آسف بااجرا

متن آسف بااجرا مابین مطالب و اخبار صدها سایت و وبلاگ معتبر فارسی جستجو و نتایج به دست آمده است. هیچ کدام از اطلاعات منتشر شده توسط وبسایت نوشا ایجاد نگردیده و مطالب از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

قیر وگونی با اجرا(تک لایه)هرمتر9300تومان قیروگونی بااجرا( ایه)هرمتر15000تومان آسف محوطه هرمترباضخامت یک سانتیمتر4000تومان آسف نرمه پشت بام هرمتربااجرا5800تومان آسف به ازای هر تن پخش بااجرا(اجرت اجرای آسف )55000 تومان قیرشل60/70هربشکه225000تومان قیر مخلوط100/25خالص پاسارگاد هربشکه235000تومان قیرکارتن درجه یک هرعدد22000تومان گونی بنگال پرعرض هریارد2200تومان گونی پرعرض هرعدل2200000تومان ...

قیر وگونی با اجرا(تک لایه)هرمتر9300تومان قیروگونی بااجرا( ایه)هرمتر15000تومان آسف محوطه هرمترباضخامت یک سانتیمتر4000تومان آسف نرمه پشت بام هرمتربااجرا5800تومان آسف به ازای هر تن پخش بااجرا(اجرت اجرای آسف )55000 تومان قیرشل60/70هربشکه225000تومان قیر مخلوط100/25خالص پاسارگاد هربشکه235000تومان قیرکارتن درجه یک هرعدد22000تومان گونی بنگال پرعرض هریارد2200تومان گونی پرعرض هرعدل2200000تومان ...

قیر وگونی با اجرا(تک لایه)هرمتر9300تومان قیروگونی بااجرا( ایه)هرمتر15000تومان آسف محوطه هرمترباضخامت یک سانتیمتر4200تومان آسف نرمه پشت بام هرمتربااجرا5800تومان آسف به ازای هر تن پخش بااجرا(اجرت اجرای آسف )55000 تومان قیرشل60/70هربشکه225000تومان قیر مخلوط100/25خالص پاسارگاد هربشکه235000تومان قیرکارتن درجه یک هرعدد22000تومان گونی بنگال پرعرض هریارد2200تومان گونی پرعرض هرعدل2200000تومان ...

قیر وگونی با اجرا(تک لایه)هرمتر9300تومان قیروگونی بااجرا( ایه)هرمتر15000تومان آسف محوطه هرمترباضخامت یک سانتیمتر3900تومان آسف نرمه پشت بام هرمتربااجرا5800تومان آسف به ازای هر تن پخش بااجرا(اجرت اجرای آسف )55000 تومان قیرشل60/70هربشکه235000تومان قیر مخلوط100/25خالص پاسارگاد هربشکه255000تومان قیرکارتن درجه یک هرعدد22000تومان گونی بنگال پرعرض هریارد2200تومان گونی پرعرض هرعدل2200000تومان ...

قیر وگونی با اجرا(تک لایه)هرمتر9000تومان قیروگونی بااجرا( ایه)هرمتر14000تومان قیرگونی با اجرا (سه لایه)20000تومان آسف محوطه هرمترباضخامت یک سانتیمتر4000تومان آسف نرمه پشت بام هرمتربااجرا5800تومان آسف به ازای هر تن پخش بااجرا(اجرت اجرای آسف )55000 تومان قیرشل60/70هربشکه225000تومان قیر مخلوط100/25خالص پاسارگاد هربشکه235000تومان قیرکارتن درجه یک هرعدد22000تومان گونی بنگال پرعرض هریارد2200تومان گونی پرعرض هرعدل2200000تومان ...

قیر وگونی با اجرا(تک لایه)هرمتر9300تومان قیروگونی بااجرا( ایه)هرمتر15000تومان قیرگونی با اجرا (سه لایه)20000تومان آسف محوطه هرمترباضخامت یک سانتیمتر4000تومان آسف نرمه پشت بام هرمتربااجرا5800تومان آسف به ازای هر تن پخش بااجرا(اجرت اجرای آسف )55000 تومان قیرشل60/70هربشکه225000تومان قیر مخلوط100/25خالص پاسارگاد هربشکه235000تومان قیرکارتن درجه یک هرعدد22000تومان گونی بنگال پرعرض هریارد2200تومان گونی پرعرض هرعدل2200000تومان ...

قیر وگونی با اجرا(تک لایه)هرمتر9000تومان قیروگونی بااجرا( ایه)هرمتر14000تومان قیرگونی با اجرا (سه لایه)20000تومان آسف محوطه هرمترباضخامت یک سانتیمتر4200تومان آسف نرمه پشت بام هرمتربااجرا5800تومان آسف به ازای هر تن پخش بااجرا(اجرت اجرای آسف )55000 تومان قیرشل60/70هربشکه225000تومان قیر مخلوط100/25خالص پاسارگاد هربشکه235000تومان قیرکارتن درجه یک هرعدد22000تومان گونی بنگال پرعرض هریارد2200تومان گونی پرعرض هرعدل2200000تومان نمونه کار انجام شده ...

قیر وگونی با اجرا(تک لایه)هرمتر9300تومان قیروگونی بااجرا( ایه)هرمتر15000تومان آسف محوطه هرمترباضخامت یک سانتیمتر4800تومان آسف نرمه پشت بام هرمتربااجرا5800تومان آسف به ازای هر تن پخش بااجرا230000تومان قیرشل60/70هربشکه285000تومان قیر مخلوط100/25خالص پاسارگاد هربشکه300000تومان قیرکارتن درجه یک هرعدد22000تومان گونی بنگال پرعرض هریارد1500تومان گونی پرعرض هرعدل1500000تومان ...

تاریخچه شرکت مخابرات ایران- ارومیه تلفن از نظر لغوی مرکب از دو کلمه tele(دور) و phone ( صوت) می باشد که بوسیله ال اندر گراهام بل اسکاتلندی در امریکا در تاریخ ۱۸۷۶ میلادی (برابر با ۱۲۵۵ شمسی) ساخته شد. تلفن، از جهت فنی، دنباله تلگراف شمرده می شود. بهمین دلیل در بیان تاریخچه تلفن، به سابقه اختراع تلگراف بر می گردیم. تلگراف برقی، نخستین اختراع عصر ارتباطات الکتریکی و الکترونیکی است که ساموئل مورس یی آنرا به نام خود در سال ۱۲۲۲ شمسی به ثبت رساند. (۱۸۴۳ میلادی).در ایران، ۱۴ سال پس از اختراع تلگراف یعنی در ۱۲۳۶ شمسی، اولین خط تلگراف بین تهران و چمن سلطانیه (نزدیک زنجان) نصب و راه اندازی شد و دو سال بعد به سمت زنجان و تبریز و جلفا امتداد یافت و به شبکه تلگراف روسیه پیوست و روز بروز توسعه یافت. ایران در ۱۲۴۸ خورشیدی (اول ژانویه ۱۸۶۹ میلادی) ، به عضویت اتحادیه بین المللی تلگراف – که بعدها به اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور تغییر نام یافت- د ...