همدرد

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت همدرد به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

خیلی وقته ننوشتم چون زندگی روی خوشش رو از من گرفت. تمام شادی هایی رو که انتظار می رفت با بودن آیین در مقابلم باشه همه اش تبدیل به دلهره و استرس و اضطراب شد. اصلا روزهای خوبی رو نداشتم. هجوم انواع بیماریها به همه افراد خانواده که منجر به رادیوتراپی شد، طلاق عروس جدید، درگیریهای برادر عروس جدید بعد از از زندان، و ....

فعلا روزهای خوبی ندارم.


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: آن روی سکه
  • کلمات کلیدی: روزهای خوبی

آخرین مطالب