شکر پروردگار

متن شکر پروردگار مابین مطالب و اخبار صدها سایت و وبلاگ معتبر فارسی جستجو و نتایج به دست آمده است. هیچ کدام از اطلاعات منتشر شده توسط وبسایت نوشا ایجاد نگردیده و مطالب از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

در زمان فرعون دو نفر بدخواه نزد فرعون رفته از شخص سومی که خداپرست بود بدگویی د و گفتند: او پروردگار دیگری را پرستیده، تو را به خ قبول ندارد. فرعون گفت: او را نزد من بیاورید. دستور او را اطاعت د و مرد خداپرست را پیش فرعون بردند. در این وقت فرعون از دو مرد سعایت کننده پرسید: پروردگار شما کیست؟ گفتند: پروردگار ما تویی. فرعون از خداپرست پرسید: پروردگار تو کیست؟ مرد مومن گفت: پروردگار من همان پروردگار ایشان است. (منظور مرد مومن، خالق آن دو مرد بود که پروردگارعالمیان است) فرعون تصور کرد که او را می گوید بنابراین سعایت کنندگان را سرزنش کرد و از دربار راند. ...

مردم ! درهاى بهشت در این ماه مبارک باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند. علی (ع) حلول ماه پر خیر و برکت رمضان بر شما مبارک... ...

مردم ! درهاى بهشت در این ماه مبارک باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند. علی (ع) حلول ماه پر خیر و برکت رمضان بر شما مبارک... ...

اعتقاد به دو اسم عادل وامین برای پروردگار ما را به این عبارت زیارت امین الله رهنمون می سازد که:اللهم فا جعل نفسی...راضیه بقضایک(بارلا ها تو جان مرا مطمین بقدر و راضی به قضای خویش گردان)به عبارت واضحتر ی که اعتقاد دارد پروردگار عادل و امین است باید راضی به قضا ی او نیز باشد که این اعتقاد شرط لازم برای بیان دو اسم عادل و امین برای پروردگار می با شد ...

(ص) می فرمایند: مردم ! درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند ...

جهان ، یکپارچه والفجر است زمین ، یک جریب جاودانگیست تاریخ یک مسابقه ابدیت است .. انسان از نخل جهان بالا میرود تا مای خداوند بچیند . خوب به پروانه ها نگاه کنید : آفرین به تذهیب کار الهی ! چه نقاش چیره دستی است مژگان یار ! ببین چگونه خداوند از لبهای این دخترک معصوم لبخند می زند ! اینها نامزد های زمینی خداوندند .. اینها نسخه عطر الهی اند که در مشام ما پیچیده اند .. او همۀ عاشقان را دنبال نخود سیاه سرمه فرستاده است .. جلو هر کدام ما یک ظرف زیبایی می گذارد تا قند نیایش در دلمان آب شود ! پروردگار ما از ونوس هم زیباتر است . پروردگار ما پیراهن یوسف را زلیخادوزی کرده است .. پروردگار ما را در چین مثل بادام می پرستند . یک شب پروردگار ما قدم به رویای بتهای هند نهاده است و اینهمه پرستش ، دنبالۀ آن دیدار است ... احمد عزیزی ...

مردم ! درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند. ...

مردم ! درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند. ...

مردم ! درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند. ...

مردم ! درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند. ...

مردم ! درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند. ...

مردم ! درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند. ...

یا رب تو خود فرمودی هرگاه صدایم زنی جوابت را می دهم ادعونی استجب لکم می خواهم هزار بار صدایت بزنم می دانم امشب تنها یک قدم با تو فاصله دارم یاریم کن تا در این قَدرت، روزگارم قدری رنگ خ بگیرد ... خدایا از تو می خواهم به حق نامت اى بخشنده ای آمرزنده ای اجابت کننده اى مهربان اى پشتیبان ای آرزوی محبان اى گسترنده عطا اى آمرزنده خطا اى پدید آورنده سما ای پروردگار ای همیشه ماندگار ای امید پیش آمدهای ناگوار ای پروردگار ماه حرام ای پروردگار مشعر الحرام ای پروردگار مسجد الحرام اى آنکه مرا آفریدى اى آنکه روزیم دادى اى آنکه مرا خوراندى و نوشاندى اى عزّت آن که عزّتى ندارد اى همدم آن که همدمى ندارد اى تکیه گاه آن که تکیه گاهی ندارد منزّهى تو اى که نیست معبودى جز تو پناهم ده، پناهم ده ما را از آتش رهایی بخش اى پروردگار من ( فرازهایی از دعای جوشن کبیر ) ...

مردم ! درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند. ...

حکایت جالب خداپرست و فرعون مجموعه : ادبیات،شعر و داستان در زمان فرعون دو نفر بدخواه نزد فرعون رفته از شخص سومی که خداپرست بود بدگویی د و گفتند: او پروردگار دیگری را پرستیده، تو را به خ قبول ندارد. فرعون گفت: او را نزد من بیاورید. دستور او را اطاعت د و مرد خداپرست را پیش فرعون بردند. در این وقت فرعون از دو مرد سعایت کننده پرسید: پروردگار شما کیست؟ گفتند: پروردگار ما تویی. فرعون از خداپرست پرسید: پروردگار تو کیست؟ مرد مومن گفت: پروردگار من همان پروردگار ایشان است. (منظور مرد مومن، خالق آن دو مرد بود که پروردگارعالمیان است) فرعون تصور کرد که او را می گوید بنابراین سعایت کنندگان را سرزنش کرد و از دربار راند. منبع:رو مه اسان ...

ایلام بلاگر به نقل از وبلاگ "شهید محمد قاسم بابایی" می نویسد: " فرازهایی از دعای جوشن کبیر": یا رب تو خود فرمودی هرگاه صدایم زنی جوابت را می دهم... ادعونی استجب لکم می خواهم هزار بار صدایت بزنم می دانم امشب تنها یک قدم با تو فاصله دارم یاریم کن تا در این قَدرَت، روزگارم قدری رنگ خ بگیرد... ... خدایا از تو می خواهم به حق نامت ای بخشنده ای آمرزنده ای اجابت کننده ای مهربان ای پشتیبان ای آرزوی محبان ای گسترنده عطا ای آمرزنده خطا ای پدید آورنده سما ای پروردگار ای همیشه ماندگار ای امید پیش آمدهای ناگوار ای پروردگار ماه حرام ای پروردگار مسحد الحرام ای آن که روزیم دادی ای آن که مرا خور و نوش ای عزّت آن که عزّتی ندارد ای همدم آن که همدمی ندارد ای تکیه گاه آن که تکیه گاهی ندارد منزّهی تو ای که نیست معبودی جز تو پناهم ده، پناهم ده ما را از آتش رهایی بخش ای پروردگار من ...

ایلام بلاگر به نقل از وبلاگ "شهید محمد قاسم بابایی" می نویسد: " فرازهایی از دعای جوشن کبیر": یا رب تو خود فرمودی هرگاه صدایم زنی جوابت را می دهم... ادعونی استجب لکم می خواهم هزار بار صدایت بزنم می دانم امشب تنها یک قدم با تو فاصله دارم یاریم کن تا در این قَدرَت، روزگارم قدری رنگ خ بگیرد... ... خدایا از تو می خواهم به حق نامت ای بخشنده ای آمرزنده ای اجابت کننده ای مهربان ای پشتیبان ای آرزوی محبان ای گسترنده عطا ای آمرزنده خطا ای پدید آورنده سما ای پروردگار ای همیشه ماندگار ای امید پیش آمدهای ناگوار ای پروردگار ماه حرام ای پروردگار مسحد الحرام ای آن که روزیم دادی ای آن که مرا خور و نوش ای عزّت آن که عزّتی ندارد ای همدم آن که همدمی ندارد ای تکیه گاه آن که تکیه گاهی ندارد منزّهی تو ای که نیست معبودی جز تو پناهم ده، پناهم ده ما را از آتش رهایی بخش ای پروردگار من ...

قال الله الحکیم فی کتابه: یا ایّها الّذین آمنوا کتب علیکم الصّیام کما کتب على الّذین من قبلکم لعلّکم تتّقون. شروع ماه مبارک رمضان، در حقیقت عید بزرگى براى مسلمانان است و جا دارد که مؤمنین، ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یکدیگر را به استفاد‏ه ی هرچه بیشتر از این ماه توصیه کنند. چون ماه ضیافت الهى است، در این ماه فقط مؤمنین و انى که اهل ورود در این ضیافتند، بر سر سفره‏ ى پروردگار منّان و کریم می‏نشینند. این، غیراز سفره‏ ی عام کرم الهى است که همه‏ ى انسانها، بلکه همه‏ ى موجودات عالم از آن بهره‏ مندند؛ این، سفره‏ ى خواص و ضیافت خاصان پروردگار است. ...

قال الله الحکیم فی کتابه: یا ایّها الّذین آمنوا کتب علیکم الصّیام کما کتب على الّذین من قبلکم لعلّکم تتّقون. شروع ماه مبارک رمضان، در حقیقت عید بزرگى براى مسلمانان است و جا دارد که مؤمنین، ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یکدیگر را به استفاد‏ه ی هرچه بیشتر از این ماه توصیه کنند. چون ماه ضیافت الهى است، در این ماه فقط مؤمنین و انى که اهل ورود در این ضیافتند، بر سر سفره‏ ى پروردگار منّان و کریم می‏نشینند. این، غیراز سفره‏ ی عام کرم الهى است که همه‏ ى انسانها، بلکه همه‏ ى موجودات عالم از آن بهره‏ مندند؛ این، سفره‏ ى خواص و ضیافت خاصان پروردگار است. ...

صادق علیه السلام فرمودند :سجده شکر به جا آوردن بر هر مسلمانی واجب است . ت را به سبب آن به اتمام برسان و به سبب آن خدایت را از خودت راضی کن و به سبب آن است که ملائکه از تو متعجب و شگفت زده میشوند . به درستی که بنده زمانی که میخواند و سپس سر بر سجده شکر مینهد ، پروردگار حجاب های موجود میان بنده و فرشته ها و ملائک را میگشاید و میگوید :ای ملائکه من ! به بنده ام بنگرید . واجبم را به جای آورد و عهدم را برای من تمام نمود . سپس برای من نسبت به آنچه که برایش نعمت نموده ام ، سجده شکر به جا آورد . ای فرشتگان من ! برای او از نظر شما چه چیزی در نزد من وجود دارد ؟پس ملائکه میگویند : ای پروردگار ما ! رحمت تو .پس پروردگار میفرماید : سپس برای او چیست از پاداش ؟میگویند : ای پروردگار ما ! بهشت تو .سپس پروردگار میفرماید : برای او دیگر چیست ؟میگویند : ای پروردگار ما ! کفایت مهم هایش .پس پروردگار باز میفرماید : سپس برایش چیست ؟ علیه السلام فرمودند : چیزی از خیر ها نما ...

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند: مردم ! درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند. خدایا کمک کن چترِ گناه را در بارانِ رحمتِ رمضانت بسته نگه داریم ... آری ؛ چترها را باید بست ، زیر باران باید رفت ... ماس دعا ...

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند: مردم ! درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند. خدایا کمک کن چترِ گناه را در بارانِ رحمتِ رمضانت بسته نگه داریم ... آری ؛ چترها را باید بست ، زیر باران باید رفت ... ماس دعا ...

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند: مردم ! درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نکند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نکند. خدایا کمک کن چترِ گناه را در بارانِ رحمتِ رمضانت بسته نگه داریم ... آری ؛ چترها را باید بست ، زیر باران باید رفت ... ماس دعا ...

خدایاوقتی ناامیدیم گاه نا گاه دنبال تو میگردیم.اما فراموش میکنیم که تو همیشه در کنارمان هستی و هستیخدایاباورت داریم بودنت آرامش زندگانی ماست . اما نا خود آگاه فراموشت میکنیم که از کفر نیست بلکه دغ دغه فکری روز مره ماست.خدایاباور کن عاشقت هستیم و هرگز فراموشت نمیکنیم حتی در لحظه جان سپردن چون وقتی جان میسپاریم کنارمان هستی پس تو بهترین و عزیزترین مایی حتی مهربان تر از مادران مانخدایا خود خواهی و ندانسته هایمان را به نافرمانی مان نگذار و همواره یار و مدد کارمان باش خدایا .عاشقت هستیم تا ابد و تا ابد خدایا عاشقان امروزی از دو نعمت بی نصیب اند .نه به یار می رسند و نه به پروردگار عشاق قدیمی همواره دو چیز دارند هم یار داشتندو هم پروردگار هم به یار میرسیدندو هم به پروردگار خدایاکنارمان باش تا ابدخدایا در راه رسیدن به عشق همواره مثل قدیم مارا هم یاری کن ...

پرودگار کعبه عارفی قصد تشرف به حج داشت. فرزندش از او پرسید: «به کجا می روی؟» عارف گفت: «به سوی خانه پروردگارم.» فرزند گمان می کرد که هر خانه او را ببیند، خود پروردگار را هم می بیند لذا مشتاق همراهی با پدر شد و گفت: «چرا مرا با خود نمی بری؟» پدر گفت: «تو صلاحیت این سفر را نداری.» فرزند گریه کرد و بالا ه پدر را راضی نمود. چون پدر و پسر به میقات رسیدند، هر دو مُحرِم شده و حرکت د و وارد بیت الله شدند. فرزند مات و مبهوت همه جا را نگریست و پرسید: «پروردگارم کجاست؟» پدر گفت: «خداوند در آسمان است.» فرزند این را که شنید، فریادی زد و بیهوش شد و از دنیا رفت. پدر متأثر شد و فریاد برآورد: «پسرم چه شد، پسرم کجاست؟» از زاویه خانه خدا، ن به گوشش رسید که تو خانه خدا را می خواستی و به آن رسیدی، و او خود پروردگار را می طلبید و خدای خانه را یافت و اینک در مقامی بالا و در نزد پروردگار است. ...

پروردگار کریم در آیات 23 و 24 سوره کهف سفارش می فرماید: «وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَلِکَ غَدًا إِلَّا أَن یَشَاء اللَّهُ ...‏»؛ و هیچ گاه با قاطعیت مگو که فردا چنین کاری را انجام خواهم داد، مگر آن که آن را وابسته به خواست و مشیت پروردگار نمایی. ...

صادق علیه السلام فرمود: سجده شکر بر هر مسلمانى واجب است، با آن ت را کامل و پروردگارت را خشنود مى سازى و فرشتگان را به شگفتى مى آورى. مرحوم شیخ صدوق در کتاب "من لا یحضره الفقیه" حدیثی از صادق علیه السلام درباره سجده شکر آورده است که حضرت می فرمایند:«سَجدةُ الشُکرِ واجِبَةٌ عَلى کُلِّ مُسلِمٍ تُتِمُّ بِها صَلاتَکَ و َتُرضى بِها رَبَّکَ وَ تُعجِبُ المَلائِکَةَ مِنکَ...» ؛(۱)سجده شکر بر هر مسلمانى واجب است، با آن ت را کامل و پروردگارت را خشنود مى سازى و فرشتگان را به شگفتى مى آورى.به درستی که بنده زمانی که می خواند و سپس سر بر سجده شکر می نهد، پروردگار حجاب های موجود میان بنده و فرشته ها و ملائک را می گشایدو می گوید:ای ملائکه من! به بنده ام بنگرید. واجبم را به جای آورد و عهدم را برای من تمام نمود، سپس برای من نسبت به آنچه که برایش نعمت نموده ام، سجده شکر به جا آورد.ای فرشتگان من! برای او از نظرشما چه چیزی در نزد من وجود دارد؟پس ملائکه ...

داروخانه پروردگار داروخانه پروردگار هویج حلقه شده شبیه چشم انسان است. مردمک و عنبیه و خط نوری که به چشم میرسد درست مانند چشم انسان میباشد. تحقیقات نشان میدهد که مصرف هویج باعث افزایش جریان خون در عملکرد چشم میشود. ...

به گزارش شیعه آنلاین، «نیر بن ارتسی» خاخام سرشناس صهیونیست که پیش از این بارها و بارها اظهارات جنجال برانگیزی را مطرح کرده، در جدید ترین اظهار نظر خود گفت: پروردگار " " را برای حمایت از ما فرستاد.وی در ادامه افزود: پروردگار " " را بر کشورها و ملت های مختلفی فرستاد که بدنبال سرزمین " " و از بین بردن ما هستند!«نیر بن ارتسی» که این اظهارات را در سخنرانی هفتگی خود مطرح کرد، همچنین گفت: انتشار " " در منطقه عربی و پیوستن اروپایی ها به این گروه و نیز مورد هدف قرار دادن اروپا با هدف آن صورت می گیرد تا یهودیان به " " مهاجرت کنند لذا " " حامی یهودیان به شمار می رود. ...

پست 129 ان گاه با ص بلند می گوید: -من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم که شماها مرا سنگ باران کنید و پناه می برم به پروردگار خود از هر متکبری که به روز حساب و قیامت ایمان ندارد ... اگاه باشید که حجت الهی را بر شما تمام ...راه خیر و شر را به شما نشان دادم ...بدانید که حتی با این گروه اندک با شما جهاد خواهم کرد ..اگر چه می دانم سربازان و اذوقه من اندک است ... ...