☆☆☆ ستاره ها ☆☆☆

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت ☆☆☆ ستاره ها ☆☆☆ به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
خب اولا این ع ا خیلی قاطی پاطیه !

یعنی تقریبا همه قهرمانانمون توشنع اتوبه رو از وب ریحانه جون گرفتمخب یه چهل پنجاه تا ع از همین دوستای خوانندمون بود که وقت ندارم بزارم

ایشالله فردا پس فردا دوباره میام اوناروهم میزارم


اطلاعات