بابای خوبم آسمونی شد

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت بابای خوبم آسمونی شد به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
سال تحویل شده

و سال جدید بدون حضور تو شروع شده

امسال سفره هفت سین ما روی سنگ قبر سردی پهن شد

امسال تنهایی یا مقلب القلوب و الابصار رو زیر لب کردیم

امسال چشم ها خیره به ع تو و پر از اشک بودکه سال تحویل شد

امسال در دست مادر قرآنی بود و در چشمانش اشک حلقه زده بود و سال را با مرور

تمام خاطرات با تو بودن تحویل کرد

امسال ما به جای بوسیدن گونه های گرم تو شیشه سرد ق را بوسیدیم

و تبریک های خود را نثار قاب ع ی کردیم که جو برایمان نداشت

امسال روز های عید با یاد و خاطره تو و بدون حضور گرمت سپری میشود

امسال هم سفره هفت سین را من چیدم بابا ولی متفاوت تر از هر سال

امسال سفره هفت سین را چیدم با:

سفره دلمان
سنگ صبورمان
سبزی جانمان
سوز دلمان
سکوت دلمان
سودای وجودمان
سکوت تو پدرم ....


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: هفت سین امسال ....
  • کلمات کلیدی: امسال ,سفره ,تحویل ,امسال سفره ,بدون حضور
برای تمام پدرانی که مثل پدر و پدر بزرگان مهربان من اسیر خاکند
روحشون شاد ویادشان گرامی

27wt_p ogrid_1427065723915.jpg

بزرگ بود
و از اهالی امروز بود
و با تمام افق های باز نسبت داشت
و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید.
صدایش
به شکل حزن پریشان واقعیت بود.
و پلکهایش
مسیر نبض عناصر را
به ما نشان داد.
و دست هایش
هوای صاف سخاوت را
ورق زد
و مهربانی را
به سمت ما کوچاند.
به شکل خلوت خود بود
و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را
برای آینه تفسیر کرد
و او به شیوه ی باران پر از طراوت تکرار بود.
و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر می شد.
همیشه کودکی باد را صدا می کرد.
همیشه رشته ی صحبت را
به چفت آب گره می زد.
برای ما، یک شب
سجود سبز محبت را چنان صریح ادا کرد
که ما به عاطفه ی سطح خاک دست کشیدیم
و مثل لهجه ی یک سطل آب تازه شدیم.
و بارها دیدیم
که با چقدر سبد
برای چیدن یک خوشه ی بشارت رفت.
ولی نشد
که روبه روی وضوح کبوتران بنشیند
و رفت تا لب هیچ
و پشت حوصله ی نورها دراز کشید
و هیچ فکر نکرد
که ما میان پریشانی تلفظ درها
برای خوردن یک سیب
چقدر تنها م م.


اطلاعات

liyw_pic_0173.jpg

هییسسسسسسس!!!!!!

یواش ترخوشحالی کنید!!!!!!!!!!!

شاید ی پدر نداشته باشد…
اینقدراین طلای با ارزش را به رخ نکشید ...
قدرش را بدانید ..
ازکنارش بودن لذت ببرید،
دستانش را بوس کنید،
ساعتها نگاهش کنید ، پدرهدیه نمیخواهد...پدرخودش هدیه س ،
ازدستش ندهید برایش وقت بگذارید.
نگید بابا گیر نده من بزرگ شدم نه!!!!!
توبرای اون همون موجود کوچولویی .... مواظب باش اون فرشته توست که به زمین اومده... تاازتو حمایت کنه... مواظب باش دل فرشته را نشکنی...

فقط یک کم یواشتر!!!
شاید ی دلش برای پدرش تنگ شده ......


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: هیس ...
  • کلمات کلیدی: