آسف ریزی شهرداری آسف ریزی ریزی بلوار آسف تراشی

متن آسف ریزی شهرداری آسف ریزی ریزی بلوار آسف تراشی مابین مطالب و اخبار صدها سایت و وبلاگ معتبر فارسی جستجو و نتایج به دست آمده است. هیچ کدام از اطلاعات منتشر شده توسط وبسایت نوشا ایجاد نگردیده و مطالب از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده هم اکنون سه اکیپ آسف ریزی در شهر خوی در حال فعالیت هستند.اکیپ اول:آسف تراشی و آسف ریزی بلوار آیت ال...خویی تا پلیسراهاکیپ دوم:آسف تراشی و آسف ریزی بلوار احمدنیااکیپ سوم :آسف ریزی کامل خیابان بهشتی جنب میدان شهید فهمیده توسط شهرداری خویآفرین و خسته نباشید به ان و کارگران زحمت کش شهرداری خوی ...

دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک - آشنایی با دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک جهت دریافت اطلاعات آموزشدوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک و یا ثبت نام در دوره آموزشی به سایت www.iqnet.ir مراجعه کنید و تماس بگیرید برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک در iqnet.ir جهت ثبت نام در دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک با ما تماس بگیرید شماره تماس 09192155133 ...

مدل برنامه ریزی فرهنگیمحمد تابش تکامل فرهنگی بدون برنامه ریزی فرهنگی، خیالی بیش نیست . برنامه ریزی فرهنگی یعنی تنظیم روندی از پیش طراحی شده در رسیدن به اه مشخص و زمان بندی شده فرهنگی . آنچه وم برنامه ریزی فرهنگی را ضروری می سازد، بهبود کمی و کیفی محصولات فرهنگی یا به اصطلاح، ساخت ارهای فرهنگ سازی جامعه و اصلاح ساختار جامعه می باشد. برنامه ریزی فرهنگی به الگوی فرهنگی وابسته است و مدل فرهنگی نیز تلقی خاصی از معنای فرهنگ، ساز و کار پیدایش و گسترش فرهنگ، تعامل فرهنگ با عوامل هم عرض جامعه، اه فرهنگی و امثال آن می باشد. بنابراین، برنامه ریزی فرهنگی ا امات و ضرورت های خاص خویش را داراست که عبارتند از: -1 ضرورت توجه به فرهنگ و ساماندهی فرهنگی؛-2 ضرورت و مفهوم برنامه ریزی فرهنگی (به عنوان معیار تصمیم گیری فرهنگی)-3 ضرورت مدل فرهنگی برای برنامه ریزی فرهنگی؛-4 ضرورت مدل ی برای برنامه ریزی فرهنگی در نظام ی.برنامه ریزی فرهنگیبرنامه ریزی د ...

برنامه ریزی پشه ها رو دیدی ؟شبا بیدارن ، روزا خوابن !برنامه ریزی مگسا رو دیدی ؟روزا بیدارن ، شبا خوابن !حالا تو حتی اندازه این ات هم برنامه ریزی نداری!شبا روزا وایبر...احساس حقارت عجیبی بهم دست داده خدارو شکر لاینو نمیدونست ...

برنامه ریزی کاربری زمین برنامه ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می شود. برنامه ریزی کاربری زمین شهری، ساماندهی مکانی ـ فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری است. این عمل هسته اصلی برنامه ریزی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقه بندی و مکان ی می کند. ...

دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک - آشنایی با دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک جهت دریافت اطلاعات آموزشدوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک و یا ثبت نام در دوره آموزشی به سایت www.iqnet.ir مراجعه کنید و تماس بگیرید برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک در iqnet.ir ...

چکیدهیکــــی از عناصر عمده در مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن همه فعالیتها و کوششهای خود را درمورد اه موردنظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ترکیب وادغام کرده،(1) و هدف از اجرای آن دستی به نتایج سازمانی است. پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. یکی از این منابع که منبع راهبردی برای سازمانهــــا محسوب می شود، منابع انسانی است که جزء مهم و قرین به مباحث برنامه ریزی راهبردی است، عواملی موجب نگرش جدید در برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی شده اند ولی هنوز به علت برخی مسائل ومحدودیتها این نوع برنامه ریزی در سازمانها به صورت جامع وکامل و مناسب به کار گرفته نشده است. ...

بسیاری از صاحب نظران مدیریت و برنامه ریزی معتقدند که هر نوع برنامه ریزی باید 3 ویژگی ذیل را داشته باشد. بدون این 3 ویژگی، آن برنامه ریزی چندان مفید نیست. این ویژگی ها عبارتند از: اول این که برنامه حتما باید مکتوب شود. دوم این که در برنامه باید عدد و رقم وجود داشته باشد و سوم این که زمان داشت و دارای ضرب العجل باشد. به عبارت دیگر دارای محدوده زمانی باشد یا به قول خارجی ها (time-bounded) باشد. پس اگر این 3 شاخصه در برنامه ریزی شما وجود داشته باشد، برنامه خوبی خواهید داشت. ...

تعریف برنامه ریزی برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک وجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه ریزی فکر راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرایندی است که می تواند در انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی، تصمیم گیری در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرایند برنامه ریزی، مجموعه ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می شود. برنامه ریزی می تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود.متن کامل در ادامه مطالب... ...

ماده امتحانی منبع تحقیق در عملیات تحقیق در عملیات ، مختار بازارا تحقیق در عملیات ، واین ال.وینستون کنترل تولید و موجودی برنامه ریزی و کنترل موجودی ، مونت گومری برنامه ریزی و کنترل موجودی ، محمد تقی فاطمی قمی برنامه ریزی و کنترل موجودی ، علی حاج شیرمحمدی جزوه کنترل موجودی صنعتی کبیر و صنعتی شریف طرح ریزی واحدهای صنعتی طرح ریزی واحدهای صنعتی ، جیمز گرگور اپل طرح ریزی واحدهای صنعتی ، تام کینز جزوه طرحریزی واحدهای صنعتی ، های شریف ، علم و صنعت ، کبیر جزوه ارزی کار و زمان ، خانم مخاطب رفیعی صنعتی اصفهان تستهای پردازش برای درس طرحریزی واحدهای صنعتی آمار و احتمال ی آمار ریاضی ، والپول مبانی احتمال ، شلدون راس نظریه احتمال و کاربرد آن ، اخوان نیاکی کتاب و جزوه آمار ی ، تالیف محلوجی ، صنعتی شریف تستهای آمار و احتمال ی ، نیکوکار ، انتشارات آزاده نشر جزوه آمار رئیسی صنعتی اصفهان زبان عمومی و تخصصی 504 واژه برای تافل 405 لغت برای تافل ل ...

با تکمیل پل دور برگردان شرق به غرب بلوار ، تقاطعات این بلوار با اتوبان علی و صیاد هم در حال شکل گیری است. این کارگاه عظیم در بلوار ارنش از جمله پروژه های کلیدی شهرداری تهران است، که علیرغم ماههای پایانی دوران مسؤلیت شهردار سختکوش تهران، درحال انجام است. ...

برنامه ریزی تحصیلی ● اهمیت برنامه ریزی تحصیلی امور درسی یکی از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایرجنبههای زندگی دارد. بر این اساس انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایجخوب و عالی در بر داشته باشد اهمیت زیادی پیدا میکند. هیچ کاری بدون برنامه ریزیفعالیتی کامل نخواهد بود. بویژه مسائل درسی و تحصیلی بیشتری دارند، مدت زمان درآنها مهم است و .... ● فواید برنامه ریزی تحصیلی ...

رو مه دنیای اقتصاد شماره 3233 - 7 داد 1393- /http://www.donya-e-eqtesad.com/news/811421 محمدباقر نوبخت، در آ ین روز بهار 93 در «دنیای اقتصاد» فراخوانی داد تا همه شگران و صاحب نظران، برای احیای هر چه بهتر سازمانی که متولی نظام برنامه ریزی کشوراست، پیشنهادهای خود را ابراز کنند. در باشگاه اقتصاددانان امروز به پیشنهادهایی در پاسخ به این فراخوان پرداخته ایم. مهدی عسلی، (عضو فعلی هیات علمی موسسه بین المللی مطالعات انرژی) که سال ها سابقه فعالیت در سازمان برنامه بودجه و سپس سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشته است، علی دینی ترکمانی (عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)، جعفر خیرخواهان (پژوهشگر اقتصادی)، مهران دبیر سپهری (تحلیلگراقتصادی) و یحیی کمالی ( یار سیاست گذاری باهنر کرمان) با تحلیل نکات مثبت و منفی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت برنامه ریزی سابق، پیشنهادهای خود را برای سازمانی که قرار است تشکیل آن به زودی در دستور کار ت قرار گیرد و ...

فهرست نشریات گروه جغرافیا: 1. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 2. دو فصلنامه آمایش سرزمین 3. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 4. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 5. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 6. نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 7. فصلنامه برنامه ریزی فضایی جغرافیا 8. مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 9. نشریه پژوهش های اقلیم شناسی 10. فصلنامه پژوهش های جغرافیای 11. فصلنامه پژوهش های فرسایش 12. فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 13. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 14. فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 15. فصلنامه پژوهشهای روستایی 16. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 17. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 18. فصلنامه جغرافیا 19. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 20. جغرافیا و مخاطرات محیطی 21. مجله جغرافیا و توسعه 22. دو فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 23. مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 24. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 25. مجله جغرافیا و برنامه ر ...

روز آمار و برنامه ‏ریزی نقش روز افزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیریها،سیاستگزاری ها و برنامه ریزی ها بر ی پوشیده نیست.این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک های اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود،بلکه متقابلاً نیز سیاستگزاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشورها،بدون در اختیار داشتن آمار کافی،صحیح و دقیق و بهنگام ممکن نیست. ارایه آمارهای صحیح و مبتنی بر روش های علمی از اهمیت بسزایی در توسعه پایدار کشور برخوردار است و نظر به اینکه مصرف کنندگان آمار در بسیاری از مواقع تعاریف و مفاهیم آمارهای مورد نیاز خود را نمی دانند و به همین دلیل از آمارهای موجود بهره برداری کافی به عمل نمی آورند. ...

نظام اجرایی و تشکیلات برنامه ریزی شهری در ایران، وزارتخانه ها و نهادهای متعددی در برنامه ریزی شهری دخ دارند. در کنار نهادهای تی، بخش خصوصی نیز در زمینه تهیه طرحهای شهری یا نظارت بر اجرای طرحهای شهری فعالیت می کنند. ...

برنامه ریزی بازار گردشگری بازاری گردشگری برای یک کشور یا یک منطقه امری ضروری است .بازاری به گردشگران بالقوه اطلاعاتی درباره آنچه که منطقه مشخصی می تواند ارائه کند عرضه می نماید وأنها را نسبت به بازدید از ان ترغیب می کند.برنام ریزی بازار ،همانطور که به توسعه محصولات توریستی مرتبط است ،باید به عنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی .......... ادامه مطلب ...

تعداد صفحات: 35 صفحه نوع فایل: word (قابل ویرایش) علل و روند تحولات برنامه ریزی شهری الف- عوامل – اقتصادی ب- جریان های فکری و فلسفی پ- نظریه ها و تجارب برنامه ریزی شهری ویژگی های برنامه ریزی جامع رویکرد سیستمی در برنامه ریزی شهری (ساختاری- راهبردی) - مفهوم تصمیم سازی در فرآیند برنامه ریزی مفاهیم کلیدی در فرآیند تصمیم سازی بررسی نحوه رویکرد به برنامه ریزی کاربری زمین برنامه ریزی کاربری زمین در الگوی طرح های جامع برنامه ریزی کاربری زمین در الگوی برنامه ریزی راهبردی- ساختاری محصول نهایی طرح در طرح های جامع- طرح کالبدی و نقشه کاربری زمین روش های توزیع و تقسیم کاربری ها رفاه اجتماعی کیفیت زندگی عد اجتماعی تقویت زیرساخت های توسعه اقتصادی- اجتماعی حفاظت و بهره بردار از منابع و ارزش های طبیعی و فرهنگی تقویت هویت فضایی و هویت اجتماعی شهر جایگاه جامعه محلی نقش مشارکت دستاوردهای برنامه ریزی ساختاری- راهبردی روش های تهیه و تصویب طرح های س ...

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، به کلیه اعضاء و خانواده های محترمشان؛ بدینوسیله به اطلاع می رساند به یاری خداوند متعال بتن ریزی آ ین سقف پروژه با موفقیت به پایان رسیده است. لطفا جهت مشاهده تصاویر مربوط به اقدامات اخیر به ادامه مطلب رجوع نمایید. ...

برنامه ریزی:روشی است به صورت گام به گام که برای انجام هر چه بهتر و به موقع فعالیت ها و بها دادن به وقت انجام می شود.شما می توانید با یک برنامه ریزی مناسب : 1- در وهله ی اول باعث ایجاد آرامش و اطمینان در وجود خود شوید. 2- به موقع، به مطالعه ی تمام دروس خود بپردازید. 3- اعتماد به نفس را در خود افزایش دهید. 4- علاقه و عادت به مطالعه را در خود افزایش دهید. 5- اضطراب و نگرانی از امتحان را حتی در شب امتحان و یا کنکور کاهش دهید. ...

برنامه ریزی بازار گردشگری بازاری گردشگری برای یک کشور یا یک منطقه امری ضروری است . بازاری به گردشگران بالقوه اطلاعاتی درباره آنچه که منطقه مشخصی می تواند ارائه کند عرضه می نماید و انها را نسبت به بازدید از ان ترغیب می کند. برنام ریزی بازار ، همانطور که به توسعه محصولات توریستی مرتبط است ، باید به عنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی کلی گردشگری در نظر گرفته شود. بازاری فعالیتهای چندی را در بر دارد از آن جمله اند : تعیین اه بازاری ، تدوین راهبرد بازاری ، تهیه و اجرا برنامه ترویج و ارائه خدمات اطلاع رسانی گردشگری. برنامه ربزی بازار را می توان برای گردشگرانی بین المللی و داخلی و یا به صورت ترکیبی برای هر دو .......... ادامه مطلب ...

اولین و مهم ترین اصل برای یک دانش آموز یا دانشجو برنامه ریزی برای انجام امور درسی و زندگی است. این نرم افزار timetable محیطی مناسب برای برنامه ریزی زمان انجام تکالیف درسی و امور مرتبط با زندگی را در اختیار شما قرار می دهد. همچنین در زمان برنامه ریزی شده برای مطالعه و انجام تکالیف درسی، برنامه به صورت خ ر گوشی شما را مدیریت می کند تا گوشی مزاحمتی برای مطالعه ایجاد نکند. از ویژگی های نرم افزار می توان به مواردی چون: مشاهده ج زمانی به صورت دلخواه، صرفه جویی در زمان به ویژه در تعطیلات، امکان همگام سازی داده ها بین تمام دستگاه های شما و ... اشاره کرد. با استفاده از نرم افزار معرفی شده می توانید به صورت چشمگیری در زمان خود صرفه جویی کنید. ...

ارائه دیدگاه نین با هدف کاربردی و بومی پیشنهادات یکی از ارکان اساسی در جهت رسیدن به اه طرح های برنامه ریزی می باشد. در نظام ی مدیریت و برنامه ریزی بهره گیری از مشارکت های اجتماعی به عنوان بک پارامتر شایان توجه در ساختارهای برنامه ریزی محسوب و مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان و مدیران اجرایی می باشد. با چنین نگرشی طی جلسه ای که در منطقه و مصاحبه ای که با نین صورت گرفته اهم مسائل و مشکلاتی که از نظر نین الوارسفلی مطرح گردیده عبارتند از: ...

شما برای برنامه ریزی موفق نیاز به وقت دارید و تا زمانی که برنامه ریزی نکنید وقت شما بر اثر بی برنامگی هدر می رود و با کمبود وقت مواجه می شوید . برنامه ریزی گام به گام شما را به هدف می رساند و درصد اضطراب شما را کم می کند؛ در نتیجه موجب افزایش کارایی و موفقیت بیشتر شما می شود. ...

عموما بودجه شهرداری ها از نوع بودجه ریزی افزایشی است که با افزایشی ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته است اقدام به تدوین بودجه می کنند دقیقا همان کاری که شهرداری اراک در ابتدای امر انجام داده بود و شورای شهر آنرا بازگرداند این ابتکار شورای شهراراک ( کمیسیون برنامه و بودجه) در نوع خود بی نظیر بود و این سبک بودجه ریزی می تواند ادبیات جدیدی را در حوزه برنامه و بودجه وارد کند و آن بودجه ریزی توهمی است . بر اساس این سبک ( بودجه ریزی توهمی) می توان بدون توجه به منابع و مصارف و عملکرد شهرداری در سالهای گذشته و وضعیت اقتصادی شهر بر مبنای قول بانکها و افراد و... بودجه را تا چندین برابر سال گذشته افزایش داد و بعد هم در انتهای سال آن را مجددا اصلاح کرد. از شوخی که بگذریم، وضعیت بودجه ریزی شهرداری اراک به عنوان اصلی ترین و مهمترین صورت مالی ، از لحاظ دارا بودن خصوصیات فنی و لازم وضعیت نامطلوبی دارد و شاید بتوان یکی از مهمترین دلایل ض ...

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری مازندران، سرانه فضای سبز در استان را بسیار پایین دانست و گفت: سهم سرانه استان 22 متر کمتر از استانداردهای جهانی است. به گزارش خبرنگار مهر، ایرج ولی پور صبح چهارشنبه در جلسه توسعه فضای سبز استان، در خصوص توسعه فضای سبز و ضرورت احقاق سیاست های آن گفت: استان مازندران به رغم مواهب طبیعی خدادادی اعم از جنگل و سایر چشم اندازهای طبیعی دیگر از منظر فضای سبز عمومی در مقایسه با استاندارد فضای سبز محیط زیست سازمان ملل متحد که 20 تا 25 متر مربع بوده و استاندارد فضای سبز کشور که 7 تا 12 متر مربع است؛ از سهم سرانه پایینی برخوردار بوده و تنها حدود سه متر مربع را به خود اختصاص داده است. ولی پور یاد آور شد: از این روی، به منظور ارتقاء کمی و کیفی و برنامه ریزی بهینه در امر توسعه و ترویج فضای سبز و نهالکاری در استان، ستاد عالی توسعه فضای سبز در استان شکل گرفته، جلسات مختلفی با دستگاههای اجرایی عضو تشکیل و سوابق ا ...

یک کارشناس ارشد صنایع در زرندیه گفت: پی ریزی برنامه های جدی و عملی مانع از قطع نفس های آ صنعت می شود. هوشنگ انوشیروانی افزود: درسال های اخیر همواره عرصه بر صنعتگران تنگ تر شده، به طوری که بیشتر صاحبان صنایع از عملکرد اقتصادی و برنامه ریزی های صورت پذیرفته گلایه مند بوده اند. وی بیان کرد: برخی واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک نیز تعطیل شده اند اما، با اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها در فاز اول و دوم هر بار تیری بر پیکر بی جان صنعت اصابت کرد. ...

یک کارشناس ارشد صنایع در زرندیه گفت: پی ریزی برنامه های جدی و عملی مانع از قطع نفس های آ صنعت می شود. هوشنگ انوشیروانی افزود: درسال های اخیر همواره عرصه بر صنعتگران تنگ تر شده، به طوری که بیشتر صاحبان صنایع از عملکرد اقتصادی و برنامه ریزی های صورت پذیرفته گلایه مند بوده اند. وی بیان کرد: برخی واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک نیز تعطیل شده اند اما، با اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها در فاز اول و دوم هر بار تیری بر پیکر بی جان صنعت اصابت کرد. ...

یک کارشناس ارشد صنایع در زرندیه گفت: پی ریزی برنامه های جدی و عملی مانع از قطع نفس های آ صنعت می شود. هوشنگ انوشیروانی افزود: درسال های اخیر همواره عرصه بر صنعتگران تنگ تر شده، به طوری که بیشتر صاحبان صنایع از عملکرد اقتصادی و برنامه ریزی های صورت پذیرفته گلایه مند بوده اند. وی بیان کرد: برخی واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک نیز تعطیل شده اند اما، با اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها در فاز اول و دوم هر بار تیری بر پیکر بی جان صنعت اصابت کرد. ...

یک کارشناس ارشد صنایع در زرندیه گفت: پی ریزی برنامه های جدی و عملی مانع از قطع نفس های آ صنعت می شود. هوشنگ انوشیروانی افزود: درسال های اخیر همواره عرصه بر صنعتگران تنگ تر شده، به طوری که بیشتر صاحبان صنایع از عملکرد اقتصادی و برنامه ریزی های صورت پذیرفته گلایه مند بوده اند. وی بیان کرد: برخی واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک نیز تعطیل شده اند اما، با اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها در فاز اول و دوم هر بار تیری بر پیکر بی جان صنعت اصابت کرد. ...

نگاهی به پروژه های_عمرانی_شهرداری_خوی در اوا هفته جاری به گزارش روابط عمومی شورای_ ی_شهر و شهرداری_خوی پروژه های عمرانی_شهرداری در بخش های مختلف در سطح شهر در حال اجرا می باشد. شهردار خوی در گفتگوی کوتاه با پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ضمن اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری اظهار داشت: با توجه به اتمام نصب تیرورق های عرشه و آماده سازی آن، بتن ریزی سطح عرشه طی روزهای اخیر آغاز شده است. محرم اکبرزاده افزود: پس از اتمام بتن ریزی و اماده سازی لازم، آسف کشی بخش باقیمانده عرشه تقاطع انجام می شود. وی افزود: در حال حاضر پروژه تقاطع غیر همسطح با سراعت اجرایی خوبی پیش می رود و با اتمام بتن ریزی مراحل تکمیلی پروژه انجام خواهد شد. شهردار خوی با اشاره به سایر پروژه های شهرداری افزود: در بخش اجرای پیاده_روسازی و سنگ_فرش این پروژه در بلوار کشاورز کوی ولیعصر و میدان هواشناسی به طرف انتهای گلشهر اجرا می شود. وی اضافه کرد: در حال حاضر پروژه ج _گذاری ن ...

اداره راه و شهرسازی ملکان طی ماه گذشته حدود 1.5 کیلومتر از راه کمربندی آروق را به گفته خودشان بهسازی ( بدون آسف و تنها شن ریزی ) کرده اند و خبر این موفقیت عظیم را در سایتهای خبری طی مصاحبه های مختلف اعلام د در حالی که هر تنها یک بار از این مسیر گذشته باشد متوجه چاله ها و دست اندازهای بزرگ در راه بهسازی شده می گردد که هنوز بهسازی به آ نرسیده از اول جاده ت یب شروع شده است . که قابل ذکر در کتاب رکوردهای گینس است . متن خبر از سایت اداره کل راه و شهرسازی استان : بهسازی و شن ریزی 5/1 کیلومتر از راه روستایی آروق بطرف آقمنار ملکانرئیس اداره راه وشهرسازی ملکان از بهسازی وشن ریزی راه روستائی آروق بطرف آقمنارخبرداد.به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجانشرقی محرم پور گفت : با تلاش و جدیت همکاران وتوسط ماشین آلات اداره حدود 5/1 کیلومتر از این محورخاکبرداری و ایه شن ریزی و بوسیله تراشه های آسف زیر سازی گردید. وی افزود : راه روست ...

فرهنگ در برنامه ریزی کشور قربانی شده است مدیر کل فرهنگ و ارشاد ی قم با بیان اینکه تفکر سکولار جایی در بودجه برنامه های فرهنگی ندارد، اما متأسفانه فرهنگ در برنامه ریزی کشور قربانی شده است، گفت: هر چند اشخاص برنامه ریز در سازمان بودجه متدین هستند ولی وجی برنامه های آنان سکولار است.... ...