شه

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت شه به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

قرآن

گلی از باغ بهشت سوی ما آمده است

روی گلبرگ گلش قصّه ها آمده است

نام پاک این گل هست قرآن کریم

سخنانش همگی از خداوند حکیمبچّه ها قرآن ( به همراه موزیک )

آهای آهای بچّه ها بچّه های مسلمان
بیاین با هم بخونیم از آیه های قرآن
قرآن کتاب دینِ هر چی می گه شیرینِ
آیه های قشنگش تو دل هامون می شینه

برای موزیک برروی کلمه موزیک کلیک نمایید.

موزیک


اطلاعات