آموزشگاه کامپیوتر عصر دانش قربانی

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت آموزشگاه کامپیوتر عصر دانش قربانی به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
زمانهای آزمون 93
اردیبهشت ماه 93/02/26
تیر ماه 93/04/06
مرداد ماه 93/05/24
مهرماه 93/07/04
آبان ماه 93/08/16
آذر ماه 93/09/21
بهمن ماه 93/11/10
اسفند ماه 93/12/15

تذکر:

قبل از آزمون کارت ورود به جلسه را از آموزشگاه تحویل بگیرید.

تسویه حساب قبل از ورود به جلسه ا امی است.

همراه داشتن کارت ورود به جلسه ، کارت ملی یا شناسنامه،مداد،خ ر ا امی است.


اطلاعات

آموزش نرم افزار های تخصصی


آموزش 3ds max 2015 (نرم افزار انیمیشن سازی ، طراحی داخلی و...)

آموزش autocad 2015 (نرم افزار طراحی ، ترسیم و نقشه کشی و...)

آموزش premiere pro cs6 (نرم افزار می ، مونتاژ و... )

آموزش p oshop cs6 (نرم افزار ایجاد، ترکیب، ویرایش و... ع ها)

آموزش coreldrow x6 ( نرم افزار ایجاد، ترکیب، ویرایش و... ع ها)

آموزش adobe illustrator (رسم تصاویر، کارتون ها، نمودارها...و لوگو ها)

آموزش مقدماتی کامپیوتر(icdl 2)

آموزش پیشرفته کامپیوتر (icdl 1)


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: آموزش
  • کلمات کلیدی: آموزش ,افزار ,کامپیوتر icdl ,ع‌ها آموزش ,ترکیب، ویرایش ,ایجاد، ترکیب، ,افزار ایجاد، ,ایجاد، ترکیب، ویرایش ,افزار ایجاد، ترکیب،
زمانهای آزمون 93
اردیبهشت ماه 93/02/26
تیر ماه 93/04/06
مرداد ماه 93/05/24
مهرماه 93/07/04
آبان ماه 93/08/16
آذر ماه 93/09/21
بهمن ماه 93/11/10
اسفند ماه 93/12/15

تذکر:

قبل از آزمون کارت ورود به جلسه را از آموزشگاه تحویل بگیرید.

تسویه حساب قبل از ورود به جلسه ا امی است.

همراه داشتن کارت ورود به جلسه ، کارت ملی یا شناسنامه،مداد،خ ر ا امی است.


اطلاعات

زمانهای آزمون 93
اردیبهشت ماه 93/02/26
تیر ماه 93/04/06
مرداد ماه 93/05/24
مهرماه 93/07/04
آبان ماه 93/08/16
آذر ماه 93/09/21
بهمن ماه 93/11/10
اسفند ماه 93/12/15

تذکر:

قبل از آزمون کارت ورود به جلسه را از آموزشگاه تحویل بگیرید.

تسویه حساب قبل از ورود به جلسه ا امی است.

همراه داشتن کارت ورود به جلسه ، کارت ملی یا شناسنامه،مداد،خ ر ا امی است.


اطلاعات

آموزش نرم افزار های تخصصی


آموزش 3ds max 2015 (نرم افزار انیمیشن سازی ، طراحی داخلی و...)

آموزش autocad 2015 (نرم افزار طراحی ، ترسیم و نقشه کشی و...)

آموزش premiere pro cs6 (نرم افزار می ، مونتاژ و... )

آموزش p oshop cs6 (نرم افزار ایجاد، ترکیب، ویرایش و... ع ها)

آموزش coreldrow x6 ( نرم افزار ایجاد، ترکیب، ویرایش و... ع ها)

آموزش adobe illustrator (رسم تصاویر، کارتون ها، نمودارها...و لوگو ها)


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: آموزش
  • کلمات کلیدی: افزار ,آموزش ,ع‌ها آموزش ,ترکیب، ویرایش ,ایجاد، ترکیب، ,افزار ایجاد، ,ایجاد، ترکیب، ویرایش ,افزار ایجاد، ترکیب،
زمانهای آزمون 93
اردیبهشت ماه 93/02/26
تیر ماه 93/04/06
مرداد ماه 93/05/24
مهرماه 93/07/04
آبان ماه 93/08/16
آذر ماه 93/09/21
بهمن ماه 93/11/10
اسفند ماه 93/12/15

تذکر:

قبل از آزمون کارت ورود به جلسه را از آموزشگاه تحویل بگیرید.

تسویه حساب قبل از ورود به جلسه ا امی است.

همراه داشتن کارت ورود به جلسه ، کارت ملی یا شناسنامه،مداد،خ ر ا امی است.


اطلاعات

آموزش نرم افزار های تخصصی


آموزش 3ds max 2015 (نرم افزار انیمیشن سازی ، طراحی داخلی و...)

آموزش autocad 2015 (نرم افزار طراحی ، ترسیم و نقشه کشی و...)

آموزش premiere pro cs6 (نرم افزار می ، مونتاژ و... )

آموزش p oshop cs6 (نرم افزار ایجاد، ترکیب، ویرایش و... ع ها)

آموزش coreldrow x6 ( نرم افزار ایجاد، ترکیب، ویرایش و... ع ها)


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: آموزش
  • کلمات کلیدی: افزار ,آموزش ,ترکیب، ویرایش ,ایجاد، ترکیب، ,افزار ایجاد، ,ایجاد، ترکیب، ویرایش ,افزار ایجاد، ترکیب،
زمانهای آزمون 93
اردیبهشت ماه 93/02/26
تیر ماه 93/04/06
مرداد ماه 93/05/24
مهرماه 93/07/04
آبان ماه 93/08/16
آذر ماه 93/09/21
بهمن ماه 93/11/10
اسفند ماه 93/12/15

تذکر:

قبل از آزمون کارت ورود به جلسه را از آموزشگاه تحویل بگیرید.

تسویه حساب قبل از ورود به جلسه ا امی است.

همراه داشتن کارت ورود به جلسه ، کارت ملی یا شناسنامه،مداد،خ ر ا امی است.


اطلاعات