باران گرفته

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت باران گرفته به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
هر درختی میوه دارد، میوه ی بابا تویی

هر گلی پروانه دارد، زینت گل ها تویی

ساحل آرامش من را دگر موجی نبود

بعد از این زیباترین آرامش دریا تویی

از پیمبر چون شنیدم مؤنسات الغالیات1

دیگر اما مونس خواهر بشو، "بابا" تویی

از برم یاسین بخوان، خیرات کن، نذری بده

نایب من در عزای روز عاشورا تویی

دخترم؛ شاید شبی در خواب مهمانت شوم

هم نشین خوب من در شادی و غم ها تویی

هم چنان با خنده ات شیرین زبانی می کنی

مایه ی آسایشم در عالم بالا تویی

هر کجا هستی خدا پشت و پناهت... می روم

بی گمان امّید قلبم، دخترم "زهرا" تویی

1- قال رسول الله(ص): لا تکرهوا البنات. فإنهن المؤنسات الغالیات. (میزان الحکمة ج 11 ص 4881 نقله عن کنز العمال)


اطلاعات

عمری میان ما به تماشا نشسته ای

از هر طریق بوده دلم را ش ته ای

تمدید می کنی همه تحریم های ما

همچون مذاکرات انرژی هسته ای

از بس نفس زدی شده ای زرد و ناتوان

دیگر مسلّم است که رنجور و خسته ای

آ شبیه پنجره ها بشکنم تو را

ای "کوه فاصله" که دلم را ش ته ای


اطلاعات

اتل متل یه خانم یه خانم مهربون

یه خانمی که قلبش زلاله مثل بارون

یه خانمی که روزی چادرشو سرش کرد

جوونیاشو وقفِ غیرتِ شوهرش کرد

یه خانمی که میگه خدا همیشه ما رو

می بینه و می شنوه صدای گریه ها رو

یه خانم رئوف و ساده و با محبّت

یه خانمی که داره به مرد خونه عادت

یه مردی که می خنده به غصه ها و غم ها

یه مردی که چ و بسته به روی دنیا

یه زندگی خوب و یه آسمون آبی

پر از صدای بارون پر از صدای شادی

اتل متل زندگی یه زندگی ساده

یک زن و شوهر خوب یه عشق فوق العاده

اتل متل پریوش که شوهرش علیله

ولی همیشه میگه: رضا خیلی دلیره

اتل متل یه جانباز رو ویلچرش نشسته

پری با خنده میگه: سی ساله روش نشسته

سی سال پیش یه ترکش یه چشمشو دریده

سی ساله تو شلمچه دنبال پاش می گرده

سی ساله که جز رضا هیچ کی دوسم نداره

همسایه ها می گفتن: جی تو کی میاره؟!

همسایه ها می گفتن: ولش ؛ علیله!

ولی من می دونستم رضا خیلی دلیره...

یه روزی تو محله صدا زدن جوونا!

بیاید بریم به جنگِ دشمنای بی حیا

بیاید بریم که دیره وگرنه جون می گیرن

چادرو از رو سرِ تون می گیرن

بیاید بریم جوونا یاری کنیم و

بیاید بریم که دیره! نمی شنوید صدامو؟!

تو اوج اون هیاهو میون اون جوونا

فقط رضای من گفت: لبیک یا ا!

یه شب اومد بهم گفت: پری! دلم می گیره

شهیدا رو می بینی؟ حیفه آدم بمیره...

پری! یه وقتا گاهی می خوام پیشت نباشم

می خوام پیشم نباشی تنهای تنها باشم

آخه همه شهیدا همسراشون غریبن

فقط خدا می دونه اونا چیا کشیدن!

پری دلم می گیره وقتی همه رفیقام

میرن به جبهه و من به فکر مالِ دنیام

میرم که تا بجنگم تنها نمونه

ولی پری به جونت خیلی غریب و تنهام...

***

رضا به فکر ما بود به فکر خواهر تو

به فکر شادی من به فکر مادر تو

رفت و برای جبهه جوونی شو فدا کرد

به عشق آتشینِ عّباس، اقتدا کرد

رضای امروز ما همون رضای تنهاست

اما واسه پریوش همون رضای رعناست

ب تو خواب دیده منوچهر و علی رو

گفتن بیا رضا جان ولش پری رو

اونم مث فرشته باید دووم بیاره

نگاه کن اشکانه رو چقدر غصه داره...؟!

بیا بریم برادر یه وقتی جا می مونی

خدا نکرده می خوای توی دنیا بمونی...؟!

رضا دلش گرفت و زانوی غم بغل کرد

پری اومد کنارش اونو محکم بغل کرد

برای آ ین بار دست رضا رو بوسید

دستی به موش کشید و کل تنش رو بویید...


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: پریوش و رضا
  • کلمات کلیدی: بریم ,خانمی ,رضای ,بیاید ,خیلی ,صدای ,بیاید بریم ,همون رضای ,همسایه‌ها می‌گفتن ,خیلی دلیره
اتل متل یه خانم یه خانم مهربون

یه خانمی که قلبش زلاله مثل بارون

یه خانمی که روزی چادرشو سرش کرد

جوونیاشو وقفِ غیرتِ شوهرش کرد

یه خانمی که میگه خدا همیشه ما رو

می بینه و می شنوه صدای گریه ها رو

یه خانم رئوف و ساده و با محبّت

یه خانمی که داره به مرد خونه عادت

یه مردی که می خنده به غصه ها و غم ها

یه مردی که چ و بسته به روی دنیا

یه زندگی خوب و یه آسمون آبی

پر از صدای بارون پر از صدای شادی

اتل متل زندگی یه زندگی ساده

یک زن و شوهر خوب یه عشق فوق العاده

اتل متل پریوش که شوهرش علیله

ولی همیشه میگه: رضا خیلی دلیره

اتل متل یه جانباز رو ویلچرش نشسته

پری با خنده میگه: سی ساله روش نشسته

سی سال پیش یه ترکش یه چشمشو دریده

سی ساله تو شلمچه دنبال پاش می گرده

سی ساله که جز رضا هیچ کی دوسم نداره

همسایه ها می گفتن: جی تو کی میاره؟!

همسایه ها می گفتن: ولش ؛ علیله!

ولی من می دونستم رضا خیلی دلیره...

یه روزی تو محله صدا زدن جوونا!

بیاید بریم به جنگِ دشمنای بی حیا

بیاید بریم که دیره وگرنه جون می گیرن

چادرو از رو سرِ تون می گیرن

بیاید بریم جوونا یاری کنیم و

بیاید بریم که دیره! نمی شنوید صدامو؟!

تو اوج اون هیاهو میون اون جوونا

فقط رضای من گفت: لبیک یا ا!

یه شب اومد بهم گفت: پری! دلم می گیره

شهیدا رو می بینی؟ حیفه آدم بمیره...

پری! یه وقتا گاهی می خوام پیشت نباشم

می خوام پیشم نباشی تنهای تنها باشم

آخه همه شهیدا همسراشون غریبن

فقط خدا می دونه اونا چیا کشیدن!

پری دلم می گیره وقتی همه رفیقام

میرن به جبهه و من به فکر مالِ دنیام

میرم که تا بجنگم تنها نمونه

ولی پری به جونت خیلی غریب و تنهام...

***

رضا به فکر ما بود به فکر خواهر تو

به فکر شادی من به فکر مادر تو

رفت و برای جبهه جوونی شو فدا کرد

به عشق آتشینِ عّباس، اقتدا کرد

رضای امروز ما همون رضای تنهاست

اما واسه پریوش همون رضای رعناست

ب تو خواب دیده منوچهر و علی رو

گفتن بیا رضا جان ولش پری رو

اونم مث فرشته باید دووم بیاره

نگاه کن اشکانه رو چقدر غصه داره...؟!

بیا بریم برادر یه وقتی جا می مونی

خدا نکرده می خوای توی دنیا بمونی...؟!

رضا دلش گرفت و زانوی غم بغل کرد

پری اومد کنارش اونو محکم بغل کرد

برای آ ین بار دست رضا رو بوسید

دستی به موش کشید و کل تنش رو بویید...


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: پریوش و رضا
  • کلمات کلیدی: بریم ,خانمی ,رضای ,بیاید ,خیلی ,صدای ,بیاید بریم ,همون رضای ,همسایه‌ها می‌گفتن ,خیلی دلیره
اتل متل یه خانم یه خانم مهربون

یه خانمی که قلبش زلاله مثل بارون

یه خانمی که روزی چادرشو سرش کرد

جوونیاشو وقفِ غیرتِ شوهرش کرد

یه خانمی که میگه خدا همیشه ما رو

می بینه و می شنوه صدای گریه ها رو

یه خانم رئوف و ساده و با محبّت

یه خانمی که داره به مرد خونه عادت

یه مردی که می خنده به غصه ها و غم ها

یه مردی که چ و بسته به روی دنیا

یه زندگی خوب و یه آسمون آبی

پر از صدای بارون پر از صدای شادی

اتل متل زندگی یه زندگی ساده

یک زن و شوهر خوب یه عشق فوق العاده

اتل متل پریوش که شوهرش علیله

ولی همیشه میگه: رضا خیلی دلیره

اتل متل یه جانباز رو ویلچرش نشسته

پری با خنده میگه: سی ساله روش نشسته

سی سال پیش یه ترکش یه چشمشو دریده

سی ساله تو شلمچه دنبال پاش می گرده

سی ساله که جز رضا هیچ کی دوسم نداره

همسایه ها می گفتن: جی تو کی میاره؟!

همسایه ها می گفتن: ولش ؛ علیله!

ولی من می دونستم رضا خیلی دلیره...

یه روزی تو محله صدا زدن جوونا!

بیاید بریم به جنگِ دشمنای بی حیا

بیاید بریم که دیره وگرنه جون می گیرن

چادرو از رو سرِ تون می گیرن

بیاید بریم جوونا یاری کنیم و

بیاید بریم که دیره! نمی شنوید صدامو؟!

تو اوج اون هیاهو میون اون جوونا

فقط رضای من گفت: لبیک یا ا!

یه شب اومد بهم گفت: پری! دلم می گیره

شهیدا رو می بینی؟ حیفه آدم بمیره...

پری! یه وقتا گاهی می خوام پیشت نباشم

می خوام پیشم نباشی تنهای تنها باشم

آخه همه شهیدا همسراشون غریبن

فقط خدا می دونه اونا چیا کشیدن!

پری دلم می گیره وقتی همه رفیقام

میرن به جبهه و من به فکر مالِ دنیام

میرم که تا بجنگم تنها نمونه

ولی پری به جونت خیلی غریب و تنهام...

***

رضا به فکر ما بود به فکر خواهر تو

به فکر شادی من به فکر مادر تو

رفت و برای جبهه جوونی شو فدا کرد

به عشق آتشینِ عّباس، اقتدا کرد

رضای امروز ما همون رضای تنهاست

اما واسه پریوش همون رضای رعناست

ب تو خواب دیده منوچهر و علی رو

گفتن بیا رضا جان ولش پری رو

اونم مث فرشته باید دووم بیاره

نگاه کن اشکانه رو چقدر غصه داره...؟!

بیا بریم برادر یه وقتی جا می مونی

خدا نکرده می خوای توی دنیا بمونی...؟!

رضا دلش گرفت و زانوی غم بغل کرد

پری اومد کنارش اونو محکم بغل کرد

برای آ ین بار دست رضا رو بوسید

دستی به موش کشید و کل تنش رو بویید...


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: پریوش و رضا
  • کلمات کلیدی: بریم ,خانمی ,رضای ,بیاید ,خیلی ,صدای ,بیاید بریم ,همون رضای ,همسایه‌ها می‌گفتن ,خیلی دلیره

یک روز پیاده کربلا خواهم رفت

پابوسِ ِ سر جُدا خواهم رفت

هر چند نبسته ام بر و بارِ سفر

با سوره ی شمس و والضحی خواهم رفت

عمری است که شش گوشه نشد قسمت من

این بار به اذن مرتضی خواهم رفت

دل، قبله ی اشک است، به خود می بالم

تا قبله ی مایل به خدا خواهم رفت

سوگند به بانوی دو عالم زهرا

آرام و سبک بال و رها خواهم رفت...


اطلاعات