پرفسور نیویورکی

متن پرفسور نیویورکی مابین مطالب و اخبار صدها سایت و وبلاگ معتبر فارسی جستجو و نتایج به دست آمده است. هیچ کدام از اطلاعات منتشر شده توسط وبسایت نوشا ایجاد نگردیده و مطالب از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

بنام خدا با سلام و احترام؛ در کمال مسرت بدین وسیله برگزاری اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی را به میزبانی لرستان و همکاری انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران در مورخه 2 و 3 آذر ماه 1396 به اطلاع همه علاقمندان پژوهش های تطبیقی می رسانم. این کنفرانس با شرکت سخنرانان اصلی پرفسور سی سی ولتر ( رییس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی آفریقای جنوبی) ، پرفسور پلاکالوجیاناکی ( رییس دانشکده علوم تربیتی کرت یونان) ، پرفسور کیگو ورای ( واسادا ژاپن)، پرفسور رامینتاس زلویس ... ادامه مطلب ...

یه ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ..........ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ , ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ ' ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ.....ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ , ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﻥ ' ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﺮ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﺨﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎﺝ ﺑﺪﻩ.....ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ , ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ.....ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ.....ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ.....ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺑﺎﻫِﺮ ﻣﻐﺰ ﺳﻮﻡ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ.....ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﻡ ﺧﯿﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ.....ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺍﻩ ﻭﻃﻦ.....ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸ ...

مدیرکل درمان بنیادشهید و امور ایثارگران گفت: پرفسور «امیدرضا صدیق» جراح و متخصص اورولوژیست برای درمان جانبازان به ایران سفر می کند. ...

.یه ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ .... .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ , ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ ' ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ , ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﻥ ' ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﺮ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﺨﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎﺝ ﺑﺪﻩ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ , ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺑﺎﻫِﺮ ﻣﻐﺰ ﺳﻮﻡ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﻡ ﺧﯿﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻮ ...

.یه ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ . . . . . . . ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ , ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ ' ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ , ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﻥ ' ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﺮ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﺨﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎﺝ ﺑﺪﻩ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ , ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺑﺎﻫِﺮ ﻣﻐﺰ ﺳﻮﻡ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﻡ ﺧﯿﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ..... ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺍﻩ ﻭﻃﻦ ..... ﯾ ...

چهارمین همایش ملی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی با محوریت مدیریت راهبردی منابع انسانی با حضور مسئولان کشوری و استانی در دانشکده علوم انسانی آزاد ی سنندج برگزار شد. در جریان برگزاری این همایش دوروزه ان برتر علم مدیریت ایران نظیر پرفسور ناصر میر سپاسی، پدر علم مدیریت منابع انسانی، پرفسور حسن دانایی فرد، پرفسور رضا نجف بیگی به عنوان سخنران ویژه چهارمین همایش در نخستین روز به ارایه تازه ترین نتایج مطالعات و تحقیقات خود پرداختند. ادامه مطلب ...

خیلی از ما دوست داریم تا در زندگی موفق باشیم ، غافل از اینکه هر روز دنبال یک جمله هستیم تا ما را به موفقیت برسونه ،خیلی از شما کتاب هایی در این مورد هم خوانده اید و عمل هم کرده اید ،اما چه نقصی است که به آنچه میخواهید نمی رسید ؟ عزیزان من ... علی پرفسور سمیعی ،پرفسور فرشچیان ،پرفسور حس ، نادر فقیه زاده و... از جمله بزرگان این مرزو بوم هستند . به نظر شما این افراد چه در حال حاضر ، دوران گذشته کم بوده اند؟ به نظر شما تا چه سطح این بزرگان موفق بودند؟ ادامه مطلب ...

پروفسور منهاج، هیئت علمی کبیر و همچنین رییس کنفرانس برق پیشین 09121304513پرفسور حسینیان، معاونت پژوهشی دانشکده برق أمیر کبیر09126797233پرفسور عبدی پور، عضو هیّئت رئیسه ieee بخش ایران و عضو هیّئت علمی کبیر09123022355 مژگان عزیزیان وایزر ieee٠٩٩٠١٣٧٢٨٠٨ دکامی، روابط عمومی علم و صنعت٠٩١٢٢٩٣٦٥٢٣پرفسور سعید خزایی، عضو هیّئت علمی تهران و دبیر علمی کنفرانس دوره قبل این افراد٠٩١٢١٥٠٧٥٩١پرفسور رحیمیان، معاونت پژوهشی تهران٦٦٦٤٠٠٥٩ مزینانیان، مدیریت تعاونی کبیر ٠٩١٢٢٩٣٦٥٢٣ شهبازی، معاونت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور 09122707155 تورج رحیم پور، ریاست علمی کاربردی واحد م دره، ٠٩١٠٩٧٢٨٠٠١پرفسور خادم زاده، معاونت پژوهشی ieee٠٩١٢١١١٦٢٣٦ ابولفضل صورتگر، عضو هیّئت علمی کبیر، دبیر روابط بین الملل کنفرانس برق پیشین این افراد٠٩١٨٣٦٣٠٤٦٩پرفسور جواد مرزبان راد، عضو هیّئت علمی علم و صنعت و ریاست کنفرانس مکانیک دوره پیشین این افراد٠٩١٢١٠٨٣٠١١ ...

پرفسور یداله امیدی دانشمند برگزیده سال ۱۳۹۴ ایران ، متولد شهرستان مراغه و علوم پزشکی تبریز میباشند. گفتنی است پرفسور یداله امیدی مدرک ای تخصصی (phd) را در زمینه علوم دارویی ( دارو درمانی هدفمند مغز) از کاردیف انگلستان در سال ۱۳۸۲ ب نمود. سپس دوره پسا ای خود را در زمینه نانو بیوتکنولوژی دارویی ( نانو مدیسن مبتنی بر ژن درمانی ) در کاردیف به سال ۱۳۸۴ اتمام رساند. ایشان بنیانگذار مرکز تحقیقات نانو فن آوری دارویی و دانشکده علوم پیشرفته پزشکی در علوم پزشکی تبریز بوده و مجله علمی بین المللی bioimpacts در سال ۱۳۹۰ است. این عضو فرهنگستان علوم پزشکی دوره تخصصی در رشته نان تکنولوژی دارویی را در سال ۱۳۸۹ ایجاد کرد. تحقیقات ایشان شامل بیش از ۱۴۰ مقاله منتشر شده در مجلات بین المللی ، ۱۴ فصل کتاب و چندین اختراع ثبت شده میباشد. پرفسور یداله امیدی به مدت دو سال دانشیار پنسلوانیای بوده و هم اکنون مدیر مرکز تحقیقات ریز فن آوری دارویی تبریز نیز میباشن ...

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﺨواﺩ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎﺝ ﺑﺪﻩ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ یه لره میشه محسن رضائی در27 سالگی فرمانده کل پاسداران یه لره میشه عبدالحسین زرین کوب پدر ادبیات ایران. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺑﺎﻫﺮ ﻣﻐﺰ ﺳﻮﻡ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﻡ ﺧﯿﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺍ ...

یه روز یه لره ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، یه روز یه لره،میشه شهید بهنام محمدی .اولین نوجوان 13 ساله شهید راه وطن یه روز یه لره، میشه آریوبرزن فرمانده داریوش یه روز یه لره، میشه بی بی مریم بختیاری فرمانده بختیاری یه روز یه لره، میشه عبدالحسین زرین کوب یه روز یه لره،میشه ملک حسینی تنها پزشک پیوند کبد در آسیا یه روز یه لره،میشه بانو قدم خیر مبارزان عشایر در مقابل انگلیس یه روز یه لره،میشه مهرداد اوستا نویسنده و شاعرمعروف یه روزیه لره، میشه مسعود بختیاری که صدای مخملیش تا عرش هم میرسه یه روز یه لره، میشه محسن رضایی هشت سال دفاع از ایران را ی می کنه یه روز یه لره، میشه کریم خان زند...... یه روز یه لره، میشه حسین پناهی تا ابد در خاطره همه ایرانیان زنده می مونه یه روز یه لره،میشه علی مردان خان که به رضا خان میگه هر عق بخواهد از اسمان این کشور عبور کند باید پرهایش را باج بدهد یه روز یه لره، میشه پرفسور موسیوند و قلب رو اختراع میکنه یه ...

پرفسور میرزاخانی، پرفسور مریم میرزاخانی، نابغه علم ریاضی، اولین برنده زن جایزه پرافتخار فلان و.... دهها عنوان دیگری که این روزها در رو مه ها و فضای مجازی دست به دست می شوند، حالا پس از خبر مرگ پرفسور میرزاخانی به این وسعت منتشر می شود؛ چرا حالا؟ چرا تاکنون این همه افتخار برای ایرانی ها پنهان مانده بود؟ چون حالا دیگر این پرفسور این سراسر افتخار برای ایرانیان، «مرده» است!! حالا به این فکر افتاده اند که نامش را بر خیابانی بگذارند، تصویرش را بر صفحه رو مه چاپ کنند؛ او را ملکه ریاضیات بنامند و بر حجابش سختگیری نکنند! مریم میرزاخانی بزرگ بود و بی نظیر؛ اما بزرگی و بی نظیریش در کشور خودش دیده نشد و نخواستند ببینند و نخواستند که الگو شود؛ تلویزیون، این رسانه به اصطلاح ملی اصلا به او نپرداخت؛ برای تلویزیون هیچ مهم نبود که مریم میرزاخانی چقدر در عالم ریاضی سر و صدا به راه انداخته است؛ زمانی که تلویزیون به چند بازیگر سخیف و بی ارزش سین ...

پرفسور صفائیان با حضور در آستان مقدس زادگان آقا علی عباس وشاهزاده محمد (ع) از احداث زائرسرا و آسایشگاه سالمندان برای استفاده زائران و مسافران در جوار حرم مطهر خبر داد .به گفته خسروی عضو هئیت امنای آستان , زائر سرا (در زمینی به مساحت 20 هزار متر) وآسایشگاه سالمندان با هزینه ای حدود 5 میلیارد تومان با کمک پرفسور صفائیان ,پزشک خیر و نیکوکار بادرودی ساخته خواهد شد .خاطر نشان می شود صفائیان پیش از این هزینه ساخت غسالخانه , آزاد و ساختمان 115 بادرود را متقبل شده بود ...

پرفسور محسن هشترودی ریاضی دان برجسته و مشهور در 22 آذرماه سال 1286 شمسی در شهر تبریز و در خانواده ای فرهیخته و مذهبی کودکی به دنیا آمد که او را محسن نام نهادند. پدرش همچون اکثر تورکها مردی بود کوشا و با همت که چهارده سال در نجف اشرف تحصیل کرده بود. ادامه مطلب ...

یه لــــر میشه ملک حسینی تنها پزشک پیوند کبد در آسیا یه لــــر میشه علی مردان خان که به رضاخان میگه هر عق بخواد از آسمان این کشور عبورکنه باید پرهاشو باج بده یه لــــر میشه پرفسور موسیوند که قلب رو اختراع میکنه یه لــــر میشه اسعد بختیاری فاتح تهران یه لــــر میشه پرفسور کرم زاده جهانی ریاضی یه لــــر میشه احسان کامرانی هاروارد و مخترع قرنیه یه لــــر میشه پرفسور باهر مغز سوم فیزیک جهان یه لــــر میشه بانو قدم خیر مبارزان عشایر در مقابل انگلیس یه لــــر میشه بهنام محمدی اولین شهید راه وطن یه لــــر میشه حسین پناهی تا ابد میمونه حرفاش یه لــــر میشه باباطاهر یه لــــر میشه اریوبرزن فرمانده داریوش ... ...

رضا موذنی دسال ترین عضو کتابخانه پرفسور هشترودی نوزادی است که کمتر از یک ماه سن دارد. عضویت ایشان را همزمان با هفته کتاب در کتابخانه پرفسور هشترودی به فال نیک می گیریم. امیدواریم که کتابخانه های عمومی نقش موثری در شکوفایی استعدادهای این عزیزان داشته باشند . ...

پرفسور ریچارد نلسون فرای از بزرگترین ایران پژوهان دهه های اخیر بودند.که متاسفانه 7 فروردین امسال فوت د.ایشون به پاس علاقه ای که به تاریخ و فرهنگ ایران داشتند،وصیت کرده بودند که در شهر اصفهان خاک شوند.اما متاسفانه عده ای تندرو ناآگاه ،به ایشون بدون وجود هیچ مدرکی تهمت جاسوس بودن زده اند.و اکنون مشخص نیست که سرانجام کار چه خواهد شد.امیدواریم که هر چه زودتر در اصفهان در مراسم باشکوهی به خاک س شوند.یاد پرفسور فرای، گرانقدر تاریخ ایران گرامی باد ...

پرفسور ریچارد نلسون فرای از بزرگترین ایران پژوهان دهه های اخیر بودند.که متاسفانه 7 فروردین امسال فوت د.ایشون به پاس علاقه ای که به تاریخ و فرهنگ ایران داشتند،وصیت کرده بودند که در شهر اصفهان خاک شوند.اما متاسفانه عده ای تندرو ناآگاه ،به ایشون بدون وجود هیچ مدرکی تهمت جاسوس بودن زده اند.و اکنون مشخص نیست که سرانجام کار چه خواهد شد.امیدواریم که هر چه زودتر در اصفهان در مراسم باشکوهی به خاک س شوند.یاد پرفسور فرای، گرانقدر تاریخ ایران گرامی باد ...

پرفسور ریچارد نلسون فرای از بزرگترین ایران پژوهان دهه های اخیر بودند.که متاسفانه 7 فروردین امسال فوت د.ایشون به پاس علاقه ای که به تاریخ و فرهنگ ایران داشتند،وصیت کرده بودند که در شهر اصفهان خاک شوند.اما متاسفانه عده ای تندرو ناآگاه ،به ایشون بدون وجود هیچ مدرکی تهمت جاسوس بودن زده اند.و اکنون مشخص نیست که سرانجام کار چه خواهد شد.امیدواریم که هر چه زودتر در اصفهان در مراسم باشکوهی به خاک س شوند.یاد پرفسور فرای، گرانقدر تاریخ ایران گرامی باد ...

پرفسور لطفی زاده و منطقش پرفسور لطفی زاده و منطقش لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 پرفسور لطفی زاده و منطقش لطفى زاده در سال ۱۹۲۱ در باکو پایتخت آذربایجان شوروى سابق دیده به جهان گشود. پدرش خبرنگار رو مه ایرانیان و مادرش روسى الاصل و پزشک بود. در پى مهاجرت هایى که به جهت سیاست سختگیرانه استالین صورت مى پذیرفت، لطفى زاده همراه با خانواده اش در سال ۱۹۳۱ به تهران مهاجرت کرد. او از ۱۰ تا ۲۳ سالگى در ایران زندگى کرد و در ۱۹۴۲ با مدرک ى برق از تهران فارغ حصیل شد ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...

زمان تدریس در پرینستون حسابى تصمیم مى گیرد سفره هفت سینى براى انیشتین و جمعى از بزرگترین دانشمندان دنیا از جمله «بور»، «فرمى»، «شوریندگر» و «دیراگ» و دیگر ان بچیند و آنها را براى سال نو دعوت کند... ادامه مطلب ...

تقدیم به پرفسور امینبه خاطر صحبت هایشان در بزرگداشت حقگودیروز ما ،نشسته چوکوه بر شانه سفالی مادر حسرت چه می گذرد فردای احتمالی ما؟پرواز از پرنده گریخت،بال عبور چلچله ریختجز بر دل قفس ،ننشست شعر ش ته بالی مابرشانه های غفلتمان ،خنجر غلاف کرده زماناین زخم باز کرده دهان،پاداش بی خیالی مادلگرمی تو بود ،که سوخت ما را در این همیشه کویرامید را بهانه مگبر ای ابر ابسالی مابر حال من پرنده گریست ،چشمان غنچه ،خنده گریستمکتوب،دست کینه کیست؟تقدیر خش الی مابا خنجر ش ته خویش فریاد را مرور کنیمتا از سکوت پر نشود یکباره دست خالی ما فرناز پطروسیان ...

پس از انتشار دیدگاه هایی بی پایه درباره کورش بزرگ در هفته نامه آلمانی اشپیگل ، « پرفسور کاوه فرخ »* تاریخ دان و باستان شناس برجسته معاصر و مدیر بخش باستان شناسی بنیاد میراث پاسارگاد در نامه ای که برای هیات تحریریه این نشریه فرستاده است ، به بررسی و نقد ادعاهای بی اساس « ماتیاس شولتز » در نوشتاری با عنوان « فریب تبلیغات باستانی را خوردن - سازمان ملل فرمانروای خ مه ایران را تحسین می کند » ، پرداخته است. بنا بر اهمیت این نامه و برای آگاهی بیشتر هم میهنان ، متن پاسخ مستند پرفسور کاوه فرخ که به کوشش کمیته بین المللی نجات پاسارگاد ترجمه و منتشر شده است ، به طور کامل و به همراه همه لینک ها و تصویر ها در پی خواهد آمد : ...

پس از اینکه رقیب اصلی پرسپولیس در لیگ برتر اقدام به جذب ستاره اسلواک شد پرفسور دست به کار شد. ...

بچه که بودم وقتی با ماما نم دعوام میشد میگفت دوست داری مثل خودت باهات رفتار بشه منم گریه که نه مامان غلط ولی الان ارزومه بکی مثل خودم باهام رفتار کنه اگه من در برخورد با داداشم مثل خودش باشم صد درصد دعوامون میشه اگه با بابام مثل خودش رفتار کنم شاید باهام قهر کنه مامانم خوب مامانم اخلاقش خیلی خوبه وچون اختلاف سنیمون19 ساله خیلی باهم راحتیم ولی اگه با مامانمم مثل خودش باشم کتک رو خوردم:)))) مامان یه اخلاق داره که میگه من منم توحق نداری این کارو کنی نمی دونم چرا اینقدر حواس پرت شدم همین الان بابام بهم گفت " خنگ" خوب از سوسکه به از به پرفسور از پرفسور به خنگ واقعا پیشرفت چشم گیری داشتم ...

یه روز یه لره،،،،،،،،یه لره میشه شهید بهنام محمدی .اولین نوجوان 13 ساله شهید راه وطنیه لره میشه اریوبرزن فرمانده داریوشیه لره میشه بی بی مریم بختیاری فرمانده بختیارییه لره میشه عبدالحسین زرین کوبیه لره هم میشه ملک حسینی تنها پزشک پیوند کبد در آسیایه لره میشه بانو قدم خیر مبارزان عشایر در مقابل انگلیسیه لره میشه مهرداد اوستا نویسنده و شاعریه لره میشه محسن رضایی از فرمانده در هشت سال دفاع مقدس یه لر ه میشه کریم خان زند......یه لره میشه حسین پناهی که یادش در خاطره ایرانیان زنده می مونهیه لره میشه باباطاهریه لره میشه علی مردان خان که به رضا خان میگه هر عق بخواهد از آسمان این کشور عبور کند باید پرهایش را باج بدهدیه لره میشه پرفسور موسیوند و قلب رو اختراع میکنهیه لره میشه قیصر امین پوریه لره میشه اسعد بختیاری فاتح تهرانیه لره میشه آیت الله العظمی بروجردی مرجع بزرگ شیعیانیه لره میشه پرفسور کرم زاده جهانی ریاضییه لره میشه احسان ک ...

سلام...200 سوال از کتاب پرفسور دستگیر سوالاتی بوده که جناب محمود همت فر در ترم های گذشتهاون رو به عنوان یکی از منابع امتحانی به دانشجویان معرفی می کرده...تضمینی برای معرفی این سوالها نیست ....ولی دوستان درخواست د که سوالات گذاشته بشه در سایت با تشکر از hesab24 ...

ابا فرهیختگان اهری مرحوم پرفسور عیسی بایبوردی اهرنما،مرحوم عیسی بایبوردی ، عضو هیئت علمی گروه خون و انکولوژی بیمارستان شریعتی وعضو هیئت مدیره انجمن سرطان ایران، از اهریهای مقیم پایتخت و از نخبگان وپزشکان خیر خطه سرسبز ارسباران بود که عمر خود راوقف درمان بیماران سرطان خون کرد و در نهایت در حیاط همان بیمارستان که جان وزندگیش را در خدمت به بیماران لا علاج گذاشته بود جان به جان آفرین تقدیم کردوآسمانی شد. ...

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﯼ . ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ 13 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺍﻩ وطن. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ آﺭﯾﻮﺑﺮﺯﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﺯﺭﯾﻦ ﮐﻮﺏ. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ پزﺷﮏ پیوند ﮐﺒﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﯿﺎ. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﻡ ﺧﯿﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﻭﺳﺘﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﺎﻋﺮ. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺨﻤﻠﯿﻨﺶ ﺗﺎ ﻋﺮﺵ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﺳﻪ. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺿﺎﯾﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﻫﺒﺮﯼ میکنه. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ. ﻳﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﻴﺸﻪ ﺣﺴﻴﻦ پناﻫﻲ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽمونه. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ. ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ...

شرکت هنسون روباتیک برای اولین بار روباتی به شکل پرفسور آلبرت انیشتن طراحی کرده که می تواند به بچه ها درس علوم را آموزش دهد. ...

شرکت هنسون روباتیک برای اولین بار روباتی به شکل پرفسور آلبرت انیشتن طراحی کرده که می تواند به بچه ها درس علوم را آموزش دهد. ...

با حضور پرفسور محمد ی شیراز و یار پلسینوالیا در جمع فولاد گران ذوب آهن بویژه کارشناسان مدیریت امور اقتصادی واجرای سمینار آموزشی هزینه ب ( abc ) در مجموعه شفق " گام موفقی در جهت کاهش هزینه ها و بالا بردن بهره وری در شرکت برداشته شده است. امید است همه همکاران ذوب آهنی با این اداره (هزینه ی بر مبنای فعالیت) همگام بوده و همکاری نمایند زیرا امروز دیگر بها ی به روش سنتی جواب گو نیست و باید از روشهای نوین استفاده بهینه بنماییم ...