اناالحق

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت اناالحق به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
به نام خدا

دردهایم بیشتر و بیشتر میشود...

زخم هایم عمیق تر و عمیق تر میشود...

کدامین نامت مسکن درد و زخم های ناعلاجم میشود...

میخوانم... میخوانم... یا کریم و یا رحیم و یا عظیم و یا حلیم و یا مجید و یا جبار و یا شافی و یا مغنی...

آرام میگیرم...آرام و آرام تر


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: یا شافی..
  • کلمات کلیدی: آرام ,میشود
به نام خدا

وجودم را به مثابه ی عقربه ای میبینم که تنها از زمان حال عبور میکنم، دلم از حاشیه ها پر است میخواهم از همه شان رد شوم اما باز در گیر میشوم..

سیلی محکمی به وجودم میزنم و میگویم چقدر از خودت دور شدی، حواست کجاست؟!!

و یک لحظه تو را در عمق وجودم حس میکنم، ای وای که تو با منی و من...!!

حاشیه ها را کنار میزنم و متوجه حالم میشوم ومنتظر و منتظر میمانم و با سعه ی صدر به اطرافم مینگرم که این حال عجیب و غریب به زودی خواهد رفت و نگرانی ات بیجاست..

تو برای خودش زندگی کرده ای پس کجای زندگی ات معطل هستی؟!

اوست ارحم اراحمین

چقدر فکر میکنم به این جمله... با اطمینان خاطر همه چیز تمام شد!

به تو رسیدم


اطلاعات