اسدیان

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت اسدیان به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

از این رُباعی به قول مولانا :« آن­چه شنیدی بگو ! »

با قطعه­ ی درد خود ص می­ ساخت

می­ چید کنار هم ، نوایی می­ ساخت

از ناله­ ی سَر بُ ِ پازل زخم

در حنجره ، فریاد رسایی می­ ساخت


اطلاعات

و حکایت من !

شعری که مرا عجیب در خود فُرو می­بَرد ...

***

از تیر ِنشسته در بدن می­گویم

سرها که نیامد به وطن می­گویم

رگ های بُریده حرف­ هایی دارند

این است حکایتی که من می­گویم


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: جای تیر
 • کلمات کلیدی:

از واژه به جای­ شعر ، خون می­بارد

خونابه­ی سُرخ لاله­گون می­بارد

گویا که روان ِشعر من بیمار است

از پلک رُباعی­ام جُنون می­بارد


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: رباعی
 • کلمات کلیدی:

من­ سوخته­ام ، جُرعه­ی­­آبی­ لُطفاً

افروخته­ام ، جُرعه­ی­­آبی لُطفاً

در راه ِنفس بُغض گلوگیری را

اندوخته­ام ، جُرعه­ی­­آبی­ لُطفاً !


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: تاول
 • کلمات کلیدی: جُرعه­ی­­آبی­ لُطفاً

تزویر زمانه بود ! من می­دانم

تیری به نشانه بود ! من می­دانم

آن­ تیغ که با گلوی من بازی کرد

دُنبال بهانه بود ! من می­دانم


اطلاعات

پرسید که آن چیست دل­افروز انداخت ؟

بر بال و پَرت شُعله­ی جانسوز انداخت !

عاشق به زبان ساده در شعری گفت :

" تسلیم شدن مرا به این روز انداخت "


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: گفت و گو
 • کلمات کلیدی: انداخت

1- چای را بهانه کن

در بزن

بالا بیا از من

و بی تعارف در کنارم بنشین

2- تو کم تر از این فنجان چای که نیستی

گرمم کن خوب

با من باش

3- من نه به نان شب

که به روشنایی تو مُحتاجم

دُروغ نمی گویم

همراه تو ، با خورشید پهلو می زنم


اطلاعات

کبک را نزن

قرقاول کوهی را هم

*****

به تعبیر ش پیر :

" / در باران همراهی ات می کنند /

/ امّا به موقع درگرفتن ِ طوفان رهایت می سازند / ."

این روز ها ح شخص گنگی را دارم که به فرموده ی " مولانا " مـی خواهـد خـواب ِ خـود را با اشتیاق برای دیگران تعریف کند . دیگرانی که از بَد ِ حادثه ! حـــرف های او را نمی شنوند و تنها با حیرت و نگرانی در وی می نگرند ! و هیچ چاره ای نیست زمانی که آدم می اُفتد در آتش و می سوزد و بوی سوختگی او به هوا می رود .

حــرف مــادرم را بــه یــاد مـی آورم وقتـی کـه بسیـار کـوچـکم و سَر به سَرش می گذارم و به هنگام دُنبال من بد و بیراه می گوید و مادرانه فریاد می کشد :

" جِز بزنی پسر ! طوری که هفت تا خانه بوی سوختگی ات برود ."

و حالا می بینم که سوختن یعنی چه ؟ چیزی به جانت می اُفتد و از درون شُعله می کشد و آرام آرام دودت می کند !


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: سوختن
 • کلمات کلیدی:

اوّل­ ، نَفَس حُباب را زخمی کرد

دوّم ، رگ ِ هاب را زخمی کرد

می­خواست که چشمه از تک و تا اُفتد

با تیغ ، گلوی آب را زخمی کرد


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: چشمه
 • کلمات کلیدی: زخمی

این رُباعی تازه زبان باز کرده است !

*****

تا مرز گلو فاصله­ ی مویی داشت

با تیشه و تیغ و دشنه همسویی داشت

قیچی ممیّزی ! به شعرم هر روز

سر می­زد و ... حسّ ماجراجویی داشت


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: سانسور
 • کلمات کلیدی:

تعبیر زُلال­آب ، قابل که نبود !

آغوش گُل و گُلاب ، قابل که نبود

زیبنده­ی اندام لطیفی چون گُل

پیراهنی از ُحباب ، قابل که نبود


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: حُباب
 • کلمات کلیدی: قابل

این رُباعی با لب و دهان بازی می کند !

***

سر بر در و دیوار قفس می زد سار

با پنجه هُجوم میله پس می زد سار

دُنبال شکاف کوچکی ، خون آلود

در کُنج قفس نفس نفس می زد سار


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: سار
 • کلمات کلیدی: