بیوگرافی هانده ارچل به همراه ع

متن بیوگرافی هانده ارچل به همراه ع مابین مطالب و اخبار صدها سایت و وبلاگ معتبر فارسی جستجو و نتایج به دست آمده است. هیچ کدام از اطلاعات منتشر شده توسط وبسایت نوشا ایجاد نگردیده و مطالب از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچلهانده ارچل در 23 نوامبر سال 1993 در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه استهانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل 175 و وزن او 55 کیلو گرم است وی در سال 2012 در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güne?in k?zlar? سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسیددر سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند.او بازی در سریال مدرسه دیوانه (ç?lg?n dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat a?ac?) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال ç?lg?n dershane کارکتر مریم را بازی کرده بود.امسال از هان ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

بیوگرافی هانده ارچل هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هانده ارچل همچنین به کار مدلنیگ و مد و مدل هم در کنار کار بازیگری میپردازد تحصیلات وی در های هنر های زیبا و هنر های سنتی فارغ خصیل شده است قد هانده ارچل ۱۷۵ و وزن او ۵۵ کیلو گرم است وی در سال ۲۰۱۲ در باکو در مسابقات بهترین و زیباترین دوشیزگان شرکت کرد که در این مسابقات هانده ارچل مقام دوم را بدست آورد وی در عرصه بازیگری در نقش سلین ییلماز در سریال güneşin kızları سریال دختران آفتاب به معروفیت و محبوبیت رسید در سریال دختران آفتاب وی در کنار تولگا ساریتاش جز بازیگران اصلی آن بودند. او بازی در سریال مدرسه دیوانه (çılgın dershane) مورد توجه مردم قرار گرفته شد و شناخته شد. البته او قبل از این سریال, در سریال درخت زندگی (hayat ağacı) که از شبکه تی ار تی پخش شده بود بازی کرده بود. او در سریال çılgın dershane کارکتر مریم را بازی کرده ...

هانده ارچل بازیگر و مدل ترکیه ای در سال ۱۹۹۳ در ب رما، ترکیه به دنیا آمد. از نقش های مهم او می توان به بازی در نقش حیات اوزون در سریال عشق حرف حالیش نمیشه در مقابل بوراک دنیز و هم چنین بازی در نقش سلین در سریال دختران آفتاب اشاره کرد. هانده ارچل ادامه مطلب ...

ع های هانده ارچل hande erçel بدون ارایش و همسرش در اینستاگرام و بیوگرافی هانده ارچل 96 و 217 ع های هانده ارچل hande erçel بدون ارایش و همسرش درا ینستاگرام 96 و 217 زندگی نامه هانده ارچل hande erçel هانده ارچل:بازیگر زن تلویزیون ترکیه هانده ارچل: hande erçel بازیگر تلویزیونی ترکیه و و همچنین مدل است هانده ارچل متولد: november 24، 199323 سال، ب رما، ترکیه هانده ارچل قد: 5 ‘9 ” هانده ارچل ملیت: ترکیهتحصیلات هانده ارچل: سنان هنر معمار زیبا ع های هانده ارچل hande erçel بدون ارایش و همسرش در اینستاگرام 96 و 217 هانده ارچل وهمسرش ع های هانده ارچل hande erçel و همسرش هانده ارچل بدون ارایش هانده ارچل اینستاگرام ع های ارسال شده هانده ارچل که در اینستاگرام منتشر شده است را برای شما کاربران سایت اوکی آماده کردیم. زندگی نامه هانده ارچل و بیوگرافی hande erçel هانده ارچل در ۲۳ نوامبر سال ۱۹۹۳ در بالی یر ترکیه بدنیا آمد وی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در ترکیه است هاده ارچل همچنین به کار ...

سریال حیات بازن تاتلیدر که بیرجه آکالاى در آن حضور داشت ، در قسمت ٢۶ به پایان رسید. سعید کریمیان ، مدیر گروه شبکه هاى جم در یکى از منطقه هاى نظامى ترکیه ، در مرکز یدى که ظاهرا دفتر کارش بوده است ؛ به ضرب ٢٧ گلوله ، ترور شد. گفتنى است که یک نفر دیگر همراه او کشته شده است. شایعه شده است که مروه کایران با جم ایلماز ( کمدین ترک ) در رابطه هستند. شایعه شده است که مریم اوزرلى و کنان ایمیر زالى اغلو قرار است در یک بازى کنند ؛ حال باید دید با توجه به این که مریم سر سریال است ، این امر امکان پذیر مى شود یا نه. ویدئو هاى تبلیغ جدید هانده ارچل براى لورال ، آمد. سیبل جان در جشن ٢۵ سالگى وقف تیو شرکت کرد. بنسو سورال و دوستش در مسیر خود یک پیر زن را سوار د و به مقصد رساندند!! قسمت آ سریال اُ حیات بنیم ، از فا تى.وى پخش مى شود. هانده ارچل ، جایزه ى بهترین بازیگر زن که مربوط به استانبول است را دریافت کرد. قسمت اول سریال ایکیسینى د سودیم یا همان دو تاتونم دو ...

بیوگرافی بازیگر ترکیه ای هانده دوغان + ع جدید هانده دوغان ...

سریال کارا سودا که پیش از این اعلام شده بود ٧٠ قسمت است اما اعلام شد که ٧۴ قسمت است و در ٢١ ژوئن به پایان مى رسد. هانده ارچل در رستوران باک ى دیده شد. بعد از این که مه لقا جابرى ، مدل ایرانى براى بوراک اوزچیویت کامنت هایى گذاشته بود که در نهایت منجر به حاشیه هاى زیاد و بلاک شدن مه لقا توسط بوراک بود که مه لقا هم به شدت از این کار بوراک ناراحت شد ؛ حال یک مدل روسى به نام ویکتوریا بنیا ، زیر کامنت بوراک نوشته است: نایس و در کامنتى دیگر با کلى شکلک عاشقانه از چشم هاى بوراک تعریف کرده است ؛ حال باید دید واکنش بوراک به این کامنت هاى مدل روسى چیست. هانده ارچل ، برنده ى جایزه ى ترکیه گنچلیک اُ رى شد. سریال ایکیسینى د سودیم یا دو تاتونم دوست دارم ، قسمت دومش پخش شد که رتبه ى ١٧ را به دست آورد و در مقایسه با قسمت اول که رتبه ى ٢٢ را ب کرد ؛ پیشرفت کرده است. دمت گول ، در جشنواره ى فستیوال کایسرى ین چینار شرکت کرد. مارک آنتونى ، خواننده ى معروف بین د ...

خواهران سورال یعنى هانده و بنسو مهمان بیاز شو بودند. برن سات در جوایز اُکتاى شرکت کرد. قسمت هاى ٨ و ٩ سریال فى ، ٢٩ اردیبهشت به اینترنت مى آید. "زیر پای مادر" نام قطعی مجموعه "لبخندرخساره" بعد از "دیباجی" شد/این مجموعه پس از چندبار تعقیر نام بالا ه ماه مبارک رمضان از شبکه یک سیما پخش میشود. قسمت هشتم سریال پرستاره " #عاشقانه " به کارگردانی منوچهر هادی چهارشنبه 27 اردیبهشت در شبکه نمایش خانگی توزیع میشود. گوهر خیر ش مهمان برنامه ى ى دورهمى بود. در جشن مجله ى بى استایل دمت گول ، بورجو اُزبرک ، مروه کایران ، حدیثه اصلان ، صدف آوسى ، اکین مرت دایماز حضور داشتند ؛ در این جشن هاى تبلیغاتى بوشرا ى و اکین مرت دایماز براى بى استایل پخش شد. تبلیغ جدید فحریه براى کتن آمد. نشریه فرهنگی هنری "دنیای تصویر" با ویژه نامه ایی از مرحوم "علی معلم" به زودی منتشر خواهد شد. مهرداد میناوند در برنامه ى محله ى گل و بلبل حضور یافت. جالب این جاست که هانده ارچل و مر ...

ف یه اوجن و همسرش ف یه اوجن به انگلیسی 31 سال سن دارد امروز مطابق روال معرفی هنرمندان سریال ترکی در مجله اینترنتی اوکی ف یه اوجن ع ع های عاشقانه بوراک اوزچیویت ف یه اوجن ::: ع های سرنای ساریکایا ::: ::: قسمت آ سریال ماه پیکر ::: ::: ع های هانده ارچل ::: ::: سریال ترکی پویراز کارایل ::: ::: م سلطان ::: ### سریال ### ف یه اوجن و شوهرش ...

دملا سنمز در این شماره ى مجله ى هلو حضور دارد. یاعمور تانرى سوسین با سریال جدید ایکى یالانسى به زودى از کانال دى بر روى آتن مى آید. از بوشرا ى پرسیده شد که آیا در جدید با تان ، در ازدواج مى کنید؟! که جواب بوشرا طورى بود که ظاهرا این طور نیست. سریال وطنم تویى در پنج شنبه ، ٨ ژوئن به فینال فصل خود در قسمت ٣١ مى رسد ؛ در این سریال زوج بر ار کورال و هالیت ارگنچ بازى مى کنند. قسمت نهم سریال عاشقانه ، ٨ داد توزیع شد. کنان دعلو ، شوهر برن سات به تولد ۴٣ سالگى خود رسید. فروش نهنگ عنبر ٢ به ١٠ میلیارد تومان رسید. ظاهرا قرار است بورجو اُزبرک و اوگوژان کاربى ، پارتنر شوند ؛ بورجو در سریال دختران آفتاب و اوگوژان در سریال آشک لافتان آنلاماز یا همان عشق حرف حساب حالیش نمیشه ، حضور داشتند. تبلیغات جدید هانده ارچل و آراس بولوت اینملى بزاى دى فکتو منتشر شد. ملیسا آسلى پاموک دو شماره ى ژوئن مجله ى اسکوئایر ترکیه حضور دارد. تولگا ساریتاش تولد ٢۶ سالگى خ ...

بیوگرافی بوراک دنیززندگینامه بوراک دنیزبوراک دنیز یک بازگیر در کشور تریکه میباشد که در بیستم اکتبر سال هزار و نهصد و هشتاد و نه متولد شده است ، او در هنگام کوچکی پدر و مادرش از هم جدا شده اند و یک ضربه ی روحی خورده است.او در سریال های زیادی همچون دروغگوهای کوچک شیرین در نقش توپراک و در سریال جذر و مد نیز در نقش آراس نقش آفرینی کرده است.فعالیت های بوراک دنیز :جدیدترین فعالیت او در تلوزیون ترکیه مربوط به یک سریال زیبا در سبک عاشقانه و طنز به نام عشق حرف حالیش نمیشه میباشد که در نقش مراد (یا همان مورات) بازی میکند.او محبوبیت زیادی در بین دختران ایرانی یافته است و مورد توجه بسیاری از آنان واقع شده است.سریال ترکیه ای عشق حرف حالیش نیست هم بسیار در ایران مورد توجه قرار گرفته است ، این سریال در رابطه با بوراک و هانده ارچل میباشد.بوراک در این سریال نقش یک مرد ثروتمند که مالک یکی از بزرگترین کارخانه های نساجی استانبول است بازی میکند ، ا ...

آلبوم جدید و فوق العاده زیبای ترکی استانبولی 2017 هانده ینر به نام هپسی پیت 2 (hande yener - hepsi hit vol.2 [2017] full albüm (hq)) آلبوم در ادامه مطلب: ادامه مطلب ...

آهنگ جدید و زیبای ترکی استانبولی 2017 هانده ینر به نام بندن سونرا (hande yener - benden sonra 2017) آهنگ در ادامه مطلب: ادامه مطلب ...

امینه گلسو ، نامزد خود یعنى مسوت اوزیل فوتبالیست را به دلیل این که چرا مسوت حسودى کرده است ترک کرد!! سریال فى ، قسمت هاى ١٠ ، ١١ و ١٢ ش پخش مى شود و طبق معمول ترک ها عوامل و بازیگران این سریال به تعطیلات تابستانى مى روند ؛ فصل اول فى با ١٢ قسمت تمام مى شود و فصل دومش از ماه سپتامبر آغاز مى شود. واکنش شدید کیانیان به توهین ارشاد به هنرمندان هنرمندان، مطربان آماده به خدمت وزارت نیستند که به اشاره اى خوش ى کنند ! منتظر توضیح و عذر خواهى شما هستم شایعه ى مرگ جمشید مشایخى پیش آمده بود که همسر او با گلایه هاى بسیار فراوان آن را تکذیب کرد. بعد از جدایى سا لواندوعلو و بیرجه آکالاى ، سا با دریا شنسُى دیده شد و بیرجه هم براى اولین بار در وج از مکانى با ش یعنى جان تونالى دیده شد. سیاوش خیرآبى مهمان دورهمى بود. آراس بولوت اینملى و ایلدیز چاعرى آتی وى که در سریال اویله بیر گچر زمان کى یا همان روزى روزگارى خواهر برادر بودند در جشن عروسى سا آکایا و ...

مورات اونالمیش و توانا ترکاى براى فا تى.وى سریال "دلى گونول" را بازى خواهند کرد. حدیثه شندیل و همسرش بوراک سایاشار اسم پسرشان را جان خواهند گذاشت. سریال حیات بازن تاتلیدیر که بیرجه آکالاى در آن حضور داشت ؛ یک شنبه ى دیگر در قسمت ٢۶ به پایان مى رسد. بیرجه آکالاى آ ین روز بردارى اش در سریال حیات بازن را انجام داد. الیاس یالچینتالش ( خواننده ى ترکى ) در اردیبهشت ماه در چند شهر ایران کنسرت خواهد داشت. سریال جزر و مد در کشور شیلى در رده ى پنجم پر بیننده ترین سریال ها قرار گرفت. سریال سنى کیملر آلدى از یک شنبه ١٠ اردیبهشت از شبکه اى.تى.وى شروع مى شود. سریال آشک ینیدن که سریال طنزى هم بود قرار است سال 2018 ورژن سینمائى اش ساخته شود ؛ اسم سینمائى اش ینى آشک یا همان عشق جدید است و همان بورا گولسوى و اوزگه اوزپیر ینچجى بازى مى کنند. سریال ایکیسینى د سودیم یا دو تاتونم دوست دارم ، امینه گولسه در نقش سونا ؛ بوراک شانال در نقش مورات و مهمت مهمت اف د ...

هالیت ارگنچ در جوایز لو استایل ٢٠١٧ شرکت کرد. در گالاى سینمائى "کلونیا جمهوریتى" توانا ترکاى حضور داشت. سریال " ایکیسینى د سودیم" از پنج شنبه ، ٢٧ آپریل شروع مى شود و با توجه به این که مدیران اى.تى.وى از ریتینگ بد سریال "تا لحظه ى مرگ" عبرت نگرفتند ، این سریال را هم انداختند پنج شنبه ها تا به زودى شاهد پایان یافتن آن باشیم!! چرا که بعید است بتواند با سریال هاى جسور و ل - وطنم تویى رقابت کند. پیش از این که اعلام شده بود بیرجه در سریال جدیدى بازى مى کند و حتى قرارداد آن هم امضاء کرده است اما خود بیرجه تکذیب کرد.ظاهرا قرار است مورات با توانا براى فا این سریال را بازى کنند و جالب تر این که قبل از این هم اعلام شده بود مورات با توانا براى شو تیوى در یک سریال ۵ قسمتى بازى مى کنند!! سریال فا ، اسمش "دلى گونول" هست. بیرجه علت این کار را اعلام کرده است که سریال "حیات بازن" فصل بعدى هم دارد!! سریال "اُ حیات بینیم" دو هفته دیگر و در قسمت ١٣١ به اکران خود ...

قسمت آ سریال ماه پیکر سریال م سلطان یا سریال ماه پیکر نام یک سریال ترکی محبوب در میان ایرانی ها است.سریال ماه پیکر یا م سلطان ( به ترکی : em sultan ) یا ( به انگلیسی : maah peikar ) “داستان قسمت آ سریال ماه پیکر ع فوق مربوط به حلیمه سلطان م سلطان و علت مرگ م سلطان در سریال م سلطان م سلطان برای بار دوم نایب السلطنه شد چرا که تورهان سلطان مادر محمد هنوز جوان بوده و م تجربه بیشتری نسبت به عروس خود داشته پس این امر موجب شد قسمت آ سریال ماه پیکر ماه پیکر سلطان یا همان م سلطان ، سرانجام در سن 61 سالگی کشته می شود مرتبط: فصل 2 دوم سریال شهرزاد سریال ترکی پویراز کارایل سریال ترکی ل بهترین سریال های ترکیه ای ع های هانده ارچل فصل 7 game of thrones فصل هفتم سریال بازی تاج و تخت سریال افسانه سامبونگ سریال ماه پیکر ...

آلبوم جدید 2017 از hande yener به نام hepsi hit vol.2 آلبوم در ادامه مطلب: ادامه مطلب ...