زن و مرد ی ان نیستند

متن زن و مرد ی ان نیستند مابین مطالب و اخبار صدها سایت و وبلاگ معتبر فارسی جستجو و نتایج به دست آمده است. هیچ کدام از اطلاعات منتشر شده توسط وبسایت نوشا ایجاد نگردیده و مطالب از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

کم نیستند شادی هاحتی اگر بزرگ نباشندآنقدر دست نیافتنی نیستندکه تو عمری ستکز کرده ای گوشه جهانو بر آسمان چوب خط می کشی به انتظارحبس ابد هم حتی ، پایان داردپایانی بزرگ و طولانیچه آسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییمو به عبورشان می خندیمچه آسان لحظه ها را به کام هم تلخ می کنیم و چه ارزان می فروشیم لذت با هم بودن راچه زود دیر می شودو نمی دانیم که ؛ فردا می آیدشاید ما نباشیم سید علی صالحی ...

در غوغا و جنچالهایی که امروزه برای یافتن کار یا راه نوی هستند که از ان به درامد بیشتر ی برسند. چرا ی به فکر عشقهای دور افتاده و دور از دسترسشان نیستند ماهمه به این عقیده داریم که عشق باعث زیبایی و کمال روح انسانی است ولی هیچ به فکر ازادی از رفته شان نیستند که بایدازان چه در فکر و جه درعمل برای رسیدن به انهاست نیستند . فرامو ش نکنیم عشق بدون ازادی معنا یی انسانی ندارد.عشق و ازادی دو یار جدا نشدنی اند خدا هم با ما در ان شریک است . ...

بسم الله الرحمن الرحیم غزه هست جنگ هست و نفس های بی فایده ی من هنوز بی وقفه درحال رفت و امد است...و ما همچنان بیتاب تو نیستیم...که اگر بودیم فلسفه ی انتظار تو اجازه نمیداد... غزه هست و این اتش فقط با عطش منتظران خاموش میشود... ------ کبوتران ابراهیم به یومن وجودش نمرود را گلستان د ما از کبوتران ابراهیم هم کمتر ایم برای تو؟ --------------------------------------- این یه امر به معروفی برای"خود" است وهر که چادرش فقط لباسش نیست چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر زینبی را برای کربلای پسرش مهدی نداشته باشند... چادری ها زهــــــــــرایی نیستند! اگر ذکر لب زینبشان چیزی جز «ما رایت الا جمیلا» باشد... چادری ها زهـــــــــرایی نیستند! اگر منتظـــــــــر یوسف گمگشته ای نباشند... چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر "سربند یا زهـــــــــــرا س" را بر پیشانی علویان خود گره نزنند... چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر فکرشان،هدفشان،راهشان،نگاهشان،عشقشان و حجابشا ...

بعضی ها وقتی کاری داشته باشند دوستت هستند بعضی ها وقتی گیر می کنند دوستت هستند بعضی ها نیستند و وقتی هم هستند بهتر است نباشند بعضی ها نیستند و ادای بودن در می آورند بعضی ها در عین بودن هرگز نیستند بعضی های دیگر هم به طور کلی هستند ولی آدم نیستند آنهای دیگری هم که آدم هستند نیستند به این میگن تنهایی! ...

1-مردان خوب، زشت هستند. 2- مردان خوش قیافه، خوب نیستند.3- مردان خوب و خوش قیافه به جنس موافق تمایل دارند.4- مردان خوب، خوش قیافه و علاقمند به جنس مخالف، متاهل هستند.5- مردانی که آنچنان خوش قیافه نیستند، ولی خوبند، پولدار نیستند.6- مـردانی که آنچنان خوش قیافه نیستند، ولی پولدار و خوبند، تصور می کنـنـد مـا بـه دنبال مال آنها هستیم.7- مردان خوش قیافه و بی پول، بدنبال پول ما هستند.8- مردان خـوش قـیافه، که آنچنان خوب نیستند و تا حدی به جنس مخالف علاقمندند، تصور نمیکنند که ما به اندازه کافی زیبا هستیم.9- مردانی که تصور می کـنـنـد مـا زیـبـا هستـیم، به جنس مخالف علاقمندند، تا حدی خوش قیافه و پولدار هستند، آدمهایی ترسو و بزدل میباشند.10- مردانی که تا حدی خوش قیافه هستند، تاحـدی خـوب هستند، مقداری پول دارند و سپاسگزار خدا هستند، به جنس مخالف علاقمندند، خج ی هسـتند، و هرگز اولین قدم را برنمی دارند ( برای آشنایی پیش قدم نمی شوند).11- مردانی که ه ...

چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر پهلویشان درد دین نداشته باشد... چادری ها زهـــــــــرایی نیستند! اگر لبشان ذکر غریب مادر نداشته باشد... چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر زینبی را برای کربلای پسرش مهدی نداشته باشند... چادری ها زهــــــــــرایی نیستند! اگر ذکر لب زینبشان چیزی جز «ما رایت الا جمیلا» باشد... چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر فرزندانی را برای زادگان عشق نداشته باشند... چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر عدو را با سیاهی چادرشان به خاک سیاه نکشانند... چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر سیاهی چادرشان حرمت خون شهیدان را به عالمیان ننمایاند... چادری ها زهـــــــــرایی نیستند! اگر منتظـــــــــر یوسف گمگشته ای نباشند... چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر همت و باکری و کاظمی و مفقودالاثری را برای راه حسین بن علی(ع) نداشته باشند.... چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر "سربند یا زهـــــــــــرا س" را بر پیشان ...

بعضی ها وقتی کاری داشته باشند دوستت هستند بعضی ها وقتی گیر می کنند دوستت هستند بعضی ها نیستند و وقتی هم هستند بهتر است نباشند بعضی ها نیستند و ادای بودن در می آورند بعضی ها در عین بودن هرگز نیستند بعضی های دیگر هم به طور کلی هستند ولی آدم نیستند آنهای دیگری هم که آدم هستند نیستند به این میگن تنهایی ...

کم نیستند شادی هاحتی اگر بزرگ نباشند،آنقدر دست نیافتنی نیستندکه تو عمری ست،کز کرده ای گوشه جهان،و بر آسمان چوب خط می کشی به انتظار...حبس ابد هم حتی، پایان دارد،پایانی بزرگ و طولانی... سید علی صالحی ...

wif

بعضی آدم ها را نمیشود داشت فقط میشود یک جور خاصی دوستشان داشت ! بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آن ها ! اصلا به آ ش فکر نمی کنی آنها برای اینند که دوستشان بداری آن هم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق ! یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست ... این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در کنج دلت تا ابد یه جور خاص دوست داشته خواهند شد ...

۱- آنهایی که وقتی هستند هستند ٬ وقتی که نیستند هم نیستند. حضور عمده آدم ها مبتنی بر فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم می شوند بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.۲- آنانی که وقتی هستند، نیستند ٬ وقتی که نیستند هم نیستند .مردگانی متحرک در جهان، خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته اند.بی شخصیت اند و بی اعتبار، هرگز به چشم نمی آیند، مرده و زنده شان یکی است.۳- آن هایی که وقتی هستند، هستند وقتی که نیستند هم هستند.آدم های معتبر و باشخصیت، انی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودشان هم تاثیر خودرا می گذارند انی که همواره در خاطر ما می مانند، دوستشان داریم وبرایشان ارزش قائلیم ۴- آن هایی که وقتی هستند، نیستند وقتی که نیستند، هستند. شگفت انگیز ترین آدم ها. در زمان بودنشان چنان قدرتمند و باشکوهند که ما نمی توانیم حضورشان را دری م؛ اما وقتی که از پیش ما می روند نرم نرم و آهسته آهسته درک می کنیم . چه ...

بعضی آدم ها را نمی شود داشتفقط می شود یک جور خاصی دوستشان داشت ! بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند که برای تو باشنداصلا به آ ش فکر نمی کنیآنها را باید دوستشان بداریآن هم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق !یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست ... این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند همدر کنج دلت تا ابد یک جور خاص دوست داشته خواهند شد. __________________ ...

درد های من جامه نیستند تا زتن در آورم، «جامه و چکامه»نیستند تا به رشته ی سخن در آورم، نعره نیستند تا ی جان برآورم،دردهای من نگفتنی،دردهای من نهفتنی است. "ساده تر از این نمیتونستم بیان کنم." ...

کم نیستند شادی هاحتی اگر بزرگ نباشندآنقدر دست نیافتنی نیستندکه تو عمری ستکز کرده ای گوشه جهانو بر آسمان چوب خط می کشی به انتظارحبس ابد هم حتی ، پایان داردپایانی بزرگ و طولانیچه آسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییمو به عبورشان می خندیمچه آسان لحظه ها را به کام هم تلخ می کنیمو چه ارزان می فروشیم لذت با هم بودن راچه زود دیر می شودو نمی دانیم که ؛ فردا می آیدشاید ما نباشیمسید علی صالحی ...

کم نیستند شادی هاحتی اگر بزرگ نباشندآنقدر دست نیافتنی نیستندکه تو عمری ستکز کرده ای گوشه جهانو بر آسمان چوب خط می کشی به انتظارحبس ابد هم حتی ، پایان داردپایانی بزرگ و طولانیچه آسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییمو به عبورشان می خندیمچه آسان لحظه ها را به کام هم تلخ می کنیم و چه ارزان می فروشیم لذت با هم بودن راچه زود دیر می شودو نمی دانیم که ؛ فردا می آیدشاید ما نباشیم سید علی صالحی ...

کم نیستند شادی هاحتی اگر بزرگ نباشندآنقدر دست نیافتنی نیستندکه تو عمری ستکز کرده ای گوشه جهانو بر آسمان چوب خط می کشی به انتظارحبس ابد هم حتی ، پایان داردپایانی بزرگ و طولانیچه آسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییمو به عبورشان می خندیمچه آسان لحظه ها را به کام هم تلخ می کنیم و چه ارزان می فروشیم لذت با هم بودن راچه زود دیر می شودو نمی دانیم که ؛ فردا می آیدشاید ما نباشیمسید علی صالحی ...

سرطان چیست؟ سرطان یک بیماری نیست بلکه نوعی از بیماریست. بیش از 200 نوع متفاوت از بیماری سرطان وجود دارد که هر کدام به شیوه های خاص ایجاد می شوند. چیزی که در همه آنها مشترک است این است که همه آنها به روشی مشابه شروع می شوند با تغییر در ساختار طبیعی یک سلول. تقسیم سلولهای غیر طبیعی تحت کنترل نیستند و معلوم نیست که چه زمانی متوقف می شود یک دسته از سلولهای غیر طبیعی یک تومور نامیده می شود. همه تومورها سرطان نیستند دونوع تومور وجود دارد: خوش خیم و بد خیم. تومورهای خوش خیم سرطان نیستند. تومورهای بد خیم همان سرطان ها هستند و می توانند به قسمت های مجاور بدن حمله کنند و مانع فعالیت سلولهای سالم آن منطقه شوند.در عین حال سلولهای تومورهای بدخیم می توانند گسترش یافته و به نقاط دیگر بدن دست اندازی کنند و در مکانی دور از محل اولیه اتی از سلولهای غیر طبیعی را ایجاد کنند. این مرحله را متاستاز می نامند. ...

بعضی ها وقتی کاری داشته باشند دوستت هستند بعضی ها وقتی گیر می کنند دوستت هستند بعضی ها نیستند و وقتی هم هستند بهتر است نباشند بعضی ها نیستند و ادای بودن در می آورند بعضی ها در عین بودن هرگز نیستند بعضی های دیگر هم به طور کلی هستند ولی آدم نیستند آنهای دیگری هم که آدم هستند نیستند به این میگن تنهایی! ...

بعضی آدم ها را نمی شود « داشت » فقط میشود یک جور خاصی دوستشان داشت! بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آن ها! اصلا به آ ش فکر نمی کنی آنها برای اینند که دوستشان بداری آن هم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق! یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست! این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در کنج دلت تا ابد یه جور خاص دوست داشته خواهند شد ... ...

آیت الله جوادی آملی حفظه الله: 【 با کافر می شود کنار آمد ولی با مستکبر نمی شود کنار آمد.】✔ برهان قرآن کریم این نیست که «فقاتلوا ائمة الکفر انّهم لا اِیْمانَ لَهُمْ» چون ایمان ندارند و کافرند, بلکه برهان قرآن کریم این است «فقاتلوا ائمة الکفر إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ» اَیمان جمع یمین است;یعنی اینها سوگندشناس نیستند، امضاشناس نیستند، کنوانسیون شناس نیستند، میثاق بین الملل شناس نیستند، تعهّد متقابل شناس نیستند، قطعنامه شناس نیستند ...با این گروه نمی شود زندگی کرد... چون اینها به هیچ تعهّدی از تعهّدات خود پایبند نیستند.چندین قطعنامه علیه صادر شد اینها عمل ن د، چندین قطعنامه در زمان دفاع مقدس صادر شد اینها عمل ن د. ...

چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر پهلویشان درد دین نداشته باشد...چادری ها زهـــــــــرایی نیستند!اگر لبشان ذکر غریب مادر نداشته باشد...چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر زینبی را برای کربلای پسرش مهدی نداشته باشند...چادری ها زهــــــــــرایی نیستند!اگر ذکر لب زینبشان چیزی جز «ما رایت الا جمیلا» باشد...چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر فرزندانی را برای زادگان عشق نداشته باشند...چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر عدو را با سیاهی چادرشان به خاک سیاه نکشانند...چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر سیاهی چادرشان حرمت خون شهیدان را به عالمیان ننمایاند...چادری ها زهـــــــــرایی نیستند!اگر منتظـــــــــر یوسف گمگشته ای نباشند...چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر همت و باکری و کاظمی و مفقودالاثری را برای راه حسین بن علی(ع) نداشته باشند....چادری ها زهــــــــرایی نیستند!اگر "سربند یا زهـــــــــــرا س" را بر پیشانی علویان خود ...

علی شریعتی انسان ها را به چهار دسته تقسیم کرده است: ١ـ آنانی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند هم نیستند. عمده آدم ها حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم می شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند. ٢ـ آنانی که وقتی هستند، نیستند و وقتی که نیستند هم نیستند. مردگانی متحرک در جهان. خود فروختگانی که هویت شان را به ازای چیزی فانی واگذاشته اند. بی شخصیت اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمی آیند. مرده و زنده شان یکی است. ٣ـ آنانی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند هم هستند. آدم های معتبر و با شخصیت. انی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثیرشان را می گذارند. انی که همواره به خاطر ما می مانند. دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم. ٤ـ آنانی که وقتی هستند، نیستند و وقتی که نیستند هستند. شگفت انگیز ترین آدم ها. در زمان بودشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نمی توانیم حضورشان را در ...

علی شریعتی انسانها را به چهار دسته تقسیم کرده است: 1. آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم نیستند. عمده آدمهاحضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم می شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند. 2. آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هم نیستند. مردگانی متحرک در جهان. خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته اند. بی شخصیت اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمی آیند. مرده و زنده اشان یکی است. 3-آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم هستند. آدمهای معتبر و با شخصیت. انی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثیرشان را می گذارند. انی که هماره به خاطر ما می مانند. دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم. 4. آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هستند. شگفت انگیز ترین آدمها. در زمان بودشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نمی توانیم حضورشان را دری م. اما وقتی که از پ ...

چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر پهلویشان درد دین نداشته باشد... چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر عدو را با سیاهی چادرشان به خاک سیاه نکشانند... چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر سیاهی چادرشان حرمت خون شهیدان را به عالمیان ننمایاند... چادری ها زهـــــــــرایی نیستند! اگر منتظـــــــــر یوسف گمگشته ای نباشند... چادری ها زهــــــــرایی نیستند! اگر فکرشان،هدفشان،راهشان،نگاهشان،عشقشان و حجابشان فاطمی نباشد... ...

سرطان چیست؟ سرطان یک بیماری نیست بلکه نوعی از بیماریست. بیش از 200 نوع متفاوت از بیماری سرطان وجود دارد که هر کدام به شیوه های خاص ایجاد می شوند. چیزی که در همه آنها مشترک است این است که همه آنها به روشی مشابه شروع می شوند با تغییر در ساختار طبیعی یک سلول. تقسیم سلولهای غیر طبیعی تحت کنترل نیستند و معلوم نیست که چه زمانی متوقف می شود یک دسته از سلولهای غیر طبیعی یک تومور نامیده می شود. همه تومورها سرطان نیستند دونوع تومور وجود دارد: خوش خیم و بد خیم. تومورهای خوش خیم سرطان نیستند. تومورهای بد خیم همان سرطان ها هستند و می توانند به قسمت های مجاور بدن حمله کنند و مانع فعالیت سلولهای سالم آن منطقه شوند.در عین حال سلولهای تومورهای بدخیم می توانند گسترش یافته و به نقاط دیگر بدن دست اندازی کنند و در مکانی دور از محل اولیه اتی از سلولهای غیر طبیعی را ایجاد کنند. این مرحله را متاستاز می نامند. ...

سرطان چیست؟ سرطان یک بیماری نیست بلکه نوعی از بیماریست. بیش از 200 نوع متفاوت از بیماری سرطان وجود دارد که هر کدام به شیوه های خاص ایجاد می شوند. چیزی که در همه آنها مشترک است این است که همه آنها به روشی مشابه شروع می شوند با تغییر در ساختار طبیعی یک سلول. تقسیم سلولهای غیر طبیعی تحت کنترل نیستند و معلوم نیست که چه زمانی متوقف می شود یک دسته از سلولهای غیر طبیعی یک تومور نامیده می شود. همه تومورها سرطان نیستند دونوع تومور وجود دارد: خوش خیم و بد خیم. تومورهای خوش خیم سرطان نیستند. تومورهای بد خیم همان سرطان ها هستند و می توانند به قسمت های مجاور بدن حمله کنند و مانع فعالیت سلولهای سالم آن منطقه شوند.در عین حال سلولهای تومورهای بدخیم می توانند گسترش یافته و به نقاط دیگر بدن دست اندازی کنند و در مکانی دور از محل اولیه اتی از سلولهای غیر طبیعی را ایجاد کنند. این مرحله را متاستاز می نامند. ...

علی شریعتی انسان ها را به چهار دسته تقسیم کرده است: ١ـ آنانی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند هم نیستند. عمده آدم ها حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم می شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند. ٢ـ آنانی که وقتی هستند، نیستند و وقتی که نیستند هم نیستند. مردگانی متحرک در جهان. خود فروختگانی که هویت شان را به ازای چیزی فانی واگذاشته اند. بی شخصیت اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمی آیند. مرده و زنده شان یکی است. ٣ـ آنانی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند هم هستند. آدم های معتبر و با شخصیت. انی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثیرشان را می گذارند. انی که همواره به خاطر ما می مانند. دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم. ٤ـ آنانی که وقتی هستند، نیستند و وقتی که نیستند هستند. شگفت انگیز ترین آدم ها. در زمان بودشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نمی توانیم حضورشان را در ...

چادری ها زهرایی نیستند!... چادری ها زهرایی نیستند!... اگر پهلویشان درد دین نداشته باشد.... چادری ها زهرایی نیستند!... اگر دشمنان را با سیاهی چادرشان به خاک سیاه نکشانند.... چادری ها زهرایی نیستند!... اگر سیاهی چادرشان حرمت خون شهیدان را به عالمیان ننمایاند... چادری ها زهرایی نیستند!... اگر منتظر یوسف گمگشته ای نباشند.. ...

به نظر شما چرا وه ت ضالّه از بین این همه اعتقادات شیعه به زیارت گیر داده و یقه ی زیارت رو گرفته؟؟؟چرا بد حجاب که کم هم نداریم مشرک نیستند؟؟چرا رباخوار که کم هم نداریم مشرک نیستند؟؟چرا غیبت کنندگان و دروغ گویان مشرک نیستند؟؟چرا روزه خوارن مشرک نیستند؟؟همه ی اینها ک شمشیر رو علیه خدا از رو بستن.همه دارن با خدا مخالفت می کنند.ولی زائر بیچاره که تازه وقتی میره زیارت فقط خدارو عبادت می کنه.گناه نمیکنه. میشه مشرک؟؟من کلی جواب برای این سوال دارم.اگر از این مطلب استقبال بشه ،جواب هایی رو میذارم که قانع کننده تر از اونها نیست.لطفا نظرتون رو راجع به سوال بالا مطرح کنید... ...

آخ اگر آدم ها می فهمیدند رابطه ها را باید ساختاگر می فهمیدند رابطه ها معامله نیستنداگر می فهمیدند رابطه ها معادله نیستنداگر همه واقعی بودنداگر با کلماتِ خودشان با هم حرف می زدنداگر می فهمیدند رابطه ها خود به خود و شانسی درست نیستند!اگر حواسشان بود که زندگی هر لحظه ممکن است تمام شوداگر می ماندند... ...