عشق پاک

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت عشق پاک به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

تو تمام این مدت که میرفتی سفر که اون بیمار بهت نیازداشت

من درغم دوریت مردم و زنده شدم

ا اون بیمار سفرکرد و رفت

ولی بازم تو منو تنها گذاشتی

اخه چرا؟

مگه دوستم نداری؟

سوختن در آب

غرق شدن در آتش

پرواز در خاک

ریشه در آسمان

این روزها که نیستی همه ی دنیایم به هم ریخته

اطلاعات

برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دارم بدانی ،

حتی اگر کنارم نباشی ...

باز هم ،

نگاهت می کنم ...

صدایت را می شنوم ...

به تو تکیه می کنم

همیشه با منی ،

و همیشه با تو هستم،

هر جا که باشی!......


اطلاعات

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست
بی هر لحضه مرا بیم فرو ریختن است
مثل شهری که به روی گسل ز له هاست
باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق
وسکوت تو جواب همه مسئله هاست


اطلاعات