوانم ، باید تحمل کنم و ننالم و از ها بدم نیاید چون روز خداست.


اطلاعات

سیاووش یک روز از من بزرگتر هست. فقط یک روز . سر همین یک روز هم من کلی احترامش را دارم. همین چند روز پیش بود که گفت من یکی از آدم هایی هستم که هیچ وقت فراموش ام نمی کند.خیلی برایم جالب بود.سیاووشِ همیشه شوخ طبع را چه به این حرف ها . همیشه ی خدا بیشتر صحبت هایمان به شوخی می گذشت. گفت اش به دو دلیل . خندیدم و گفتم مطمعنا یکی اش هم این است که تو یک روز از من بزرگتری ، دلیل دومت را بگو. گفت این هم هست اما جز دو دلیل من نیست. گفت بخاطر صدایم هست. هنوز صدایم را که سر فلان کلاس شعر می خواندم یادش هست و اینکه اولین بار که سلام کرده جواب اش را داده ام . دلیل هایش برایم خیلی خیلی جالب بود و البته بچگانه. و خدا می داند که چقدر دلیل هایش را دوست می داشتم ، نه بخاطر اینکه گفته صدایم را یادش هست ها نه ، من دنیایش را دوست دارم . کمتر آدمی به سن سیاووش پیدا می شود که هنوز توی دنیای آدم بزرگ ها غرق نشده . و هنوز با دلیل های ساده هم آدم ها را یادش می آورد . همه ی این ها ماند و فقط بهش گفتم که که یکی از با معرفت ترین های زندگی ام هست. و او قول داد که بعد تر ها ع بچه هایش را برایم بفرستد.

+ 12 شهریور دو سال پیش این روزهای ِ من بیشترین بازدید کننده را داشته ، الان توی وب گذر چشمم به این تاریخ افتاد.

+ هنوز به این روزهای ِ من ِنو و تمییز شده ی این چنینی عادت ندارم.

+ من بامبو خیلی دوست دارم .


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: " سیاووش "
 • کلمات کلیدی: دلیل ,خیلی ,هایش ,یادش ,سیاووش ,برایم ,دلیل هایش

مامان وقتی 17 ساله بوده ازدواج کرده. بابا وقتی 22 ساله بوده خودش مامان رو انتخاب کرده . مامان می گوید بابا شیفته اش بوده و قبل تر ها برایش شعر عاشقانه می گفته. اما بابا انکار می کند. با برق چشم ها و لبخند روی لب هایش، انکار می کند. مامان عاشق است. هنوز شعر ها را حفظ می خواند. بابا مغرور است. مامان را خیلی خیلی دوست دارد. مامان صبور است. بابا مثل جوان های امروزی بلد نیست هر روز به مامان بگویید "دوستش دارد" اما به سبک خودش دوستش دارد .بابا خودخواه نیست. بابا پا به پای ما شیطنت دارد. مامان همیشه لبخند دارد. بابا هنوز عاشق است. همه ی این ها به کنار . بابا دروغ گفتن بلد نیست. مامان خوشبخت ترین زن دنیاست. ، چون بابا بلد نیست دروغ بگوید.


اطلاعات

گفت برنامت برای آینده ت چی هست؟

مغزم داشت جان می کند که بپرسد کدامش منظورت هست؟ نگاه ، ت شدم ، بعدش گفتم این کارم که گیر تو هس رو تمامش کنم، بلکه از دستت راحت بشم. بعدش حتما باید با مامان و بابا برم مسافرت. بعدش اول پاییز می شه ،اون موقع باید یه سرما بخورم طوری که 7 روز به تمام با لذت بخوابم. بیدار بشم یا نه مهم نیست . همه ی این ها را توی دلم گفتم. بعدش خندیدم و گفتم : فعلا باید اینو تمومش کنم بعدش هم درس بخونم.


اطلاعات