تک . شمشیر . بی نظیر

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت تک . شمشیر . بی نظیر به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
چند سال پیش وقتی اسمس میومد :
(حتی اگه تبلیعاتی بود) میگفتی آخ جون اسمس اومد ...
الان وقتی اسمس میاد :
(حتی اگه دوستت پیام داده باشه ) قبلش میگی اه بازم اسمس تبلیغاتی اومد ....
تا بوده همین بوده ...
زیاد که باشی میشی اه ....
پس کم باش ولی همیشه باش ...
پ . ن : دلم واسه همه رفیقای گلم تنگ شده ...


اطلاعات

عاشقی دردسری بود نمی دانستیم

حاصلش خون جگری بود نمی دانستیم

پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم

شرط بی بال و پری بود نمی دانستیم

آسمان از تو خبر داشت ولی ما از تو

سهممان بی خبری بود نمی دانستیم

آب و جاروی در خانه ما شاهد بود

از تو بر ما گذری بود نمی دانستیم

این همه چشم به راهی نگرانم کرده

خود این هم نظری بود نمی دانستیم

شاعر: مصطفی صابر اسانی


اطلاعات