گلهای رنگارنگ برنامه شماره 545b

متن گلهای رنگارنگ برنامه شماره 545b مابین مطالب و اخبار صدها سایت و وبلاگ معتبر فارسی جستجو و نتایج به دست آمده است. هیچ کدام از اطلاعات منتشر شده توسط وبسایت نوشا ایجاد نگردیده و مطالب از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 545b هنرمندان: ، گلپایگانی، شهیدی، م، شهناز، نجاهی، ورزنده، ، افتتاح آهنگ و تنظیم ار تر: م اشعار متن برنامه: ورزی، گلچین معانی، محمّد قهرمان دستگاه: بیات اصفهان ترانه: تورج نگهبان مطلع ترانه: بعد از تو هم در بستر غم می توان بعد از تو هم با دل سخن ها می توان گفت غزل آواز: زلالی خوانساری، رهی معیری مطلع غزل آواز: ز بس لبریز مهرش شد درونم نمی گنجد به خونم رنگ خونم لاله دیدم روی زیبای توام آمد به یاد شعله دیدم سرکشی های توام آمد به یاد ...

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 214b هنرمندان: قوامی آهنگ: سه گاه از تجویدی اشعار متن برنامه: رعدی آذرخشی، شمس مغربی غزل آواز: ناشناس مطلع غزل آواز: چه خوش است پیش زلفت سر شکوه باز گله های روز هجران به شب دراز ترانه: معینی کرمانشاهی مطلع ترانه: داد از دل فریاد از دل کی گردم آزاد از دل ...

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 498b هنرمندان: مرضیه، شهیدی، شهناز، ملک آهنگ: ماهور از بدیع زاده تنظیم : خالقی اشعار متن برنامه: راوی اصفهانی، رضا کاشی ترانه: نیره سینا مطلع ترانه: چه خوش می برد دل نوای ساز بنه گوش جان بر این گنج راز غزل آواز: مهین معتمدی مطلع غزل آواز: تا بود داغ غمت نقش به پیشانی ما کی به پایان رسد این سر به گریبانی ما ...

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 506 هنرمندان: ، قوامی، بدیعی، نجاهی، ملک آهنگ: همایون از شیدا اشعار متن برنامه: سعدی، پژمان بختیاری غزل آواز و ترانه: سعدی :مطلع غزل آواز صبح امروز خدایا چه مبارک بدمید که همی از نفسش بوی عبیر آید و عود :مطلع ترانه آنکه هلاک من همی خواهد و من سلامتش هر چه کند ز دلبری نکند ملامتش ...

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 580b هنرمندان: ، سیاوش، تجویدی، نجاهی، ملک دستگاه: افشاری آهنگ ترانه: تجویدی شعر ترانه، غزل آواز و اشعار متن: رهی معیری ترانه: رهی معیری مطلع ترانه: دل آرامی یا بلای منی قبله عشقی یا خدای منی غزل آواز: رهی معیری مطلع غزل آواز: ندانم کان مه نامهربان یادم کند یا نه فریب انگیز من با وعده ای شادم کند یا نه ...

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 444 هنرمندان: پوران، ایرج، بدیعی، صارمی آهنگ: همایون از میر نقیبی تنظیم: معروفی اشعار متن برنامه: شریف تبریزی، رعدی، فرهاد اشتری، صائب ترانه: عبداله الفت مطلع ترانه: بختم اگر یاری کند با من مددکاری کند یار دل آزارم دگر کمتر دل آزاری کند غزل آواز: علی اشتری مطلع غزل آواز: رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای در خاطرم چو اشک بدامان نشسته ای ...

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 327 هنرمندان: پوران، شهیدی، نجاهی اشعار: سعدی، کمال اصفهانی، حافظ دستگاه: همایون ترانه: سعدی، شیدا مطلع ترانه: به جهان م از آنم که جهان م از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست عقرب زلف کجت با قمر قرینه تا قمر در عقربه کار ما چنینه غزل آواز: کمال اصفهانی مطلع غزل آواز: باز در آن کو گذری یافتیم بر درش از کعبه دری یافتیم ...

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 540 هنرمندان: ، خوانساری، تجویدی، شریف، ملک اثری از تجویدی دستگاه: نوا گوشه های گردانیه و نیشابورک اشعار متن برنامه: شرف قزوینی، ساغر نجاتی، علی اشتری ترانه: پرویز ی مطلع ترانه: گر نمی دانی بدان غم در دل تنگم خانه کرده نکرده با دلم عهدی که غم جانانه کرده غزل آواز: حافظ، سعدی مطلع غزل آواز: زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت عاقلا مکن کاری کاورد پیشمانی تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نش تی مرا در آتش سوزان نش و ننشستی ...

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 529b هنرمندان: ، خوانساری، گلپایگانی، شهناز، شریف آهنگ: شوشتری منصوری از ملک تنظیم برای ار تر: معروفی اشعار متن برنامه: مشتاق اصفهانی، مجمر زواره ای، حبیب اسانی ترانه: هما میر افشار مطلع ترانه: ای فلک بی آشیان تنهای تنها مانده ام دیگر چه خواهی خسته و بی هم زبان در سیل غم ها مانده ام دیگر چه خواهی غزل آواز: پژمان بختیاری، دل به شوق گریه مستانه می سوزد مرا عاقلان دستی که این دیوانه می سوزد مرا بی تو ای روشنگر من بوسه می زد ناله بر لب های من ...

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 370b هنرمندان: پوران، قوامی، شهناز، معروفی آهنگ: ماهور اشعار: حافظ، سعدی آهنگ اوّل: شیدا آهنگ دوّم: ی غزل آواز: حافظ مطلع غزل آواز: فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در شه که چون عشوه کند در کارش ترانه: سعدی مطلع ترانه: من ندانستم از اوّل که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی ...

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 381b هنرمندان: الهه، قوامی، شهیدی، بدیعی، شهناز، معروفی، افتتاح آهنگ: افشاری از عارف اشعار: سعدی، رهی معیری، یگانه مطلع ترانه: هر دل که بینی مانند ما نیست اهل وفا نیست، درد آشنا نیست مطلع غزل آواز: آشفته سری کز تو در او شور و شری نیست ویرانه دلی کز غم عشقت خبری نیست خوشتر از دوران عشق ایام نیست بامداد عاشقان را شام نیست ...

518b گلهای رنگارنگ برنامه شماره هنرمندان: حمیرا، شهیدی، یاحقی، شهناز، نجاهی، افتتاح آهنگ: سه گاه از یاحقی اشعار متن برنامه: کمال خجند، گلچین معانی، سعدی ترانه: بیژن ترقی :مطلع ترانه ای بهار عشق من بی روی تو رنگ خزان دارد بهارم وای ازین بی حاصلی فریاد ازین عشقی که من در دارم غزل آواز: عماد اسانی، موید ثابتی تو که درد دل دیوانه من می دانی چند دور از تو خورم خون جگر پنهانی هم چو مجنون رو به صحرای جنون خواهیم کرد عقل را در چاه حیرت سرنگون خواهیم کرد ...

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 329 هنرمندان: شهیدی، بدیعی آهنگ: افشاری از عارف تنظیم: معروفی سایر اشعار: سعدی، عارف شعر ترانه: معینی کرمانشاهی :مطلع ترانه تا نام ایران در جهان باد پاینده آذربایجان باد غزل آواز: سعدی، فروغی بسطامی :مطلع غزل آواز من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم وگر ز کینه دشمنان به جان رسد کارم من این عهدی که با موی تو بستم به مویت گر سر مویی ش تم ...

گلهای تازه برنامه شماره 183 هنرمندان به ترتیب: خوانساری، پایور، اسماعیلی اشعار: سعدی و مولوی آهنگ: سه گاه مطلع غزل آواز: چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه ای دلبرا خطا اینجاست یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد ...

گلهای تازه برنامه شماره 133 هنرمندان به ترتیب: سیاوش، پایور، بدیعی، اسماعیلی ترانه قدیمی: چهره به چهره پیش در آمد و رنگ: پایور آهنگ: شور غزل: سعدی مطلع غزل آواز: ندانمت به حقیقت که در چهان به چه مانی جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی مطلع تصنیف: تا به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو شرح دهم غم تورا نکته به نکته مو به مو ...

گلهای تازه برنامه شماره 98 هنرمندان به ترتیب: شهیدی، شهناز، بهاری، ناهید، افتتاح شعرها: شهریار پیش در آمد: محجوبی آهنگ: دشتی مطلع غزل آواز: من آ سر به صحرا می گذارم ترا در خانه تنها می گذارم مطلع تصنیف: از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از کوی تو لیک از عقب سر نگران ...

گلهای تازه برنامه شماره 90b هنرمندان به ترتیب: شهیدی، شهناز، بهاری، ناهید، افتتاح غزل ها: سعدی آهنگ: بیات ترک پیش درآمد: شهناز رنگ: مهرتاش مطلع غزل آواز: چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است طعم دهانت از شکر ناب خوشتر است وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را ساقی بیار آن جام می مطرب بزن آن ساز را ...

گلهای تازه برنامه شماره 180 هنرمندان به ترتیب: سیاوش، بهاری اشعار: عراقی آهنگ . تنظیم: روی آهنگ: همایون مطلع غزل آواز: خوشا دردی که درمانش تو باشی خوشا راهی که پایانش تو باشی مطلع تصنیف: ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب ج چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی ...

گلهای تازه برنامه شماره 190 هنرمندان به ترتیب: سیاوش، لطفی شعر ترانه و غزل آواز: سایه آهنگ: لطفی تنظیم: معروفی مطلع غزل آواز: بگذر شبی به خلوت این ه ن درد تا شرح آن دهم که غمت با دلم چه کرد مطلع تصنیف: بنشین به یادم شبی سر کن از این می لبی ...

گلهای تازه برنامه شماره 181 هنرمندان به ترتیب: شهیدی، پایور اشعار: مولوی پیش در آمد و تصنیف و رنگ: پایور آهنگ: سه گاه مطلع غزل آواز: نشانی هاست در چشمش نشانش کن نشانش کن ز من بشنو که وقت آمد کشانش کن کشانش کن مطلع تصنیف: حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو وندر دل آتش در آ پروانه شو پروانه شو ...

گلهای تازه برنامه شماره 201 هنرمندان به ترتیب: اخوان، لطفی غزل: سعدی شعر ترانه: بهار چهار مضراب: صبا تصنیف: نی داوود آهنگ: ماهور مطلع غزل آواز: گر کنم در سر وفات سری سهل باشد زیان مختصری مطلع تصنیف: مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن ...

گلهای تازه برنامه شماره 201 هنرمندان به ترتیب: اخوان، لطفی غزل: سعدی شعر ترانه: بهار چهار مضراب : صبا تصنیف: نی داوود آهنگ: ماهور مطلع غزل آواز: گر کنم در سر وفات سری سهل باشد زیان مختصری مطلع تصنیف: مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن ...

گلهای تازه برنامه شماره 131 هنرمندان به ترتیب: شهیدی، سوگل، ناهید غزل: حافظ شعر ترانه: زهری آهنگ: شوشتری آهنگ: معروفی مطلع غزل آواز: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت مطلع تصنیف: هر حکایتی شکایتیست قصه ای ز غصه ایست ...

گلهای تازه برنامه شماره 185 هنرمندان به ترتیب: سیاوش، پایور، ظریف، بدیعی، اسماعیلی اشعار: حافظ آهنگ تصنیف: پایور رنگ: درویش خان مطلع غزل آواز: روز هجران و شب فرقت یار آ شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آ شد مطلع تصنیف: مژده ایدل که دگر باد صبا باز آمد هدهد خوش خبر از طرف صبا باز آمد ...

گلهای تازه برنامه شماره 150 هنرمندان به ترتیب: گلچین، پایور، ناهید، اسماعیلی شعر ترانه و غزل آواز: بهار پیش در آمد و آهنگ: نی داوود مقدمه تصنیف: درویش خان تنظیم: پایور آهنگ: ماهور مطلع غزل آواز: در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای مطلع تصنیف: مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن ...

گلهای تازه برنامه شماره 150 هنرمندان به ترتیب: گلچین، پایور، ناهید، اسماعیلی شعر ترانه و غزل آواز: بهار پیش در آمد و آهنگ: نی داوود مقدمه تصنیف: درویش خان تنظیم: پایور آهنگ: ماهور مطلع غزل آواز: در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای مطلع تصنیف: مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن ...

گلهای تازه برنامه شماره 158 هنرمندان به ترتیب: سیاوش، بدیعی، پایور غزل: حافظ پیش در آمد: پایور ترانه های قدیمی به یاد داری و نازار دلی تنظیم : پایور آهنگ: شور مطلع غزل آواز: یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود مطلع تصنیف: به یاد داری ماه من که روزگاری عنان نازت ماه من به نی سواری نازار دلی را که تو جانش باشی معشوقه پیدا و نهانش باشی ...

گلهای تازه برنامه شماره 128 هنرمندان به ترتیب: سیاوش، عهدیه، پایور، بدیعی، اسماعیلی شعرها: ابوسعید ابوالخیر آهنگ: م اهنگ: بیات اصفهان مطلع غزل آواز: عشق تو بلای دل درویش من است بیگانه نمی شود مگر خویش من است مطلع تصنیف: وا فریادا ز عشق وا فریادا کارم به یکی طرفه نگار افتادا ...

تاپ ناپ: در دنیای اطراف ما همیشه شگفتی هایی هستند که می توانند چشمان ما را خیره کنند. fordite (معروف به عقیق دیترویت ) یکی از این شگفتی هاست.به نظر میرسد این سنگ رنگارنگ و زیبابه طور طبیعی به این شکل به وجود آمده است ولی در واقع اینطور نیست. در گذشته اتومبیل ها با اسپری رنگ می شدند و سپس برای خشک رنگ اتومبیل به آن حرارتی بالا می دادند. در طول انجام این عملیات در طول روز مقداره زیادی از رنگ های مختلف روی زمین ریخته میشد و بعد از نفوذ به لایه های پایین تر سنگ های روی زمین با حرارتی که هنگام خشک ماشین ها میدیدند جزئی از سنگ ها می شدند و این عمل با ها و بار ها تکرار می شد. پس از گذشت زمان این سنگ های بسیار زیبا با لایه های رنگارنگ به وجود آمدند. ...

تاپ ناپ: در دنیای اطراف ما همیشه شگفتی هایی هستند که می توانند چشمان ما را خیره کنند. fordite (معروف به عقیق دیترویت ) یکی از این شگفتی هاست.به نظر میرسد این سنگ رنگارنگ و زیبابه طور طبیعی به این شکل به وجود آمده است ولی در واقع اینطور نیست. در گذشته اتومبیل ها با اسپری رنگ می شدند و سپس برای خشک رنگ اتومبیل به آن حرارتی بالا می دادند. در طول انجام این عملیات در طول روز مقداره زیادی از رنگ های مختلف روی زمین ریخته میشد و بعد از نفوذ به لایه های پایین تر سنگ های روی زمین با حرارتی که هنگام خشک ماشین ها میدیدند جزئی از سنگ ها می شدند و این عمل با ها و بار ها تکرار می شد. پس از گذشت زمان این سنگ های بسیار زیبا با لایه های رنگارنگ به وجود آمدند. ...