شعری از فروغ فرخزاد

شعری از فروغ فرخزاد از وبسایت معلم ایرانی دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

فروغ فرخزاد میگوید:


در حیرتم از خلقت_آب...


اگر با درخت ه ن شود،آنرا شکوفا میکند


اگر با آتش تماس بگیرد، آنرا خاموش میکند.


اگر با ناپاکی ها برخورد کند، آنرا تمیز میکند.


اگر با آرد هم آغوش شود، آنرا آماده طبخ میکند.


اگر با خورشید متفق شود، رنگین کمان ایجاد میشود.


ولی اگر تنها بماند، رفته رفته گنداب میگردد.


دل ما نیز بسان آب است،


وقتی با دیگران است زنده و تأثی ذیر است،


و در تنهایی مرده و گرفته است...


 "باهــم" بودنـهایمان را قــدر_بـدانیـم...


اطلاعات