آموزگاران - مامۆستایان

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت آموزگاران - مامۆستایان به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
آقای افشین لهونی از همکاران دبستان شاهد شهرستان مریوان - استان کردستان، در سال تحصیلی 94-93

افشین لهونی معلم نمونه کشوری

به عنوان معلم نمونه ی کشوری انتخاب شدند. وبلاگ گروهی آموزگاران این موفقیّت را به ایشان و خانواده ی آموزش و پرورش تبریک می گوید.

امیدواریم ایشان همواره همین مسیر موفقیت را تا فتح قلّه های رضایت بپیمایند.


ـ بی شک ب موفقیت های پی در پی آقای افشین لهونی، نه حاصل اتفاق، یلکه حاصل سخت کوشی و توانمندی ایشان است.
و البته آن چه بنده در ایشان دیده ام؛ چیزی فراتر از این ها است. که فکر کنم بشود اسمش را "صداقت" گذاشت؛ چیزی که امروز و همواره بدان نیازمندیم؛ صداقت در یادگیری و یاددادن!


اطلاعات