مهربان تر زندگی کنیم ...!

مهربان تر زندگی کنیم ...! از وبسایت معلم ایرانی دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

مهربان تر زندگی کنیم ...!

دعوا کن ولی با کاغذت !


اگر از ی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک مداد 

هر چه خواستی به او بگویی روی کاغذ بنویس.

خواستی داد هم بکشی ،

تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را .

آرام که شدی برگرد و کاغذت را نگاه کن ... 

آنوقت خودت قضاوت کن. 

حالا می توانی 

تمام خشمِ نوشته هایت را با پاک کُنت پاک کنی، 

دلی هم نشکانده ای 

وجدانت را هم نیازرده ای

جش همان مداد و پاک کن بود 

نه بغض و پشیمانی  

آری گاهی می توان از کورۀ خشم پخته تر بیرون آمد.


مهربان تر زندگی کنیم ...!


اطلاعات